Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71Mai mult face un nume

7:1
Prov. 15:30
22:1
bun decât untdelemnul mirositor, și ziua morţii decât ziua nașterii. 2Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârșitul oricărui om, și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. 3Mai
7:3
2 Cor. 7:10
bună este întristarea decât râsul, căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună. 4Inima înţelepţilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. 5Mai
7:5
Ps. 141:5Prov. 13:18
15:31,32
bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 6Căci
7:6
Ps. 118:12
râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. 7Averea luată prin silă înnebunește pe cel înţelept și
7:7
Exod 23:8Deut. 16:19
mita strică inima. 8Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel
7:8
Prov. 14:29
bun la suflet decât cel îngâmfat. 9Nu
7:9
Prov. 14:17
16:32Iac. 1:19
te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. 10Nu zice: „Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea?” Căci nu din înţelepciune întrebi așa. 11Înţelepciunea preţuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei
7:11
Cap. 11:7.

ce văd soarele. 12Căci ocrotire dă și înţelepciunea, ocrotire dă și argintul; dar un folos mai mult al știinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au. 13Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu! Cine
7:13
Iov 12:14Is. 14:27
poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? 14În
7:14
Cap. 3:4.
Deut. 28:47
ziua fericirii, fii fericit, și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una, și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. 15Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană
7:15
Cap. 8:14.

care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. 16Nu
7:16
Prov. 25:16
fi prea neprihănit și
7:16
Rom. 12:3
nu te arăta prea înţelept. Pentru
7:16
Iov 15:32Ps. 55:23Prov. 10:27
ce să te pierzi singur? 17Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? 18Bine este să ţii la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. 19Înţelepciunea
7:19
Prov. 21:22
24:5
face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate. 20Fiindcă pe pământ nu este niciun
7:20
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Prov. 20:9Rom. 3:231 Ioan 1:8
om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască. 21Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău! 22Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alţii. 23Toate acestea le-am cercetat cu înţelepciune. Am
7:23
Rom. 1:22
zis: „Mă voi înţelepţi.” Dar înţelepciunea a rămas departe de mine. 24Cu mult mai departe
7:24
Iov 28:12,201 Tim. 6:16
decât era mai înainte și ce adâncă
7:24
Rom. 11:33
! Cine o va putea găsi? 25M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
7:25
Cap. 1:17;
2:12
cu gând să înţeleg, să adâncesc și să caut înţelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutăţii și rătăcirea prostiei. 26Și
7:26
Prov. 5:3,4
22:14
am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă și un laţ și ale cărei mâini sunt niște lanţuri; cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. 27Iată ce am găsit, zice Eclesiastul
7:27
Cap. 1:1,2.

, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul; 28iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un
7:28
Iov 33:23Ps. 12:1
om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. 29Numai iată ce am găsit: că
7:29
Gen. 1:27
Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei
7:29
Gen. 3:6,7
umblă cu multe șiretenii.