Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Cântarea lui Moise

321„Luaţi aminte

32:1
Cap. 4:26;
30:19
31:28Ps. 50:4Is. 1:2Ier. 2:12
6:19
, ceruri, și voi vorbi;

Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele!

2Ca ploaia să curgă

32:2
Is. 55:10,111 Cor. 3:6-8
învăţăturile mele,

Ca roua să cadă cuvântul meu,

Ca ploaia

32:2
Ps. 72:6Mica 5:7
repede pe verdeaţă,

Ca picăturile de ploaie pe iarbă!

3Căci voi vesti Numele Domnului.

Daţi

32:3
1 Cron. 29:11
slavă Dumnezeului nostru!

4El este

32:4
2 Sam. 22:3
23:3Ps. 18:2,31,46Hab. 1:12
Stânca; lucrările
32:4
2 Sam. 22:31
Lui sunt desăvârșite,

Căci toate

32:4
Dan. 4:37Apoc. 15:3
căile Lui sunt drepte;

El este un Dumnezeu

32:4
Ier. 10:10
credincios și fără nedreptate
32:4
Iov 34:10Ps. 92:15
,

El este drept și curat.

5Ei s-au stricat

32:5
Cap. 31:29.

;

Netrebnicia copiilor Lui este rușinea lor!

Neam îndărătnic

32:5
Mat. 17:17Luca 9:41Filip. 2:15
și stricat!

6Pe Domnul Îl răsplătiţi

32:6
Ps. 116:12
astfel?!

Popor nechibzuit și fără înţelepciune!

Nu este El oare Tatăl

32:6
Is. 63:16
tău, care te-a făcut
32:6
Ps. 74:2
,

Te-a întocmit

32:6
Vers. 15.
Is. 27:11
44:2
și ţi-a dat fiinţă?

7Adu-ţi aminte de zilele din vechime,

Socotește anii, vârstă de oameni după vârstă de oameni,

Întreabă pe tatăl

32:7
Exod 13:14Ps. 44:1
78:3,4
tău, și te va învăţa,

Pe bătrânii tăi, și îţi vor spune.

8Când Cel Preaînalt a dat

32:8
Zah. 9:2Fapte 17:26
o moștenire neamurilor,

Când a despărţit

32:8
Gen. 11:8
pe copiii oamenilor,

A pus hotare popoarelor

După numărul copiilor lui Israel,

9Căci partea

32:9
Exod 15:16
19:51 Sam. 10:1Ps. 78:71
Domnului este poporul Lui,

Iacov este partea Lui de moștenire.

10El l-a găsit într-un ţinut pustiu

32:10
Cap. 8:15.
Ier. 2:6Osea 13:5
,

Într-o singurătate plină de urlete înfricoșate;

L-a înconjurat, l-a îngrijit

32:10
Cap. 4:36.

Și l-a păzit

32:10
Ps. 17:8Prov. 7:2Zah. 2:8
ca lumina ochiului Lui.

11Ca vulturul

32:11
Exod 19:4Is. 31:5
46:4
63:9Osea 11:3
care își scutură cuibul,

Zboară deasupra puilor,

Își întinde aripile, îi ia

Și-i poartă pe penele lui,

12Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său,

Și nu era niciun dumnezeu străin cu El.

13L-a suit

32:13
Cap. 33:29.
Is. 58:14Ezec. 36:2
pe înălţimile ţării,

Și Israel a mâncat roadele câmpului;

I-a dat să sugă

32:13
Iov 29:6Ps. 81:16
miere din stâncă,

Untdelemnul care iese din stânca cea mai tare,

14Untul de la vaci și laptele oilor,

Cu grăsimea mieilor,

A berbecilor din Basan și a ţapilor,

Cu grăsimea grâului

32:14
Ps. 81:16
147:14
,

Și ai băut vinul, sângele

32:14
Gen. 49:11
strugurelui.

15Israel

32:15
Cap. 33:5,26.
Is. 44:2
s-a îngrășat și a azvârlit
32:15
1 Sam. 2:29
din picior;

Te-ai

32:15
Cap. 31:20.
Neem. 9:25Ps. 17:10Ier. 2:7
5:7,28Osea 13:6
îngrășat, te-ai îngroșat și te-ai lăţit!

