Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Urmaţi

5:1
Mat. 5:45,48Luca 6:36
dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiţi. 2Trăiţi
5:2
Ioan 13:34
15:121 Tes. 4:91 Ioan 3:11,23
4:21
în dragoste, după cum
5:2
Gal. 1:4
2:20Evr. 7:27
9:14,26
10:10,121 Ioan 3:16
și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros”
5:2
Gen. 8:21Lev. 1:92 Cor. 2:15
lui Dumnezeu. 3Curvia
5:3
Rom. 6:131 Cor. 6:182 Cor. 12:21Col. 3:51 Tes. 4:3
sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici
5:3
1 Cor. 5:1
să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinţi. 4Să nu se audă nici
5:4
Mat. 12:35
cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care
5:4
Rom. 1:28
nu sunt cuviincioase
5:4
1 Cor. 6:9Gal. 5:19,21
, ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. 5Căci știţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli
5:5
Col. 3:51 Tim. 6:17
, n-are
5:5
Gal. 5:21Apoc. 22:15
parte de moștenire în Împărăţia lui Hristos și a lui Dumnezeu. 6Nimeni
5:6
Ier. 29:8Mat. 24:4Col. 2:4,8,182 Tes. 2:3
să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine
5:6
Rom. 1:18
mânia lui Dumnezeu peste
5:6
Cap. 2:2.
oamenii neascultători. 7Să nu vă întovărășiţi dar deloc cu ei. 8Odinioară eraţi
5:8
Is. 9:2Mat. 4:16Fapte 26:18Rom. 1:214:18Tit 3:31 Pet. 2:9
întuneric, dar acum sunteţi
5:8
Ioan 8:12
12:462 Cor. 3:18
4:61 Tes. 5:51 Ioan 2:9
lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii
5:8
Luca 16:8Ioan 12:36
ai luminii. 9Căci roada
5:9
Gal. 5:22
luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. 10Cercetaţi
5:10
Rom. 12:2Filip. 1:101 Tes. 5:211 Tim. 2:3
ce este plăcut înaintea Domnului 11și nu
5:11
1 Cor. 5:9,11
10:202 Cor. 6:142 Tes. 3:6,14
luaţi deloc parte la lucrările
5:11
Rom. 6:21
13:12Gal. 6:8
neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le
5:11
Lev. 19:171 Tim. 5:20
. 12Căci
5:12
Rom. 1:24,26
e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13Dar toate
5:13
Ioan 3:20,21Evr. 4:13
aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14De aceea zice: „Deșteaptă-te
5:14
Is. 60:1Rom. 13:11,121 Cor. 15:341 Tes. 5:6
tu, care dormi, scoală-te
5:14
Ioan 5:25Rom. 6:4,5Col. 3:1
din morţi, și Hristos te va lumina.” 15Luaţi seama
5:15
Col. 4:5
deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca niște neînţelepţi, ci ca niște înţelepţi. 16Răscumpăraţi
5:16
Gal. 6:10Col. 4:5
vremea, căci
5:16
Ecl. 11:2
12:1Ioan 12:35
zilele sunt rele. 17De aceea
5:17
Col. 4:5
nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi
5:17
Rom. 12:2
care
5:17
1 Tes. 4:3
5:18
este voia Domnului. 18Nu
5:18
Prov. 20:1
23:20,30Is. 5:11,22Luca 21:34
vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 19Vorbiţi între voi cu
5:19
Fapte 16:251 Cor. 14:26Col. 3:16Iac. 5:13
psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântaţi și aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20Mulţumiţi
5:20
Ps. 34:1Is. 63:7Col. 3:171 Tes. 5:182 Tes. 1:3
totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în
5:20
Evr. 13:151 Pet. 2:5
4:11
Numele Domnului nostru Isus Hristos. 21Supuneţi-vă
5:21
Filip. 2:31 Pet. 5:5
unii altora în frica lui Hristos. 22Nevestelor
5:22
Gen. 3:161 Cor. 14:34Col. 3:18Tit 2:51 Pet. 3:1
, fiţi supuse bărbaţilor voștri ca
5:22
Cap. 6:5.
Domnului, 23căci bărbatul
5:23
1 Cor. 11:3
este capul nevestei, după cum și Hristos
5:23
Cap. 1:22;
este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24Și, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în
5:24
Col. 3:20,22Tit 2:9
toate lucrurile. 25Bărbaţilor
5:25
Col. 3:191 Pet. 3:7
, iubiţi-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a
5:25
Fapte 20:28Gal. 1:4
2:20
dat pe Sine pentru ea, 26ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin
5:26
Ioan 3:5Tit 3:5Evr. 10:221 Ioan 5:6
botezul cu apă prin Cuvânt
5:26
Ioan 15:3
17:17
, 27ca
5:27
2 Cor. 11:2Col. 1:22
să înfăţișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată
5:27
Cânt. 4:7
, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci
5:27
Cap. 1:4.
sfântă și fără prihană. 28Tot așa trebuie să-și iubească și bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 29Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 30pentru că noi
5:30
Gen. 2:23Rom. 12:51 Cor. 6:15
12:27
suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 31„De aceea
5:31
Gen. 2:24Mat. 19:5Marcu 10:7,8
va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi
5:31
1 Cor. 6:16
vor fi un singur trup.” 32Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). 33Încolo, fiecare din
5:33
Vers. 25.
voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să
5:33
1 Pet. 3:6
se teamă de bărbat.

