Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Intrarea în pustie

21Ne-am întors și am plecat în pustie, pe drumul care duce la Marea Roșie, cum

2:1
Num. 14:25
îmi poruncise Domnul, și am ocolit multă vreme muntele Seir. 2Domnul mi-a zis: 3‘Vă ajunge
2:3
Vers. 7,14.

de când ocoliţi muntele acesta. Întoarceţi-vă spre miazănoapte. 4Dă următoarea poruncă poporului: «Acum aveţi
2:4
Num. 20:14
să treceţi prin hotarele fraţilor voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziţi bine. 5Să nu vă încăieraţi cu ei, căci nu vă voi da în ţara lor nici măcar o palmă de loc: muntele Seir l-am dat
2:5
Gen. 36:8Ios. 24:4
în stăpânire lui Esau. 6Să cumpăraţi de la ei, cu preţ de argint, hrana pe care o veţi mânca și să cumpăraţi de la ei, cu preţ de argint, chiar și apa pe care o veţi bea. 7Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ţi-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată, de patruzeci de ani
2:7
Cap. 8:2-4.

de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic.»’ 8Am
2:8
Jud. 11:18
trecut pe departe de fraţii noștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, și pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat
2:8
1 Împ. 9:26
și de Eţion-Gheber; apoi ne-am întors și am apucat spre pustia Moabului.

Pribegirea în pustie

9Domnul mi-a zis: ‘Nu face război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ţi voi da nimic să stăpânești în ţara lui. Arul

2:9
Num. 21:28
l-am dat în stăpânire copiilor
2:9
Gen. 19:36,37
lui Lot. 10(Mai înainte, aici locuiau emimii
2:10
Gen. 14:5
: un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachimii
2:10
Num. 13:22,33
. 11Ei treceau drept refaimiţi, ca și anachimii, dar moabiţii îi numeau emimi. 12Seir era locuit altădată
2:12
Gen. 14:6
36:20
de horiţi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor și s-au așezat în locul lor, cum a făcut Israel în ţara pe care o stăpânește și pe care i-a dat-o Domnul.) 13Acum sculaţi-vă și treceţi pârâul
2:13
Num. 21:12
Zered.’ Am trecut pârâul Zered. 14Vremea cât au ţinut călătoriile noastre de la Cades-Barnea
2:14
Num. 13:26
până la trecerea pârâului Zered a fost de treizeci și opt de ani, până
2:14
Num. 14:33
26:64
a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum
2:14
Num. 14:35Ezec. 20:15
le jurase Domnul. 15Mâna Domnului
2:15
Ps. 78:33
106:26
a fost împotriva lor, ca să-i nimicească din mijlocul taberei, până ce au pierit. 16După ce au pierit toţi bărbaţii de război, murind în mijlocul poporului, 17Domnul mi-a vorbit și a zis: 18‘Să treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar, 19și să te apropii de copiii lui Amon. Să nu faci război cu ei și să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ţi voi da nimic de stăpânit în ţara copiilor lui Amon: am dat-o în stăpânire copiilor
2:19
Gen. 19:38
lui Lot.’ 20Ţara aceasta trecea, de asemenea, ca o ţară a lui Refaim; mai înainte, locuiau în ea refaimiţii, și amoniţii îi numeau
2:20
Gen. 14:5
zamzumimi: 21un popor
2:21
Vers. 10.

mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachimii. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniţilor, care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor. 22(Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau, care
2:22
Gen. 36:8
locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiţi
2:22
Gen. 14:6
36:20-30
dinaintea lor; ei i-au izgonit și s-au așezat în locul lor, până în ziua de azi. 23De asemenea, aviţii
2:23
Ios. 13:3
, care locuiau în sate până la Gaza
2:23
Ier. 25:20
, au fost nimiciţi de caftoriţi
2:23
Gen. 10:14Amos 9:7
, ieșiţi din Caftor, care s-au așezat în locul lor.) 24‘Sculaţi-vă, plecaţi și treceţi
2:24
Num. 21:13,14Jud. 11:18,21
pârâul Arnon. Iată, îţi dau în mâini pe Sihon, împăratul Hesbonului, Amoritul, și ţara lui. Începe cucerirea, fă război cu el! 25De azi
2:25
Exod 15:14,15Ios. 2:9,10
încolo, voi băga groaza și frica de tine în toate popoarele de sub cer; și, la auzul faimei tale, vor tremura și se vor îngrozi de tine.’

Cucerirea ţării lui Sihon, împăratul Hesbonului

26Din pustia Chedemot, am trimis soli la Sihon, împăratul Hesbonului

2:26
Cap. 20:10.

, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună: 27‘Lasă-mă
2:27
Num. 21:21,22Jud. 11:19
să trec prin ţara ta; voi ţine drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta, nici la stânga. 28Să-mi vinzi pe preţ de argint hrana pe care o voi mânca și să-mi dai cu preţ de argint apa pe care o voi bea; nu voi face altceva decât să trec
2:28
Num. 20:19
cu piciorul, 29lucru pe care mi l-au îngăduit
2:29
Num. 20:18Jud. 11:17,18
copiii lui Esau care locuiesc în Seir și moabiţii care locuiesc în Ar – îngăduie-mi și tu lucrul acesta, până voi trece Iordanul, ca să intru în ţara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru.’ 30Dar Sihon
2:30
Num. 21:23
, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul
2:30
Ios. 11:20
Dumnezeul tău i-a făcut
2:30
Exod 4:21
duhul neînduplecat și i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi. 31Domnul mi-a zis: ‘Vezi, acum încep să-ţi dau
2:31
Cap. 1:8.

pe Sihon și ţara lui; începe și tu dar să-i iei în stăpânire ţara ca s-o moștenești.’ 32Sihon
2:32
Num. 21:23
ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaţ. 33Domnul
2:33
Cap. 7:2;
20:16
Dumnezeul nostru ni l-a dat în mâini și l-am
2:33
Num. 21:24
bătut, pe el și pe fiii lui și pe tot poporul lui. 34I-am luat atunci toate cetăţile și le-am nimicit
2:34
Cap. 7:2,26.

cu desăvârșire: bărbaţi, femei și prunci i-am nimicit cu desăvârșire și n-am lăsat să scape niciunul măcar. 35Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum și prada din cetăţile pe care le luaserăm. 36De la Aroer
2:36
Cap. 3:12;
4:48Ios. 13:9
, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în vale până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate
2:36
Ps. 44:3
în mână. 37Dar de ţara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc
2:37
Gen. 32:22Num. 21:24
, de cetăţile de la munte și de toate
2:37
Vers. 5,9,19.

locurile pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să le lovești.