Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Dobitoacele și lucrurile rătăcite

221Dacă vezi

22:1
Exod 23:4
rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu o ocolești, ci să o aduci la fratele tău. 2Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă și să rămână la tine până ce-l cere fratele tău, și atunci să i-l dai. 3Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine: să nu le ocolești. 4Dacă
22:4
Exod 23:5
vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-l ajuţi să-l ridice.

Amestecul seminţelor și ţesăturilor

5Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. 6Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei

22:6
Lev. 22:28
și pe mamă, și pe puii ei, 7ci să dai drumul mamei și să nu iei decât puii, ca
22:7
Cap. 4:40.
să fii fericit și să ai zile multe. 8Când zidești o casă nouă, să-ţi faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. 9Să nu
22:9
Lev. 19:19
semeni în via ta două feluri de seminţe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminţei pe care ai semănat-o, și rodul viei. 10Să nu ari
22:10
2 Cor. 6:14-16
cu un bou și un măgar înjugaţi împreună. 11Să nu
22:11
Lev. 19:19
porţi o haină ţesută din felurite fire, din lână și in unite împreună. 12Să faci ciucuri
22:12
Num. 15:38Mat. 23:5
la cele patru colţuri ale hainei cu care te vei înveli.

Pedeapsa pentru curvie

13Dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat

22:13
Gen. 29:21Jud. 15:1
cu ea o urăște, 14apoi o învinuiește de lucruri nelegiuite și-i scoate nume rău, zicând: ‘Am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit-o fecioară’, 15atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrânilor cetăţii, la poartă. 16Tatăl fetei să spună bătrânilor: ‘Am dat pe fiică-mea de nevastă omului acestuia, și el a început s-o urască; 17acum o învinuiește de lucruri nelegiuite, zicând: «N-am găsit fecioară pe fiică-ta.» Dar iată semnele fecioriei fetei mele.’ Și să desfacă haina ei înaintea bătrânilor cetăţii. 18Bătrânii cetăţii să ia atunci pe omul acela și să-l pedepsească 19și, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel, să-l osândească la o gloabă de o sută de sicli de argint, pe care să-i dea tatălui fetei. Ea să rămână nevasta lui, și el nu va putea s-o gonească toată viaţa lui. 20Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, 21să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a săvârșit
22:21
Gen. 34:7Jud. 20:6,102 Sam. 13:12,13
o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să curăţești
22:21
Cap. 13:5.
astfel răul din mijlocul tău.

Pedeapsa pentru preacurvie

22Dacă

22:22
Lev. 20:10Ioan 8:5
se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi: și bărbatul care s-a culcat cu femeia, și femeia. Să curăţești astfel răul din mijlocul lui Israel. 23Dacă o fată fecioară
22:23
Mat. 1:18,19
este logodită și o întâlnește un om în cetate și se culcă cu ea, 24să-i aduceţi pe amândoi la poarta cetăţii, să-i ucideţi cu pietre și să moară amândoi: fata pentru că n-a ţipat în cetate și omul pentru că a necinstit
22:24
Cap. 21:14.
pe nevasta aproapelui său. Să curăţești
22:24
Vers. 21,22.
astfel răul din mijlocul tău. 25Dar dacă omul acela întâlnește în câmp pe fata logodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. 26Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, căci e ca și cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui și-l omoară. 27Fata logodită pe care a întâlnit-o omul acela pe câmp a putut să strige fără să fie cineva să-i sară în ajutor. 28Dacă un
22:28
Exod 22:16,17
om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, 29omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint și, pentru că a necinstit-o
22:29
Vers. 24.
, s-o ia de nevastă și nu va putea s-o gonească toată viaţa lui. 30Nimeni
22:30
Lev. 18:8
20:111 Cor. 5:1
să nu ia pe nevasta tatălui său și nici să nu ridice învelitoarea
22:30
Rut 3:9Ezec. 16:8
tatălui său.

23

Cei primiţi în adunare

231Cel scopit, sau famenul, să nu intre în adunarea Domnului. 2Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. 3Amonitul

23:3
Neem. 13:1,2
și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, 4pentru că
23:4
Cap. 2:29.
nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum, la ieșirea voastră din Egipt, și pentru că
23:4
Num. 22:5,6
au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. 5Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. 6
23:6
Ezra 9:12
nu-ţi pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor toată viaţa ta, pe vecie. 7Să nu urăști pe edomit, căci
23:7
Gen. 25:24-26Obad. 10,12
este fratele tău; să nu urăști pe egiptean, căci ai fost străin
23:7
Exod 22:21
23:9Lev. 19:34
în ţara lui: 8fiii care li se vor naște, în al treilea neam, să intre în adunarea Domnului.

Curăţia în tabără

9Când vei ieși cu oastea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. 10Dacă va

23:10
Lev. 15:16
fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopţii, să iasă din tabără și să nu intre în tabără; 11spre seară să se scalde
23:11
Lev. 15:5
în apă și, după asfinţitul soarelui, va putea să se întoarcă în tabără. 12Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. 13Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ţi acoperi murdăriile ieșite din tine, când vei ieși afară. 14Căci Domnul Dumnezeul tău merge
23:14
Lev. 26:12
în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească și să-ţi dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu Se abată de la tine.

