Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Mersul tuturor lucrurilor

11Cuvintele Eclesiastului

1:1
Vers. 12. Cap. 7:27;
12:8-10
, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. 2O, deșertăciune
1:2
Ps. 39:5,6
62:9
144:4
a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o, deșertăciune a deșertăciunilor! Totul
1:2
Rom. 8:20
este deșertăciune. 3Ce
1:3
Cap. 2:22;
3:9
folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? 4Un neam trece, altul vine și
1:4
Ps. 104:5
119:90
pământul rămâne veșnic în picioare. 5Soarele
1:5
Ps. 19:5,6
răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. 6Vântul
1:6
Ioan 3:8
suflă spre miazăzi și se întoarce spre miazănoapte; apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. 7Toate
1:7
Iov 38:10Ps. 104:8,9
râurile se varsă în mare, și marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. 8Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune; ochiul
1:8
Prov. 27:20
nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. 9Ce
1:9
Cap. 3:15.

a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare. 10Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune: „Iată ceva nou!”, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. 11Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte; și ce va mai fi, ce se va mai întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu.

Deșertăciunea tuturor lucrurilor

12Eu

1:12
Vers. 1.

, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim. 13Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înţelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o îndeletnicire
1:13
Gen. 3:19
plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. 14Am văzut tot ce se face sub soare; și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt! 15Ce
1:15
Cap. 7:13.

este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. 16Am zis în mine însumi: „Iată că am sporit și am întrecut
1:16
1 Împ. 3:12,13
4:30
10:7,23
în înţelepciune pe toţi cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înţelepciune și știinţă.” 17Mi-am pus
1:17
Cap. 2:3,12;
7:23,251 Tes. 5:21
inima să cunosc înţelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înţeles că și aceasta este goană după vânt. 18Căci unde este
1:18
Cap. 12:12.

multă înţelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe are și multă durere.