Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Estera împărăteasă

21După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahașveroș, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea

2:1
Cap. 1:19,20.

luată cu privire la ea. 2Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis: „Să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. 3Împăratul să pună în toate ţinuturile din împărăţia lui dregători însărcinaţi să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase, în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. 4Și fata care-i va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti.” Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. 5În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Șimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, 6care
2:6
2 Împ. 24:14,152 Cron. 36:10,20Ier. 24:1
fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 7El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata
2:7
Vers. 15.

unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. 8Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, a fost strâns
2:8
Vers. 3.

un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. 9Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuinţă pentru găteală
2:9
Vers. 3,12.

și hrană, i-a dat șapte slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. 10Estera
2:10
Vers. 20.

nu și-a făcut cunoscute nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. 11Și, în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curţii casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. 12Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahașveroș, după ce timp de douăsprezece luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta, aveau grijă să se gătească, ungându-se șase luni cu untdelemn de mirt și șase luni cu miresme de mirozne femeiești. 13Așa se ducea fiecare fată la împărat. Și, când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. 14Se ducea seara, și a doua zi dimineaţa trecea în a doua casă a femeilor, sub privegherea lui Șaașgaz, famenul împăratului și păzitorul ţiitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat, decât când ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. 15Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata
2:15
Vers. 7.

lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. 16Estera a fost dusă la împăratul Ahașveroș, în casa împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al șaptelea an al domniei lui. 17Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. 18Împăratul a dat
2:18
Cap. 1:3.

un mare ospăţ tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăţ în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ţinuturilor și a împărţit daruri cu o dărnicie împărătească.

Mardoheu descoperă o uneltire împotriva împăratului

19A doua oară, când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la

2:19
Vers. 21. Cap. 3:2.

poarta împăratului. 20Estera
2:20
Vers. 10.

nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. 21În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiţi de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahașveroș. 22Mardoheu a avut cunoștinţă de lucrul acesta și a dat de știre
2:22
Cap. 6:2.

împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. 23Faptul fiind cercetat și găsit întocmai, cei doi fameni au fost spânzuraţi de un lemn. Și lucrul acesta a fost scris în Cartea
2:23
Cap. 6:2.

Cronicilor în faţa împăratului.