Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

CELE DIN URMĂ CUVINTE ALE LUI MOISE

CAPITOLELE 31—34

(Ioan 14—17.)

Iosua

311Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel: 2„Astăzi”, le-a zis el, „eu sunt

31:2
Exod 7:7
în vârstă de o sută douăzeci de ani. Nu voi mai putea merge
31:2
Num. 27:171 Împ. 3:7
în fruntea voastră, și Domnul mi-a zis: ‘Tu să
31:2
Num. 20:12
27:13
nu treci Iordanul!’ 3Domnul Dumnezeul tău va merge
31:3
Cap. 9:3.

El Însuși înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta și vei pune stăpânire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus
31:3
Num. 27:21
Domnul. 4Domnul
31:4
Cap. 3:21.

va face neamurilor acestora cum
31:4
Num. 21:24,33
a făcut lui Sihon și Og, împăraţii amoriţilor, și ţării lor, pe care a nimicit-o. 5Domnul
31:5
Cap. 7:2.

vi le va da în mână și le veţi face după poruncile pe care vi le-am dat. 6Întăriţi-vă
31:6
Ios. 10:251 Cron. 22:13
și îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi
31:6
Cap. 1:29;
7:18
și nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși
31:6
Cap. 20:4.

cu tine, nu
31:6
Ios. 1:5Evr. 13:5
te va părăsi și nu te va lăsa.” 7Moise a chemat pe Iosua și i-a zis în faţa întregului Israel: „Întărește-te
31:7
Vers. 23. Cap. 1:38;
3:28Ios. 1:6
și îmbărbătează-te. Căci tu vei intra cu poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânirea ei. 8Domnul
31:8
Exod 13:21,22
33:14
Însuși va merge înaintea ta, El Însuși va fi cu
31:8
Ios. 1:5,91 Cron. 28:20
tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa; nu te teme și nu te înspăimânta!”

Să citească legea

9Moise a scris legea aceasta și a încredinţat-o

31:9
Vers. 25. Cap. 17:18.

preoţilor, fiii lui Levi, care
31:9
Num. 4:15Ios. 3:31 Cron. 15:12,15
duceau chivotul legământului Domnului, și tuturor bătrânilor lui Israel. 10Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare șapte ani, pe vremea anului
31:10
Cap. 15:1.

iertării, la
31:10
Lev. 23:34
Sărbătoarea Corturilor, 11când tot Israelul va veni să se
31:11
Cap. 16:16.

înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El, să citești
31:11
Ios. 8:34,352 Împ. 23:2Neem. 8:1
legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. 12Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii și străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă și să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. 13Pentru ca și copiii lor, care
31:13
Cap. 11:2.

n-o vor cunoaște, s-o audă
31:13
Ps. 78:6,7
și să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veţi trăi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.” 14Domnul a zis lui Moise: „Iată
31:14
Num. 27:1331
că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfăţișaţi-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da
31:14
Vers. 23.
Num. 27:19
poruncile Mele.” Moise și Iosua s-au dus și s-au înfăţișat în cortul întâlnirii. 15Și Domnul
31:15
Exod 33:9
S-a arătat în cort, într-un stâlp de nor: și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. 16Domnul a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Și poporul acesta se va scula
31:16
Exod 32:6
și va curvi
31:16
Exod 34:15Jud. 2:17
după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Pe Mine
31:16
Cap. 32:15.

Mă va părăsi și va călca
31:16
Jud. 2:12
10:6,13
2:20
legământul Meu, pe care l-am încheiat cu el. 17În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi
31:17
2 Cron. 15:2
părăsi și-Mi voi ascunde Faţa
31:17
Cap. 32:20.
Ps. 104:29Is. 8:17
64:7Ezec. 39:23
de ei. El va fi prăpădit și-l vor ajunge o mulţime de rele și necazuri și atunci va zice: ‘Oare nu m-au ajuns aceste
31:17
Jud. 6:13
rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul
31:17
Num. 14:42
meu?’ 18Și Eu Îmi
31:18
Vers. 17.

voi ascunde Faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, întorcându-se spre alţi dumnezei. 19Acum, scrieţi-vă cântarea aceasta. Învaţă pe copiii din Israel s-o cânte, pune-le-o în gură, și cântarea aceasta să-Mi fie martoră
31:19
Vers. 26.

împotriva copiilor lui Israel. 20Căci voi duce pe poporul acesta în ţara pe care am jurat părinţilor lui că i-o voi da, ţară unde curge lapte și miere; el va mânca, se va sătura și se va îngrășa
31:20
Cap. 32:15.
Neem. 9:25,26Osea 13:6
, apoi se va întoarce
31:20
Vers. 16.

la alţi dumnezei și le va sluji, iar pe Mine Mă va nesocoti și va călca legământul Meu. 21Când va fi lovit
31:21
Vers. 17.

atunci cu o mulţime de rele și necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitată și pe care uitarea n-o va șterge din gura urmașilor, va sta ca martoră împotriva acestui popor. Căci Eu îi cunosc
31:21
Osea 5:3
13:5,6
pornirile, care se arată
31:21
Amos 5:25,26
și azi, înainte chiar ca să-l fi dus în ţara pe care am jurat că i-o voi da.” 22În ziua aceea, Moise a scris cântarea aceasta și a învăţat pe copiii lui Israel s-o cânte. 23Domnul
31:23
Vers. 14.

a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, și a zis: „Întărește-te
31:23
Vers. 7.
Ios. 1:6
și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în ţara pe care am jurat că le-o voi da; și Eu Însumi voi fi cu tine.” 24După ce a isprăvit Moise în totul de scris
31:24
Vers. 9.

într-o carte cuvintele legii acesteia, 25a dat următoarea poruncă leviţilor, care duceau chivotul legământului Domnului: 26„Luaţi cartea aceasta a legii și puneţi-o
31:26
2 Împ. 22:8
lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră
31:26
Vers. 19.

împotriva ta. 27Căci eu
31:27
Cap. 9:24;
32:20
îţi cunosc duhul tău de răzvrătire
31:27
Exod 32:9
și încăpăţânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiţi voi împotriva Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiţi veţi fi după moartea mea! 28Strângeţi înaintea mea pe toţi bătrânii seminţiilor voastre și pe căpeteniile oștirii voastre; voi spune cuvintele acestea în faţa lor și voi lua martor împotriva lor cerul
31:28
Cap. 30:19;
32:1
și pământul. 29Căci știu că după moartea mea vă
31:29
Cap. 32:5.
Jud. 2:19Osea 9:9
veţi strica și vă veţi abate de la calea pe care v-am arătat-o și, în cele din urmă
31:29
Cap. 28:15.

, vă va ajunge
31:29
Gen. 49:1
nenorocirea, dacă veţi face ce este rău înaintea Domnului, până acolo încât să-L mâniaţi prin lucrul mâinilor voastre.” 30Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa întregii adunări a lui Israel: