Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Omorurile ai căror făptuitori sunt necunoscuţi

211Dacă, în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău, se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, 2bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetăţile de primprejur. 3Când se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să ia o viţea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug. 4Să ducă viţeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată și unde nu se ară, nici nu se seamănă; și acolo să taie capul viţelei, în vale. 5Atunci să se apropie preoţii, fiii lui Levi, căci pe ei

21:5
Cap. 10:8.
1 Cron. 23:13
i-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-I slujească și să binecuvânteze în Numele Domnului, și ei trebuie să hotărască
21:5
Cap. 17:8,9.

în orice ceartă și în orice rănire. 6Toţi bătrânii din cetatea aceea cea mai apropiată de trupul mort să-și spele
21:6
Ps. 19:12
26:6Mat. 27:24
mâinile pe viţeaua căreia i-au tăiat capul în vale. 7Și, luând cuvântul, să zică: ‘Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. 8Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat; nu
21:8
Iona 1:14
pune sângele nevinovat în socoteala poporului Tău Israel.’ Și sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. 9Astfel trebuie să curăţești
21:9
Cap. 19:13.

din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului.

Prinșii de război. Drepturile întâilor născuţi

10Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși din ei, 11poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei dori s-o iei de nevastă. 12Atunci s-o aduci înăuntrul casei tale. Ea să-și radă capul și să-și taie unghiile, 13să-și lepede hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă

21:13
Ps. 45:10
pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ea, să-i fii bărbat și ea să-ţi fie nevastă. 14Dacă nu-ţi va mai plăcea, s-o lași să plece unde va voi, dar nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca și cu o roabă, pentru că ai înjosit-o
21:14
Gen. 34:2Jud. 19:24
. 15Dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește
21:15
Gen. 29:33
pe cealaltă și dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care n-o iubește, 16când își
21:16
1 Cron. 5:2
26:102 Cron. 11:19,22
va împărţi averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubește, în locul fiului aceleia pe care n-o iubește și care este întâiul născut. 17Ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care n-o iubește și să-i dea o parte îndoită
21:17
1 Cron. 5:1
din averea lui, căci fiul acesta este cel dintâi rod
21:17
Gen. 49:3
al puterii lui și lui i se cuvine dreptul
21:17
Gen. 25:31,33
de întâi născut.

Fiii neascultători

18Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, 19tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetăţii lui și la poarta locului în care locuiește. 20Să spună bătrânilor cetăţii lui: ‘Iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și beţiv.’ 21Și toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să curăţești

21:21
Cap. 13:5;
19:19,20
22:21,24
răul din mijlocul tău, pentru ca
21:21
Cap. 13:11.

tot Israelul s-audă și să se teamă.

Despre cei spânzuraţi

22Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa

21:22
Cap. 19:6;
22:26Fapte 23:29
25:11,25
26:31
cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, 23trupul lui
21:23
Ios. 8:29
10:26,27Ioan 19:31
mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat
21:23
Gal. 3:13
este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci
21:23
Lev. 18:25Num. 35:34
ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.