Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Moartea lui Moise

341Moise s-a suit din câmpia Moabului pe

34:1
Num. 27:12
33:47
muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în faţa Ierihonului. Și Domnul i-a arătat
34:1
Cap. 32:49;
3:27
toată ţara: de la Galaad până
34:1
Gen. 14:14
la Dan, 2tot ţinutul lui Neftali, ţara lui Efraim și Manase, toată ţara lui Iuda până la Marea
34:2
Cap. 11:24.

de Apus, 3partea de miazăzi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, Cetatea
34:3
Jud. 1:16
3:132 Cron. 28:15
Finicilor, până la Ţoar. 4Domnul i-a zis: „Aceasta
34:4
Gen. 12:7
13:15
15:18
26:3
28:13
este ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: ‘O voi da seminţei tale.’ Ţi-am arătat
34:4
Cap. 3:27;
32:52
ca s-o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea.” 5Moise
34:5
Cap. 32:50.
Ios. 1:1,2
, robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului. 6Și Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor. Nimeni
34:6
Iuda 9
nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. 7Moise
34:7
Cap. 31:2.

era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea
34:7
Gen. 27:1
48:10Ios. 14:10,11
nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. 8Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci
34:8
Gen. 50:3,10Num. 20:29
de zile în câmpia Moabului; și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. 9Iosua, fiul lui Nun, era plin
34:9
Is. 11:2Dan. 6:3
de duhul înţelepciunii, căci Moise
34:9
Num. 27:18,23
își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 10În Israel nu s-a mai ridicat
34:10
Cap. 18:15,18.

proroc ca Moise, pe care
34:10
Exod 33:11Num. 12:6,8
Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă. 11Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate
34:11
Cap. 4:34;
7:19
semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în ţara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii ţări, 12și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel.