Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Copii, ascultaţi

6:1
Prov. 23:22Col. 3:20
în Domnul de părinţii voștri, căci este drept. 2„Să cinstești
6:2
Exod 20:12Deut. 5:16
27:16Ier. 35:18Ezec. 22:7Mal. 1:6Mat. 15:4Marcu 7:10
pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3„ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.” 4Și voi, părinţilor
6:4
Col. 3:21
, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voștri, ci creșteţi-i
6:4
Gen. 18:19Deut. 4:9
6:7,20
11:19Ps. 78:4Prov. 19:18
22:6
29:17
în mustrarea și învăţătura Domnului. 5Robilor
6:5
Col. 3:221 Tim. 6:1Tit 2:91 Pet. 2:18
, ascultaţi de stăpânii voștri pământești cu
6:5
2 Cor. 7:15Filip. 2:12
frică și cutremur, în
6:5
1 Cron. 29:17Col. 3:22
curăţie de inimă, ca de Hristos. 6Slujiţi-le nu
6:6
Col. 3:22,23
numai când sunteţi sub ochii lor, ca și cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 7Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 8căci știţi
6:8
Rom. 2:62 Cor. 5:10Col. 3:24
că fiecare, fie
6:8
Gal. 3:28Col. 3:11
rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 9Și voi, stăpânilor
6:9
Col. 4:1
, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări
6:9
Lev. 25:43
, ca unii care știţi că Stăpânul lor și al
6:9
Ioan 13:131 Cor. 7:22
vostru este în cer și
6:9
Rom. 2:11Col. 3:25
că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului. 10Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul și în
6:10
Cap. 1:19;
3:16Col. 1:11
puterea tăriei Lui. 11Îmbrăcaţi-vă
6:11
Rom. 13:122 Cor. 6:71 Tes. 5:8
cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii
6:12
Mat. 16:171 Cor. 15:50
și sângelui, ci împotriva căpeteniilor
6:12
Rom. 8:38Col. 2:15
, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
6:12
Luca 22:53Ioan 12:31
14:30Col. 1:13
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cerești. 13De aceea
6:13
2 Cor. 10:4
, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în
6:13
Cap. 5:16.

ziua cea rea și să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. 14Staţi gata dar, având mijlocul încins
6:14
Is. 11:5Luca 12:351 Pet. 1:13
cu adevărul, îmbrăcaţi
6:14
Is. 59:172 Cor. 6:71 Tes. 5:8
cu platoșa neprihănirii, 15având picioarele încălţate
6:15
Is. 52:7Rom. 10:15
cu râvna Evangheliei păcii. 16Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul
6:16
1 Ioan 5:4
credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17Luaţi
6:17
Is. 59:171 Tes. 5:8
și coiful mântuirii și sabia
6:17
Evr. 4:12Apoc. 1:16
2:16
19:15
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni
6:18
Luca 18:1Rom. 12:12Col. 4:21 Tes. 5:17
și cereri. Vegheaţi
6:18
Mat. 26:41Marcu 13:33
la aceasta cu toată stăruinţa și rugăciune
6:18
Cap. 1:16.
Filip. 1:41 Tim. 2:1
pentru toţi sfinţii 19și pentru
6:19
Fapte 4:29Col. 4:32 Tes. 3:1
mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu
6:19
2 Cor. 3:12
îndrăzneală taina Evangheliei, 20al cărei sol în
6:20
2 Cor. 5:20
lanţuri sunt
6:20
Fapte 26:29
28:20Filip. 1:7,13,142 Tim. 1:16
2:9Filim. 10
; pentru ca, zic, să vorbesc cu
6:20
Fapte 28:31Filip. 1:201 Tes. 2:2
îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 21Acum, ca
6:21
Col. 4:7
să știţi și voi despre mine, Tihic
6:21
Fapte 20:42 Tim. 4:12Tit 3:12
, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 22Vi l-am
6:22
Col. 4:8
trimis înadins, ca să luaţi cunoștinţă despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 23Pace
6:23
1 Pet. 5:14
fraţilor și dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 24Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos
6:24
Tit 2:7
în curăţie. Amin.