Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Cântarea lui Moise

321„Luaţi aminte

32:1
Cap. 4:26;
, ceruri, și voi vorbi;

Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele!

2Ca ploaia să curgă

32:2
Is. 55:10,111 Cor. 3:6-8
învăţăturile mele,

Ca roua să cadă cuvântul meu,

Ca ploaia

32:2
Ps. 72:6Mica 5:7
repede pe verdeaţă,

Ca picăturile de ploaie pe iarbă!

3Căci voi vesti Numele Domnului.

Daţi

32:3
1 Cron. 29:11
slavă Dumnezeului nostru!

4El este

32:4
2 Sam. 22:3
23:3Ps. 18:2,31,46Hab. 1:12
Stânca; lucrările
32:4
2 Sam. 22:31
Lui sunt desăvârșite,

Căci toate

32:4
Dan. 4:37Apoc. 15:3
căile Lui sunt drepte;

El este un Dumnezeu

32:4
Ier. 10:10
credincios și fără nedreptate
32:4
Iov 34:10Ps. 92:15
,

El este drept și curat.

5Ei s-au stricat

32:5
Cap. 31:29.
;

Netrebnicia copiilor Lui este rușinea lor!

Neam îndărătnic

32:5
Mat. 17:17Luca 9:41Filip. 2:15
și stricat!

6Pe Domnul Îl răsplătiţi

32:6
Ps. 116:12
astfel?!

Popor nechibzuit și fără înţelepciune!

Nu este El oare Tatăl

32:6
Is. 63:16
tău, care te-a făcut
32:6
Ps. 74:2
,

Te-a întocmit

32:6
Vers. 15.
și ţi-a dat fiinţă?

7Adu-ţi aminte de zilele din vechime,

Socotește anii, vârstă de oameni după vârstă de oameni,

Întreabă pe tatăl

32:7
Exod 13:14Ps. 44:1
78:3,4
tău, și te va învăţa,

Pe bătrânii tăi, și îţi vor spune.

8Când Cel Preaînalt a dat

32:8
Zah. 9:2Fapte 17:26
o moștenire neamurilor,

Când a despărţit

32:8
Gen. 11:8
pe copiii oamenilor,

A pus hotare popoarelor

După numărul copiilor lui Israel,

9Căci partea

32:9
Exod 15:16
19:51 Sam. 10:1Ps. 78:71
Domnului este poporul Lui,

Iacov este partea Lui de moștenire.

10El l-a găsit într-un ţinut pustiu

32:10
Cap. 8:15.
,

Într-o singurătate plină de urlete înfricoșate;

L-a înconjurat, l-a îngrijit

32:10
Cap. 4:36.

Și l-a păzit

32:10
Ps. 17:8Prov. 7:2Zah. 2:8
ca lumina ochiului Lui.

11Ca vulturul

32:11
Exod 19:4Is. 31:5
46:4
63:9Osea 11:3
care își scutură cuibul,

Zboară deasupra puilor,

Își întinde aripile, îi ia

Și-i poartă pe penele lui,

12Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său,

Și nu era niciun dumnezeu străin cu El.

13L-a suit

32:13
Cap. 33:29.
pe înălţimile ţării,

Și Israel a mâncat roadele câmpului;

I-a dat să sugă

32:13
Iov 29:6Ps. 81:16
miere din stâncă,

Untdelemnul care iese din stânca cea mai tare,

14Untul de la vaci și laptele oilor,

Cu grăsimea mieilor,

A berbecilor din Basan și a ţapilor,

Cu grăsimea grâului

32:14
Ps. 81:16
147:14
,

Și ai băut vinul, sângele

32:14
Gen. 49:11
strugurelui.

15Israel

32:15
Cap. 33:5,26.
s-a îngrășat și a azvârlit
32:15
1 Sam. 2:29
din picior;

Te-ai

32:15
Cap. 31:20.
îngrășat, te-ai îngroșat și te-ai lăţit!

Și a părăsit

32:15
Cap. 31:16.
pe Dumnezeu, Ziditorul
32:15
Vers. 6.
lui,

A nesocotit Stânca

32:15
2 Sam. 22:47Ps. 89:26
95:1
mântuirii lui,

16L-au

32:16
1 Împ. 14:221 Cor. 10:22
întărâtat la gelozie prin dumnezei străini,

L-au mâniat prin urâciuni;

17Au adus jertfe

32:17
Lev. 17:7Ps. 106:371 Cor. 10:20Apoc. 9:20
dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei,

Unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau,

Dumnezei noi, veniţi de curând,

De care nu se temuseră părinţii voștri.

