Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Îndemn

41Acum, Israele, ascultă legile

4:1
Lev. 19:37
20:8
22:318:1Ezec. 20:11Rom. 10:5
și poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi și să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voștri. 2
4:2
Cap. 12:32.
n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeţi nimic din ele, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu. 3Aţi văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor
4:3
Num. 25:4Ios. 22:17Ps. 106:28,29
: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor. 4Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. 5Iată, v-am învăţat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. 6Să le păziţi și să le împliniţi, căci aceasta
4:6
Iov 28:28Ps. 19:7
111:10Prov. 1:7
va fi înţelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept și priceput!’ 7Care este, în adevăr, neamul
4:7
2 Sam. 7:23
acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii
4:7
Ps. 46:1
145:18
148:14Is. 55:6
lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? 8Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? 9Numai ia seama asupra ta și veghează
4:9
Prov. 4:23
cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu
4:9
Prov. 3:1,3
4:21
cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii și să-ţi iasă din inimă; fă-le
4:9
Gen. 18:1911:19Ps. 78:5,6Efes. 6:4
cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. 10Adu-ţi aminte de ziua
4:10
Exod 19:9,16
20:18Evr. 12:18,19
când te-ai înfăţișat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ‘Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să înveţe și pe copiii lor să le păzească.’ 11Voi v-aţi apropiat și aţi stat la poalele muntelui. Muntele
4:11
Exod 19:18
era aprins și flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori și negură deasă. 12Și Domnul
4:12
Cap. 5:4,22.
v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul
4:12
Vers. 33,36.
cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut niciun chip, ci aţi auzit doar
4:12
Exod 20:221 Împ. 19:12
un glas. 13El Și-a vestit
4:13
Cap. 9:9,11.
legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, Cele Zece
4:13
Exod 34:28
Porunci, și le-a scris pe
4:13
Exod 24:12
31:18
două table de piatră. 14În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit
4:14
Exod 21:123
să vă învăţ legi și porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. 15Fiindcă n-aţi văzut niciun chip
4:15
Is. 40:18
în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi
4:15
Ios. 23:11
cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 16ca nu cumva să vă
4:16
Exod 32:7
stricaţi și să vă faceţi
4:16
Exod 20:4,5
un chip cioplit sau o înfăţișare a vreunui idol, sau chipul
4:16
Rom. 1:23
vreunui om, sau chipul vreunei femei, 17sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, 18sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul pământului. 19Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi
4:19
Cap. 17:3.
ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea
4:19
Gen. 2:12 Împ. 17:16
21:3
cerurilor, să fii târât să te închini
4:19
Rom. 1:25
înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg. 20Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos
4:20
1 Împ. 8:51Ier. 11:4
din cuptorul de fier al Egiptului, ca
4:20
Exod 19:532:9
să-I fiţi un popor pus deoparte, cum sunteţi azi. 21Și Domnul S-a mâniat
4:21
Num. 20:123:26
pe mine din pricina voastră și a jurat că eu nu voi trece Iordanul și nu voi intra în ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. 22Eu
4:22
2 Pet. 1:13-15
voi muri deci în ţara aceasta de aici, nu
4:22
Cap. 3:27.
voi trece Iordanul, dar voi îl veţi trece și veţi stăpâni ţara
4:22
Cap. 3:25.
aceea bună. 23Vegheaţi asupra voastră, ca
4:23
Vers. 9.
să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să
4:23
Vers. 16.
nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţișare oarecare, pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău s-o faci. 24Căci Domnul
4:24
Exod 24:17Is. 33:14Evr. 12:29
Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un
4:24
Exod 20:5Is. 42:8
Dumnezeu gelos.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli

25Când vei avea copii

4:25
Vers. 16.
și copii din copiii tăi și vei fi de multă vreme în ţară, dacă vă veţi strica, dacă vă veţi face chipuri cioplite, înfăţișări ale vreunui lucru, dacă veţi face
4:25
2 Împ. 17:17
ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi, 26iau astăzi martori
4:26
Cap. 30:18,19.
împotriva voastră cerul și pământul că veţi pieri de o moarte repede din ţara pe care o veţi lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veţi avea zile multe în ea, căci veţi fi nimiciţi de tot. 27Domnul vă va împrăștia
4:27
Lev. 26:33Neem. 1:8
printre popoare și nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul. 28Și acolo
4:28
Cap. 28:64.
veţi sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot
4:28
Ps. 115:4,5
135:15,16Is. 44:9
46:7
nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă. 29Și, dacă de acolo
4:29
Lev. 26:39,402 Cron. 15:4Neem. 1:9Is. 55:6,7Ier. 29:12-14
vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. 30Și după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de
4:30
Gen. 49:1Ier. 23:20Osea 3:5
pe urmă, te vei întoarce
4:30
Ioel 2:12
la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui, 31căci Domnul Dumnezeul tău
4:31
2 Cron. 30:9Neem. 9:31Ps. 116:5Iona 4:2
este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.

Dumnezeul lui Israel mai presus de orice

32Întreabă

4:32
Iov 8:8
vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine
4:32
Mat. 24:31
a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? 33A fost
4:33
Exod 24:11
33:20
vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu? 34A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări
4:34
Cap. 7:19;
, semne
4:34
Exod 7:3
, minuni și lupte, cu mână
4:34
Exod 13:3
tare și braţ
4:34
Exod 6:6
întins, și cu minuni
4:34
Cap. 26:8;
înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru, în Egipt și sub ochii voștri? 35Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt
4:35
Cap. 32:39.
Dumnezeu afară de El. 36Din cer
4:36
Exod 19:9,19
20:18,22
24:16Evr. 12:18
, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; și, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. 37El a
4:37
Cap. 10:15.
iubit pe părinţii tăi și de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuși te-a scos
4:37
Exod 13:3,9,14
din Egipt, prin puterea Lui cea mare. 38El
4:38
Cap. 7:1;
a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor și să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi. 39Să știi dar în ziua aceasta și pune-ţi în inimă că numai Domnul
4:39
Vers. 35.
este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. 40Păzește
4:40
Lev. 22:31
dar legile și poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca
4:40
Cap. 5:16;
să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”

Cetăţile de scăpare de la răsăritul Iordanului

41Atunci, Moise a ales

4:41
Num. 35:6,14
trei cetăţi dincoace de Iordan, la răsărit, 42pentru ca
4:42
Cap. 19:4.
să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaș mai dinainte, și să-și poată scăpa astfel viaţa, fugind într-una din aceste cetăţi. 43Aceste cetăţi erau: Beţer
4:43
Ios. 20:8
, în pustie, în câmpie, la rubeniţi; Ramot, în Galaad, la gadiţi, și Golan, în Basan, la manasiţi.

Cele Zece Porunci

44Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel. 45Iată învăţăturile, legile și poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieșirea lor din Egipt. 46Aceasta era dincoace de Iordan, în vale

4:46
Cap. 3:29.
, faţă în faţă cu Bet-Peor, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon și care a fost bătut
4:46
Num. 21:24
de Moise și copiii lui Israel după ieșirea lor din Egipt. 47Ei au pus mâna pe ţara lui și pe ţara lui
4:47
Num. 21:35
Og, împăratul Basanului. Acești doi împăraţi ai amoriţilor erau dincoace de Iordan, la răsărit. 48Ţinutul lor se întindea de la Aroer
4:48
Cap. 2:36;
, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este
4:48
Cap. 3:9.
Hermonul, 49și cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele
4:49
Cap. 3:17.
muntelui Pisga.

5

51Moise a chemat pe tot Israelul și i-a zis: „Ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le și împliniţi-le cu scumpătate. 2Domnul

5:2
Exod 19:5
Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. 3Nu
5:3
Mat. 13:17Evr. 8:9
cu părinţii noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici. 4Domnul v-a vorbit faţă
5:4
Exod 19:9,19
20:2234:10
în faţă pe munte, din mijlocul focului. 5Eu am stat
5:5
Exod 20:21Gal. 3:19
atunci între Domnul și voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci
5:5
Exod 19:16
20:18
24:2
vă era frică de foc și nu v-aţi suit pe munte. El a zis: 6‘Eu sunt
5:6
Exod 20:2Lev. 26:1Ps. 81:10
Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 7
5:7
Exod 20:3
n-ai alţi dumnezei afară de Mine. 8Să nu-ţi
5:8
Exod 20:4
faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus, în ceruri, sau jos, pe pământ, sau în ape sub pământ. 9Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care
5:9
Exod 34:7
pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc 10și Mă îndur
5:10
Ier. 32:18Dan. 9:4
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. 11Să nu
5:11
Exod 20:7Lev. 19:12Mat. 5:33
iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 12Ţine ziua
5:12
Exod 20:8
de odihnă ca s-o sfinţești, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 13Șase zile
5:13
Exod 23:12
35:2Ezec. 20:12
să lucrezi și să-ţi faci toate treburile. 14Dar ziua a șaptea este ziua
5:14
Gen. 2:2Exod 16:29,30Evr. 4:4
de odihnă a Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. 15Adu-ţi
5:15
Cap. 15:15;
aminte că și tu ai fost rob în ţara Egiptului, și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu
5:15
Cap. 4:34,37.
mână tare și cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă. 16Cinstește
5:16
Exod 20:12Lev. 19:3Efes. 6:2,3Col. 3:20
pe tatăl tău și pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile
5:16
Cap. 4:40.
multe și să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 17Să nu ucizi
5:17
Exod 20:13Mat. 5:21
. 18Să nu preacurvești
5:18
Exod 20:14Luca 18:20Iac. 2:11
. 19Să nu furi
5:19
Exod 20:15Rom. 13:9
. 20
5:20
Exod 20:16
nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 21
5:21
Exod 20:17Mica 2:2Hab. 2:9Luca 12:15Rom. 7:7
13:9
nu poftești nevasta aproapelui tău; să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.’ 22Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris
5:22
Exod 24:12
31:18
pe două table de piatră și mi le-a dat. 23Când aţi auzit
5:23
Exod 20:18,19
glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toţi de mine 24și aţi zis: ‘Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi I-am auzit glasul
5:24
Exod 19:19
din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, și totuși au
5:24
Cap. 4:33.
rămas vii. 25Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom
5:25
Cap. 18:16.
auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. 26Cine este
5:26
Cap. 4:33.
, în adevăr, omul acela care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, și totuși să fi rămas viu? 27Apropie-te
5:27
Exod 20:19Evr. 12:19
mai bine tu și ascultă tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru, și noi vom asculta și vom face.’ 28Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Și Domnul mi-a zis: ‘Am auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au
5:28
Cap. 18:17.
zis este bine. 29O, de
5:29
Cap. 32:29.
ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de Mine și să păzească toate poruncile
5:29
Cap. 11:1.
Mele, ca să
5:29
Cap. 4:40.
fie fericiţi pe vecie, ei și copiii lor! 30Du-te de spune-le: «Întoarceţi-vă în corturile voastre.» 31Dar tu rămâi aici, cu Mine, și-ţi voi spune
5:31
Gal. 3:19
toate poruncile, legile și rânduielile pe care să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau în stăpânire.’ 32Luaţi seama dar să faceţi așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru; să nu
5:32
Cap. 17:20;
vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga. 33Să urmaţi în totul calea
5:33
Cap. 10:12.
pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi, ca să trăiţi și să
5:33
Cap. 4:40.
fiţi fericiţi și să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.

6

Ţinerea poruncilor Domnului

61Iată poruncile

6:1
Cap. 4:1;
, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; 2ca
6:2
Exod 20:20Ps. 111:10
128:1Ecl. 12:13
să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ţi le dau și să ai
6:2
Cap. 4:40.
zile multe. 3Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulţiţi mult, cum
6:3
Gen. 15:5
22:17
ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara
6:3
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 4Ascultă
6:4
Is. 42:8Marcu 12:29,32Ioan 17:31 Cor. 8:4,6
, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5Să iubești
6:5
Cap. 10:12.
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima
6:5
2 Împ. 23:25
ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6Și poruncile acestea
6:6
Cap. 11:18;
, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7Să le întipărești
6:7
Cap. 4:9;
în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 8Să le legi
6:8
Exod 13:9,16Prov. 3:3
6:21
7:3
ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ţi fie ca niște fruntarii între ochi. 9Să le
6:9
Cap. 11:20.
scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale.

Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu

10Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpâni cetăţi mari și bune pe care nu tu le-ai

6:10
Ios. 24:13Ps. 105:44
zidit, 11case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei
6:11
Cap. 8:10.
sătura, 12vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 13Să te temi
6:13
Cap. 10:12,20;
de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești și pe Numele Lui să juri. 14Să nu
6:14
Ps. 63:11Is. 45:23
65:16Ier. 4:2
5:7
12:16
vă duceţi
6:14
Cap. 8:19;
după alţi dumnezei dintre dumnezeii
6:14
Cap. 13:7.
popoarelor din jurul vostru, 15căci Domnul
6:15
Exod 20:5
Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel
6:15
Cap. 7:4;
, Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe faţa pământului. 16
6:16
Mat. 4:7Luca 4:12
nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum
6:16
Exod 17:2,7Num. 20:3,4
21:4,51 Cor. 10:9
L-aţi ispitit la Masa. 17Ci să păziţi
6:17
Cap. 11:13,22.
poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. 18Să faci
6:18
Exod 15:2613:18
ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, 19după ce va
6:19
Num. 33:52,53
izgoni pe toţi vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. 20Când fiul
6:20
Exod 13:14
tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’, 21să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui
6:21
Exod 3:19
13:3
cea puternică. 22Domnul
6:22
Exod 7:8-12Ps. 135:9
a făcut, sub ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case 23și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noștri că ne-o va da. 24Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem
6:24
Vers. 2.
de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim
6:24
Cap. 10:13.
totdeauna fericiţi și să ne
6:24
Cap. 4:1;
ţină în viaţă, cum face astăzi. 25Vom avea parte
6:25
Lev. 18:5Rom. 10:3,5
de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’