Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Estera merge la împărat

51A treia

5:1
Cap. 4:16.

zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru
5:1
Cap. 4:11;
6:4
a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în faţa ușii casei. 2Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere
5:2
Prov. 21:1
înaintea lui. Și împăratul
5:2
Cap. 4:11;
8:4
a întins Esterei toiagul împărătesc pe care-l ţinea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. 3Împăratul i-a zis: „Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate
5:3
Marcu 6:23
din împărăţie, îţi voi da.” 4Estera a răspuns: „Dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospăţul pe care i l-am pregătit.” 5Și împăratul a zis: „Duceţi-vă îndată și aduceţi pe Haman, cum dorește Estera.” Împăratul s-a dus cu Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera. 6Și, pe când beau
5:6
Cap. 7:2.

vin, împăratul a zis Esterei: „Care
5:6
Cap. 9:12.

este cererea ta? Ea îţi va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta.” 7Estera a răspuns: „Iată ce cer și ce doresc. 8Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului și dacă găsește cu cale împăratul, să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorinţa să mai vină împăratul cu Haman și la ospăţul pe care li-l voi pregăti, și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui.”

Planul lui Haman

9Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulţumită. Dar, când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula

5:9
Cap. 3:5.

, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. 10A știut totuși să se stăpânească
5:10
2 Sam. 13:22
și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă-sa Zereș. 11Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăţiilor lui, despre numărul fiilor
5:11
Cap. 9:7.

săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care i-l dăduse mai presus
5:11
Cap. 3:1.

de căpeteniile și slujitorii împăratului. 12Și a adăugat: „Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospăţul pe care l-a făcut și sunt poftit și mâine la ea cu împăratul. 13Dar toate acestea n-au niciun preţ pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului.” 14Nevastă-sa Zereș și toţi prietenii lui i-au zis: „Să se pregătească o spânzurătoare
5:14
Cap. 7:9.

înaltă de cincizeci de coţi și mâine dimineaţă cere
5:14
Cap. 6:4.

împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăţ cu împăratul.” Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească
5:14
Cap. 7:10.

spânzurătoarea.