Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Scutirile de militărie

201Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și care

20:1
Ps. 20:7Is. 31:1
și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, este cu tine
20:1
Num. 23:212 Cron. 13:12
32:7,8
. 2La apropierea luptei, preotul să vină și să vorbească poporului. 3Să le spună: ‘Ascultă, Israele! Voi astăzi sunteţi aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Să nu vi se tulbure inima, fiţi fără teamă, nu vă înspăimântaţi, nu vă îngroziţi dinaintea lor. 4Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată
20:4
Cap. 1:30;
pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască.’ 5Mai-marii oștirii să vorbească apoi poporului și să zică: ‘Cine a zidit o casă nouă și nu s-a așezat încă în ea să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să se așeze altul în ea. 6Cine a sădit o vie și n-a mâncat încă din ea să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. 7Cine
20:7
Cap. 24:5.
s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și s-o ia altul.’ 8Mai-marii oștirii să vorbească mai departe poporului și să spună: ‘Cine este
20:8
Jud. 7:3
fricos și slab la inimă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima fraţilor lui.’ 9După ce mai-marii oștirii vor isprăvi de vorbit poporului, să așeze pe căpeteniile oștirii în fruntea poporului.

Cum să se poarte cu cetăţile vrăjmașe

10Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, s-o

20:10
2 Sam. 20:18,20
îmbii cu pace. 11Dacă primește pacea și-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla în ea să-ţi dea bir și să-ţi fie supus. 12Dacă nu primește pacea cu tine și vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori. 13Și, după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci
20:13
Num. 31:7
prin ascuţișul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească. 14Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele
20:14
Ios. 8:2
și tot ce va mai fi în cetate, toată prada, și să mănânci
20:14
Ios. 22:8
toată prada vrăjmașilor tăi pe care ţi-i va da în mână Domnul Dumnezeul tău. 15Așa să faci cu toate cetăţile care vor fi foarte departe de tine și care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora. 16Dar în cetăţile
20:16
Num. 21:2,3,35
33:52Ios. 11:14
popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viaţă nimic care suflă. 17Ci să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, pe hetiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi și iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, 18ca
20:18
Cap. 7:4;
să nu vă înveţe să faceţi după toate urâciunile pe care le fac ele pentru dumnezeii lor și să păcătuiţi
20:18
Exod 23:33
astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru. 19Dacă vei împresura multe zile o cetate cu care ești în război, ca s-o cucerești, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securea; să mănânci din ei și să nu-i tai, căci pomul de pe câmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine? 20Numai copacii pe care-i vei ști că nu sunt pomi buni de mâncat vei putea să-i strici și să-i tai și vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetăţii care este în război cu tine, până va cădea.

21

Omorurile ai căror făptuitori sunt necunoscuţi

211Dacă, în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău, se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, 2bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetăţile de primprejur. 3Când se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să ia o viţea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug. 4Să ducă viţeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată și unde nu se ară, nici nu se seamănă; și acolo să taie capul viţelei, în vale. 5Atunci să se apropie preoţii, fiii lui Levi, căci pe ei

21:5
Cap. 10:8.
i-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-I slujească și să binecuvânteze în Numele Domnului, și ei trebuie să hotărască
21:5
Cap. 17:8,9.
în orice ceartă și în orice rănire. 6Toţi bătrânii din cetatea aceea cea mai apropiată de trupul mort să-și spele
21:6
Ps. 19:12
26:6Mat. 27:24
mâinile pe viţeaua căreia i-au tăiat capul în vale. 7Și, luând cuvântul, să zică: ‘Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. 8Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat; nu
21:8
Iona 1:14
pune sângele nevinovat în socoteala poporului Tău Israel.’ Și sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. 9Astfel trebuie să curăţești
21:9
Cap. 19:13.
din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului.

Prinșii de război. Drepturile întâilor născuţi

10Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși din ei, 11poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei dori s-o iei de nevastă. 12Atunci s-o aduci înăuntrul casei tale. Ea să-și radă capul și să-și taie unghiile, 13să-și lepede hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă

21:13
Ps. 45:10
pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ea, să-i fii bărbat și ea să-ţi fie nevastă. 14Dacă nu-ţi va mai plăcea, s-o lași să plece unde va voi, dar nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca și cu o roabă, pentru că ai înjosit-o
21:14
Gen. 34:2Jud. 19:24
. 15Dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește
21:15
Gen. 29:33
pe cealaltă și dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care n-o iubește, 16când își
21:16
1 Cron. 5:2
26:102 Cron. 11:19,22
va împărţi averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubește, în locul fiului aceleia pe care n-o iubește și care este întâiul născut. 17Ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care n-o iubește și să-i dea o parte îndoită
21:17
1 Cron. 5:1
din averea lui, căci fiul acesta este cel dintâi rod
21:17
Gen. 49:3
al puterii lui și lui i se cuvine dreptul
21:17
Gen. 25:31,33
de întâi născut.