18Ai părăsit Stânca

32:18
Is. 17:10
cea care te-a născut

Și ai uitat

32:18
Ier. 2:32
pe Dumnezeul care te-a întocmit.

19Domnul a văzut lucrul

32:19
Jud. 2:14
acesta și S-a mâniat,

S-a supărat

32:19
Is. 1:2
pe fiii și fiicele Lui.

20El a zis: ‘Îmi

32:20
Cap. 31:17.
voi ascunde Faţa de ei

Și voi vedea care le va fi sfârșitul,

Căci sunt un neam stricat,

Sunt niște copii

32:20
Is. 30:9Mat. 17:17
necredincioși.

21Mi-au

32:21
Vers. 16.
întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu,

M-au mâniat

32:21
1 Sam. 12:211 Împ. 16:13,26Ps. 31:6Ier. 8:19
10:8
14:22Iona 2:8Fapte 14:15
prin idolii lor deșerţi.

Și Eu îi

32:21
Osea 1:10Rom. 10:19
voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor.

Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere.

22Căci

32:22
Ier. 15:14
17:4Plâng. 4:11
focul mâniei Mele s-a aprins

Și va arde până în fundul Locuinţei morţilor,

Va nimici pământul și roadele lui,

Va arde temeliile munţilor.

23Voi

32:23
Is. 26:15
îngrămădi toate nenorocirile peste ei,

Îmi voi

32:23
Ps. 7:12,13Ezec. 5:16
arunca toate săgeţile împotriva lor.

24Vor fi topiţi de foame, stinși de friguri

Și de boli cumplite;

Voi trimite în ei dinţii fiarelor

32:24
Lev. 26:22
sălbatice

Și otrava șerpilor.

25Afară

32:25
Plâng. 1:20Ezec. 7:152 Cor. 7:5
vor pieri de sabie

Și înăuntru vor pieri de groază:

Și tânărul, și fata,

Și copilul de ţâţă, ca și bătrânul.

26Voiam să

32:26
Ezec. 20:13,14,23
zic: «Îi voi lua cu o suflare»,

Le voi șterge pomenirea dintre oameni!

27Dar Mă tem de ocările vrăjmașului,

Mă tem ca nu cumva vrăjmașii lor să se amăgească

Și să

32:27
Ps. 140:8
zică: «Mâna noastră cea puternică,

Și nu Domnul a făcut toate aceste lucruri.»

28Ei sunt un neam care și-a pierdut bunul simţ

Și nu-i pricepere în ei

32:28
Is. 27:11Ier. 4:22
.

29Dacă ar fi fost

32:29
Cap. 5:29.
înţelepţi, ar înţelege

Și s-ar gândi

32:29
Is. 47:7Plâng. 1:9
la ce li se va întâmpla.

30Cum ar urmări unul

32:30
Lev. 26:8Ios. 23:102 Cron. 24:24Is. 30:17
singur o mie din ei

Și cum ar pune doi pe fugă zece mii,

Dacă nu i-ar fi vândut

32:30
Ps. 44:12Is. 50:1
52:3
Stânca,

Dacă nu i-ar fi vândut Domnul?

31Căci

32:31
1 Sam. 2:2
stânca lor nu este ca Stânca noastră,

Vrăjmașii noștri înșiși sunt judecători în această privinţă

32:31
1 Sam. 4:8Ier. 40:3
.

32Ci viţa

32:32
Is. 1:10
lor este din sadul Sodomei

Și din ţinutul Gomorei;

Strugurii lor sunt struguri otrăviţi,

Bobiţele lor sunt amare;

33Vinul lor este venin

32:33
Ps. 58:4
de șerpi,

Este otravă

32:33
Ps. 140:3Rom. 3:13
cumplită de aspidă.

34Oare nu este ascuns

32:34
Iov 14:17Ier. 2:22Osea 13:12Rom. 2:5
lucrul acesta la Mine,

Pecetluit în comorile Mele?

35A Mea

32:35
Ps. 94:1Rom. 12:19Evr. 10:30
este răzbunarea și

Eu voi răsplăti

Când va începe să le alunece piciorul!

