Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Binecuvântările

281Dacă

28:1
Exod 15:26Lev. 26:3Is. 55:2
vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va
28:1
Cap. 26:19.

da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. 2Iată toate binecuvântările care vor veni
28:2
Vers. 15.
Zah. 1:6
peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: 3Vei fi binecuvântat
28:3
Ps. 128:1,4
în cetate și vei fi binecuvântat la
28:3
Gen. 39:5
câmp. 4Rodul pântecelui
28:4
Vers. 11.
Gen. 2:2,17Gen. 49:25Ps. 107:38
127:3
128:3Prov. 10:221 Tim. 4:8
tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. 5Coșniţa și postava ta vor fi binecuvântate. 6Vei fi binecuvântat
28:6
Ps. 121:8
la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. 7Domnul
28:7
Lev. 26:7,82 Sam. 22:38,39,41Ps. 89:23
îţi va da biruinţă asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. 8Domnul va
28:8
Lev. 25:21
face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei
28:8
Cap. 15:10.

pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 9Vei fi pentru Domnul
28:9
Exod 19:5,626:18,19
29:13
un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. 10Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele
28:10
Num. 6:272 Cron. 7:14Is. 63:19Dan. 9:18,19
Domnului și se vor
28:10
Cap. 11:25.

teme de tine. 11Domnul
28:11
Vers. 4. Cap. 30:9.
Prov. 10:22
te va copleși cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. 12Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să
28:12
Lev. 26:4
trimită ţării tale ploaie la vreme și ca să
28:12
Cap. 14:29.

binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu
28:12
Cap. 15:6.

împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. 13Domnul te va face să fii cap
28:13
Is. 9:14,15
, nu coadă; totdeauna vei fi sus, și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini 14și nu
28:14
Cap. 5:32;
11:16
te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei și să le slujiţi.

Blestemele

15Dar, dacă

28:15
Lev. 26:14Plâng. 2:17Dan. 9:11,13Mal. 2:2
nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte
28:15
Vers. 2.

. 16Vei fi blestemat în
28:16
Vers. 3.

cetate și vei fi blestemat pe câmp. 17Coșniţa și postava ta vor fi blestemate. 18Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. 19Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. 20Domnul va trimite împotriva ta blestemul
28:20
Mal. 2:2
, tulburarea
28:20
Zah. 14:13
și ameninţarea
28:20
Ps. 80:16Is. 30:17
51:20
66:15
în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutăţii faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăsești. 21Domnul va trimite peste tine ciuma
28:21
Lev. 26:25Ier. 24:10
, până te va nimici în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 22Domnul
28:22
Lev. 26:16
te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină
28:22
Amos 4:9
în grâu și cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri. 23Cerul
28:23
Lev. 26:19
deasupra capului tău va fi de aramă și pământul sub tine va fi de fier. 24Domnul va trimite ţării tale, în loc de ploaie, praf și pulbere, care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. 25Domnul
28:25
Vers. 7.
Lev. 26:17,37Is. 30:17
te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi; pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe șapte drumuri vei fugi dinaintea lor și vei fi
28:25
Ier. 15:4Ier. 24:9Ezec. 23:46
o groază pentru toate împărăţiile pământului. 26Trupul tău
28:26
1 Sam. 17:44,46Ps. 79:2Ier. 7:33
16:4
34:20
mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului și fiarelor pământului; și nu va fi nimeni care să le sperie. 27Domnul te va bate cu
28:27
Vers. 35.
Exod 9:9
15:26
buba rea a Egiptului, cu bube rele
28:27
1 Sam. 5:6Ps. 78:66
la șezut, cu râie și cu pecingine, de care nu vei putea să te vindeci. 28Domnul te va lovi cu nebunie
28:28
Ier. 4:9
, cu orbire, cu rătăcire a minţii 29și vei bâjbâi
28:29
Iov 5:14Is. 59:10
pe întuneric ziua-n amiaza mare, ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburile tale și în toate zilele vei fi apăsat, prădat și nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor. 30Vei avea logodnică
28:30
Iov 31:10Ier. 8:10
, și altul se va culca cu ea; vei zidi
28:30
Iov
12:13Amos 5:11Mica 6:15Ţef. 1:13
casă, și n-o vei locui; vei sădi vie
28:30
Cap. 20:6.

, și nu vei mânca din ea. 31Boul tău va fi înjunghiat sub ochii tăi, și nu vei mânca din el; ţi se va răpi măgarul dinaintea ta și nu ţi se va da înapoi; oile tale vor fi date vrăjmașilor tăi și nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor. 32Fiii tăi și fiicele tale vor fi daţi ca robi pe mâna altui popor; ţi se vor topi
28:32
Ps. 119:82
ochii de dor, uitându-te toată ziua după ei, și mâna ta va fi fără putere. 33Un popor
28:33
Vers. 51.
Lev. 26:16Ier. 5:17
pe care nu-l cunoști va mânca rodul pământului tău și tot venitul lucrului tău și în toate zilele vei fi apăsat și zdrobit. 34Priveliștea pe care o vei avea sub ochi
28:34
Vers. 67.

te va face să înnebunești. 35Domnul te va
28:35
Vers. 27.

