Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Certurile

251Când doi oameni vor avea o ceartă

25:1
Cap. 19:17.
între ei și se vor înfăţișa înaintea judecăţii ca să fie judecaţi, celui nevinovat
25:1
Prov. 17:15
să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. 2Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut
25:2
Luca 12:48
, judecătorul să pună să-l întindă la pământ și să-i dea
25:2
Mat. 10:17
în faţa lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. 3Să nu pună să-i dea mai mult de patruzeci
25:3
2 Cor. 11:24
de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit
25:3
Lev. 18:3
înaintea ta. 4
25:4
Prov. 12:101 Cor. 9:91 Tim. 5:18
nu legi gura boului când treieră grâul.

Căsătoria între cumnat și cumnată

5Când fraţii vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii

25:5
Mat. 22:24Marcu 12:19Luca 20:28
, nevasta mortului să nu se mărite afară, cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. 6Întâiul născut pe care-l va naște să moștenească
25:6
Gen. 38:9
pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu
25:6
Rut 4:10
fie șters din Israel. 7Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată-sa, ea să se suie la poarta
25:7
Rut 4:1,2
cetăţii, la bătrâni, și să spună: ‘Cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat.’ 8Bătrânii cetăţii să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruiește și zice: ‘Nu vreau
25:8
Rut 4:6
s-o iau’, 9atunci cumnată-sa să se apropie de el în faţa bătrânilor, să-i
25:9
Rut 4:7
scoată încălţămintea din picior și să-l scuipe în faţă. Și luând cuvântul, să zică: ‘Așa să se facă omului care nu voiește să ridice
25:9
Rut 4:11
casa fratelui său.’ 10Și casa lui se va numi în Israel ‘Casa celui descălţat’. 11Când doi oameni se vor certa unul cu altul, și nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mâna celui ce-l lovește, dacă întinde mâna și apucă pe acesta din urmă de părţile rușinoase, 12să-i tai mâna; să n-ai nicio milă
25:12
Cap. 19:13.
de ea.

Cântăreala dreaptă

13Să n-ai

25:13
Lev. 19:35,36Prov. 11:1Ezec. 45:10Mica 6:11
în sacul tău două feluri de greutăţi, una mare și alta mică. 14Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică. 15Ci să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile
25:15
Exod 20:12
multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 16Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o urâciune
25:16
Prov. 11:11 Tes. 4:6
înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Nimicirea amaleciţilor

17Adu-ţi

25:17
Exod 17:8
aminte ce ţi-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt: 18cum te-a întâlnit pe drum și, fără nicio teamă
25:18
Ps. 36:1Prov. 16:6Rom. 3:18
de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit și sleit de puteri. 19Când îţi va
25:19
1 Sam. 15:3
da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toţi vrăjmașii care te înconjoară, în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi
25:19
Exod 17:14
pomenirea lui Amalec de sub ceruri – să nu uiţi lucrul acesta.

26

Cele dintâi roade

261Când vei intra în ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, 2

26:2
Exod 23:19
34:26Num. 18:13Prov. 3:9
iei cele dintâi roade din toate roadele pe care le vei scoate din pământ, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la
26:2
Cap. 12:5.
locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. 3Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: ‘Mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor noștri că ne-o va da.’ 4Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. 5Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Tatăl meu era un arameu
26:5
Osea 12:12
pribeag, gata să piară; s-a coborât
26:5
Gen. 46:1,6Fapte 7:15Gen. 46:27
în Egipt cu
26:5
Cap. 10:22.
puţini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. 6Egiptenii
26:6
Exod 1:11
ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. 7Noi am strigat
26:7
Exod 2:23-25
3:9
4:31
către Domnul Dumnezeul părinţilor noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. 8Și Domnul
26:8
Exod 12:37,51
13:3,14,16
ne-a scos din Egipt, cu mână tare și cu braţ întins, cu arătări înfricoșătoare
26:8
Cap. 4:34.
, cu semne și minuni. 9El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat ţara aceasta
26:9
Exod 3:8
, ţară în care curge lapte și miere. 10Acum, iată, aduc cele dintâi roade din roadele pământului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne!’ Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. 11Apoi să te
26:11
Cap. 12:7,12,18;
bucuri, cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ţi le-a dat Domnul Dumnezeul tău ţie și casei tale.

Zeciuielile din anul al treilea

12După ce vei isprăvi

26:12
Lev. 27:30Num. 18:24
de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul
26:12
Cap. 14:28,29.
zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei, și ei să mănânce și să se sature în cetăţile tale. 13Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Am scos din casa mea ce este sfinţit și l-am dat levitului, străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici n-am uitat
26:13
Ps. 119:141,153,176
niciuna din poruncile Tale. 14N-am mâncat nimic
26:14
Lev. 7:20
21:1,11Osea 9:4
din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuinţare necurată și n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat. 15Privește
26:15
Is. 63:15Zah. 2:13
din Locașul Tău cel Sfânt, din ceruri, și binecuvântează pe poporul Tău Israel și ţara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noștri, ţara aceasta în care curge lapte și miere.’

Îndemn la ascultare de Domnul

16Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi poruncește să împlinești legile și poruncile acestea; să le păzești și să le împlinești din toată inima ta și din tot sufletul tău. 17Astăzi, tu ai mărturisit

26:17
Exod 20:19
înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile și rânduielile Lui și vei asculta de glasul Lui. 18Și azi, Domnul
26:18
Exod 6:7
19:514:2
28:9
ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, 19și îţi va da asupra
26:19
Cap. 4:7,8;
tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă și în măreţie și vei fi un popor sfânt
26:19
Exod 19:628:91 Pet. 2:9
pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”

27

BINECUVÂNTĂRI ȘI BLESTEME

CAPITOLELE 27—30

Legea să se scrie și să se citească

271Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: „Păziţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi. 2După ce veţi trece

27:2
Ios. 4:1
Iordanul, ca să intraţi în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici
27:2
Ios. 8:32
niște pietre mari și să le tencuiești cu var. 3Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, după ce vei trece Iordanul, ca să intri în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, ţară în care curge lapte și miere, cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi. 4După ce veţi trece Iordanul, să ridicaţi pe muntele
27:4
Cap. 11:29.
Ebal pietrele acestea, pe care vă poruncesc azi să le ridicaţi, și să le tencuiţi cu var. 5Acolo, să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău un altar de pietre, peste care să nu treacă
27:5
Exod 20:25Ios. 8:31
fierul; 6din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi-de-tot Domnului Dumnezeului tău; 7să aduci jertfe de mulţumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. 8Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit.” 9Moise și preoţii din neamul leviţilor au vorbit întregului Israel și au zis: „Israele, ia aminte și ascultă! Astăzi
27:9
Cap. 26:18.
, tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. 10Să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău și să împlinești poruncile și legile Lui pe care ţi le dau astăzi.”

Binecuvântările de pe muntele Garizim și blestemele de pe muntele Ebal

11În aceeași zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului: 12„După ce veţi trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele

27:12
Cap. 11:29.
Garizim, ca să binecuvânteze poporul, 13iar Ruben, Gad, Așer, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal, ca să rostească
27:13
Cap. 11:29.
blestemul. 14Și leviţii
27:14
Cap. 33:10.
să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel: 15‘Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter, și care-l va pune într-un
27:15
Exod 20:4,23
34:17Lev. 19:4
26:15:8Is. 44:9Osea 13:2
loc ascuns!’ Și
27:15
Num. 5:22Ier. 11:51 Cor. 14:16
tot poporul să răspundă: ‘Amin!
27:15
Exod 20:12
21:17Lev. 19:3
16‘Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa!’ Și
27:16
Cap. 19:14.
tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 17‘Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 18‘Blestemat
27:18
Lev. 19:14
să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 19‘Blestemat
27:19
Exod 22:21,2224:17Mal. 3:5
să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 20‘Blestemat
27:20
Lev. 18:8
20:11
să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 21‘Blestemat
27:21
Lev. 18:23
20:15
să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 22‘Blestemat
27:22
Lev. 18:9
20:17
să fie cel ce se va culca cu soră-sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 23‘Blestemat
27:23
Lev. 18:17
20:14
să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 24‘Blestemat
27:24
Exod 20:13
21:12,14Lev. 24:17Num. 35:31
să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 25‘Blestemat
27:25
Exod 23:7,816:19Ezec. 22:12
să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 26‘Blestemat
27:26
Cap. 28:15.
să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’