Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Ţinerea poruncilor Domnului

61Iată poruncile

6:1
Cap. 4:1;
5:31
12:1
, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; 2ca
6:2
Exod 20:20Ps. 111:10
128:1Ecl. 12:13
să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ţi le dau și să ai
6:2
Cap. 4:40.
Prov. 3:1,2
zile multe. 3Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulţiţi mult, cum
6:3
Gen. 15:5
22:17
ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara
6:3
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 4Ascultă
6:4
Is. 42:8Marcu 12:29,32Ioan 17:31 Cor. 8:4,6
, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5Să iubești
6:5
Cap. 10:12.
Mat. 22:37Marcu 12:30Luca 10:27
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima
6:5
2 Împ. 23:25
ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6Și poruncile acestea
6:6
Cap. 11:18;
32:46Ps. 37:31
40:8
119:11,98Prov. 3:3Is. 51:7
, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7Să le întipărești
6:7
Cap. 4:9;
11:19Ps. 78:4-6Efes. 6:4
în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 8Să le legi
6:8
Exod 13:9,16Prov. 3:3
6:21
7:3
ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ţi fie ca niște fruntarii între ochi. 9Să le
6:9
Cap. 11:20.
Is. 57:8
scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale.

Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu

10Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpâni cetăţi mari și bune pe care nu tu le-ai

6:10
Ios. 24:13Ps. 105:44
zidit, 11case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei
6:11
Cap. 8:10.

sătura, 12vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 13Să te temi
6:13
Cap. 10:12,20;
13:4Mat. 4:10Luca 4:8
de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești și pe Numele Lui să juri. 14Să nu
6:14
Ps. 63:11Is. 45:23
65:16Ier. 4:2
5:7
12:16
vă duceţi
6:14
Cap. 8:19;
11:28Ier. 25:6
după alţi dumnezei dintre dumnezeii
6:14
Cap. 13:7.

popoarelor din jurul vostru, 15căci Domnul
6:15
Exod 20:5
Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel
6:15
Cap. 7:4;
11:17
, Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe faţa pământului. 16
6:16
Mat. 4:7Luca 4:12
nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum
6:16
Exod 17:2,7Num. 20:3,4
21:4,51 Cor. 10:9
L-aţi ispitit la Masa. 17Ci să păziţi
6:17
Cap. 11:13,22.
Ps. 119:4
poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. 18Să faci
6:18
Exod 15:2613:18
ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, 19după ce va
6:19
Num. 33:52,53
izgoni pe toţi vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. 20Când fiul
6:20
Exod 13:14
tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’, 21să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui
6:21
Exod 3:19
13:3
cea puternică. 22Domnul
6:22
Exod 7:8-12Ps. 135:9
a făcut, sub ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case 23și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noștri că ne-o va da. 24Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem
6:24
Vers. 2.

de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim
6:24
Cap. 10:13.
Iov 35:7,8Ier. 32:39
totdeauna fericiţi și să ne
6:24
Cap. 4:1;
8:1Ps. 41:2Luca 10:28
ţină în viaţă, cum face astăzi. 25Vom avea parte
6:25
Lev. 18:5Rom. 10:3,5
de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’