Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

BINECUVÂNTĂRI ȘI BLESTEME

CAPITOLELE 27—30

Legea să se scrie și să se citească

271Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: „Păziţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi. 2După ce veţi trece

27:2
Ios. 4:1
Iordanul, ca să intraţi în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici
27:2
Ios. 8:32
niște pietre mari și să le tencuiești cu var. 3Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, după ce vei trece Iordanul, ca să intri în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, ţară în care curge lapte și miere, cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi. 4După ce veţi trece Iordanul, să ridicaţi pe muntele
27:4
Cap. 11:29.
Ios. 8:30
Ebal pietrele acestea, pe care vă poruncesc azi să le ridicaţi, și să le tencuiţi cu var. 5Acolo, să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău un altar de pietre, peste care să nu treacă
27:5
Exod 20:25Ios. 8:31
fierul; 6din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi-de-tot Domnului Dumnezeului tău; 7să aduci jertfe de mulţumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. 8Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit.” 9Moise și preoţii din neamul leviţilor au vorbit întregului Israel și au zis: „Israele, ia aminte și ascultă! Astăzi
27:9
Cap. 26:18.

, tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. 10Să asculţi de glasul Domnului Dumnezeului tău și să împlinești poruncile și legile Lui pe care ţi le dau astăzi.”

Binecuvântările de pe muntele Garizim și blestemele de pe muntele Ebal

11În aceeași zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului: 12„După ce veţi trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele

27:12
Cap. 11:29.
Ios. 8:33Jud. 9:7
Garizim, ca să binecuvânteze poporul, 13iar Ruben, Gad, Așer, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal, ca să rostească
27:13
Cap. 11:29.
Ios. 8:33
blestemul. 14Și leviţii
27:14
Cap. 33:10.
Ios. 8:33Dan. 9:11
să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel: 15‘Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urâciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter, și care-l va pune într-un
27:15
Exod 20:4,23
34:17Lev. 19:4
26:15:8Is. 44:9Osea 13:2
loc ascuns!’ Și
27:15
Num. 5:22Ier. 11:51 Cor. 14:16
tot poporul să răspundă: ‘Amin!
27:15
Exod 20:12
21:17Lev. 19:3
16‘Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa!’ Și
27:16
Cap. 19:14.
Prov. 22:28
tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 17‘Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 18‘Blestemat
27:18
Lev. 19:14
să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 19‘Blestemat
27:19
Exod 22:21,2224:17Mal. 3:5
să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 20‘Blestemat
27:20
Lev. 18:8
20:11
să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 21‘Blestemat
27:21
Lev. 18:23
20:15
să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 22‘Blestemat
27:22
Lev. 18:9
20:17
să fie cel ce se va culca cu soră-sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 23‘Blestemat
27:23
Lev. 18:17
20:14
să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 24‘Blestemat
27:24
Exod 20:13
21:12,14Lev. 24:17Num. 35:31
să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 25‘Blestemat
27:25
Exod 23:7,816:19Ezec. 22:12
să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’ 26‘Blestemat
27:26
Cap. 28:15.
Ps. 119:21Ier. 11:3Gal. 3:10
să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face!’ Și tot poporul să răspundă: ‘Amin!’