Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Cartea de despărţire

241Când cineva

24:1
Mat. 5:31
19:7Marcu 10:4
își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire și, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. 2Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. 3Dacă și acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărţire și, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, 4atunci bărbatul
24:4
Ier. 3:1
dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, și să nu faci vinovată de păcat ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.

Furarea unui om. Leproșii

5Dacă un

24:5
Cap. 20:7.
om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el; să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească
24:5
Prov. 5:18
astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. 6Să nu iei zălog cele două pietre de râșniţă, nici chiar piatra de râșniţă de deasupra, căci ar însemna că iei zălog însăși viaţa cuiva. 7Dacă se
24:7
Exod 21:16
va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din fraţii lui, pe vreunul din copiii lui Israel, și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoţul acela să fie pedepsit cu moartea. Să curăţești
24:7
Cap. 19:19.
astfel răul din mijlocul tău. 8Ia seama bine și păzește-te de rana
24:8
Lev. 13:2
14:2
leprei și să faceţi tot ce vă vor învăţa preoţii dintre leviţi, să aveţi grijă să lucraţi după poruncile pe care li le-am dat. 9Adu-ţi aminte
24:9
Luca 17:321 Cor. 10:6
ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei
24:9
Num. 12:10
pe drum, la ieșirea voastră din Egipt.

Simbriașii

10Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog, 11ci să stai afară, și cel pe care l-ai împrumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog. 12Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine; 13să i-l dai

24:13
Exod 22:26
înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvânteze
24:13
Iov 29:11,13
31:202 Cor. 9:132 Tim. 1:18
, și lucrul
24:13
Cap. 6:25.
acesta ţi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. 14Să nu nedreptăţești
24:14
Mal. 3:5
pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în ţara ta, în cetăţile tale. 15Să-i dai plata
24:15
Lev. 19:13Ier. 22:13Iac. 5:4
pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și o dorește mult. Altfel, ar striga
24:15
Iac. 5:4
către Domnul împotriva ta, și te-ai face vinovat de un păcat. 16Să nu omori
24:16
2 Împ. 14:62 Cron. 25:4Ier. 31:29,30Ezec. 18:20
pe părinţi pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinţi; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. 17Să nu te atingi
24:17
Exod 22:11,22Prov. 22:22Is. 1:23Ier. 5:28
22:3Ezec. 22:29Zah. 7:10Mal. 3:5
de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina
24:17
Exod 22:26
văduvei. 18Să-ţi aduci aminte
24:18
Vers. 22. Cap. 16:12.
că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo, de aceea îţi dau aceste porunci, ca să le împlinești.

Drepturile străinului, ale orfanului și ale văduvei

19Când

24:19
Lev. 19:9,10
23:22
îţi vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei – să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze
24:19
Cap. 15:10.
în tot lucrul mâinilor tale. 20Când îţi vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 21Când îţi vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta – ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. 22Adu-ţi aminte
24:22
Vers. 18.
că ai fost rob în ţara Egiptului, de aceea îţi dau poruncile acestea, ca să le împlinești.

25

Certurile

251Când doi oameni vor avea o ceartă

25:1
Cap. 19:17.
între ei și se vor înfăţișa înaintea judecăţii ca să fie judecaţi, celui nevinovat
25:1
Prov. 17:15
să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. 2Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut
25:2
Luca 12:48
, judecătorul să pună să-l întindă la pământ și să-i dea
25:2
Mat. 10:17
în faţa lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. 3Să nu pună să-i dea mai mult de patruzeci
25:3
2 Cor. 11:24
de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit
25:3
Lev. 18:3
înaintea ta. 4
25:4
Prov. 12:101 Cor. 9:91 Tim. 5:18
nu legi gura boului când treieră grâul.

