Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Binecuvântările

281Dacă

28:1
Exod 15:26Lev. 26:3Is. 55:2
vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va
28:1
Cap. 26:19.
da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. 2Iată toate binecuvântările care vor veni
28:2
Vers. 15.
peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: 3Vei fi binecuvântat
28:3
Ps. 128:1,4
în cetate și vei fi binecuvântat la
28:3
Gen. 39:5
câmp. 4Rodul pântecelui
28:4
Vers. 11.
tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. 5Coșniţa și postava ta vor fi binecuvântate. 6Vei fi binecuvântat
28:6
Ps. 121:8
la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. 7Domnul
28:7
Lev. 26:7,82 Sam. 22:38,39,41Ps. 89:23
îţi va da biruinţă asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. 8Domnul va
28:8
Lev. 25:21
face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei
28:8
Cap. 15:10.
pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 9Vei fi pentru Domnul
28:9
Exod 19:5,626:18,19
29:13
un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. 10Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele
28:10
Num. 6:272 Cron. 7:14Is. 63:19Dan. 9:18,19
Domnului și se vor
28:10
Cap. 11:25.
teme de tine. 11Domnul
28:11
Vers. 4. Cap. 30:9.
te va copleși cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. 12Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să
28:12
Lev. 26:4
trimită ţării tale ploaie la vreme și ca să
28:12
Cap. 14:29.
binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu
28:12
Cap. 15:6.
împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. 13Domnul te va face să fii cap
28:13
Is. 9:14,15
, nu coadă; totdeauna vei fi sus, și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini 14și nu
28:14
Cap. 5:32;
te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei și să le slujiţi.

