Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Cine este ca cel înţelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea

8:1
Prov. 4:8,9
17:24Fapte 6:15
omului îi luminează faţa, și asprimea
8:1
Deut. 28:50
feţei i se schimbă. 2Eu îţi spun: Păzește poruncile împăratului din pricina
8:2
1 Cron. 29:24Ezec. 17:18Rom. 13:5
jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. 3Nu
8:3
Cap. 10:4.

te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, 4pentru că vorba împăratului are putere. Cine
8:4
Iov 34:18
poate zice: „Ce faci?” 5Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaște și vremea, și judecata. 6Căci pentru
8:6
Cap. 3:1.

orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. 7Dar
8:7
Prov. 24:229:12
10:14
el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. 8Omul
8:8
Ps. 49:6,7
nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morţii; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 9Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om, ca să-l facă nenorocit. 10Atunci am văzut pe cei răi îngropaţi și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitaţi în
8:10
Iov 14:5
cetate. Și aceasta este o deșertăciune! 11Pentru că
8:11
Ps. 10:6
50:21Is. 26:10
nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău. 12Totuși, măcar că păcătosul face
8:12
Is. 65:20Rom. 2:5
de o sută de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei
8:12
Ps. 37:11,18,19Prov. 1:32,33Is. 3:10,11Mat. 25:34,41
ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. 13Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. 14Este o deșertăciune care se petrece pe pământ: și anume sunt oameni neprihăniţi cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele, și sunt răi cărora le
8:14
Ps. 73:147:15
9:1,2,3
merge ca și celor neprihăniţi, care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. 15Am lăudat
8:15
Cap. 2:24;
3:12,22
5:18
9:7
dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească; iată ce trebuie să-l însoţească în mijlocul muncii lui, în zilele vieţii pe care i le dă Dumnezeu sub soare. 16Când mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ – căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte –, 17am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul
8:17
Iov 5:9Rom. 11:33
nu poate să pătrundă ce se face sub soare; oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla și, chiar dacă înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă, tot
8:17
Ps. 73:16
nu poate să găsească.