lovi cu o bubă rea la genunchi și la coapse și nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi de la talpa piciorului până în creștetul capului. 36Domnul te va
28:36
2 Împ. 17:4,6
24:12,14
25:7,112 Cron. 33:11
36:6,20
duce, pe tine și împăratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici părinţii tăi. Și acolo, vei sluji
28:36
Cap. 4:28;
28:64Ier. 16:13
altor dumnezei, de lemn și de piatră. 37Și vei fi de pomină
28:37
1 Împ. 9:7,8Ier. 24:9
25:9Zah. 8:13
, de batjocură
28:37
Ps. 44:14
și de râs printre toate popoarele la care te va duce Domnul. 38Vei semăna
28:38
Mica 6:15Hag. 1:6
multă sămânţă pe câmpul tău, și vei strânge puţin, căci o vor mânca toată lăcustele
28:38
Ioel 1:4
. 39Vei sădi vii și le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, căci o vor mânca viermii. 40Vei avea măslini pe toată întinderea ţării tale, și nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vor cădea. 41Vei naște fii și fiice, dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce
28:41
Plâng. 1:5
în robie. 42Omizile îţi vor mânca toţi pomii și rodul pământului. 43Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos; 44el îţi va da
28:44
Vers. 12.

cu împrumut, și tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi fruntea
28:44
Vers. 13.
Plâng. 1:5
, și tu vei fi coada. 45Toate
28:45
Vers. 15.

blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge, până vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui și legile Lui, pe care ţi le-a dat. 46Ele vor fi veșnic ca niște semne
28:46
Is. 8:18Ezec. 14:8
și minuni pentru tine și sămânţa ta. 47Pentru că
28:47
Neem. 9:35-37
, în mijlocul belșugului
28:47
Cap. 32:15.

tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă, 48vei sluji, în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi, pe care-i va trimite Domnul împotriva ta. El îţi va pune pe grumaz un jug
28:48
Ier. 28:14
de fier până te va nimici. 49Domnul va
28:49
Ier. 5:15
6:22,23Luca 19:43
aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur
28:49
Ier. 48:40
49:22Plâng. 4:19Ezec. 17:3,12Osea 8:1
, un neam a cărui limbă n-o vei înţelege, 50un neam cu înfăţișarea sălbatică
28:50
2 Cron. 36:17Is. 47:6
și care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii. 51El va mânca rodul
28:51
Vers. 33.
Is. 1:7Is. 62:8
turmelor tale și rodul pământului tău până vei fi nimicit; nu-ţi va lăsa nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici viţeii de la vaci, nici mieii de la oi până te va face să pieri. 52Te va
28:52
2 Împ. 25:1,2,4
împresura în toate cetăţile tale până îţi vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari, în care îţi puseseși încrederea pe toată întinderea ţării tale; te va împresura în toate cetăţile tale, în toată ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 53În strâmtorarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mânca
28:53
Lev. 26:292 Împ. 6:28,29Ier. 19:9Plâng. 2:20
4:10
rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicelor tale, pe care ţi-i va da Domnul Dumnezeul tău. 54Omul cel mai gingaș și cel mai milos dintre voi se va
28:54
Cap. 15:9.

uita rău la fratele său, la nevasta care se odihnește
28:54
Cap. 13:6.

pe sânul lui, la copiii pe care i-a cruţat: 55nu va da niciunuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrănește, fiindcă nu-i va mai rămâne nimic în mijlocul strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în toate cetăţile tale. 56Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care, de gingașă și miloasă ce era, nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va
28:56
Vers. 54.

privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fiica ei: 57nu le va da nimic din pieliţa
28:57
Gen. 49:10
nou-născutului, pieliţă ieșită dintre picioarele ei și din copiii pe care-i va naște, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în cetăţile tale. 58Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit
28:58
Exod 6:3
și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, 59Domnul
28:59
Dan. 9:12
te va lovi în chip minunat, pe tine și sămânţa ta, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. 60Va aduce peste tine toate bolile
28:60
Cap. 7:15.

Egiptului de care tremurai, și ele se vor lipi de tine. 61Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia. 62După ce aţi fost atât de mulţi, ca
28:62
Cap. 4:27.

stelele cerului, nu veţi mai
28:62
Cap. 10:22.
Neem. 9:23
rămâne decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău. 63După cum Domnul Se bucura
28:63
Cap. 30:9.
Ier. 32:41
să vă facă bine și să vă înmulţească, tot așa Domnul Se va bucura
28:63
Prov. 1:26Is. 1:24
să vă piardă și să vă nimicească, și veţi fi smulși din ţara pe care o vei lua în stăpânire. 64Domnul te va împrăștia
28:64
Lev. 26:33Neem. 1:8Ier. 16:13
printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă, și acolo
28:64
Vers. 36.

vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn și de piatră. 65Între aceste neamuri
28:65
Amos 9:4
, nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul
28:65
Lev. 26:36
îţi va face inima fricoasă, ochii lâncezi și sufletul
28:65
Lev. 26:16
îndurerat. 66Viaţa îţi va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta. 67În groaza care-ţi va umple inima și în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii
28:67
Iov 7:4
, dimineaţa
28:67
Vers. 34.

vei zice: ‘O, de ar veni seara!’ și seara vei zice: ‘O, de ar veni dimineaţa!’ 68Și Domnul
28:68
Osea 8:13
9:3
te va întoarce pe corăbii în Egipt, și vei face drumul acesta despre care-ţi spusesem: ‘Să nu-l mai
28:68
Cap. 17:16.

vezi!’ Acolo, vă veţi vinde vrăjmașilor voștri, ca robi și roabe, și nu va fi nimeni să vă cumpere.”