Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Cele dintâi roade

261Când vei intra în ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, 2

26:2
Exod 23:19
34:26Num. 18:13Prov. 3:9
iei cele dintâi roade din toate roadele pe care le vei scoate din pământ, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la
26:2
Cap. 12:5.

locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. 3Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: ‘Mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor noștri că ne-o va da.’ 4Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. 5Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Tatăl meu era un arameu
26:5
Osea 12:12
pribeag, gata să piară; s-a coborât
26:5
Gen. 46:1,6Fapte 7:15Gen. 46:27
în Egipt cu
26:5
Cap. 10:22.

puţini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. 6Egiptenii
26:6
Exod 1:11
ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. 7Noi am strigat
26:7
Exod 2:23-25
3:9
4:31
către Domnul Dumnezeul părinţilor noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. 8Și Domnul
26:8
Exod 12:37,51
13:3,14,16
ne-a scos din Egipt, cu mână tare și cu braţ întins, cu arătări înfricoșătoare
26:8
Cap. 4:34.

, cu semne și minuni. 9El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat ţara aceasta
26:9
Exod 3:8
, ţară în care curge lapte și miere. 10Acum, iată, aduc cele dintâi roade din roadele pământului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne!’ Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. 11Apoi să te
26:11
Cap. 12:7,12,18;
16:11
bucuri, cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ţi le-a dat Domnul Dumnezeul tău ţie și casei tale.

Zeciuielile din anul al treilea

12După ce vei isprăvi

26:12
Lev. 27:30Num. 18:24
de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul
26:12
Cap. 14:28,29.

zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei, și ei să mănânce și să se sature în cetăţile tale. 13Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Am scos din casa mea ce este sfinţit și l-am dat levitului, străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici n-am uitat
26:13
Ps. 119:141,153,176
niciuna din poruncile Tale. 14N-am mâncat nimic
26:14
Lev. 7:20
21:1,11Osea 9:4
din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuinţare necurată și n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat. 15Privește
26:15
Is. 63:15Zah. 2:13
din Locașul Tău cel Sfânt, din ceruri, și binecuvântează pe poporul Tău Israel și ţara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noștri, ţara aceasta în care curge lapte și miere.’

Îndemn la ascultare de Domnul

16Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi poruncește să împlinești legile și poruncile acestea; să le păzești și să le împlinești din toată inima ta și din tot sufletul tău. 17Astăzi, tu ai mărturisit

26:17
Exod 20:19
înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile și rânduielile Lui și vei asculta de glasul Lui. 18Și azi, Domnul
26:18
Exod 6:7
19:514:2
28:9
ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, 19și îţi va da asupra
26:19
Cap. 4:7,8;
28:1Ps. 148:14
tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă și în măreţie și vei fi un popor sfânt
26:19
Exod 19:628:91 Pet. 2:9
pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”