Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Omorurile ai căror făptuitori sunt necunoscuţi

211Dacă, în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău, se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, 2bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetăţile de primprejur. 3Când se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să ia o viţea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug. 4Să ducă viţeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată și unde nu se ară, nici nu se seamănă; și acolo să taie capul viţelei, în vale. 5Atunci să se apropie preoţii, fiii lui Levi, căci pe ei

21:5
Cap. 10:8.
i-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-I slujească și să binecuvânteze în Numele Domnului, și ei trebuie să hotărască
21:5
Cap. 17:8,9.
în orice ceartă și în orice rănire. 6Toţi bătrânii din cetatea aceea cea mai apropiată de trupul mort să-și spele
21:6
Ps. 19:12
26:6Mat. 27:24
mâinile pe viţeaua căreia i-au tăiat capul în vale. 7Și, luând cuvântul, să zică: ‘Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. 8Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat; nu
21:8
Iona 1:14
pune sângele nevinovat în socoteala poporului Tău Israel.’ Și sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. 9Astfel trebuie să curăţești
21:9
Cap. 19:13.
din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului.

Prinșii de război. Drepturile întâilor născuţi

10Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși din ei, 11poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei dori s-o iei de nevastă. 12Atunci s-o aduci înăuntrul casei tale. Ea să-și radă capul și să-și taie unghiile, 13să-și lepede hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă

21:13
Ps. 45:10
pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ea, să-i fii bărbat și ea să-ţi fie nevastă. 14Dacă nu-ţi va mai plăcea, s-o lași să plece unde va voi, dar nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca și cu o roabă, pentru că ai înjosit-o
21:14
Gen. 34:2Jud. 19:24
. 15Dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește
21:15
Gen. 29:33
pe cealaltă și dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care n-o iubește, 16când își
21:16
1 Cron. 5:2
26:102 Cron. 11:19,22
va împărţi averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubește, în locul fiului aceleia pe care n-o iubește și care este întâiul născut. 17Ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care n-o iubește și să-i dea o parte îndoită
21:17
1 Cron. 5:1
din averea lui, căci fiul acesta este cel dintâi rod
21:17
Gen. 49:3
al puterii lui și lui i se cuvine dreptul
21:17
Gen. 25:31,33
de întâi născut.

Fiii neascultători

18Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, 19tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetăţii lui și la poarta locului în care locuiește. 20Să spună bătrânilor cetăţii lui: ‘Iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și beţiv.’ 21Și toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să curăţești

21:21
Cap. 13:5;
răul din mijlocul tău, pentru ca
21:21
Cap. 13:11.
tot Israelul s-audă și să se teamă.

Despre cei spânzuraţi

22Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa

21:22
Cap. 19:6;
cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, 23trupul lui
21:23
Ios. 8:29
10:26,27Ioan 19:31
mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat
21:23
Gal. 3:13
este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci
21:23
Lev. 18:25Num. 35:34
ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.

22

Dobitoacele și lucrurile rătăcite

221Dacă vezi

22:1
Exod 23:4
rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu o ocolești, ci să o aduci la fratele tău. 2Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă și să rămână la tine până ce-l cere fratele tău, și atunci să i-l dai. 3Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine: să nu le ocolești. 4Dacă
22:4
Exod 23:5
vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-l ajuţi să-l ridice.

Amestecul seminţelor și ţesăturilor

5Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. 6Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei

22:6
Lev. 22:28
și pe mamă, și pe puii ei, 7ci să dai drumul mamei și să nu iei decât puii, ca
22:7
Cap. 4:40.
să fii fericit și să ai zile multe. 8Când zidești o casă nouă, să-ţi faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. 9Să nu
22:9
Lev. 19:19
semeni în via ta două feluri de seminţe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminţei pe care ai semănat-o, și rodul viei. 10Să nu ari
22:10
2 Cor. 6:14-16
cu un bou și un măgar înjugaţi împreună. 11Să nu
22:11
Lev. 19:19
porţi o haină ţesută din felurite fire, din lână și in unite împreună. 12Să faci ciucuri
22:12
Num. 15:38Mat. 23:5
la cele patru colţuri ale hainei cu care te vei înveli.

Pedeapsa pentru curvie

13Dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat

22:13
Gen. 29:21Jud. 15:1
cu ea o urăște, 14apoi o învinuiește de lucruri nelegiuite și-i scoate nume rău, zicând: ‘Am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit-o fecioară’, 15atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrânilor cetăţii, la poartă. 16Tatăl fetei să spună bătrânilor: ‘Am dat pe fiică-mea de nevastă omului acestuia, și el a început s-o urască; 17acum o învinuiește de lucruri nelegiuite, zicând: «N-am găsit fecioară pe fiică-ta.» Dar iată semnele fecioriei fetei mele.’ Și să desfacă haina ei înaintea bătrânilor cetăţii. 18Bătrânii cetăţii să ia atunci pe omul acela și să-l pedepsească 19și, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel, să-l osândească la o gloabă de o sută de sicli de argint, pe care să-i dea tatălui fetei. Ea să rămână nevasta lui, și el nu va putea s-o gonească toată viaţa lui. 20Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, 21să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a săvârșit
22:21
Gen. 34:7Jud. 20:6,102 Sam. 13:12,13
o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să curăţești
22:21
Cap. 13:5.
astfel răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru preacurvie

22Dacă

22:22
Lev. 20:10Ioan 8:5
se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi: și bărbatul care s-a culcat cu femeia, și femeia. Să curăţești astfel răul din mijlocul lui Israel. 23Dacă o fată fecioară
22:23
Mat. 1:18,19
este logodită și o întâlnește un om în cetate și se culcă cu ea, 24să-i aduceţi pe amândoi la poarta cetăţii, să-i ucideţi cu pietre și să moară amândoi: fata pentru că n-a ţipat în cetate și omul pentru că a necinstit
22:24
Cap. 21:14.
pe nevasta aproapelui său. Să curăţești
22:24
Vers. 21,22.
astfel răul din mijlocul tău. 25Dar dacă omul acela întâlnește în câmp pe fata logodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. 26Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, căci e ca și cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui și-l omoară. 27Fata logodită pe care a întâlnit-o omul acela pe câmp a putut să strige fără să fie cineva să-i sară în ajutor. 28Dacă un
22:28
Exod 22:16,17
om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, 29omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint și, pentru că a necinstit-o
22:29
Vers. 24.
, s-o ia de nevastă și nu va putea s-o gonească toată viaţa lui. 30Nimeni
22:30
Lev. 18:8
20:111 Cor. 5:1
să nu ia pe nevasta tatălui său și nici să nu ridice învelitoarea
22:30
Rut 3:9Ezec. 16:8
tatălui său.

23

Cei primiţi în adunare

231Cel scopit, sau famenul, să nu intre în adunarea Domnului. 2Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. 3Amonitul

23:3
Neem. 13:1,2
și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, 4pentru că
23:4
Cap. 2:29.
nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum, la ieșirea voastră din Egipt, și pentru că
23:4
Num. 22:5,6
au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. 5Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. 6
23:6
Ezra 9:12
nu-ţi pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor toată viaţa ta, pe vecie. 7Să nu urăști pe edomit, căci
23:7
Gen. 25:24-26Obad. 10,12
este fratele tău; să nu urăști pe egiptean, căci ai fost străin
23:7
Exod 22:21
23:9Lev. 19:34
în ţara lui: 8fiii care li se vor naște, în al treilea neam, să intre în adunarea Domnului.

Curăţia în tabără

9Când vei ieși cu oastea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. 10Dacă va

23:10
Lev. 15:16
fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopţii, să iasă din tabără și să nu intre în tabără; 11spre seară să se scalde
23:11
Lev. 15:5
în apă și, după asfinţitul soarelui, va putea să se întoarcă în tabără. 12Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. 13Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ţi acoperi murdăriile ieșite din tine, când vei ieși afară. 14Căci Domnul Dumnezeul tău merge
23:14
Lev. 26:12
în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească și să-ţi dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu Se abată de la tine.

Robii fugiţi. Darurile din curvie

15Să nu dai înapoi stăpânului său pe un rob

23:15
1 Sam. 30:15
care va fugi la tine după ce l-a părăsit. 16Să rămână la tine, în mijlocul tău, în locul pe care-l va alege el, într-una din cetăţile tale, unde îi va plăcea: să nu-l asuprești
23:16
Exod 22:21
. 17Să nu fie nicio curvă din fetele
23:17
Lev. 19:29Prov. 2:16
lui Israel și să nu fie niciun sodomit
23:17
Gen. 19:52 Împ. 23:7
din fiii lui Israel. 18Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici preţul unui câine, ca împlinire a unei juruinţe oarecare, căci și unul, și altul sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Împrumuturile cu dobândă

19Să nu

23:19
Exod 22:25Lev. 25:36,37Neem. 5:2,7Ps. 15:5Luca 6:34,35
ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. 20De la străin
23:20
Lev. 19:34
vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul
23:20
Cap. 15:10.
Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot ce vei face în ţara pe care o vei lua în stăpânire.

Juruinţele. Strugurii și spicele

21Dacă

23:21
Num. 30:2Ecl. 5:4,5
faci o juruinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeţi s-o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îţi va cere socoteală, și te vei face vinovat de un păcat. 22Dacă te ferești să faci o juruinţă, nu faci un păcat. 23Dar să păzești și să împlinești ce-ţi va ieși
23:23
Num. 30:2Ps. 66:13,14
de pe buze, și anume juruinţele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. 24Dacă intri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci struguri, după plac, până te vei sătura, dar în vas să nu iei. 25Dacă intri în holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice
23:25
Mat. 12:1Marcu 2:23Luca 6:1
cu mâna, dar secera în holdele aproapelui tău să n-o pui.