Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Binecuvântarea rostită de Moise

331Iată binecuvântarea

33:1
Gen. 49:28
cu care Moise, omul
33:1
Ps. 90, titlu.

lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui.

2El a zis:

„Domnul

33:2
Exod 19:18,20Jud. 5:4,5Hab. 3:3
a venit din Sinai

Și a răsărit peste ei din Seir,

A strălucit din muntele Paran

Și a ieșit din mijlocul zecilor de mii

33:2
Ps. 68:17Dan. 7:10Fapte 7:53Gal. 3:19Evr. 2:2Apoc. 5:11
9:16
de sfinţi,

Având în dreapta Lui focul legii.

3Da, El iubește

33:3
Exod 19:5Ps. 47:4Osea 11:1Mal. 1:2
popoarele;

Toţi

33:3
Cap. 7:6.
1 Sam. 2:9Ps. 50:5
sfinţii sunt în mâna Ta.

Ei au stat

33:3
Luca 10:39Fapte 22:3
la picioarele Tale,

Au primit

33:3
Prov. 2:1
cuvintele Tale.

4Moise

33:4
Ioan 1:17
7:19
ne-a dat legea,

Moștenirea

33:4
Ps. 119:111
adunării lui Iacov.

5El era împărat

33:5
Gen. 36:31Jud. 9:2
17:6
în Israel
33:5
Cap. 32:15.

Când se adunau căpeteniile poporului

Și seminţiile lui Israel.

6Trăiască Ruben și să nu moară

Și bărbaţii lui să fie mulţi la număr!”

7Iată ce a zis despre Iuda:

„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda

Și adu-l la poporul lui.

Puternice să-i fie mâinile

33:7
Gen. 49:8

Și să-i fii ajutor

33:7
Ps. 146:5
împotriva vrăjmașilor lui!”

8Despre Levi a zis:

„Tumim

33:8
Exod 28:30
și Urim au fost încredinţaţi bărbatului sfânt

Pe care l-ai

33:8
Exod 17:7Num. 20:13Ps. 81:7
ispitit la Masa

Și cu care Te-ai certat la apele Meriba.

9Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa: ‘Nu i-am văzut!’

Și despre fraţii lui: ‘Nu vă

33:9
Exod 32:26-28
cunosc!’

Iar de copii n-a vrut să mai știe.

Căci ei păzesc

33:9
Ier. 18:18Mal. 2:5,6
Cuvântul Tău

Și ţin legământul Tău; 10Ei învaţă

33:10
Lev. 10:1124:8Ezec. 44:23,24Mal. 2:7
pe Iacov poruncile Tale

Și pe Israel, legea Ta;

Ei pun

33:10
Exod 30:7,8Num. 16:401 Sam. 2:28
tămâie sub nările Tale

Și ardere-de-tot

33:10
Lev. 1:9,13,17Ps. 51:19Ezec. 43:27
pe altarul Tău.

11Binecuvântează tăria lui, Doamne!

Primește lucrarea

33:11
2 Sam. 24:23Ps. 20:3Ezec. 20:40,41
43:27
mâinilor lui!

Frânge șalele potrivnicilor lui

Și vrăjmașii lui să nu se mai scoale!”

12Despre Beniamin a zis:

„El este preaiubitul Domnului,

El va locui la adăpost lângă Dânsul.

Domnul îl va ocroti totdeauna

Și se va odihni între umerii Lui.”

13Despre Iosif a zis:

„Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare

33:13
Gen. 49:25
,

Cel mai bun dar al cerului, roua

33:13
Gen. 27:28
,

Cele mai bune ape care sunt jos,

14Cele mai bune roade ale soarelui,

Cele mai bune roade ale fiecărei luni,

15Cele mai bune roade din munţii

33:15
Gen. 49:26
cei vechi,

Cele mai bune roade de pe dealurile

33:15
Hab. 3:6
cele veșnice,

16Cele mai bune roade ale pământului și din tot ce cuprinde el.

