Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41M-am uitat apoi la toate asupririle

4:1
Cap. 3:16;
care se fac sub soare; și iată că cei apăsaţi varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie! Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie! 2Și
4:2
Iov 3:17
am găsit că morţii care au murit mai înainte sunt mai fericiţi decât cei vii, care sunt încă în viaţă. 3Dar
4:3
Iov 3:11,16,21
mai fericit decât amândoi, am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. 4Am mai văzut că orice muncă și orice iscusinţă la lucru își are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. 5Nebunul
4:5
Prov. 6:10
24:33
își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. 6Mai
4:6
Prov. 15:16,17
16:8
bine o mână plină de odihnă, decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. 7Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. 8Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii
4:8
Prov. 27:201 Ioan 2:16
nu i se satură niciodată de bogăţii și
4:8
Ps. 39:6
nu se gândește: „Pentru cine muncesc eu și-mi lipsesc sufletul de plăceri?” Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. 9Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. 10Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice! 11Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? 12Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; și funia împletită în trei nu se rupe ușor. 13Mai bine un copil sărac și înţelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înţelege că trebuie să se lase îndrumat; 14căci el poate să iasă din temniţă ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăţia celui din urmă. 15Am văzut pe toţi cei vii, care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. 16Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el. Căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

5

51Păzește-ţi piciorul

5:1
Exod 3:5Is. 1:12
când intri în Casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculţi, decât
5:1
1 Sam. 15:22Ps. 50:8Prov. 15:8
21:27Osea 6:6
să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. 2Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer, și tu, pe pământ; de aceea să nu spui vorbe
5:2
Prov. 10:19Mat. 6:7
multe. 3Căci, dacă visele se nasc din mulţimea grijilor, prostia
5:3
Prov. 10:19
nebunului se cunoaște din mulţimea cuvintelor. 4Dacă
5:4
Num. 30:2Deut. 23:21-23Ps. 50:14
76:11
ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlinește
5:4
Ps. 66:13,14
juruinţa pe care ai făcut-o. 5Mai
5:5
Prov. 20:25Fapte 5:4
bine să nu faci nicio juruinţă decât să faci o juruinţă și să n-o împlinești. 6Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu
5:6
1 Cor. 11:10
zice înaintea trimisului lui Dumnezeu: „M-am pripit.” Pentru ce să Se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? 7Căci, dacă este deșertăciune în mulţimea visurilor, nu mai puţin este și în mulţimea vorbelor; de aceea, teme-te
5:7
Cap. 12:13.
de Dumnezeu! 8Când vezi
5:8
Cap. 3:16.
în ţară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptăţii, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel
5:8
Ps. 12:5
58:11
82:1
mare veghează altul mai mare și peste ei toţi, Cel Preaînalt. 9Dar un folos pentru ţară, în toate privinţele, este un împărat preţuit în ţară. 10Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăţia multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune! 11Când se înmulţesc bunătăţile, se înmulţesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? 12Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. 13Este
5:13
Cap. 6:1.
un mare rău pe care l-am văzut sub soare: avuţii păstrate spre nefericirea stăpânului lor. 14Dacă se pierd aceste bogăţii prin vreo întâmplare nenorocită, și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. 15Cum
5:15
Iov 1:21Ps. 49:171 Tim. 6:7
a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. 16Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce
5:16
Cap. 1:3.
folos are el că
5:16
Prov. 11:29
s-a trudit în vânt? 17Ba încă toată viaţa lui a
5:17
Ps. 127:2
mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. 18Iată ce am văzut: este
5:18
Cap. 2:24;
bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieţii lui, pe care i le-a dat Dumnezeu; căci
5:18
Cap. 2:10;
aceasta este partea lui. 19Dar dacă
5:19
Cap. 2:24;
a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăţii și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui: acesta este un dar de la Dumnezeu. 20Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieţii lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

6

Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni

61Este

6:1
Cap. 5:13.
un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. 2Este, de pildă, un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogăţii și slavă, așa
6:2
Iov 21:10Ps. 17:14
73:7
că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul, dar
6:2
Luca 12:20
Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele: aceasta este o deșertăciune și un rău mare. 3Chiar dacă un om ar avea o sută de copii și ar trăi mulţi ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătăţile agonisite de el și dacă
6:3
2 Împ. 9:35Is. 14:19,20Ier. 22:19
nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai
6:3
Iov 3:16Ps. 58:8
fericită decât el. 4Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric; 5n-a văzut, nici n-a cunoscut soarele, și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. 6Și de ar trăi chiar de două ori o mie de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? 7Toată
6:7
Prov. 16:26
truda omului este pentru gura lui, și totuși poftele nu i se împlinesc niciodată. 8Căci ce are înţeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? 9Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite: și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. 10Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat demult: se știe că este din pământ și nu
6:10
Iov 9:32Is. 45:9Ier. 49:19
poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. 11Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulţește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? 12Căci cine știe ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deșartă, pe care le petrece ca o
6:12
Ps. 102:11
109:23
144:4Iac. 4:14
umbră? Și cine
6:12
Ps. 39:6
poate să spună omului ce va fi după el sub soare?