Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Ţinerea poruncilor Domnului

61Iată poruncile

6:1
Cap. 4:1;
, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; 2ca
6:2
Exod 20:20Ps. 111:10
128:1Ecl. 12:13
să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ţi le dau și să ai
6:2
Cap. 4:40.
zile multe. 3Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulţiţi mult, cum
6:3
Gen. 15:5
22:17
ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara
6:3
Exod 3:8
în care curge lapte și miere. 4Ascultă
6:4
Is. 42:8Marcu 12:29,32Ioan 17:31 Cor. 8:4,6
, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5Să iubești
6:5
Cap. 10:12.
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima
6:5
2 Împ. 23:25
ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6Și poruncile acestea
6:6
Cap. 11:18;
, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7Să le întipărești
6:7
Cap. 4:9;
în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 8Să le legi
6:8
Exod 13:9,16Prov. 3:3
6:21
7:3
ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ţi fie ca niște fruntarii între ochi. 9Să le
6:9
Cap. 11:20.
scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale.

Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu

10Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpâni cetăţi mari și bune pe care nu tu le-ai

6:10
Ios. 24:13Ps. 105:44
zidit, 11case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puţuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei
6:11
Cap. 8:10.
sătura, 12vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 13Să te temi
6:13
Cap. 10:12,20;
de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești și pe Numele Lui să juri. 14Să nu
6:14
Ps. 63:11Is. 45:23
65:16Ier. 4:2
5:7
12:16
vă duceţi
6:14
Cap. 8:19;
după alţi dumnezei dintre dumnezeii
6:14
Cap. 13:7.
popoarelor din jurul vostru, 15căci Domnul
6:15
Exod 20:5
Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel
6:15
Cap. 7:4;
, Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe faţa pământului. 16
6:16
Mat. 4:7Luca 4:12
nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum
6:16
Exod 17:2,7Num. 20:3,4
21:4,51 Cor. 10:9
L-aţi ispitit la Masa. 17Ci să păziţi
6:17
Cap. 11:13,22.
poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. 18Să faci
6:18
Exod 15:2613:18
ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, 19după ce va
6:19
Num. 33:52,53
izgoni pe toţi vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. 20Când fiul
6:20
Exod 13:14
tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’, 21să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui
6:21
Exod 3:19
13:3
cea puternică. 22Domnul
6:22
Exod 7:8-12Ps. 135:9
a făcut, sub ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case 23și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noștri că ne-o va da. 24Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem
6:24
Vers. 2.
de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim
6:24
Cap. 10:13.
totdeauna fericiţi și să ne
6:24
Cap. 4:1;
ţină în viaţă, cum face astăzi. 25Vom avea parte
6:25
Lev. 18:5Rom. 10:3,5
de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’

7

Nimicirea canaaniţilor și a idolilor lor

71Când Domnul Dumnezeul tău te

7:1
Cap. 31:3.
va aduce în ţara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi
7:1
Gen. 15:19Exod 33:2
, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi și pe iebusiţi, șapte neamuri mai mari
7:1
Cap. 4:38;
la număr și mai puternice decât tine, 2când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini
7:2
Vers. 23. Cap. 23:14.
și le vei bate, să
7:2
Num. 33:52Ios. 6:17
8:24
9:24
10:28,40
11:11,12
le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ
7:2
Exod 23:32
34:12,15,16Jud. 2:2Ios. 2:14
9:18Jud. 1:24
cu ele și să n-ai milă de ele. 3Să nu
7:3
Ios. 23:121 Împ. 11:2Ezra 9:2
te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, 4căci ar abate de la Mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde
7:4
Cap. 6:15.
de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. 5Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele
7:5
Exod 23:24
34:13
, să le sfărâmaţi stâlpii idolești, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor și să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.

Israel este un popor sfânt

6Căci

7:6
Exod 19:626:19Ps. 50:5Ier. 2:3
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales
7:6
Exod 19:5Amos 3:21 Pet. 2:9
ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. 7Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteţi cel mai
7:7
Cap. 10:22.
mic dintre toate popoarele. 8Ci pentru că
7:8
Cap. 10:15.
Domnul vă iubește, pentru că a vrut să
7:8
Exod 32:13Ps. 105:8-10Luca 1:55,72,73
ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voștri, pentru aceea
7:8
Exod 13:3,14
v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. 9Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios
7:9
Is. 49:71 Cor. 1:9
10:132 Cor. 1:181 Tes. 5:242 Tes. 3:32 Tim. 2:13Evr. 11:111 Ioan 1:9
și Își
7:9
Exod 20:6Neem. 1:5Dan. 9:4
ţine legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. 10Dar răsplătește
7:10
Is. 59:18Num. 1:2
îndată pe cei ce-L urăsc și-i pierde; nu dă nicio păsuire
7:10
Cap. 32:35.
celui ce-L urăște, ci-i răsplătește îndată. 11De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ţi le dau azi și împlinește-le.

