Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Lauda lui Mardoheu

101Împăratul Ahașveroș a pus un bir asupra ţării și asupra ostroavelor

10:1
Gen. 10:5Ps. 72:10Is. 24:15
mării. 2Toate faptele privitoare la puterea și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care
10:2
Cap. 8:15;
9:14
a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor mezilor și perșilor? 3Căci iudeul Mardoheu era cel dintâi
10:3
Gen. 41:402 Cron. 28:7
după împăratul Ahașveroș. El era cu vază între iudei și iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat
10:3
Neem. 2:10Ps. 122:8,9
binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam.