Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Păzește-ţi piciorul

5:1
Exod 3:5Is. 1:12
când intri în Casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculţi, decât
5:1
1 Sam. 15:22Ps. 50:8Prov. 15:8
21:27Osea 6:6
să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. 2Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer, și tu, pe pământ; de aceea să nu spui vorbe
5:2
Prov. 10:19Mat. 6:7
multe. 3Căci, dacă visele se nasc din mulţimea grijilor, prostia
5:3
Prov. 10:19
nebunului se cunoaște din mulţimea cuvintelor. 4Dacă
5:4
Num. 30:2Deut. 23:21-23Ps. 50:14
76:11
ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlinește
5:4
Ps. 66:13,14
juruinţa pe care ai făcut-o. 5Mai
5:5
Prov. 20:25Fapte 5:4
bine să nu faci nicio juruinţă decât să faci o juruinţă și să n-o împlinești. 6Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu
5:6
1 Cor. 11:10
zice înaintea trimisului lui Dumnezeu: „M-am pripit.” Pentru ce să Se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? 7Căci, dacă este deșertăciune în mulţimea visurilor, nu mai puţin este și în mulţimea vorbelor; de aceea, teme-te
5:7
Cap. 12:13.

de Dumnezeu! 8Când vezi
5:8
Cap. 3:16.

în ţară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptăţii, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel
5:8
Ps. 12:5
58:11
82:1
mare veghează altul mai mare și peste ei toţi, Cel Preaînalt. 9Dar un folos pentru ţară, în toate privinţele, este un împărat preţuit în ţară. 10Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăţia multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune! 11Când se înmulţesc bunătăţile, se înmulţesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? 12Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. 13Este
5:13
Cap. 6:1.

un mare rău pe care l-am văzut sub soare: avuţii păstrate spre nefericirea stăpânului lor. 14Dacă se pierd aceste bogăţii prin vreo întâmplare nenorocită, și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. 15Cum
5:15
Iov 1:21Ps. 49:171 Tim. 6:7
a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. 16Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce
5:16
Cap. 1:3.

folos are el că
5:16
Prov. 11:29
s-a trudit în vânt? 17Ba încă toată viaţa lui a
5:17
Ps. 127:2
mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. 18Iată ce am văzut: este
5:18
Cap. 2:24;
3:12,13,22
9:7
11:91 Tim. 6:17
bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieţii lui, pe care i le-a dat Dumnezeu; căci
5:18
Cap. 2:10;
3:22
aceasta este partea lui. 19Dar dacă
5:19
Cap. 2:24;
3:13
6:2
a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăţii și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui: acesta este un dar de la Dumnezeu. 20Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieţii lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.