Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Aducerea aminte de răzvrătirile lui Israel

91Ascultă, Israele! Astăzi vei trece

9:1
Cap. 11:31.
Ios. 3:16
4:19
Iordanul, ca să te faci stăpân pe niște neamuri
9:1
Cap. 4:38;
7:1
11:23
mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăţi mari și întărite
9:1
Cap. 1:28.

până la cer, 2pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii
9:2
Num. 13:22,28,32,33
lui Anac, pe care-i cunoști și despre care ai auzit zicându-se: ‘Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac!’ 3Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge
9:3
Cap. 31:3.
Ios. 3:11
El Însuși înaintea ta, ca un foc
9:3
Cap. 4:24.
Evr. 12:29
mistuitor; El îi va
9:3
Cap. 7:23.

nimici, El îi va smeri înaintea ta; și tu îi vei izgoni
9:3
Exod 23:31
, îi vei pierde curând, cum ţi-a spus Domnul. 4Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu
9:4
Cap. 8:17.
Rom. 11:6,201 Cor. 4:4,7
zici în inima ta: ‘Pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.’ Căci din pricina răutăţii
9:4
Gen. 15:16Lev. 18:24,25
neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. 5Nu, nu pentru
9:5
Tit 3:5
bunătatea ta, nici pentru curăţia inimii tale intri tu în stăpânirea ţării lor, ci din pricina răutăţii acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul
9:5
Gen. 12:7
13:15
15:7
17:8
26:4
28:13
prin care Domnul S-a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 6Să știi dar că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpăţânat
9:6
Vers. 13.
Exod 32:9
33:3
34:9
. 7Adu-ţi aminte și nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua
9:7
Exod 14:11
16:2
17:2Num. 11:4
20:2
25:2
când ai ieșit din ţara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiţi împotriva Domnului aţi fost! 8La Horeb
9:8
Exod 32:4Ps. 106:19
, atâta aţi aţâţat mânia Domnului încât Domnul S-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. 9Când m-am
9:9
Exod 24:12,15
suit pe munte, ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas
9:9
Exod 24:18
34:28
pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine și fără să beau apă, 10și
9:10
Exod 31:18
Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era
9:10
Exod 19:17
20:110:4
18:16
adunat. 11După acele patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. 12Domnul mi-a zis atunci: ‘Scoală-te
9:12
Exod 32:7
și coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt, s-a stricat. S-au abătut
9:12
Cap. 31:29.
Jud. 2:17
curând de la calea pe care le-am arătat-o: și-au făcut un chip turnat.’ 13Domnul mi-a zis: ‘Eu văd
9:13
Exod 32:9
că poporul acesta este un popor tare
9:13
Vers. 6. Cap. 10:16;
31:272 Împ. 17:14
încăpăţânat. 14Lasă-mă
9:14
Exod 32:10
să-i nimicesc și să le șterg numele
9:14
Cap. 29:20.
Ps. 9:5
109:13
de sub ceruri, iar
9:14
Num. 14:12
pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta.’ 15M-am întors
9:15
Exod 32:15
și m-am coborât de pe munte, care era
9:15
Exod 19:185:23
tot numai foc, cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele. 16M-am uitat
9:16
Exod 32:19
, și iată că păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăţi un viţel turnat, vă depărtaserăţi curând de la calea pe care v-o arătase Domnul. 17Am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. 18M-am aruncat
9:18
Exod 34:28Ps. 106:23
cu faţa la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile și patruzeci de nopţi, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăţi, făcând ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi. 19Căci mă
9:19
Exod 32:10,11
îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul
9:19
Exod 32:14
33:17Ps. 106:23
m-a ascultat și de data aceasta. 20Domnul, de asemenea, era foarte mâniat și pe Aaron, așa încât voia să-l piardă, și eu m-am rugat atunci și pentru el. 21Am luat viţelul pe care-l făcuserăţi, isprava
9:21
Exod 32:20Is. 31:7
păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf și am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte. 22Apoi, la
9:22
Num. 11:1,3,5
Tabeera, la Masa
9:22
Exod 17:7
și la Chibrot-Hataava
9:22
Num. 11:4,34
, voi iarăși aţi aţâţat mânia Domnului. 23Și când
9:23
Num. 13:3
14:1
v-a trimis Domnul de la Cades-Barnea, zicând: ‘Suiţi-vă și luaţi în stăpânire ţara pe care v-o dau!’ voi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-aţi avut
9:23
Ps. 106:24,25
credinţă în El și n-aţi ascultat glasul Lui. 24V-aţi tot
9:24
Cap. 31:27.

răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. 25M-am aruncat
9:25
Vers. 18.

cu faţa la pământ înaintea Domnului: patruzeci de zile și patruzeci de nopţi m-am aruncat cu faţa la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. 26M-am rugat
9:26
Exod 32:11
Domnului și am zis: ‘Stăpâne Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moștenirea Ta pe care ai răscumpărat-o în mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea puternică. 27Adu-ţi aminte de robii tăi: Avraam, Isaac și Iacov. Nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui, 28ca nu cumva ţara din care ne-ai scos să zică: «Pentru că
9:28
Exod 32:12Num. 14:16
Domnul n-avea putere să-i ducă în ţara pe care le-o făgăduise și pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie.» 29Totuși ei
9:29
Cap. 4:20.
1 Împ. 8:51Neem. 1:10Ps. 95:7
sunt poporul Tău și moștenirea Ta pe care ai scos-o din Egipt cu mâna Ta cea puternică și cu braţul Tău cel întins.’