Fiii neascultători

18Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, 19tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetăţii lui și la poarta locului în care locuiește. 20Să spună bătrânilor cetăţii lui: ‘Iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și beţiv.’ 21Și toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să curăţești

21:21
Cap. 13:5;
răul din mijlocul tău, pentru ca
21:21
Cap. 13:11.
tot Israelul s-audă și să se teamă.

Despre cei spânzuraţi

22Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa

21:22
Cap. 19:6;
cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, 23trupul lui
21:23
Ios. 8:29
10:26,27Ioan 19:31
mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat
21:23
Gal. 3:13
este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci
21:23
Lev. 18:25Num. 35:34
ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.

22

Dobitoacele și lucrurile rătăcite

221Dacă vezi

22:1
Exod 23:4
rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu o ocolești, ci să o aduci la fratele tău. 2Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă și să rămână la tine până ce-l cere fratele tău, și atunci să i-l dai. 3Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine: să nu le ocolești. 4Dacă
22:4
Exod 23:5
vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-l ajuţi să-l ridice.

Amestecul seminţelor și ţesăturilor

5Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. 6Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei

22:6
Lev. 22:28
și pe mamă, și pe puii ei, 7ci să dai drumul mamei și să nu iei decât puii, ca
22:7
Cap. 4:40.
să fii fericit și să ai zile multe. 8Când zidești o casă nouă, să-ţi faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. 9Să nu
22:9
Lev. 19:19
semeni în via ta două feluri de seminţe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminţei pe care ai semănat-o, și rodul viei. 10Să nu ari
22:10
2 Cor. 6:14-16
cu un bou și un măgar înjugaţi împreună. 11Să nu
22:11
Lev. 19:19
porţi o haină ţesută din felurite fire, din lână și in unite împreună. 12Să faci ciucuri
22:12
Num. 15:38Mat. 23:5
la cele patru colţuri ale hainei cu care te vei înveli.

Pedeapsa pentru curvie

13Dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat

22:13
Gen. 29:21Jud. 15:1
cu ea o urăște, 14apoi o învinuiește de lucruri nelegiuite și-i scoate nume rău, zicând: ‘Am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit-o fecioară’, 15atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrânilor cetăţii, la poartă. 16Tatăl fetei să spună bătrânilor: ‘Am dat pe fiică-mea de nevastă omului acestuia, și el a început s-o urască; 17acum o învinuiește de lucruri nelegiuite, zicând: «N-am găsit fecioară pe fiică-ta.» Dar iată semnele fecioriei fetei mele.’ Și să desfacă haina ei înaintea bătrânilor cetăţii. 18Bătrânii cetăţii să ia atunci pe omul acela și să-l pedepsească 19și, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel, să-l osândească la o gloabă de o sută de sicli de argint, pe care să-i dea tatălui fetei. Ea să rămână nevasta lui, și el nu va putea s-o gonească toată viaţa lui. 20Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, 21să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a săvârșit
22:21
Gen. 34:7Jud. 20:6,102 Sam. 13:12,13
o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să curăţești
22:21
Cap. 13:5.
astfel răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru preacurvie

22Dacă

22:22
Lev. 20:10Ioan 8:5
se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi: și bărbatul care s-a culcat cu femeia, și femeia. Să curăţești astfel răul din mijlocul lui Israel. 23Dacă o fată fecioară
22:23
Mat. 1:18,19
este logodită și o întâlnește un om în cetate și se culcă cu ea, 24să-i aduceţi pe amândoi la poarta cetăţii, să-i ucideţi cu pietre și să moară amândoi: fata pentru că n-a ţipat în cetate și omul pentru că a necinstit
22:24
Cap. 21:14.
pe nevasta aproapelui său. Să curăţești
22:24
Vers. 21,22.
astfel răul din mijlocul tău. 25Dar dacă omul acela întâlnește în câmp pe fata logodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. 26Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, căci e ca și cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui și-l omoară. 27Fata logodită pe care a întâlnit-o omul acela pe câmp a putut să strige fără să fie cineva să-i sară în ajutor. 28Dacă un
22:28
Exod 22:16,17
om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, 29omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint și, pentru că a necinstit-o
22:29
Vers. 24.
, s-o ia de nevastă și nu va putea s-o gonească toată viaţa lui. 30Nimeni
22:30
Lev. 18:8
20:111 Cor. 5:1
să nu ia pe nevasta tatălui său și nici să nu ridice învelitoarea
22:30
Rut 3:9Ezec. 16:8
tatălui său.