Căci ziua nenorocirii lor

32:35
2 Pet. 2:3
este aproape

Și ceea ce-i așteaptă nu va zăbovi.’

36Domnul

32:36
Ps. 135:14
va judeca pe poporul Său,

Dar va avea milă

32:36
Jud. 2:18Ps. 106:45Ier. 31:20Ioel 2:14
de robii Săi,

Văzând că puterea le este sleită

Și că nu

32:36
1 Împ. 14:10
21:212 Împ. 9:8
14:26
mai este nici rob, nici slobod.

37El va zice: ‘Unde sunt dumnezeii

32:37
Jud. 10:14Ier. 2:28
lor,

Stânca aceea care le slujea de adăpost,

38Dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jertfelor lor,

Care beau vinul jertfelor lor de băutură?

Să se scoale să vă ajute

Și să vă ocrotească!

39Să știţi dar că Eu sunt

32:39
Ps. 102:27Is. 41:4
48:12
Dumnezeu

Și că nu

32:39
Cap. 4:35.
este alt dumnezeu afară de Mine;

Eu dau

32:39
1 Sam. 2:62 Împ. 5:7Iov 5:18Ps. 68:20Osea 6:1
viaţă și Eu omor,

Eu rănesc și Eu tămăduiesc,

Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.

40Căci Îmi

32:40
Gen. 14:22Exod 6:8Num. 14:30
ridic mâna spre cer

Și zic: «Cât este de adevărat că trăiesc în veci,

41Atât este de adevărat că, atunci când voi

32:41
Is. 27:1
34:5
66:16Ezec. 21:9,10,14,20
ascuţi fulgerul sabiei Mele

Și voi pune mâna să fac judecată,

Mă voi răzbuna

32:41
Is. 1:24Naum 1:2
împotriva potrivnicilor Mei

Și voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc;

42Sabia Mea le va înghiţi carnea

Și-Mi voi îmbăta

32:42
Ier. 46:10
săgeţile de sânge,

De sângele celor uciși și prinși,

Din capetele fruntașilor

32:42
Iov 13:24Ier. 30:14Plâng. 2:5
vrăjmașului.»’

43Neamuri, cântaţi

32:43
Rom. 15:10
laudele poporului Lui!

Căci Domnul răzbună

32:43
Apoc. 6:10
19:2
sângele robilor Săi,

El Se răzbună

32:43
Vers. 41.
împotriva potrivnicilor Săi

Și face ispășire pentru

32:43
Ps. 85:1
ţara Lui, pentru poporul Lui.”

44Moise a venit și a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa poporului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el. 45După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel, 46le-a zis: „Puneţi-vă

32:46
Cap. 6:6;
la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. 47Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa
32:47
Cap. 30:19.
voastră și prin aceasta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în stăpânire după ce veţi trece Iordanul.”

Domnul vorbește lui Moise

48În aceeași zi, Domnul

32:48
Num. 27:12,13
a vorbit lui Moise și a zis: 49„Suie-te pe muntele
32:49
Num. 33:47,48
acesta Abarim, pe muntele Nebo, în ţara Moabului, în faţa Ierihonului, și privește ţara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. 50Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui și vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aaron
32:50
Num. 20:25,28
33:38
, fratele tău, a murit pe muntele Hor și a fost adăugat la poporul lui, 51pentru că aţi
32:51
Num. 20:11-13
27:14
păcătuit împotriva Mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba, la Cades, în pustia Ţin, și nu M-aţi
32:51
Lev. 10:3
sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel. 52Tu vei
32:52
Num. 27:12
vedea doar de departe ţara dinaintea ta, dar nu vei intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.”

33

Binecuvântarea rostită de Moise

331Iată binecuvântarea

33:1
Gen. 49:28
cu care Moise, omul
33:1
Ps. 90, titlu.
lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui.

2El a zis:

„Domnul

33:2
Exod 19:18,20Jud. 5:4,5Hab. 3:3
a venit din Sinai

Și a răsărit peste ei din Seir,

A strălucit din muntele Paran

Și a ieșit din mijlocul zecilor de mii

33:2
Ps. 68:17Dan. 7:10Fapte 7:53Gal. 3:19Evr. 2:2Apoc. 5:11
9:16
de sfinţi,

Având în dreapta Lui focul legii.

