Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Moise a chemat pe tot Israelul și i-a zis: „Ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le și împliniţi-le cu scumpătate. 2Domnul

5:2
Exod 19:5
Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. 3Nu
5:3
Mat. 13:17Evr. 8:9
cu părinţii noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi vii astăzi aici. 4Domnul v-a vorbit faţă
5:4
Exod 19:9,19
20:2234:10
în faţă pe munte, din mijlocul focului. 5Eu am stat
5:5
Exod 20:21Gal. 3:19
atunci între Domnul și voi, ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci
5:5
Exod 19:16
20:18
24:2
vă era frică de foc și nu v-aţi suit pe munte. El a zis: 6‘Eu sunt
5:6
Exod 20:2Lev. 26:1Ps. 81:10
Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 7
5:7
Exod 20:3
n-ai alţi dumnezei afară de Mine. 8Să nu-ţi
5:8
Exod 20:4
faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus, în ceruri, sau jos, pe pământ, sau în ape sub pământ. 9Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care
5:9
Exod 34:7
pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc 10și Mă îndur
5:10
Ier. 32:18Dan. 9:4
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. 11Să nu
5:11
Exod 20:7Lev. 19:12Mat. 5:33
iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 12Ţine ziua
5:12
Exod 20:8
de odihnă ca s-o sfinţești, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 13Șase zile
5:13
Exod 23:12
35:2Ezec. 20:12
să lucrezi și să-ţi faci toate treburile. 14Dar ziua a șaptea este ziua
5:14
Gen. 2:2Exod 16:29,30Evr. 4:4
de odihnă a Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. 15Adu-ţi
5:15
Cap. 15:15;
aminte că și tu ai fost rob în ţara Egiptului, și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu
5:15
Cap. 4:34,37.
mână tare și cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă. 16Cinstește
5:16
Exod 20:12Lev. 19:3Efes. 6:2,3Col. 3:20
pe tatăl tău și pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile
5:16
Cap. 4:40.
multe și să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 17Să nu ucizi
5:17
Exod 20:13Mat. 5:21
. 18Să nu preacurvești
5:18
Exod 20:14Luca 18:20Iac. 2:11
. 19Să nu furi
5:19
Exod 20:15Rom. 13:9
. 20
5:20
Exod 20:16
nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 21
5:21
Exod 20:17Mica 2:2Hab. 2:9Luca 12:15Rom. 7:7
13:9
nu poftești nevasta aproapelui tău; să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.’ 22Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris
5:22
Exod 24:12
31:18
pe două table de piatră și mi le-a dat. 23Când aţi auzit
5:23
Exod 20:18,19
glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminţiilor voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toţi de mine 24și aţi zis: ‘Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi I-am auzit glasul
5:24
Exod 19:19
din mijlocul focului; astăzi, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni, și totuși au
5:24
Cap. 4:33.
rămas vii. 25Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui; dacă vom
5:25
Cap. 18:16.
auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. 26Cine este
5:26
Cap. 4:33.
, în adevăr, omul acela care să fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului, și totuși să fi rămas viu? 27Apropie-te
5:27
Exod 20:19Evr. 12:19
mai bine tu și ascultă tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu însuţi tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru, și noi vom asculta și vom face.’ 28Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Și Domnul mi-a zis: ‘Am auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au
5:28
Cap. 18:17.
zis este bine. 29O, de
5:29
Cap. 32:29.
ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de Mine și să păzească toate poruncile
5:29
Cap. 11:1.
Mele, ca să
5:29
Cap. 4:40.
fie fericiţi pe vecie, ei și copiii lor! 30Du-te de spune-le: «Întoarceţi-vă în corturile voastre.» 31Dar tu rămâi aici, cu Mine, și-ţi voi spune
5:31
Gal. 3:19
toate poruncile, legile și rânduielile pe care să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau în stăpânire.’ 32Luaţi seama dar să faceţi așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru; să nu
5:32
Cap. 17:20;
vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga. 33Să urmaţi în totul calea
5:33
Cap. 10:12.
pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi, ca să trăiţi și să
5:33
Cap. 4:40.
fiţi fericiţi și să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.

6

Ţinerea poruncilor Domnului

61Iată poruncile

6:1
Cap. 4:1;
, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; 2ca
6:2
Exod 20:20Ps. 111:10
128:1Ecl. 12:13
să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ţi le dau și să ai
6:2
Cap. 4:40.
zile multe. 3Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulţiţi mult, cum
6:3
Gen. 15:5
22:17
ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara
6:3
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 4Ascultă
6:4
Is. 42:8Marcu 12:29,32Ioan 17:31 Cor. 8:4,6
, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5Să iubești
6:5
Cap. 10:12.
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima
6:5
2 Împ. 23:25
ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6Și poruncile acestea
6:6
Cap. 11:18;
, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7Să le întipărești
6:7
Cap. 4:9;
în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 8Să le legi
6:8
Exod 13:9,16Prov. 3:3
6:21
7:3
ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ţi fie ca niște fruntarii între ochi. 9Să le
6:9
Cap. 11:20.
scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale.

Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu

10Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpâni cetăţi mari și bune pe care nu tu le-ai

6:10
Ios. 24:13Ps. 105:44
zidit, 11case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei
6:11
Cap. 8:10.
sătura, 12vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 13Să te temi
6:13
Cap. 10:12,20;
de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești și pe Numele Lui să juri. 14Să nu
6:14
Ps. 63:11Is. 45:23
65:16Ier. 4:2
5:7
12:16
vă duceţi
6:14
Cap. 8:19;
după alţi dumnezei dintre dumnezeii
6:14
Cap. 13:7.
popoarelor din jurul vostru, 15căci Domnul
6:15
Exod 20:5
Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel
6:15
Cap. 7:4;
, Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe faţa pământului. 16
6:16
Mat. 4:7Luca 4:12
nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum
6:16
Exod 17:2,7Num. 20:3,4
21:4,51 Cor. 10:9
L-aţi ispitit la Masa. 17Ci să păziţi
6:17
Cap. 11:13,22.
poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. 18Să faci
6:18
Exod 15:2613:18
ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, 19după ce va
6:19
Num. 33:52,53
izgoni pe toţi vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. 20Când fiul
6:20
Exod 13:14
tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’, 21să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui
6:21
Exod 3:19
13:3
cea puternică. 22Domnul
6:22
Exod 7:8-12Ps. 135:9
a făcut, sub ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case 23și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noștri că ne-o va da. 24Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem
6:24
Vers. 2.
de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim
6:24
Cap. 10:13.
totdeauna fericiţi și să ne
6:24
Cap. 4:1;
ţină în viaţă, cum face astăzi. 25Vom avea parte
6:25
Lev. 18:5Rom. 10:3,5
de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’

7

Nimicirea canaaniţilor și a idolilor lor

71Când Domnul Dumnezeul tău te

7:1
Cap. 31:3.
va aduce în ţara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi
7:1
Gen. 15:19Exod 33:2
, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi și pe iebusiţi, șapte neamuri mai mari
7:1
Cap. 4:38;
la număr și mai puternice decât tine, 2când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini
7:2
Vers. 23. Cap. 23:14.
și le vei bate, să
7:2
Num. 33:52Ios. 6:17
8:24
9:24
10:28,40
11:11,12
le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ
7:2
Exod 23:32
34:12,15,16Jud. 2:2Ios. 2:14
9:18Jud. 1:24
cu ele și să n-ai milă de ele. 3Să nu
7:3
Ios. 23:121 Împ. 11:2Ezra 9:2
te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, 4căci ar abate de la Mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde
7:4
Cap. 6:15.
de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. 5Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele
7:5
Exod 23:24
34:13
, să le sfărâmaţi stâlpii idolești, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor și să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.

Israel este un popor sfânt

6Căci

7:6
Exod 19:626:19Ps. 50:5Ier. 2:3
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales
7:6
Exod 19:5Amos 3:21 Pet. 2:9
ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. 7Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteţi cel mai
7:7
Cap. 10:22.
mic dintre toate popoarele. 8Ci pentru că
7:8
Cap. 10:15.
Domnul vă iubește, pentru că a vrut să
7:8
Exod 32:13Ps. 105:8-10Luca 1:55,72,73
ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voștri, pentru aceea
7:8
Exod 13:3,14
v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. 9Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios
7:9
Is. 49:71 Cor. 1:9
10:132 Cor. 1:181 Tes. 5:242 Tes. 3:32 Tim. 2:13Evr. 11:111 Ioan 1:9
și Își
7:9
Exod 20:6Neem. 1:5Dan. 9:4
ţine legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. 10Dar răsplătește
7:10
Is. 59:18Num. 1:2
îndată pe cei ce-L urăsc și-i pierde; nu dă nicio păsuire
7:10
Cap. 32:35.
celui ce-L urăște, ci-i răsplătește îndată. 11De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ţi le dau azi și împlinește-le.

Noi îndemnuri

12Dacă

7:12
Lev. 26:3
veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul
7:12
Ps. 105:8,9Luca 1:55,72,73
și îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi. 13El te va iubi
7:13
Ioan 14:21
, te va binecuvânta și te va înmulţi; va
7:13
Cap. 28:4.
binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. 14Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele și la tine nu va
7:14
Exod 23:26
fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. 15Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime
7:15
Exod 9:14
15:26
rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc. 16Să nimicești
7:16
Vers. 2.
toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire
7:16
Cap. 13:8;
de milă spre ele și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă
7:16
Exod 23:33Jud. 8:27Ps. 106:36
pentru tine. 17Poate că vei zice în inima ta: ‘Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc?’ 18Să nu
7:18
Cap. 31:6.
te temi de ele. Adu-ţi
7:18
Ps. 105:5
aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregului Egipt; 19adu-ţi aminte de marile încercări
7:19
Cap. 4:34;
pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de braţul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 20Domnul Dumnezeul tău va trimite chiar și viespi
7:20
Exod 23:28Ios. 24:12
bondărești împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa și se vor ascunde de tine. 21Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
7:21
Num. 11:20
14:9,14,42
16:3Ios. 3:10
tău, Dumnezeul cel
7:21
Cap. 10:17.
mare și înfricoșat. 22Și Domnul
7:22
Exod 23:29,30
Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta. 23Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta și le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite. 24Pe împăraţii
7:24
Ios. 10:24,25,42
12:1
lor îi va da în mâinile tale și le vei șterge numele de sub
7:24
Exod 17:1425:19
29:20
ceruri; niciunul
7:24
Cap. 11:25.
din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici. 25Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le
7:25
Vers. 5.
ardeţi în foc. Să
7:25
Ios. 7:1,21
nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o
7:25
Jud. 8:27
cursă, căci ele sunt o urâciune
7:25
Cap. 17:1.
înaintea Domnului Dumnezeului tău. 26Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela; să-ţi fie groază de el, să-ţi fie scârbă de el, căci este
7:26
Lev. 27:28Ios. 6:17,18
7:1
un lucru blestemat.