Căsătoria între cumnat și cumnată

5Când fraţii vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii

25:5
Mat. 22:24Marcu 12:19Luca 20:28
, nevasta mortului să nu se mărite afară, cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. 6Întâiul născut pe care-l va naște să moștenească
25:6
Gen. 38:9
pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu
25:6
Rut 4:10
fie șters din Israel. 7Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată-sa, ea să se suie la poarta
25:7
Rut 4:1,2
cetăţii, la bătrâni, și să spună: ‘Cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat.’ 8Bătrânii cetăţii să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruiește și zice: ‘Nu vreau
25:8
Rut 4:6
s-o iau’, 9atunci cumnată-sa să se apropie de el în faţa bătrânilor, să-i
25:9
Rut 4:7
scoată încălţămintea din picior și să-l scuipe în faţă. Și luând cuvântul, să zică: ‘Așa să se facă omului care nu voiește să ridice
25:9
Rut 4:11
casa fratelui său.’ 10Și casa lui se va numi în Israel ‘Casa celui descălţat’. 11Când doi oameni se vor certa unul cu altul, și nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mâna celui ce-l lovește, dacă întinde mâna și apucă pe acesta din urmă de părţile rușinoase, 12să-i tai mâna; să n-ai nicio milă
25:12
Cap. 19:13.
de ea.

Cântăreala dreaptă

13Să n-ai

25:13
Lev. 19:35,36Prov. 11:1Ezec. 45:10Mica 6:11
în sacul tău două feluri de greutăţi, una mare și alta mică. 14Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică. 15Ci să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile
25:15
Exod 20:12
multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 16Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o urâciune
25:16
Prov. 11:11 Tes. 4:6
înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Nimicirea amaleciţilor

17Adu-ţi

25:17
Exod 17:8
aminte ce ţi-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt: 18cum te-a întâlnit pe drum și, fără nicio teamă
25:18
Ps. 36:1Prov. 16:6Rom. 3:18
de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit și sleit de puteri. 19Când îţi va
25:19
1 Sam. 15:3
da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toţi vrăjmașii care te înconjoară, în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi
25:19
Exod 17:14
pomenirea lui Amalec de sub ceruri – să nu uiţi lucrul acesta.

26

Cele dintâi roade

261Când vei intra în ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, 2

26:2
Exod 23:19
34:26Num. 18:13Prov. 3:9
iei cele dintâi roade din toate roadele pe care le vei scoate din pământ, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la
26:2
Cap. 12:5.
locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. 3Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: ‘Mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor noștri că ne-o va da.’ 4Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. 5Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Tatăl meu era un arameu
26:5
Osea 12:12
pribeag, gata să piară; s-a coborât
26:5
Gen. 46:1,6Fapte 7:15Gen. 46:27
în Egipt cu
26:5
Cap. 10:22.
puţini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. 6Egiptenii
26:6
Exod 1:11
ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. 7Noi am strigat
26:7
Exod 2:23-25
3:9
4:31
către Domnul Dumnezeul părinţilor noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. 8Și Domnul
26:8
Exod 12:37,51
13:3,14,16
ne-a scos din Egipt, cu mână tare și cu braţ întins, cu arătări înfricoșătoare
26:8
Cap. 4:34.
, cu semne și minuni. 9El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat ţara aceasta
26:9
Exod 3:8
, ţară în care curge lapte și miere. 10Acum, iată, aduc cele dintâi roade din roadele pământului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne!’ Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. 11Apoi să te
26:11
Cap. 12:7,12,18;
bucuri, cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ţi le-a dat Domnul Dumnezeul tău ţie și casei tale.

Zeciuielile din anul al treilea

12După ce vei isprăvi

26:12
Lev. 27:30Num. 18:24
de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul
26:12
Cap. 14:28,29.
zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei, și ei să mănânce și să se sature în cetăţile tale. 13Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Am scos din casa mea ce este sfinţit și l-am dat levitului, străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici n-am uitat
26:13
Ps. 119:141,153,176
niciuna din poruncile Tale. 14N-am mâncat nimic
26:14
Lev. 7:20
21:1,11Osea 9:4
din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuinţare necurată și n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat. 15Privește
26:15
Is. 63:15Zah. 2:13
din Locașul Tău cel Sfânt, din ceruri, și binecuvântează pe poporul Tău Israel și ţara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noștri, ţara aceasta în care curge lapte și miere.’

Îndemn la ascultare de Domnul

16Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi poruncește să împlinești legile și poruncile acestea; să le păzești și să le împlinești din toată inima ta și din tot sufletul tău. 17Astăzi, tu ai mărturisit

26:17
Exod 20:19
înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile și rânduielile Lui și vei asculta de glasul Lui. 18Și azi, Domnul
26:18
Exod 6:7
19:514:2
28:9
ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, 19și îţi va da asupra
26:19
Cap. 4:7,8;
tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă și în măreţie și vei fi un popor sfânt
26:19
Exod 19:628:91 Pet. 2:9
pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”