Noi îndemnuri

12Dacă

7:12
Lev. 26:3
veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul
7:12
Ps. 105:8,9Luca 1:55,72,73
și îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi. 13El te va iubi
7:13
Ioan 14:21
, te va binecuvânta și te va înmulţi; va
7:13
Cap. 28:4.
binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. 14Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele și la tine nu va
7:14
Exod 23:26
fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. 15Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime
7:15
Exod 9:14
15:26
rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc. 16Să nimicești
7:16
Vers. 2.
toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire
7:16
Cap. 13:8;
de milă spre ele și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă
7:16
Exod 23:33Jud. 8:27Ps. 106:36
pentru tine. 17Poate că vei zice în inima ta: ‘Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc?’ 18Să nu
7:18
Cap. 31:6.
te temi de ele. Adu-ţi
7:18
Ps. 105:5
aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregului Egipt; 19adu-ţi aminte de marile încercări
7:19
Cap. 4:34;
pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de braţul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 20Domnul Dumnezeul tău va trimite chiar și viespi
7:20
Exod 23:28Ios. 24:12
bondărești împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa și se vor ascunde de tine. 21Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
7:21
Num. 11:20
14:9,14,42
16:3Ios. 3:10
tău, Dumnezeul cel
7:21
Cap. 10:17.
mare și înfricoșat. 22Și Domnul
7:22
Exod 23:29,30
Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta. 23Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta și le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite. 24Pe împăraţii
7:24
Ios. 10:24,25,42
12:1
lor îi va da în mâinile tale și le vei șterge numele de sub
7:24
Exod 17:1425:19
29:20
ceruri; niciunul
7:24
Cap. 11:25.
din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici. 25Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le
7:25
Vers. 5.
ardeţi în foc. Să
7:25
Ios. 7:1,21
nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o
7:25
Jud. 8:27
cursă, căci ele sunt o urâciune
7:25
Cap. 17:1.
înaintea Domnului Dumnezeului tău. 26Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela; să-ţi fie groază de el, să-ţi fie scârbă de el, căci este
7:26
Lev. 27:28Ios. 6:17,18
7:1
un lucru blestemat.

8

Pământul făgăduit și mulţumirea către Dumnezeu

81

8:1
Cap. 4:1;
păziţi și să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi și să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voștri. 2Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit
8:2
Cap. 1:3;
Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce
8:2
Exod 16:4
, ca să-ţi
8:2
2 Cron. 32:31Ioan 2:25
cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. 3Astfel, te-a smerit, te-a lăsat
8:3
Exod 16:2,3
să suferi de foame și te-a hrănit
8:3
Exod 16:12,14,35
cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăiește
8:3
Ps. 104:29Mat. 4:4Luca 4:4
numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. 4Haina
8:4
Cap. 29:5.
nu ţi s-a învechit pe tine și nici nu ţi s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de ani. 5Recunoaște
8:5
2 Sam. 7:14Ps. 89:32Prov. 3:12Evr. 12:5,6Apoc. 3:19
dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. 6Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca
8:6
Cap. 5:33.
să umbli în căile Lui, și să te temi de El. 7Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară
8:7
Cap. 11:10-12.
bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care ţâșnesc din văi și munţi; 8ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii; ţară cu măslini și cu miere; 9ţară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară
8:9
Cap. 33:25.
ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munţi vei scoate aramă. 10Când
8:10
Cap. 6:11,12.
vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. 11Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui, pe care ţi le dau azi. 12Când vei mânca
8:12
Cap. 28:47;
și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, 13când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul și aurul și crescându-ţi tot ce ai, 14ia seama să nu ţi se umfle inima
8:14
1 Cor. 4:7
de mândrie și să nu
8:14
Ps. 106:21
uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, 15care te-a
8:15
Is. 63:12-14Ier. 2:6
dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi
8:15
Num. 21:6Osea 13:5
înfocaţi și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ţi ţâșnească
8:15
Num. 20:11Ps. 78:15
114:8
apă din stânca cea mai tare 16și care ţi-a dat să mănânci în pustie mana
8:16
Vers. 3.
aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ţi facă
8:16
Ier. 24:5,6Evr. 12:11
bine apoi. 17Vezi să
8:17
Cap. 9:4.
nu zici în inima ta: ‘Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogăţii.’ 18Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El
8:18
Prov. 10:22Osea 2:8
îţi va da putere să le câștigi, ca să
8:18
Cap. 7:8,12.
întărească legământul încheiat cu părinţii voștri prin jurământ, cum face astăzi. 19Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă
8:19
Cap. 4:26;
spun hotărât azi că veţi pieri. 20Veţi pieri ca
8:20
Dan. 9:11,12
și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.