Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Groaza și postul iudeilor

41Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat

4:1
2 Sam. 1:11
hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat
4:1
Ios. 7:6Ezec. 27:30
cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetăţii, scoţând cu putere strigăte
4:1
Gen. 27:34
amare, 2și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. 3În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei: posteau, plângeau și se boceau și mulţi se culcau în sac și cenușă. 4Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. 5Atunci, Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care-i pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. 6Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetăţii, înaintea porţii împăratului. 7Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma
4:7
Cap. 3:9.

de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistieriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. 8I-a dat și cuprinsul
4:8
Cap. 3:14,15.

poruncii vestite în Susa în vederea nimicirii lor, ca s-o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. 9Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 10Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: 11„Toţi slujitorii împăratului și poporul din ţinuturile împăratului știu că este o lege
4:11
Dan. 2:9
care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea
4:11
Cap. 5:1.

dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viaţă căruia
4:11
Cap. 5:2;
8:4
îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de treizeci de zile.” 12Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, 13Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii pentru că ești în casa împăratului. 14Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veţi pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” 15Estera a trimis să spună lui Mardoheu: 16„Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa și postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi trei zile
4:16
Cap. 5:1.

, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și, dacă
4:16
Gen. 43:14
va fi să pier, voi pieri.” 17Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera.