Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Moise a chemat pe tot Israelul și i-a zis: „Ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le și împliniţi-le cu scumpătate. 2Domnul

5:2
Exod 19:5
Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. 3Nu
5:3
Mat. 13:17Evr. 8:9
cu părinţii noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici. 4Domnul v-a vorbit faţă
5:4
Exod 19:9,19
20:2234:10
în faţă pe munte, din mijlocul focului. 5Eu am stat
5:5
Exod 20:21Gal. 3:19
atunci între Domnul și voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci
5:5
Exod 19:16
20:18
24:2
vă era frică de foc și nu v-aţi suit pe munte. El a zis: 6‘Eu sunt
5:6
Exod 20:2Lev. 26:1Ps. 81:10
Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 7
5:7
Exod 20:3
n-ai alţi dumnezei afară de Mine. 8Să nu-ţi
5:8
Exod 20:4
faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus, în ceruri, sau jos, pe pământ, sau în ape sub pământ. 9Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care
5:9
Exod 34:7
pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc 10și Mă îndur
5:10
Ier. 32:18Dan. 9:4
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. 11Să nu
5:11
Exod 20:7Lev. 19:12Mat. 5:33
iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 12Ţine ziua
5:12
Exod 20:8
de odihnă ca s-o sfinţești, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 13Șase zile
5:13
Exod 23:12
35:2Ezec. 20:12
să lucrezi și să-ţi faci toate treburile. 14Dar ziua a șaptea este ziua
5:14
Gen. 2:2Exod 16:29,30Evr. 4:4
de odihnă a Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. 15Adu-ţi
5:15
Cap. 15:15;
16:12
24:18,22
aminte că și tu ai fost rob în ţara Egiptului, și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu
5:15
Cap. 4:34,37.

mână tare și cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă. 16Cinstește
5:16
Exod 20:12Lev. 19:3Efes. 6:2,3Col. 3:20
pe tatăl tău și pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile
5:16
Cap. 4:40.

multe și să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 17Să nu ucizi
5:17
Exod 20:13Mat. 5:21
. 18Să nu preacurvești
5:18
Exod 20:14Luca 18:20Iac. 2:11
. 19Să nu furi
5:19
Exod 20:15Rom. 13:9
. 20
5:20
Exod 20:16
nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 21
5:21
Exod 20:17Mica 2:2Hab. 2:9Luca 12:15Rom. 7:7
13:9
nu poftești nevasta aproapelui tău; să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.’ 22Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris
5:22
Exod 24:12
31:18
pe două table de piatră și mi le-a dat. 23Când aţi auzit
5:23
Exod 20:18,19
glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toţi de mine 24și aţi zis: ‘Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi I-am auzit glasul
5:24
Exod 19:19
din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, și totuși au
5:24
Cap. 4:33.
Jud. 13:22
rămas vii. 25Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom
5:25
Cap. 18:16.

auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. 26Cine este
5:26
Cap. 4:33.

, în adevăr, omul acela care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, și totuși să fi rămas viu? 27Apropie-te
5:27
Exod 20:19Evr. 12:19
mai bine tu și ascultă tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru, și noi vom asculta și vom face.’ 28Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Și Domnul mi-a zis: ‘Am auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au
5:28
Cap. 18:17.

zis este bine. 29O, de
5:29
Cap. 32:29.
Ps. 81:13Is. 48:18Mat. 23:37Luca 19:42
ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de Mine și să păzească toate poruncile
5:29
Cap. 11:1.

Mele, ca să
5:29
Cap. 4:40.

fie fericiţi pe vecie, ei și copiii lor! 30Du-te de spune-le: «Întoarceţi-vă în corturile voastre.» 31Dar tu rămâi aici, cu Mine, și-ţi voi spune
5:31
Gal. 3:19
toate poruncile, legile și rânduielile pe care să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau în stăpânire.’ 32Luaţi seama dar să faceţi așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru; să nu
5:32
Cap. 17:20;
28:14Ios. 1:7
23:6Prov. 4:27
vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga. 33Să urmaţi în totul calea
5:33
Cap. 10:12.
Ps. 119:6Ier. 7:23Luca 1:6
pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi, ca să trăiţi și să
5:33
Cap. 4:40.

fiţi fericiţi și să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.