6

61Copii, ascultaţi

6:1
Prov. 23:22Col. 3:20
în Domnul de părinţii voștri, căci este drept. 2„Să cinstești
6:2
Exod 20:12Deut. 5:16
27:16Ier. 35:18Ezec. 22:7Mal. 1:6Mat. 15:4Marcu 7:10
pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3„ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.” 4Și voi, părinţilor
6:4
Col. 3:21
, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voștri, ci creșteţi-i
6:4
Gen. 18:19Deut. 4:9
6:7,20
11:19Ps. 78:4Prov. 19:18
22:6
29:17
în mustrarea și învăţătura Domnului. 5Robilor
6:5
Col. 3:221 Tim. 6:1Tit 2:91 Pet. 2:18
, ascultaţi de stăpânii voștri pământești cu
6:5
2 Cor. 7:15Filip. 2:12
frică și cutremur, în
6:5
1 Cron. 29:17Col. 3:22
curăţie de inimă, ca de Hristos. 6Slujiţi-le nu
6:6
Col. 3:22,23
numai când sunteţi sub ochii lor, ca și cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 7Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 8căci știţi
6:8
Rom. 2:62 Cor. 5:10Col. 3:24
că fiecare, fie
6:8
Gal. 3:28Col. 3:11
rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 9Și voi, stăpânilor
6:9
Col. 4:1
, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări
6:9
Lev. 25:43
, ca unii care știţi că Stăpânul lor și al
6:9
Ioan 13:131 Cor. 7:22
vostru este în cer și
6:9
Rom. 2:11Col. 3:25
că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului. 10Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul și în
6:10
Cap. 1:19;
puterea tăriei Lui. 11Îmbrăcaţi-vă
6:11
Rom. 13:122 Cor. 6:71 Tes. 5:8
cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii
6:12
Mat. 16:171 Cor. 15:50
și sângelui, ci împotriva căpeteniilor
6:12
Rom. 8:38Col. 2:15
, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
6:12
Luca 22:53Ioan 12:31
14:30Col. 1:13
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cerești. 13De aceea
6:13
2 Cor. 10:4
, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în
6:13
Cap. 5:16.
ziua cea rea și să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. 14Staţi gata dar, având mijlocul încins
6:14
Is. 11:5Luca 12:351 Pet. 1:13
cu adevărul, îmbrăcaţi
6:14
Is. 59:172 Cor. 6:71 Tes. 5:8
cu platoșa neprihănirii, 15având picioarele încălţate
6:15
Is. 52:7Rom. 10:15
cu râvna Evangheliei păcii. 16Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul
6:16
1 Ioan 5:4
credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17Luaţi
6:17
Is. 59:171 Tes. 5:8
și coiful mântuirii și sabia
6:17
Evr. 4:12Apoc. 1:16
2:16
19:15
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni
6:18
Luca 18:1Rom. 12:12Col. 4:21 Tes. 5:17
și cereri. Vegheaţi
6:18
Mat. 26:41Marcu 13:33
la aceasta cu toată stăruinţa și rugăciune
6:18
Cap. 1:16.
pentru toţi sfinţii 19și pentru
6:19
Fapte 4:29Col. 4:32 Tes. 3:1
mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu
6:19
2 Cor. 3:12
îndrăzneală taina Evangheliei, 20al cărei sol în
6:20
2 Cor. 5:20
lanţuri sunt
6:20
Fapte 26:29
28:20Filip. 1:7,13,142 Tim. 1:16
2:9Filim. 10
; pentru ca, zic, să vorbesc cu
6:20
Fapte 28:31Filip. 1:201 Tes. 2:2
îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 21Acum, ca
6:21
Col. 4:7
să știţi și voi despre mine, Tihic
6:21
Fapte 20:42 Tim. 4:12Tit 3:12
, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 22Vi l-am
6:22
Col. 4:8
trimis înadins, ca să luaţi cunoștinţă despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 23Pace
6:23
1 Pet. 5:14
fraţilor și dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 24Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos
6:24
Tit 2:7
în curăţie. Amin.