3Da, El iubește

33:3
Exod 19:5Ps. 47:4Osea 11:1Mal. 1:2
popoarele;

Toţi

33:3
Cap. 7:6.
sfinţii sunt în mâna Ta.

Ei au stat

33:3
Luca 10:39Fapte 22:3
la picioarele Tale,

Au primit

33:3
Prov. 2:1
cuvintele Tale.

4Moise

33:4
Ioan 1:17
7:19
ne-a dat legea,

Moștenirea

33:4
Ps. 119:111
adunării lui Iacov.

5El era împărat

33:5
Gen. 36:31Jud. 9:2
17:6
în Israel
33:5
Cap. 32:15.

Când se adunau căpeteniile poporului

Și seminţiile lui Israel.

6Trăiască Ruben și să nu moară

Și bărbaţii lui să fie mulţi la număr!”

7Iată ce a zis despre Iuda:

„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda

Și adu-l la poporul lui.

Puternice să-i fie mâinile

33:7
Gen. 49:8

Și să-i fii ajutor

33:7
Ps. 146:5
împotriva vrăjmașilor lui!”

8Despre Levi a zis:

„Tumim

33:8
Exod 28:30
și Urim au fost încredinţaţi bărbatului sfânt

Pe care l-ai

33:8
Exod 17:7Num. 20:13Ps. 81:7
ispitit la Masa

Și cu care Te-ai certat la apele Meriba.

9Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa: ‘Nu i-am văzut!’

Și despre fraţii lui: ‘Nu vă

33:9
Exod 32:26-28
cunosc!’

Iar de copii n-a vrut să mai știe.

Căci ei păzesc

33:9
Ier. 18:18Mal. 2:5,6
Cuvântul Tău

Și ţin legământul Tău; 10Ei învaţă

33:10
Lev. 10:1124:8Ezec. 44:23,24Mal. 2:7
pe Iacov poruncile Tale

Și pe Israel, legea Ta;

Ei pun

33:10
Exod 30:7,8Num. 16:401 Sam. 2:28
tămâie sub nările Tale

Și ardere-de-tot

33:10
Lev. 1:9,13,17Ps. 51:19Ezec. 43:27
pe altarul Tău.

11Binecuvântează tăria lui, Doamne!

Primește lucrarea

33:11
2 Sam. 24:23Ps. 20:3Ezec. 20:40,41
43:27
mâinilor lui!

Frânge șalele potrivnicilor lui

Și vrăjmașii lui să nu se mai scoale!”

12Despre Beniamin a zis:

„El este preaiubitul Domnului,

El va locui la adăpost lângă Dânsul.

Domnul îl va ocroti totdeauna

Și se va odihni între umerii Lui.”

13Despre Iosif a zis:

„Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare

33:13
Gen. 49:25
,

Cel mai bun dar al cerului, roua

33:13
Gen. 27:28
,

Cele mai bune ape care sunt jos,

14Cele mai bune roade ale soarelui,

Cele mai bune roade ale fiecărei luni,

15Cele mai bune roade din munţii

33:15
Gen. 49:26
cei vechi,

Cele mai bune roade de pe dealurile

33:15
Hab. 3:6
cele veșnice,

16Cele mai bune roade ale pământului și din tot ce cuprinde el.

Bunăvoinţa

33:16
Exod 3:2,4Fapte 7:30,35
Celui ce S-a arătat în rug

Să vină peste capul

33:16
Gen. 49:26
lui Iosif,

Pe creștetul capului domnului fraţilor lui!

17El are frumuseţea întâiului născut

33:17
1 Cron. 5:1
al taurului;

Coarnele

33:17
Num. 23:22Ps. 92:10
lui sunt cum sunt coarnele bivolului;

Cu ele va împunge

33:17
1 Împ. 22:11Ps. 44:5
pe toate popoarele,

Până la marginile pământului:

Ele sunt zecile de

33:17
Gen. 48:19
mii ale lui Efraim,

Ele sunt miile lui Manase.”

18Despre Zabulon a zis:

„Bucură-te

33:18
Gen. 49:13-15
, Zabuloane, de alergările tale

Și tu, Isahar, de corturile tale!

19Ei vor chema

33:19
Is. 2:3
popoarele pe munte;

Acolo vor

33:19
Ps. 4:5
aduce jertfe de dreptate,

Căci vor suge bogăţia mării

Și comorile ascunse în nisip.”

20Despre Gad a zis:

„Binecuvântat să fie cine lărgește pe Gad

33:20
Ios. 13:81 Cron. 12:8
!

