Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Dobitoacele și lucrurile rătăcite

221Dacă vezi

22:1
Exod 23:4
rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu o ocolești, ci să o aduci la fratele tău. 2Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă și să rămână la tine până ce-l cere fratele tău, și atunci să i-l dai. 3Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine: să nu le ocolești. 4Dacă
22:4
Exod 23:5
vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-l ajuţi să-l ridice.

Amestecul seminţelor și ţesăturilor

5Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. 6Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei

22:6
Lev. 22:28
și pe mamă, și pe puii ei, 7ci să dai drumul mamei și să nu iei decât puii, ca
22:7
Cap. 4:40.

să fii fericit și să ai zile multe. 8Când zidești o casă nouă, să-ţi faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. 9Să nu
22:9
Lev. 19:19
semeni în via ta două feluri de seminţe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminţei pe care ai semănat-o, și rodul viei. 10Să nu ari
22:10
2 Cor. 6:14-16
cu un bou și un măgar înjugaţi împreună. 11Să nu
22:11
Lev. 19:19
porţi o haină ţesută din felurite fire, din lână și in unite împreună. 12Să faci ciucuri
22:12
Num. 15:38Mat. 23:5
la cele patru colţuri ale hainei cu care te vei înveli.

Pedeapsa pentru curvie

13Dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat

22:13
Gen. 29:21Jud. 15:1
cu ea o urăște, 14apoi o învinuiește de lucruri nelegiuite și-i scoate nume rău, zicând: ‘Am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit-o fecioară’, 15atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrânilor cetăţii, la poartă. 16Tatăl fetei să spună bătrânilor: ‘Am dat pe fiică-mea de nevastă omului acestuia, și el a început s-o urască; 17acum o învinuiește de lucruri nelegiuite, zicând: «N-am găsit fecioară pe fiică-ta.» Dar iată semnele fecioriei fetei mele.’ Și să desfacă haina ei înaintea bătrânilor cetăţii. 18Bătrânii cetăţii să ia atunci pe omul acela și să-l pedepsească 19și, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel, să-l osândească la o gloabă de o sută de sicli de argint, pe care să-i dea tatălui fetei. Ea să rămână nevasta lui, și el nu va putea s-o gonească toată viaţa lui. 20Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, 21să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a săvârșit
22:21
Gen. 34:7Jud. 20:6,102 Sam. 13:12,13
o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să curăţești
22:21
Cap. 13:5.

astfel răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru preacurvie

22Dacă

22:22
Lev. 20:10Ioan 8:5
se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi: și bărbatul care s-a culcat cu femeia, și femeia. Să curăţești astfel răul din mijlocul lui Israel. 23Dacă o fată fecioară
22:23
Mat. 1:18,19
este logodită și o întâlnește un om în cetate și se culcă cu ea, 24să-i aduceţi pe amândoi la poarta cetăţii, să-i ucideţi cu pietre și să moară amândoi: fata pentru că n-a ţipat în cetate și omul pentru că a necinstit
22:24
Cap. 21:14.

pe nevasta aproapelui său. Să curăţești
22:24
Vers. 21,22.

astfel răul din mijlocul tău. 25Dar dacă omul acela întâlnește în câmp pe fata logodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. 26Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, căci e ca și cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui și-l omoară. 27Fata logodită pe care a întâlnit-o omul acela pe câmp a putut să strige fără să fie cineva să-i sară în ajutor. 28Dacă un
22:28
Exod 22:16,17
om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, 29omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint și, pentru că a necinstit-o
22:29
Vers. 24.

, s-o ia de nevastă și nu va putea s-o gonească toată viaţa lui. 30Nimeni
22:30
Lev. 18:8
20:111 Cor. 5:1
să nu ia pe nevasta tatălui său și nici să nu ridice învelitoarea
22:30
Rut 3:9Ezec. 16:8
tatălui său.