Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Cartea de despărţire

241Când cineva

24:1
Mat. 5:31
19:7Marcu 10:4
își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire și, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. 2Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. 3Dacă și acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărţire și, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, 4atunci bărbatul
24:4
Ier. 3:1
dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, și să nu faci vinovată de păcat ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.

Furarea unui om. Leproșii

5Dacă un

24:5
Cap. 20:7.

om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească
24:5
Prov. 5:18
astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. 6Să nu iei zălog cele două pietre de râșniţă, nici chiar piatra de râșniţă de deasupra, căci ar însemna că iei zălog însăși viaţa cuiva. 7Dacă se
24:7
Exod 21:16
va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din fraţii lui, pe vreunul din copiii lui Israel, și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoţul acela să fie pedepsit cu moartea. Să curăţești
24:7
Cap. 19:19.

astfel răul din mijlocul tău. 8Ia seama bine și păzește-te de rana
24:8
Lev. 13:2
14:2
leprei și să faceţi tot ce vă vor învăţa preoţii dintre leviţi, să aveţi grijă să lucraţi după poruncile pe care li le-am dat. 9Adu-ţi aminte
24:9
Luca 17:321 Cor. 10:6
ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei
24:9
Num. 12:10
pe drum, la ieșirea voastră din Egipt.

Simbriașii

10Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog, 11ci să stai afară, și cel pe care l-ai împrumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog. 12Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine; 13să i-l dai

24:13
Exod 22:26
înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvânteze
24:13
Iov 29:11,13
31:202 Cor. 9:132 Tim. 1:18
, și lucrul
24:13
Cap. 6:25.
Ps. 106:31
112:9Dan. 4:27
acesta ţi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. 14Să nu nedreptăţești
24:14
Mal. 3:5
pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în ţara ta, în cetăţile tale. 15Să-i dai plata
24:15
Lev. 19:13Ier. 22:13Iac. 5:4
pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și o dorește mult. Altfel, ar striga
24:15
Iac. 5:4
către Domnul împotriva ta, și te-ai face vinovat de un păcat. 16Să nu omori
24:16
2 Împ. 14:62 Cron. 25:4Ier. 31:29,30Ezec. 18:20
pe părinţi pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. 17Să nu te atingi
24:17
Exod 22:11,22Prov. 22:22Is. 1:23Ier. 5:28
22:3Ezec. 22:29Zah. 7:10Mal. 3:5
de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina
24:17
Exod 22:26
văduvei. 18Să-ţi aduci aminte
24:18
Vers. 22. Cap. 16:12.

că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo, de aceea îţi dau aceste porunci, ca să le împlinești.

Drepturile străinului, ale orfanului și ale văduvei

19Când

24:19
Lev. 19:9,10
23:22
îţi vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei – să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze
24:19
Cap. 15:10.
Ps. 41:1Prov. 19:17
în tot lucrul mâinilor tale. 20Când îţi vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 21Când îţi vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 22Adu-ţi aminte
24:22
Vers. 18.

că ai fost rob în ţara Egiptului, de aceea îţi dau poruncile acestea, ca să le împlinești.