Gad se odihnește ca un leu

și sfâșie la braţe și capete.

21El a ales

33:21
Num. 32:16,17
cea dintâi parte a ţării,

Căci acolo stă ascunsă moștenirea legiuitorului;

El a mers cu fruntașii

33:21
Ios. 4:12
poporului,

A adus la îndeplinire dreptatea Domnului

Și poruncile Lui faţă de Israel.”

22Despre Dan a zis:

„Dan este un pui de leu

Care se aruncă

33:22
Ios. 19:47Jud. 18:27
din Basan.”

23Despre Neftali a zis:

„Neftali, sătul

33:23
Gen. 49:21
de bunăvoinţă

Și copleșit cu binecuvântări de la Domnul,

Ia în stăpânire partea de

33:23
Ios. 19:32
apus și miazăzi!”

24Despre Așer a zis:

„Binecuvântat

33:24
Gen. 49:20
să fie Așer între copiii lui Israel!

Plăcut să fie fraţilor lui

Și să-și înmoaie

33:24
Iov 29:6
piciorul în untdelemn!

25Zăvoarele tale să fie de fier și de aramă

33:25
Cap. 8:9.

Și puterea ta să ţină cât zilele tale!

26Nimeni

33:26
Exod 15:11Ps. 86:8Ier. 10:6
nu este ca Dumnezeul lui Israel
33:26
Cap. 32:15.
,

El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor,

Trece

33:26
Ps. 68:4,33,34
104:3Hab. 3:8
cu măreţie pe nori.

27Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost

33:27
Ps. 90:1

Și sub braţele Lui cele veșnice este un loc de scăpare.

El a izgonit

33:27
Cap. 9:3-5.
pe vrăjmaș dinaintea ta

Și a zis: ‘Nimicește-l.’

28Israel

33:28
Num. 23:9Ier. 23:6
33:16
este fără frică în locuinţa lui,

Izvorul

33:28
Cap. 8:7,8.
lui Iacov este deoparte,

Într-o ţară plină de grâu și de must,

Și cerul

33:28
Gen. 27:28
lui picură roua.

29Ferice

33:29
Ps. 144:15
de tine, Israele! Cine
33:29
2 Sam. 7:23
este ca tine,

Un popor mântuit de Domnul,

Scutul

33:29
Ps. 115:9-11
care îţi dă ajutor

Și sabia care te face slăvit?

Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii

33:29
2 Sam. 22:45Ps. 18:44
66:3
81:15
înaintea ta,

Și tu

33:29
Cap. 32:13.
vei călca peste înălţimile lor.”

34

Moartea lui Moise

341Moise s-a suit din câmpia Moabului pe

34:1
Num. 27:12
33:47
muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în faţa Ierihonului. Și Domnul i-a arătat
34:1
Cap. 32:49;
toată ţara: de la Galaad până
34:1
Gen. 14:14
la Dan, 2tot ţinutul lui Neftali, ţara lui Efraim și Manase, toată ţara lui Iuda până la Marea
34:2
Cap. 11:24.
de Apus, 3partea de miazăzi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, Cetatea
34:3
Jud. 1:16
3:132 Cron. 28:15
Finicilor, până la Ţoar. 4Domnul i-a zis: „Aceasta
34:4
Gen. 12:7
13:15
15:18
26:3
28:13
este ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: ‘O voi da seminţei tale.’ Ţi-am arătat
34:4
Cap. 3:27;
ca s-o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea.” 5Moise
34:5
Cap. 32:50.
, robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului. 6Și Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor. Nimeni
34:6
Iuda 9
nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. 7Moise
34:7
Cap. 31:2.
era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea
34:7
Gen. 27:1
48:10Ios. 14:10,11
nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. 8Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci
34:8
Gen. 50:3,10Num. 20:29
de zile în câmpia Moabului; și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. 9Iosua, fiul lui Nun, era plin
34:9
Is. 11:2Dan. 6:3
de duhul înţelepciunii, căci Moise
34:9
Num. 27:18,23
își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 10În Israel nu s-a mai ridicat
34:10
Cap. 18:15,18.
proroc ca Moise, pe care
34:10
Exod 33:11Num. 12:6,8
Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă. 11Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate
34:11
Cap. 4:34;
semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în ţara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii ţări, 12și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel.