Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Cinstea dată lui Mardoheu

61În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el Cartea

6:1
Cap. 2:23.
Aducerilor aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea împăratului 2și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan și Tereș, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahașveroș. 3Împăratul a zis: „Ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta?” „Nu i s-a făcut nimic”, au răspuns cei ce slujeau împăratului. 4Atunci, împăratul a zis: „Cine este în curte?” (Haman venise în curtea de afară
6:4
Cap. 5:1.
a casei împăratului să
6:4
Cap. 5:14.
ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care-l pregătise pentru el.) 5Slujitorii împăratului i-au răspuns: „Haman este în curte.” Și împăratul a zis: „Să intre.” 6Haman a intrat și împăratul i-a zis: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul?” Haman și-a zis în sine: „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească?” 7Și Haman a răspuns împăratului: „Omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, 8trebuie să i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul
6:8
1 Împ. 1:33
pe care călărește împăratul și să i se pună cununa împărătească pe cap. 9Să se dea haina și calul uneia din căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetăţii și să se strige
6:9
Gen. 41:43
înaintea lui: ‘Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!’” 10Împăratul i-a zis lui Haman: „Ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu, care șade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus.” 11Și Haman a luat haina și calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetăţii și a strigat înaintea lui: „Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!” 12Mardoheu s-a întors la poarta împăratului, și Haman s-a dus în grabă
6:12
2 Cron. 26:20
acasă, mâhnit și
6:12
2 Sam. 15:30Ier. 14:3,4
cu capul acoperit. 13Haman a istorisit nevestei sale Zereș și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Și înţelepţii lui și nevastă-sa Zereș i-au zis: „Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui.” 14Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospăţul
6:14
Cap. 5:8.
pe care-l pregătise Estera.

7

Haman dat de gol

71Împăratul și Haman s-au dus la ospăţ la împărăteasa Estera. 2În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau

7:2
Cap. 5:6.
vin: „Care este cererea ta, împărăteasă Estera? Ea îţi va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăţie, o vei căpăta.” 3Împărăteasa Estera a răspuns: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viaţa – iată cererea mea – și scapă pe poporul meu – iată dorinţa mea! 4Căci eu și poporul meu suntem vânduţi
7:4
Cap. 3:9;
să fim nimiciţi, înjunghiaţi și prăpădiţi. Măcar dacă am fi vânduţi să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului.” 5Împăratul Ahașveroș a luat cuvântul și a zis împărătesei Estera: „Cine și unde este acela care are de gând să facă așa?” 6Estera a răspuns: „Apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta!” Haman a rămas îngrozit în faţa împăratului și a împărătesei. 7Și împăratul, în mânia lui, s-a sculat și a părăsit ospăţul și s-a dus în grădina casei împărătești. Haman a rămas să-și ceară viaţa de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. 8Când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești în odaia ospăţului, a văzut pe Haman că se aruncase spre
7:8
Cap. 1:6.
patul pe care era Estera și i-a zis: „Cum, să mai și silești pe împărăteasă la mine, în casa împărătească?”

Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au și acoperit

7:8
Iov 9:34
faţa lui Haman. 9Și Harbona
7:9
Cap. 1:10.
, unul din fameni, a zis în faţa împăratului: „Iată, spânzurătoarea
7:9
Cap. 5:14.
pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman, la o înălţime de cincizeci de coţi.” Împăratul a zis: „Haman să fie spânzurat pe ea!” 10Și au spânzurat
7:10
Ps. 37:35,36Dan. 6:24
pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit.

8

Porunca pentru iudei

81În aceeași zi, împăratul Ahașveroș a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie

8:1
Cap. 2:7.
cu el. 2Împăratul și-a scos inelul
8:2
Cap. 3:10.
pe care-l luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. 3Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutăţii lui Haman, Agaghitul, și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. 4Împăratul a întins toiagul
8:4
Cap. 4:11;
împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. 5Ea a zis atunci: „Dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecerea înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ţinuturile împăratului. 6Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea
8:6
Neem. 2:3
care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu?” 7Împăratul Ahașveroș a zis împărătesei Estera și iudeului Mardoheu: „Iată, am
8:7
Vers. 1.
dat Esterei casa lui Haman, și el a fost spânzurat pe spânzurătoare, pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. 8Scrieţi dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea, în numele împăratului, și pecetluiţi cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi
8:8
Cap. 1:19.
desfiinţată.” 9Logofeţii împăratului au fost chemaţi
8:9
Rut 3:12
în vremea aceea, în a douăzeci și treia zi a lunii a treia, adică luna Sivan, și au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, iudeilor, căpeteniilor oștirii, dregătorilor și mai-marilor celor o sută douăzeci și șapte de ţinuturi așezate de la India
8:9
Cap. 1:1.
la Etiopia, fiecărui ţinut după
8:9
Cap. 1:22;
scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. 10Au scris
8:10
1 Împ. 21:8
în numele împăratului Ahașveroș și au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători călări pe cai și catâri născuţi din iepe. 11Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, în oricare cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viaţa, să nimicească, să omoare și să piardă, împreună cu pruncii și femeile lor, pe toţi aceia din fiecare popor și din fiecare ţinut care ar lua armele să-i lovească și să le prade
8:11
Cap. 9:10,15,16.
averile. 12Aceasta să se facă într-o singură zi
8:12
Cap. 3:13;
în toate ţinuturile împăratului Ahașveroș, și anume în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar. 13Aceste scrisori cuprindeau hotărârea
8:13
Cap. 3:14,15.
care trebuia vestită în fiecare ţinut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea, ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. 14Alergătorii călări pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba, după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. 15Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subţire și de purpură. Cetatea Susa
8:15
Cap. 3:15.
striga și se bucura. 16Pentru iudei nu era decât fericire
8:16
Ps. 97:11
și bucurie, veselie și slavă. 17În fiecare ţinut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungeau porunca împăratului și hotărârea lui, au fost între iudei bucurie și veselie, ospeţe și zile
8:17
1 Sam. 25:8
de sărbătoare. Și mulţi oameni dintre popoarele ţării s-au făcut
8:17
Ps. 18:43
iudei, căci îi apucase frica
8:17
Gen. 35:5Exod 15:16Deut. 2:25
11:25
de iudei.