Bunăvoinţa

33:16
Exod 3:2,4Fapte 7:30,35
Celui ce S-a arătat în rug

Să vină peste capul

33:16
Gen. 49:26
lui Iosif,

Pe creștetul capului domnului fraţilor lui!

17El are frumuseţea întâiului născut

33:17
1 Cron. 5:1
al taurului;

Coarnele

33:17
Num. 23:22Ps. 92:10
lui sunt cum sunt coarnele bivolului;

Cu ele va împunge

33:17
1 Împ. 22:11Ps. 44:5
pe toate popoarele,

Până la marginile pământului:

Ele sunt zecile de

33:17
Gen. 48:19
mii ale lui Efraim,

Ele sunt miile lui Manase.”

18Despre Zabulon a zis:

„Bucură-te

33:18
Gen. 49:13-15
, Zabuloane, de alergările tale

Și tu, Isahar, de corturile tale!

19Ei vor chema

33:19
Is. 2:3
popoarele pe munte;

Acolo vor

33:19
Ps. 4:5
aduce jertfe de dreptate,

Căci vor suge bogăţia mării

Și comorile ascunse în nisip.”

20Despre Gad a zis:

„Binecuvântat să fie cine lărgește pe Gad

33:20
Ios. 13:81 Cron. 12:8
!

Gad se odihnește ca un leu

și sfâșie la braţe și capete.

21El a ales

33:21
Num. 32:16,17
cea dintâi parte a ţării,

Căci acolo stă ascunsă moștenirea legiuitorului;

El a mers cu fruntașii

33:21
Ios. 4:12
poporului,

A adus la îndeplinire dreptatea Domnului

Și poruncile Lui faţă de Israel.”

22Despre Dan a zis:

„Dan este un pui de leu

Care se aruncă

33:22
Ios. 19:47Jud. 18:27
din Basan.”

23Despre Neftali a zis:

„Neftali, sătul

33:23
Gen. 49:21
de bunăvoinţă

Și copleșit cu binecuvântări de la Domnul,

Ia în stăpânire partea de

33:23
Ios. 19:32
apus și miazăzi!”

24Despre Așer a zis:

„Binecuvântat

33:24
Gen. 49:20
să fie Așer între copiii lui Israel!

Plăcut să fie fraţilor lui

Și să-și înmoaie

33:24
Iov 29:6
piciorul în untdelemn!

25Zăvoarele tale să fie de fier și de aramă

33:25
Cap. 8:9.

Și puterea ta să ţină cât zilele tale!

26Nimeni

33:26
Exod 15:11Ps. 86:8Ier. 10:6
nu este ca Dumnezeul lui Israel
33:26
Cap. 32:15.

,

El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor,

Trece

33:26
Ps. 68:4,33,34
104:3Hab. 3:8
cu măreţie pe nori.

27Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost

33:27
Ps. 90:1

Și sub braţele Lui cele veșnice este un loc de scăpare.

El a izgonit

33:27
Cap. 9:3-5.

pe vrăjmaș dinaintea ta

Și a zis: ‘Nimicește-l.’

28Israel

33:28
Num. 23:9Ier. 23:6
33:16
este fără frică în locuinţa lui,

Izvorul

33:28
Cap. 8:7,8.

lui Iacov este deoparte,

Într-o ţară plină de grâu și de must,

Și cerul

33:28
Gen. 27:28
lui picură roua.

29Ferice

33:29
Ps. 144:15
de tine, Israele! Cine
33:29
2 Sam. 7:23
este ca tine,

Un popor mântuit de Domnul,

Scutul

33:29
Ps. 115:9-11
care îţi dă ajutor

Și sabia care te face slăvit?

Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii

33:29
2 Sam. 22:45Ps. 18:44
66:3
81:15
înaintea ta,

Și tu

33:29
Cap. 32:13.

vei călca peste înălţimile lor.”