Robii fugiţi. Darurile din curvie

15Să nu dai înapoi stăpânului său pe un rob

23:15
1 Sam. 30:15
care va fugi la tine după ce l-a părăsit. 16Să rămână la tine, în mijlocul tău, în locul pe care-l va alege el, într-una din cetăţile tale, unde îi va plăcea: să nu-l asuprești
23:16
Exod 22:21
. 17Să nu fie nicio curvă din fetele
23:17
Lev. 19:29Prov. 2:16
lui Israel și să nu fie niciun sodomit
23:17
Gen. 19:52 Împ. 23:7
din fiii lui Israel. 18Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici preţul unui câine, ca împlinire a unei juruinţe oarecare, căci și unul, și altul sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Împrumuturile cu dobândă

19Să nu

23:19
Exod 22:25Lev. 25:36,37Neem. 5:2,7Ps. 15:5Luca 6:34,35
ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. 20De la străin
23:20
Lev. 19:34
vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul
23:20
Cap. 15:10.
Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot ce vei face în ţara pe care o vei lua în stăpânire.

Juruinţele. Strugurii și spicele

21Dacă

23:21
Num. 30:2Ecl. 5:4,5
faci o juruinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeţi s-o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îţi va cere socoteală, și te vei face vinovat de un păcat. 22Dacă te ferești să faci o juruinţă, nu faci un păcat. 23Dar să păzești și să împlinești ce-ţi va ieși
23:23
Num. 30:2Ps. 66:13,14
de pe buze, și anume juruinţele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. 24Dacă intri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci struguri, după plac, până te vei sătura, dar în vas să nu iei. 25Dacă intri în holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice
23:25
Mat. 12:1Marcu 2:23Luca 6:1
cu mâna, dar secera în holdele aproapelui tău să n-o pui.

24

Cartea de despărţire

241Când cineva

24:1
Mat. 5:31
19:7Marcu 10:4
își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire și, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. 2Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. 3Dacă și acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărţire și, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, 4atunci bărbatul
24:4
Ier. 3:1
dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, și să nu faci vinovată de păcat ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.

Furarea unui om. Leproșii

5Dacă un

24:5
Cap. 20:7.
om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească
24:5
Prov. 5:18
astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. 6Să nu iei zălog cele două pietre de râșniţă, nici chiar piatra de râșniţă de deasupra, căci ar însemna că iei zălog însăși viaţa cuiva. 7Dacă se
24:7
Exod 21:16
va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din fraţii lui, pe vreunul din copiii lui Israel, și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoţul acela să fie pedepsit cu moartea. Să curăţești
24:7
Cap. 19:19.
astfel răul din mijlocul tău. 8Ia seama bine și păzește-te de rana
24:8
Lev. 13:2
14:2
leprei și să faceţi tot ce vă vor învăţa preoţii dintre leviţi, să aveţi grijă să lucraţi după poruncile pe care li le-am dat. 9Adu-ţi aminte
24:9
Luca 17:321 Cor. 10:6
ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei
24:9
Num. 12:10
pe drum, la ieșirea voastră din Egipt.

Simbriașii

10Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog, 11ci să stai afară, și cel pe care l-ai împrumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog. 12Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine; 13să i-l dai

24:13
Exod 22:26
înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvânteze
24:13
Iov 29:11,13
31:202 Cor. 9:132 Tim. 1:18
, și lucrul
24:13
Cap. 6:25.
acesta ţi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. 14Să nu nedreptăţești
24:14
Mal. 3:5
pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în ţara ta, în cetăţile tale. 15Să-i dai plata
24:15
Lev. 19:13Ier. 22:13Iac. 5:4
pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și o dorește mult. Altfel, ar striga
24:15
Iac. 5:4
către Domnul împotriva ta, și te-ai face vinovat de un păcat. 16Să nu omori
24:16
2 Împ. 14:62 Cron. 25:4Ier. 31:29,30Ezec. 18:20
pe părinţi pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. 17Să nu te atingi
24:17
Exod 22:11,22Prov. 22:22Is. 1:23Ier. 5:28
22:3Ezec. 22:29Zah. 7:10Mal. 3:5
de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina
24:17
Exod 22:26
văduvei. 18Să-ţi aduci aminte
24:18
Vers. 22. Cap. 16:12.
că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo, de aceea îţi dau aceste porunci, ca să le împlinești.

Drepturile străinului, ale orfanului și ale văduvei

19Când

24:19
Lev. 19:9,10
23:22
îţi vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei – să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze
24:19
Cap. 15:10.
în tot lucrul mâinilor tale. 20Când îţi vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 21Când îţi vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 22Adu-ţi aminte
24:22
Vers. 18.
că ai fost rob în ţara Egiptului, de aceea îţi dau poruncile acestea, ca să le împlinești.