Blestemele

15Dar, dacă

28:15
Lev. 26:14Plâng. 2:17Dan. 9:11,13Mal. 2:2
nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte
28:15
Vers. 2.
. 16Vei fi blestemat în
28:16
Vers. 3.
cetate și vei fi blestemat pe câmp. 17Coșniţa și postava ta vor fi blestemate. 18Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. 19Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. 20Domnul va trimite împotriva ta blestemul
28:20
Mal. 2:2
, tulburarea
28:20
Zah. 14:13
și ameninţarea
28:20
Ps. 80:16Is. 30:17
51:20
66:15
în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutăţii faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăsești. 21Domnul va trimite peste tine ciuma
28:21
Lev. 26:25Ier. 24:10
, până te va nimici în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 22Domnul
28:22
Lev. 26:16
te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină
28:22
Amos 4:9
în grâu și cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri. 23Cerul
28:23
Lev. 26:19
deasupra capului tău va fi de aramă și pământul sub tine va fi de fier. 24Domnul va trimite ţării tale, în loc de ploaie, praf și pulbere, care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. 25Domnul
28:25
Vers. 7.
te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi; pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe șapte drumuri vei fugi dinaintea lor și vei fi
28:25
Ier. 15:4Ier. 24:9Ezec. 23:46
o groază pentru toate împărăţiile pământului. 26Trupul tău
28:26
1 Sam. 17:44,46Ps. 79:2Ier. 7:33
16:4
34:20
mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului și fiarelor pământului; și nu va fi nimeni care să le sperie. 27Domnul te va bate cu
28:27
Vers. 35.
buba rea a Egiptului, cu bube rele
28:27
1 Sam. 5:6Ps. 78:66
la șezut, cu râie și cu pecingine, de care nu vei putea să te vindeci. 28Domnul te va lovi cu nebunie
28:28
Ier. 4:9
, cu orbire, cu rătăcire a minţii 29și vei bâjbâi
28:29
Iov 5:14Is. 59:10
pe întuneric ziua-n amiaza mare, ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburile tale și în toate zilele vei fi apăsat, prădat și nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor. 30Vei avea logodnică
28:30
Iov 31:10Ier. 8:10
, și altul se va culca cu ea; vei zidi
28:30
Iov
12:13Amos 5:11Mica 6:15Ţef. 1:13
casă, și n-o vei locui; vei sădi vie
28:30
Cap. 20:6.
, și nu vei mânca din ea. 31Boul tău va fi înjunghiat sub ochii tăi, și nu vei mânca din el; ţi se va răpi măgarul dinaintea ta și nu ţi se va da înapoi; oile tale vor fi date vrăjmașilor tăi și nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor. 32Fiii tăi și fiicele tale vor fi daţi ca robi pe mâna altui popor; ţi se vor topi
28:32
Ps. 119:82
ochii de dor, uitându-te toată ziua după ei, și mâna ta va fi fără putere. 33Un popor
28:33
Vers. 51.
pe care nu-l cunoști va mânca rodul pământului tău și tot venitul lucrului tău și în toate zilele vei fi apăsat și zdrobit. 34Priveliștea pe care o vei avea sub ochi
28:34
Vers. 67.
te va face să înnebunești. 35Domnul te va
28:35
Vers. 27.
lovi cu o bubă rea la genunchi și la coapse și nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi de la talpa piciorului până în creștetul capului. 36Domnul te va
28:36
2 Împ. 17:4,6
24:12,14
25:7,112 Cron. 33:11
36:6,20
duce, pe tine și împăratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici părinţii tăi. Și acolo, vei sluji
28:36
Cap. 4:28;
altor dumnezei, de lemn și de piatră. 37Și vei fi de pomină
28:37
1 Împ. 9:7,8Ier. 24:9
25:9Zah. 8:13
, de batjocură
28:37
Ps. 44:14
și de râs printre toate popoarele la care te va duce Domnul. 38Vei semăna
28:38
Mica 6:15Hag. 1:6
multă sămânţă pe câmpul tău, și vei strânge puţin, căci o vor mânca toată lăcustele
28:38
Ioel 1:4
. 39Vei sădi vii și le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, căci o vor mânca viermii. 40Vei avea măslini pe toată întinderea ţării tale, și nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vor cădea. 41Vei naște fii și fiice, dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce
28:41
Plâng. 1:5
în robie. 42Omizile îţi vor mânca toţi pomii și rodul pământului. 43Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos; 44el îţi va da
28:44
Vers. 12.
cu împrumut, și tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi fruntea
28:44
Vers. 13.
, și tu vei fi coada. 45Toate
28:45
Vers. 15.
blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge, până vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui și legile Lui, pe care ţi le-a dat. 46Ele vor fi veșnic ca niște semne
28:46
Is. 8:18Ezec. 14:8
și minuni pentru tine și sămânţa ta. 47Pentru că
28:47
Neem. 9:35-37
, în mijlocul belșugului
28:47
Cap. 32:15.
tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă, 48vei sluji, în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi, pe care-i va trimite Domnul împotriva ta. El îţi va pune pe grumaz un jug
28:48
Ier. 28:14
de fier până te va nimici. 49Domnul va
28:49
Ier. 5:15
6:22,23Luca 19:43
aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur
28:49
Ier. 48:40
49:22Plâng. 4:19Ezec. 17:3,12Osea 8:1
, un neam a cărui limbă n-o vei înţelege, 50un neam cu înfăţișarea sălbatică
28:50
2 Cron. 36:17Is. 47:6
și care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii. 51El va mânca rodul
28:51
Vers. 33.
turmelor tale și rodul pământului tău până vei fi nimicit; nu-ţi va lăsa nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici viţeii de la vaci, nici mieii de la oi până te va face să pieri. 52Te va
28:52
2 Împ. 25:1,2,4
împresura în toate cetăţile tale până îţi vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari, în care îţi puseseși încrederea pe toată întinderea ţării tale; te va împresura în toate cetăţile tale, în toată ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 53În strâmtorarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mânca
28:53
Lev. 26:292 Împ. 6:28,29Ier. 19:9Plâng. 2:20
4:10
rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicelor tale, pe care ţi-i va da Domnul Dumnezeul tău. 54Omul cel mai gingaș și cel mai milos dintre voi se va
28:54
Cap. 15:9.
uita rău la fratele său, la nevasta care se odihnește
28:54
Cap. 13:6.
pe sânul lui, la copiii pe care i-a cruţat: 55nu va da niciunuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrănește, fiindcă nu-i va mai rămâne nimic în mijlocul strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în toate cetăţile tale. 56Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care, de gingașă și miloasă ce era, nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va
28:56
Vers. 54.
privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fiica ei: 57nu le va da nimic din pieliţa
28:57
Gen. 49:10
nou-născutului, pieliţă ieșită dintre picioarele ei și din copiii pe care-i va naște, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în cetăţile tale. 58Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit
28:58
Exod 6:3
și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, 59Domnul
28:59
Dan. 9:12
te va lovi în chip minunat, pe tine și sămânţa ta, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. 60Va aduce peste tine toate bolile
28:60
Cap. 7:15.
Egiptului de care tremurai, și ele se vor lipi de tine. 61Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia. 62După ce aţi fost atât de mulţi, ca
28:62
Cap. 4:27.
stelele cerului, nu veţi mai
28:62
Cap. 10:22.
rămâne decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău. 63După cum Domnul Se bucura
28:63
Cap. 30:9.
să vă facă bine și să vă înmulţească, tot așa Domnul Se va bucura
28:63
Prov. 1:26Is. 1:24
să vă piardă și să vă nimicească, și veţi fi smulși din ţara pe care o vei lua în stăpânire. 64Domnul te va împrăștia
28:64
Lev. 26:33Neem. 1:8Ier. 16:13
printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă, și acolo
28:64
Vers. 36.
vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn și de piatră. 65Între aceste neamuri
28:65
Amos 9:4
, nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul
28:65
Lev. 26:36
îţi va face inima fricoasă, ochii lâncezi și sufletul
28:65
Lev. 26:16
îndurerat. 66Viaţa îţi va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta. 67În groaza care-ţi va umple inima și în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii
28:67
Iov 7:4
, dimineaţa
28:67
Vers. 34.
vei zice: ‘O, de ar veni seara!’ și seara vei zice: ‘O, de ar veni dimineaţa!’ 68Și Domnul
28:68
Osea 8:13
9:3
te va întoarce pe corăbii în Egipt, și vei face drumul acesta despre care-ţi spusesem: ‘Să nu-l mai
28:68
Cap. 17:16.
vezi!’ Acolo, vă veţi vinde vrăjmașilor voștri, ca robi și roabe, și nu va fi nimeni să vă cumpere.”

29

Înnoirea legământului

291Iată cuvintele legământului

29:1
Cap. 5:2,3.
pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în ţara Moabului, afară de legământul pe care-l încheiase cu ei la Horeb. 2Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis: „Aţi
29:2
Exod 19:4
văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voștri, în ţara Egiptului, lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregii lui ţări: 3marile
29:3
Cap. 4:34;
încercări pe care ţi le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. 4Dar Domnul
29:4
Is. 6:9,10
63:17Ioan 8:43Fapte 28:26,27Efes. 4:182 Tes. 2:11,12
nu v-a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi până în ziua de azi. 5Totuși El zice: ‘Eu v-am
29:5
Cap. 1:3;
călăuzit patruzeci de ani în pustie; hainele
29:5
Cap. 8:4.
nu vi s-au învechit pe voi și încălţămintea nu vi s-a învechit în picior; 6pâine n-aţi mâncat
29:6
Exod 16:12Ps. 78:24,25
și n-aţi băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’ 7Aţi
29:7
Num. 21:23,24,333:1
ajuns în locul acesta; Sihon, împăratul Hesbonului, și Og, împăratul Basanului, ne-au ieșit înainte, ca să ne bată, și i-am bătut. 8Le-am luat ţara și am dat-o în
29:8
Num. 32:33
stăpânire rubeniţilor, gadiţilor și la jumătate din seminţia manasiţilor. 9Să păziţi
29:9
Cap. 4:6.
dar cuvintele legământului acestuia și să le împliniţi, ca
29:9
Ios. 1:7
să izbutiţi în tot ce veţi face. 10Astăzi staţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru voi toţi, căpeteniile seminţiilor voastre, bătrânii voștri, mai-marii oștirii voastre, toţi bărbaţii din Israel, 11copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel
29:11
Ios. 9:21,23,27
ce-ţi taie lemne până la cel ce-ţi scoate apă. 12Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ
29:12
Neem. 10:29
și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, 13ca să te facă azi
29:13
Cap. 28:9.
poporul Lui și El să fie Dumnezeul tău, cum ţi-a
29:13
Exod 6:7
spus și cum a jurat
29:13
Gen. 17:7
părinţilor tăi Avraam, Isaac și Iacov. 14Nu numai cu voi închei
29:14
Ier. 31:31-33Evr. 8:7,8
legământul acesta încheiat cu jurământ, 15ci atât cu cei ce sunt aici printre noi, de faţă, în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât
29:15
Fapte 2:391 Cor. 7:14
și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta.

