Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41M-am uitat apoi la toate asupririle

4:1
Cap. 3:16;
5:8
care se fac sub soare; și iată că cei apăsaţi varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie! Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie! 2Și
4:2
Iov 3:17
am găsit că morţii care au murit mai înainte sunt mai fericiţi decât cei vii, care sunt încă în viaţă. 3Dar
4:3
Iov 3:11,16,21
mai fericit decât amândoi, am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. 4Am mai văzut că orice muncă și orice iscusinţă la lucru își are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. 5Nebunul
4:5
Prov. 6:10
24:33
își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. 6Mai
4:6
Prov. 15:16,17
16:8
bine o mână plină de odihnă, decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. 7Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. 8Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii
4:8
Prov. 27:201 Ioan 2:16
nu i se satură niciodată de bogăţii și
4:8
Ps. 39:6
nu se gândește: „Pentru cine muncesc eu și-mi lipsesc sufletul de plăceri?” Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. 9Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. 10Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice! 11Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? 12Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; și funia împletită în trei nu se rupe ușor. 13Mai bine un copil sărac și înţelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înţelege că trebuie să se lase îndrumat; 14căci el poate să iasă din temniţă ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăţia celui din urmă. 15Am văzut pe toţi cei vii, care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. 16Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el. Căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.