Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Groaza și postul iudeilor

41Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat

4:1
2 Sam. 1:11
hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat
4:1
Ios. 7:6Ezec. 27:30
cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetăţii, scoţând cu putere strigăte
4:1
Gen. 27:34
amare, 2și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. 3În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei: posteau, plângeau și se boceau și mulţi se culcau în sac și cenușă. 4Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. 5Atunci, Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care-i pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. 6Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetăţii, înaintea porţii împăratului. 7Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma
4:7
Cap. 3:9.
de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistieriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. 8I-a dat și cuprinsul
4:8
Cap. 3:14,15.
poruncii vestite în Susa în vederea nimicirii lor, ca s-o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. 9Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 10Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: 11„Toţi slujitorii împăratului și poporul din ţinuturile împăratului știu că este o lege
4:11
Dan. 2:9
care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea
4:11
Cap. 5:1.
dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viaţă căruia
4:11
Cap. 5:2;
îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de treizeci de zile.” 12Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, 13Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii pentru că ești în casa împăratului. 14Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veţi pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” 15Estera a trimis să spună lui Mardoheu: 16„Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa și postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi trei zile
4:16
Cap. 5:1.
, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și, dacă
4:16
Gen. 43:14
va fi să pier, voi pieri.” 17Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera.

5

Estera merge la împărat

51A treia

5:1
Cap. 4:16.
zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru
5:1
Cap. 4:11;
a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în faţa ușii casei. 2Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere
5:2
Prov. 21:1
înaintea lui. Și împăratul
5:2
Cap. 4:11;
a întins Esterei toiagul împărătesc pe care-l ţinea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. 3Împăratul i-a zis: „Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate
5:3
Marcu 6:23
din împărăţie, îţi voi da.” 4Estera a răspuns: „Dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospăţul pe care i l-am pregătit.” 5Și împăratul a zis: „Duceţi-vă îndată și aduceţi pe Haman, cum dorește Estera.” Împăratul s-a dus cu Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera. 6Și, pe când beau
5:6
Cap. 7:2.
vin, împăratul a zis Esterei: „Care
5:6
Cap. 9:12.
este cererea ta? Ea îţi va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta.” 7Estera a răspuns: „Iată ce cer și ce doresc. 8Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul, să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorinţa să mai vină împăratul cu Haman și la ospăţul pe care li-l voi pregăti, și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui.”

Planul lui Haman

9Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulţumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula

5:9
Cap. 3:5.
, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. 10A știut totuși să se stăpânească
5:10
2 Sam. 13:22
și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă-sa Zereș. 11Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăţiilor lui, despre numărul fiilor
5:11
Cap. 9:7.
săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care i-l dăduse mai presus
5:11
Cap. 3:1.
de căpeteniile și slujitorii împăratului. 12Și a adăugat: „Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospăţul pe care l-a făcut și sunt poftit și mâine la ea cu împăratul. 13Dar toate acestea n-au niciun preţ pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului.” 14Nevastă-sa Zereș și toţi prietenii lui i-au zis: „Să se pregătească o spânzurătoare
5:14
Cap. 7:9.
înaltă de cincizeci de coţi și mâine dimineaţă cere
5:14
Cap. 6:4.
împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.” Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească
5:14
Cap. 7:10.
spânzurătoarea.

6

Cinstea dată lui Mardoheu

61În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el Cartea

6:1
Cap. 2:23.
Aducerilor aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea împăratului 2și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan și Tereș, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahașveroș. 3Împăratul a zis: „Ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta?” „Nu i s-a făcut nimic”, au răspuns cei ce slujeau împăratului. 4Atunci, împăratul a zis: „Cine este în curte?” (Haman venise în curtea de afară
6:4
Cap. 5:1.
a casei împăratului să
6:4
Cap. 5:14.
ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care-l pregătise pentru el.) 5Slujitorii împăratului i-au răspuns: „Haman este în curte.” Și împăratul a zis: „Să intre.” 6Haman a intrat și împăratul i-a zis: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul?” Haman și-a zis în sine: „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească?” 7Și Haman a răspuns împăratului: „Omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, 8trebuie să i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul
6:8
1 Împ. 1:33
pe care călărește împăratul și să i se pună cununa împărătească pe cap. 9Să se dea haina și calul uneia din căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetăţii și să se strige
6:9
Gen. 41:43
înaintea lui: ‘Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!’” 10Împăratul i-a zis lui Haman: „Ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu, care șade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus.” 11Și Haman a luat haina și calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetăţii și a strigat înaintea lui: „Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!” 12Mardoheu s-a întors la poarta împăratului, și Haman s-a dus în grabă
6:12
2 Cron. 26:20
acasă, mâhnit și
6:12
2 Sam. 15:30Ier. 14:3,4
cu capul acoperit. 13Haman a istorisit nevestei sale Zereș și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Și înţelepţii lui și nevastă-sa Zereș i-au zis: „Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui.” 14Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospăţul
6:14
Cap. 5:8.
pe care-l pregătise Estera.