Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

Făgăduinţe

301Când

30:1
Lev. 26:40
se vor întâmpla toate
30:1
Cap. 28:1.

aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la
30:1
Cap. 4:29,30.
1 Împ. 8:47,48
inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, 2dacă
30:2
Neem. 1:9Is. 55:7Plâng. 3:40Ioel 2:12,13
te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, 3atunci
30:3
Ps. 106:45
126:1,4Ier. 29:14Plâng. 3:22,32
Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine, te va
30:3
Ps. 147:2Ier. 32:37Ezec. 34:13
36:24
strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. 4Chiar dacă ai
30:4
Cap. 28:64.
Neem. 1:9
fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău, și acolo Se va duce să te caute. 5Domnul Dumnezeul tău
30:5
Cap. 10:16.
Ier. 32:39Ezec. 11:19
36:26
te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi și o vei stăpâni; îţi va face bine și te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. 6Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta și inima seminţei tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești. 7Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. 8Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 9Domnul
30:9
Cap. 28:11.

Dumnezeul tău te va umple de bunătăţi, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura
30:9
Cap. 28:63.
Ier. 32:41
din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi, 10dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.

Porunca nu este departe

11Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de

30:11
Is. 45:19
puterile tale, nici departe de tine. 12Nu
30:12
Rom. 10:6
este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 13Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim și s-o împlinim?’ 14Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca s-o împlinești.

Alegerea

15Iată, îţi pun azi înainte viaţa

30:15
Vers. 1,19. Cap. 11:26.

și binele, moartea și răul. 16Căci îţi poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulţești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 17Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, 18
30:18
Cap. 4:26;
8:19
spun astăzi că veţi pieri și nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. 19Iau azi cerul
30:19
Cap. 4:26;
31:28
și pământul martori împotriva voastră că
30:19
Vers. 15.

ţi-am pus înainte viaţa și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viaţa, ca să trăiești, tu și sămânţa ta, 20iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa
30:20
Ps. 27:1
66:9Ioan 11:25
ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov.”