Și a părăsit

32:15
Cap. 31:16.
Is. 1:4
pe Dumnezeu, Ziditorul
32:15
Vers. 6.
Is. 51:13
lui,

A nesocotit Stânca

32:15
2 Sam. 22:47Ps. 89:26
95:1
mântuirii lui,

16L-au

32:16
1 Împ. 14:221 Cor. 10:22
întărâtat la gelozie prin dumnezei străini,

L-au mâniat prin urâciuni;

17Au adus jertfe

32:17
Lev. 17:7Ps. 106:371 Cor. 10:20Apoc. 9:20
dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei,

Unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau,

Dumnezei noi, veniţi de curând,

De care nu se temuseră părinţii voștri.

18Ai părăsit Stânca

32:18
Is. 17:10
cea care te-a născut

Și ai uitat

32:18
Ier. 2:32
pe Dumnezeul care te-a întocmit.

19Domnul a văzut lucrul

32:19
Jud. 2:14
acesta și S-a mâniat,

S-a supărat

32:19
Is. 1:2
pe fiii și fiicele Lui.

20El a zis: ‘Îmi

32:20
Cap. 31:17.

voi ascunde Faţa de ei

Și voi vedea care le va fi sfârșitul,

Căci sunt un neam stricat,

Sunt niște copii

32:20
Is. 30:9Mat. 17:17
necredincioși.

21Mi-au

32:21
Vers. 16.
Ps. 78:58
întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu,

M-au mâniat

32:21
1 Sam. 12:211 Împ. 16:13,26Ps. 31:6Ier. 8:19
10:8
14:22Iona 2:8Fapte 14:15
prin idolii lor deșerţi.

Și Eu îi

32:21
Osea 1:10Rom. 10:19
voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor.

Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere.

22Căci

32:22
Ier. 15:14
17:4Plâng. 4:11
focul mâniei Mele s-a aprins

Și va arde până în fundul Locuinţei morţilor,

Va nimici pământul și roadele lui,

Va arde temeliile munţilor.

23Voi

32:23
Is. 26:15
îngrămădi toate nenorocirile peste ei,

Îmi voi

32:23
Ps. 7:12,13Ezec. 5:16
arunca toate săgeţile împotriva lor.

24Vor fi topiţi de foame, stinși de friguri

Și de boli cumplite;

Voi trimite în ei dinţii fiarelor

32:24
Lev. 26:22
sălbatice

Și otrava șerpilor.

25Afară

32:25
Plâng. 1:20Ezec. 7:152 Cor. 7:5
vor pieri de sabie

Și înăuntru vor pieri de groază:

Și tânărul, și fata,

Și copilul de ţâţă, ca și bătrânul.

26Voiam să

32:26
Ezec. 20:13,14,23
zic: «Îi voi lua cu o suflare»,

Le voi șterge pomenirea dintre oameni!

27Dar Mă tem de ocările vrăjmașului,

Mă tem ca nu cumva vrăjmașii lor să se amăgească

Și să

32:27
Ps. 140:8
zică: «Mâna noastră cea puternică,

Și nu Domnul a făcut toate aceste lucruri.»

28Ei sunt un neam care și-a pierdut bunul simţ

Și nu-i pricepere în ei

32:28
Is. 27:11Ier. 4:22
.

29Dacă ar fi fost

32:29
Cap. 5:29.
Ps. 81:13
107:43Luca 19:42
înţelepţi, ar înţelege

Și s-ar gândi

32:29
Is. 47:7Plâng. 1:9
la ce li se va întâmpla.

30Cum ar urmări unul

32:30
Lev. 26:8Ios. 23:102 Cron. 24:24Is. 30:17
singur o mie din ei

Și cum ar pune doi pe fugă zece mii,

Dacă nu i-ar fi vândut

32:30
Ps. 44:12Is. 50:1
52:3
Stânca,

Dacă nu i-ar fi vândut Domnul?

31Căci

32:31
1 Sam. 2:2
stânca lor nu este ca Stânca noastră,

Vrăjmașii noștri înșiși sunt judecători în această privinţă

32:31
1 Sam. 4:8Ier. 40:3
.

32Ci viţa

32:32
Is. 1:10
lor este din sadul Sodomei

Și din ţinutul Gomorei;

Strugurii lor sunt struguri otrăviţi,

Bobiţele lor sunt amare;

33Vinul lor este venin

32:33
Ps. 58:4
de șerpi,

Este otravă

32:33
Ps. 140:3Rom. 3:13
cumplită de aspidă.

