Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Îndemn

41Acum, Israele, ascultă legile

4:1
Lev. 19:37
20:8
22:318:1Ezec. 20:11Rom. 10:5
și poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi și să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voștri. 2
4:2
Cap. 12:32.
Ios. 1:7Prov. 30:6Ecl. 12:13Apoc. 22:18,19
n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeţi nimic din ele, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu. 3Aţi văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor
4:3
Num. 25:4Ios. 22:17Ps. 106:28,29
: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor. 4Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. 5Iată, v-am învăţat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. 6Să le păziţi și să le împliniţi, căci aceasta
4:6
Iov 28:28Ps. 19:7
111:10Prov. 1:7
va fi înţelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept și priceput!’ 7Care este, în adevăr, neamul
4:7
2 Sam. 7:23
acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii
4:7
Ps. 46:1
145:18
148:14Is. 55:6
lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? 8Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? 9Numai ia seama asupra ta și veghează
4:9
Prov. 4:23
cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu
4:9
Prov. 3:1,3
4:21
cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii și să-ţi iasă din inimă; fă-le
4:9
Gen. 18:1911:19Ps. 78:5,6Efes. 6:4
cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. 10Adu-ţi aminte de ziua
4:10
Exod 19:9,16
20:18Evr. 12:18,19
când te-ai înfăţișat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ‘Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să înveţe și pe copiii lor să le păzească.’ 11Voi v-aţi apropiat și aţi stat la poalele muntelui. Muntele
4:11
Exod 19:18
era aprins și flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori și negură deasă. 12Și Domnul
4:12
Cap. 5:4,22.

v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul
4:12
Vers. 33,36.

cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar
4:12
Exod 20:221 Împ. 19:12
un glas. 13El Și-a vestit
4:13
Cap. 9:9,11.

legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece
4:13
Exod 34:28
Porunci, și le-a scris pe
4:13
Exod 24:12
31:18
două table de piatră. 14În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit
4:14
Exod 21:123
să vă învăţ legi și porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. 15Fiindcă n-aţi văzut niciun chip
4:15
Is. 40:18
în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi
4:15
Ios. 23:11
cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 16ca nu cumva să vă
4:16
Exod 32:7
stricaţi și să vă faceţi
4:16
Exod 20:4,5
un chip cioplit sau o înfăţișare a vreunui idol, sau chipul
4:16
Rom. 1:23
vreunui om, sau chipul vreunei femei, 17sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, 18sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul pământului. 19Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi
4:19
Cap. 17:3.
Iov 31:26,27
ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea
4:19
Gen. 2:12 Împ. 17:16
21:3
cerurilor, să fii târât să te închini
4:19
Rom. 1:25
înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg. 20Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos
4:20
1 Împ. 8:51Ier. 11:4
din cuptorul de fier al Egiptului, ca
4:20
Exod 19:532:9
să-I fiţi un popor pus deoparte, cum sunteţi azi. 21Și Domnul S-a mâniat
4:21
Num. 20:123:26
pe mine din pricina voastră și a jurat că eu nu voi trece Iordanul și nu voi intra în ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. 22Eu
4:22
2 Pet. 1:13-15
voi muri deci în ţara aceasta de aici, nu
4:22
Cap. 3:27.

voi trece Iordanul, dar voi îl veţi trece și veţi stăpâni ţara
4:22
Cap. 3:25.

aceea bună. 23Vegheaţi asupra voastră, ca
4:23
Vers. 9.

să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să
4:23
Vers. 16.
Exod 20:4,5
nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţișare oarecare, pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău s-o faci. 24Căci Domnul
4:24
Exod 24:17Is. 33:14Evr. 12:29
Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un
4:24
Exod 20:5Is. 42:8
Dumnezeu gelos.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

25Când vei avea copii

4:25
Vers. 16.

