Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Scutirile de militărie

201Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și care

20:1
Ps. 20:7Is. 31:1
și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, este cu tine
20:1
Num. 23:212 Cron. 13:12
32:7,8
. 2La apropierea luptei, preotul să vină și să vorbească poporului. 3Să le spună: ‘Ascultă, Israele! Voi astăzi sunteţi aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Să nu vi se tulbure inima, fiţi fără teamă, nu vă înspăimântaţi, nu vă îngroziţi dinaintea lor. 4Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată
20:4
Cap. 1:30;
3:22Ios. 23:10
pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască.’ 5Mai-marii oștirii să vorbească apoi poporului și să zică: ‘Cine a zidit o casă nouă și nu s-a așezat încă în ea să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să se așeze altul în ea. 6Cine a sădit o vie și n-a mâncat încă din ea să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. 7Cine
20:7
Cap. 24:5.

s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și s-o ia altul.’ 8Mai-marii oștirii să vorbească mai departe poporului și să spună: ‘Cine este
20:8
Jud. 7:3
fricos și slab la inimă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima fraţilor lui.’ 9După ce mai-marii oștirii vor isprăvi de vorbit poporului, să așeze pe căpeteniile oștirii în fruntea poporului.

Cum să se poarte cu cetăţile vrăjmașe

10Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, s-o

20:10
2 Sam. 20:18,20
îmbii cu pace. 11Dacă primește pacea și-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla în ea să-ţi dea bir și să-ţi fie supus. 12Dacă nu primește pacea cu tine și vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori. 13Și, după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci
20:13
Num. 31:7
prin ascuţișul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească. 14Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele
20:14
Ios. 8:2
și tot ce va mai fi în cetate, toată prada, și să mănânci
20:14
Ios. 22:8
toată prada vrăjmașilor tăi pe care ţi-i va da în mână Domnul Dumnezeul tău. 15Așa să faci cu toate cetăţile care vor fi foarte departe de tine și care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora. 16Dar în cetăţile
20:16
Num. 21:2,3,35
33:52Ios. 11:14
popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viaţă nimic care suflă. 17Ci să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, pe hetiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi și iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, 18ca
20:18
Cap. 7:4;
12:30,31
18:9
să nu vă înveţe să faceţi după toate urâciunile pe care le fac ele pentru dumnezeii lor și să păcătuiţi
20:18
Exod 23:33
astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru. 19Dacă vei împresura multe zile o cetate cu care ești în război, ca s-o cucerești, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securea; să mănânci din ei și să nu-i tai, căci pomul de pe câmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine? 20Numai copacii pe care-i vei ști că nu sunt pomi buni de mâncat vei putea să-i strici și să-i tai și vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetăţii care este în război cu tine, până va cădea.