Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Pământul făgăduit și mulţumirea către Dumnezeu

81

8:1
Cap. 4:1;
5:32,33
6:1-3
păziţi și să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi și să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voștri. 2Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit
8:2
Cap. 1:3;
2:7
29:5Ps. 136:16Amos 2:10
Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce
8:2
Exod 16:4
, ca să-ţi
8:2
2 Cron. 32:31Ioan 2:25
cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. 3Astfel, te-a smerit, te-a lăsat
8:3
Exod 16:2,3
să suferi de foame și te-a hrănit
8:3
Exod 16:12,14,35
cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăiește
8:3
Ps. 104:29Mat. 4:4Luca 4:4
numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. 4Haina
8:4
Cap. 29:5.
Neem. 9:21
nu ţi s-a învechit pe tine și nici nu ţi s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de ani. 5Recunoaște
8:5
2 Sam. 7:14Ps. 89:32Prov. 3:12Evr. 12:5,6Apoc. 3:19
dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. 6Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca
8:6
Cap. 5:33.

să umbli în căile Lui, și să te temi de El. 7Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară
8:7
Cap. 11:10-12.

bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care ţâșnesc din văi și munţi; 8ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii; ţară cu măslini și cu miere; 9ţară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară
8:9
Cap. 33:25.

ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munţi vei scoate aramă. 10Când
8:10
Cap. 6:11,12.

vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. 11Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui, pe care ţi le dau azi. 12Când vei mânca
8:12
Cap. 28:47;
32:15Prov. 30:9Osea 13:6
și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, 13când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul și aurul și crescându-ţi tot ce ai, 14ia seama să nu ţi se umfle inima
8:14
1 Cor. 4:7
de mândrie și să nu
8:14
Ps. 106:21
uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, 15care te-a
8:15
Is. 63:12-14Ier. 2:6
dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi
8:15
Num. 21:6Osea 13:5
înfocaţi și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ţi ţâșnească
8:15
Num. 20:11Ps. 78:15
114:8
apă din stânca cea mai tare 16și care ţi-a dat să mănânci în pustie mana
8:16
Vers. 3.
Exod 16:15
aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ţi facă
8:16
Ier. 24:5,6Evr. 12:11
bine apoi. 17Vezi să
8:17
Cap. 9:4.
1 Cor. 4:7
nu zici în inima ta: ‘Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogăţii.’ 18Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El
8:18
Prov. 10:22Osea 2:8
îţi va da putere să le câștigi, ca să
8:18
Cap. 7:8,12.

întărească legământul încheiat cu părinţii voștri prin jurământ, cum face astăzi. 19Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă
8:19
Cap. 4:26;
30:18
spun hotărât azi că veţi pieri. 20Veţi pieri ca
8:20
Dan. 9:11,12
și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.