și copii din copiii tăi și vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, înfăţișări ale vreunui lucru, dacă veţi face
4:25
2 Împ. 17:17
ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi, 26iau astăzi martori
4:26
Cap. 30:18,19.
Is. 1:2Mica 6:2
împotriva voastră cerul și pământul că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de tot. 27Domnul vă va împrăștia
4:27
Lev. 26:33Neem. 1:8
printre popoare și nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul. 28Și acolo
4:28
Cap. 28:64.
1 Sam. 26:19Ier. 16:13
veţi sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot
4:28
Ps. 115:4,5
135:15,16Is. 44:9
46:7
nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă. 29Și, dacă de acolo
4:29
Lev. 26:39,402 Cron. 15:4Neem. 1:9Is. 55:6,7Ier. 29:12-14
vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. 30Și după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de
4:30
Gen. 49:1Ier. 23:20Osea 3:5
pe urmă, te vei întoarce
4:30
Ioel 2:12
la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui, 31căci Domnul Dumnezeul tău
4:31
2 Cron. 30:9Neem. 9:31Ps. 116:5Iona 4:2
este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.

Dumnezeul lui Israel mai presus de orice

32Întreabă

4:32
Iov 8:8
vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine
4:32
Mat. 24:31
a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? 33A fost
4:33
Exod 24:11
33:20
vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu? 34A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări
4:34
Cap. 7:19;
29:3
, semne
4:34
Exod 7:3
, minuni și lupte, cu mână
4:34
Exod 13:3
tare și braţ
4:34
Exod 6:6
întins, și cu minuni
4:34
Cap. 26:8;
34:12
înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru, în Egipt și sub ochii voștri? 35Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt
4:35
Cap. 32:39.
1 Sam. 2:2Is. 45:5,18,22Marcu 12:29,32
Dumnezeu afară de El. 36Din cer
4:36
Exod 19:9,19
20:18,22
24:16Evr. 12:18
, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; și, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. 37El a
4:37
Cap. 10:15.

iubit pe părinţii tăi și de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuși te-a scos
4:37
Exod 13:3,9,14
din Egipt, prin puterea Lui cea mare. 38El
4:38
Cap. 7:1;
9:1,4,5
a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor și să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi. 39Să știi dar în ziua aceasta și pune-ţi în inimă că numai Domnul
4:39
Vers. 35.
Ios. 2:11
este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. 40Păzește
4:40
Lev. 22:31
dar legile și poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca
4:40
Cap. 5:16;
6:3,18
12:25,28
22:7Efes. 6:3
să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”

Cetăţile de scăpare de la răsăritul Iordanului

41Atunci, Moise a ales

4:41
Num. 35:6,14
trei cetăţi dincoace de Iordan, la răsărit, 42pentru ca
4:42
Cap. 19:4.

să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaș mai dinainte, și să-și poată scăpa astfel viaţa, fugind într-una din aceste cetăţi. 43Aceste cetăţi erau: Beţer
4:43
Ios. 20:8
, în pustie, în câmpie, la rubeniţi; Ramot, în Galaad, la gadiţi, și Golan, în Basan, la manasiţi.

Cele Zece Porunci

44Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel. 45Iată învăţăturile, legile și poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieșirea lor din Egipt. 46Aceasta era dincoace de Iordan, în vale

4:46
Cap. 3:29.

, faţă în faţă cu Bet-Peor, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon și care a fost bătut
4:46
Num. 21:24
de Moise și copiii lui Israel după ieșirea lor din Egipt. 47Ei au pus mâna pe ţara lui și pe ţara lui
4:47
Num. 21:35
Og, împăratul Basanului. Acești doi împăraţi ai amoriţilor erau dincoace de Iordan, la răsărit. 48Ţinutul lor se întindea de la Aroer
4:48
Cap. 2:36;
3:12
, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este
4:48
Cap. 3:9.
Ps. 133:3
Hermonul, 49și cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele
4:49
Cap. 3:17.

muntelui Pisga.