Binecuvântarea și blestemul înnoite

16Știţi cum am locuit în ţara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-aţi străbătut. 17Aţi văzut urâciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul, care erau la ele. 18Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie și nici seminţie a căror inimă

29:18
Cap. 11:16.
să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să
29:18
Fapte 8:23Evr. 12:15
nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă și pelin. 19Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică: ‘Voi avea pace chiar dacă aș urma după pornirile
29:19
Num. 15:39Ecl. 11:9
inimii mele și chiar dacă aș adăuga
29:19
Is. 30:1
beţia la sete.’ 20Pe acela
29:20
Ezec. 14:7,8
Domnul nu-l va ierta. Ci atunci mânia
29:20
Ps. 74:1
și gelozia
29:20
Ps. 79:5Ezec. 23:25
Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, și Domnul îi va șterge
29:20
Cap. 9:14.
numele de sub ceruri. 21Domnul îl va
29:21
Mat. 24:51
despărţi, spre pieirea lui, din toate seminţiile lui Israel și-i va face după toate blestemele legământului scris în această carte a legii. 22Vârsta de oameni care vor veni, copiii voștri care se vor naște după voi și străinul care va veni dintr-o ţară depărtată, la vederea urgiilor și bolilor cu care va lovi Domnul ţara aceasta – 23la vederea pucioasei
29:23
Ps. 107:34Ier. 17:6Ţef. 2:9
, a sării și arderii întregului ţinut, unde nu va fi nici sămânţă, nici rod, nici iarbă care să crească, întocmai ca
29:23
Gen. 19:24,25Ier. 20:16
la surparea Sodomei, Gomorei, Admei și Ţeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgia Lui –, 24toate neamurile vor zice: ‘Pentru ce
29:24
1 Împ. 9:8,9Ier. 22:8,9
a făcut Domnul astfel ţării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie?’ 25Și li se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinţilor lor, când i-a scos din ţara Egiptului; 26pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei și să se închine înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoșteau și pe care nu li-i dăduse Domnul. 27De aceea S-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei ţări și a adus
29:27
Dan. 9:11,13,14
peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta. 28Domnul i-a smuls
29:28
1 Împ. 14:152 Cron. 7:20Ps. 52:5Prov. 2:22
din ţara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuţime și i-a aruncat într-o altă ţară, cum se vede azi.’ 29Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.

30

Făgăduinţe

301Când

30:1
Lev. 26:40
se vor întâmpla toate
30:1
Cap. 28:1.
aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la
30:1
Cap. 4:29,30.
inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, 2dacă
30:2
Neem. 1:9Is. 55:7Plâng. 3:40Ioel 2:12,13
te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, 3atunci
30:3
Ps. 106:45
126:1,4Ier. 29:14Plâng. 3:22,32
Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine, te va
30:3
Ps. 147:2Ier. 32:37Ezec. 34:13
36:24
strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. 4Chiar dacă ai
30:4
Cap. 28:64.
fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău, și acolo Se va duce să te caute. 5Domnul Dumnezeul tău
30:5
Cap. 10:16.
te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi și o vei stăpâni; îţi va face bine și te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. 6Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta și inima seminţei tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești. 7Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. 8Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 9Domnul
30:9
Cap. 28:11.
Dumnezeul tău te va umple de bunătăţi, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura
30:9
Cap. 28:63.
din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi, 10dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.

Porunca nu este departe

11Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de

30:11
Is. 45:19
puterile tale, nici departe de tine. 12Nu
30:12
Rom. 10:6
este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 13Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 14Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca s-o împlinești.

Alegerea

15Iată, îţi pun azi înainte viaţa

30:15
Vers. 1,19. Cap. 11:26.
și binele, moartea și răul. 16Căci îţi poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulţești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 17Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, 18
30:18
Cap. 4:26;
spun astăzi că veţi pieri și nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. 19Iau azi cerul
30:19
Cap. 4:26;
și pământul martori împotriva voastră că
30:19
Vers. 15.
ţi-am pus înainte viaţa și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viaţa, ca să trăiești, tu și sămânţa ta, 20iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa
30:20
Ps. 27:1
66:9Ioan 11:25
ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov.”