Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Orice lucru își are vremea lui

31Toate își au vremea lor și fiecare

3:1
Vers. 17. Cap. 8:6.

lucru de sub ceruri își are ceasul lui. 2Nașterea își are vremea ei, și moartea își are vremea
3:2
Evr. 9:27
ei; săditul își are vremea lui, și smulgerea celor sădite își are vremea ei. 3Uciderea își are vremea ei, și tămăduirea își are vremea ei; dărâmarea își are vremea ei, și zidirea își are vremea ei; 4plânsul își are vremea lui, și râsul își are vremea lui; bocitul își are vremea lui, și jucatul își are vremea lui; 5aruncarea cu pietre își are vremea ei, și strângerea pietrelor își are vremea ei; îmbrăţișarea își are vremea ei, și depărtarea de îmbrăţișări își are vremea
3:5
Ioel 2:161 Cor. 7:5
ei; 6căutarea își are vremea ei, și pierderea își are vremea ei; păstrarea își are vremea ei, și lepădarea își are vremea ei; 7ruptul își are vremea lui, și cusutul își are vremea lui; tăcerea își are vremea
3:7
Amos 5:13
ei, și vorbirea își are vremea ei; 8iubitul își are vremea lui, și urâtul
3:8
Luca 14:26
își are vremea lui; războiul își are vremea lui, și pacea își are vremea ei. 9Ce
3:9
Cap. 1:3.

folos are cel ce muncește din truda lui? 10Am văzut
3:10
Cap. 1:13.

la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. 11Orice lucru El îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că
3:11
Cap. 8:17.
Rom. 11:33
omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. 12Am ajuns
3:12
Vers. 22.

să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viaţa lor; 13dar și faptul că un om mănâncă
3:13
Cap. 2:24.

și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. 14Am ajuns la cunoștinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci, și la ceea ce face El nu mai este nimic
3:14
Iac. 1:17
de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. 15Ce
3:15
Cap. 1:9.

este a mai fost și ce va fi a mai fost; și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut.

Teme-te de Dumnezeu!

16Am mai văzut

3:16
Cap. 5:8.

sub soare că, în locul rânduit pentru judecată, domnește nelegiuirea și că, în locul rânduit pentru dreptate, este răutate. 17Atunci am zis în inima mea: „Dumnezeu
3:17
Rom. 2:6-82 Cor. 5:102 Tes. 1:6,7
va judeca și pe cel bun, și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme
3:17
Vers. 1.

pentru orice lucru și pentru orice faptă.” 18Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. 19Căci
3:19
Ps. 49:12,20
73:22
soarta omului și a dobitocului este aceeași; aceeași soartă au amândoi; cum moare unul, așa moare și celălalt; toţi au aceeași suflare, și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. 20Toate merg la un loc; toate
3:20
Gen. 3:19
au fost făcute din ţărână și toate se întorc în ţărână. 21Cine
3:21
Cap. 12:7.

știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos, în pământ? 22Așa
3:22
Cap. 2:24. Vers. 12. Cap. 5:18;
11:9
că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui: aceasta
3:22
Cap. 2:10.

este partea lui. Căci
3:22
Cap. 6:12;
8:7
10:14
cine-l va face să se bucure de ce va fi după el?