Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Nimicirea canaaniţilor și a idolilor lor

71Când Domnul Dumnezeul tău te

7:1
Cap. 31:3.
Ps. 44:2,3
va aduce în ţara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi
7:1
Gen. 15:19Exod 33:2
, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi și pe iebusiţi, șapte neamuri mai mari
7:1
Cap. 4:38;
9:1
la număr și mai puternice decât tine, 2când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini
7:2
Vers. 23. Cap. 23:14.

și le vei bate, să
7:2
Num. 33:52Ios. 6:17
8:24
9:24
10:28,40
11:11,12
le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ
7:2
Exod 23:32
34:12,15,16Jud. 2:2Ios. 2:14
9:18Jud. 1:24
cu ele și să n-ai milă de ele. 3Să nu
7:3
Ios. 23:121 Împ. 11:2Ezra 9:2
te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, 4căci ar abate de la Mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde
7:4
Cap. 6:15.

de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. 5Dimpotrivă, iată cum să vă purtaţi cu ele: să le surpaţi altarele
7:5
Exod 23:24
34:13
, să le sfărâmaţi stâlpii idolești, să le tăiaţi pomii închinaţi dumnezeilor lor și să ardeţi în foc chipurile lor cioplite.

Israel este un popor sfânt

6Căci

7:6
Exod 19:626:19Ps. 50:5Ier. 2:3
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales
7:6
Exod 19:5Amos 3:21 Pet. 2:9
ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. 7Nu pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteţi cel mai
7:7
Cap. 10:22.

mic dintre toate popoarele. 8Ci pentru că
7:8
Cap. 10:15.

Domnul vă iubește, pentru că a vrut să
7:8
Exod 32:13Ps. 105:8-10Luca 1:55,72,73
ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voștri, pentru aceea
7:8
Exod 13:3,14
v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. 9Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios
7:9
Is. 49:71 Cor. 1:9
10:132 Cor. 1:181 Tes. 5:242 Tes. 3:32 Tim. 2:13Evr. 11:111 Ioan 1:9
și Își
7:9
Exod 20:6Neem. 1:5Dan. 9:4
ţine legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. 10Dar răsplătește
7:10
Is. 59:18Num. 1:2
îndată pe cei ce-L urăsc și-i pierde; nu dă nicio păsuire
7:10
Cap. 32:35.

celui ce-L urăște, ci-i răsplătește îndată. 11De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ţi le dau azi și împlinește-le.

Noi îndemnuri

12Dacă

7:12
Lev. 26:3
veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul
7:12
Ps. 105:8,9Luca 1:55,72,73
și îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi. 13El te va iubi
7:13
Ioan 14:21
, te va binecuvânta și te va înmulţi; va
7:13
Cap. 28:4.

binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. 14Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele și la tine nu va
7:14
Exod 23:26
fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. 15Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime
7:15
Exod 9:14
15:26
rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc. 16Să nimicești
7:16
Vers. 2.

toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire
7:16
Cap. 13:8;
19:13,21
25:12
de milă spre ele și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă
7:16
Exod 23:33Jud. 8:27Ps. 106:36
pentru tine. 17Poate că vei zice în inima ta: ‘Neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc?’ 18Să nu
7:18
Cap. 31:6.

te temi de ele. Adu-ţi
7:18
Ps. 105:5
aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregului Egipt; 19adu-ţi aminte de marile încercări
7:19
Cap. 4:34;
29:3
pe care ţi le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de braţul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 20Domnul Dumnezeul tău va trimite chiar și viespi
7:20
Exod 23:28Ios. 24:12
bondărești împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa și se vor ascunde de tine. 21Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
7:21
Num. 11:20
14:9,14,42
16:3Ios. 3:10
tău, Dumnezeul cel
7:21
Cap. 10:17.
Neem. 1:5
4:14
9:32
mare și înfricoșat. 22Și Domnul
7:22
Exod 23:29,30
Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta. 23Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta și le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite. 24Pe împăraţii
7:24
Ios. 10:24,25,42
12:1
lor îi va da în mâinile tale și le vei șterge numele de sub
7:24
Exod 17:1425:19
29:20
ceruri; niciunul
7:24
Cap. 11:25.
Ios. 1:5
10:8
23:9
din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici. 25Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le
7:25
Vers. 5.
Exod 32:201 Cron. 14:12
ardeţi în foc. Să
7:25
Ios. 7:1,21
nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o
7:25
Jud. 8:27
cursă, căci ele sunt o urâciune
7:25
Cap. 17:1.

înaintea Domnului Dumnezeului tău. 26Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela; să-ţi fie groază de el, să-ţi fie scârbă de el, căci este
7:26
Lev. 27:28Ios. 6:17,18
7:1
un lucru blestemat.