Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul

3:1
Fapte 21:33
28:17,20Filip. 1:7,13,14,16Col. 4:3,182 Tim. 1:8
2:9Filim. 1,11
lui Isus Hristos pentru
3:1
Gal. 5:9Col. 1:242 Tim. 2:10
voi, neamurilor… 2(Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia
3:2
Rom. 1:5
11:131 Cor. 4:1Col. 1:25
harului lui
3:2
Fapte 9:15
13:2Rom. 12:3Gal. 1:16
Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. 3Prin
3:3
Fapte 22:17,21
26:17,18
descoperire
3:3
Gal. 1:12
dumnezeiască am
3:3
Rom. 16:25Col. 1:26,27
luat cunoștinţă de taina aceasta, despre care
3:3
Cap. 1:9,10.

vă scrisei în puţine cuvinte. 4Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre
3:4
1 Cor. 4:1
taina lui Hristos, 5care
3:5
Fapte 10:28Rom. 16:25
n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum
3:5
Cap. 2:20.

a fost descoperită acum sfinţilor apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul. 6Că adică neamurile sunt
3:6
Gal. 3:28,29
împreună-moștenitoare cu noi, alcătuiesc
3:6
Cap. 2:15,16.

un singur trup cu noi și iau parte
3:6
Gal. 3:14
cu noi la aceeași făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea 7al cărei
3:7
Rom. 15:16Col. 1:23,25
slujitor am fost făcut eu, după
3:7
Rom. 1:5
darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea
3:7
Rom. 15:18Col. 1:29
puterii Lui. 8Da, mie
3:8
1 Cor. 15:91 Tim. 1:13,15
, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să
3:8
Gal. 1:16
2:81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
vestesc neamurilor bogăţiile
3:8
Cap. 1:7.
Col. 1:27
nepătrunse ale lui Hristos 9și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine
3:9
Vers. 3. Cap. 1:9.

ascunse
3:9
Rom. 16:251 Cor. 2:7Col. 1:26
din veacuri în Dumnezeu, care
3:9
Ps. 33:6Ioan 1:3Col. 1:16Evr. 1:2
a făcut toate lucrurile, 10pentru ca
3:10
1 Pet. 1:12
domniile și stăpânirile
3:10
Rom. 8:38Col. 1:61 Pet. 3:22
din locurile cerești să
3:10
1 Cor. 2:71 Tim. 3:16
cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11după
3:11
Cap. 1:9.

planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem, prin credinţa în El, slobozenia și apropierea
3:12
Cap. 2:18.

de Dumnezeu cu
3:12
Evr. 4:16
încredere. 13Vă rog iarăși
3:13
Fapte 14:22Filip. 1:141 Tes. 3:3
să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru
3:13
Vers. 1.

voi: aceasta este
3:13
2 Cor. 1:6
slava voastră.) 14…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15din care își trage numele orice
3:15
Cap. 1:10.
Filip. 2:9-11
familie, în ceruri și pe pământ, 16și-L rog ca, potrivit cu
3:16
Rom. 9:23Filip. 4:19Col. 1:27
bogăţia slavei Sale, să
3:16
Cap. 6:10.
Col. 1:11
vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul
3:16
Rom. 7:222 Cor. 4:16
dinăuntru, 17așa încât
3:17
Ioan 14:23
Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca
3:17
Col. 1:23
2:7
, având rădăcina și temelia puse în dragoste, 18
3:18
Cap. 1:18.

puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care
3:18
Rom. 10:3,11,12
sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălţimea 19și să cunoașteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștinţă, ca să ajungeţi plini de
3:19
Ioan 1:16Col. 2:9,10
toată plinătatea lui Dumnezeu. 20Iar a Celui
3:20
Rom. 16:25Iuda 24
ce, prin
3:20
1 Cor. 2:9
puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus
3:20
Vers. 7.
Col. 1:29
mai mult decât cerem sau gândim noi, 21a Lui
3:21
Rom. 11:36
16:27Evr. 13:21
să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.