34Oare nu este ascuns

32:34
Iov 14:17Ier. 2:22Osea 13:12Rom. 2:5
lucrul acesta la Mine,

Pecetluit în comorile Mele?

35A Mea

32:35
Ps. 94:1Rom. 12:19Evr. 10:30
este răzbunarea și

Eu voi răsplăti

Când va începe să le alunece piciorul!

Căci ziua nenorocirii lor

32:35
2 Pet. 2:3
este aproape

Și ceea ce-i așteaptă nu va zăbovi.’

36Domnul

32:36
Ps. 135:14
va judeca pe poporul Său,

Dar va avea milă

32:36
Jud. 2:18Ps. 106:45Ier. 31:20Ioel 2:14
de robii Săi,

Văzând că puterea le este sleită

Și că nu

32:36
1 Împ. 14:10
21:212 Împ. 9:8
14:26
mai este nici rob, nici slobod.

37El va zice: ‘Unde sunt dumnezeii

32:37
Jud. 10:14Ier. 2:28
lor,

Stânca aceea care le slujea de adăpost,

38Dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jertfelor lor,

Care beau vinul jertfelor lor de băutură?

Să se scoale să vă ajute

Și să vă ocrotească!

39Să știţi dar că Eu sunt

32:39
Ps. 102:27Is. 41:4
48:12
Dumnezeu

Și că nu

32:39
Cap. 4:35.
Is. 45:5,18,22
este alt dumnezeu afară de Mine;

Eu dau

32:39
1 Sam. 2:62 Împ. 5:7Iov 5:18Ps. 68:20Osea 6:1
viaţă și Eu omor,

Eu rănesc și Eu tămăduiesc,

Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.

40Căci Îmi

32:40
Gen. 14:22Exod 6:8Num. 14:30
ridic mâna spre cer

Și zic: «Cât este de adevărat că trăiesc în veci,

41Atât este de adevărat că, atunci când voi

32:41
Is. 27:1
34:5
66:16Ezec. 21:9,10,14,20
ascuţi fulgerul sabiei Mele

Și voi pune mâna să fac judecată,

Mă voi răzbuna

32:41
Is. 1:24Naum 1:2
împotriva potrivnicilor Mei

Și voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc;

42Sabia Mea le va înghiţi carnea

Și-Mi voi îmbăta

32:42
Ier. 46:10
săgeţile de sânge,

De sângele celor uciși și prinși,

Din capetele fruntașilor

32:42
Iov 13:24Ier. 30:14Plâng. 2:5
vrăjmașului.»’

43Neamuri, cântaţi

32:43
Rom. 15:10
laudele poporului Lui!

Căci Domnul răzbună

32:43
Apoc. 6:10
19:2
sângele robilor Săi,

El Se răzbună

32:43
Vers. 41.

împotriva potrivnicilor Săi

Și face ispășire pentru

32:43
Ps. 85:1
ţara Lui, pentru poporul Lui.”

44Moise a venit și a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa poporului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el. 45După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel, 46le-a zis: „Puneţi-vă

32:46
Cap. 6:6;
11:18Ezec. 40:4
la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. 47Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa
32:47
Cap. 30:19.
Lev. 18:5Prov. 3:2,22
4:22Rom. 10:5
voastră și prin aceasta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în stăpânire după ce veţi trece Iordanul.”

Domnul vorbește lui Moise

48În aceeași zi, Domnul

32:48
Num. 27:12,13
a vorbit lui Moise și a zis: 49„Suie-te pe muntele
32:49
Num. 33:47,48
acesta Abarim, pe muntele Nebo, în ţara Moabului, în faţa Ierihonului, și privește ţara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. 50Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui și vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aaron
32:50
Num. 20:25,28
33:38
, fratele tău, a murit pe muntele Hor și a fost adăugat la poporul lui, 51pentru că aţi
32:51
Num. 20:11-13
27:14
păcătuit împotriva Mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba, la Cades, în pustia Ţin, și nu M-aţi
32:51
Lev. 10:3
sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel. 52Tu vei
32:52
Num. 27:12
vedea doar de departe ţara dinaintea ta, dar nu vei intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.”