Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Porunca pentru iudei

81În aceeași zi, împăratul Ahașveroș a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie

8:1
Cap. 2:7.

cu el. 2Împăratul și-a scos inelul
8:2
Cap. 3:10.

pe care-l luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. 3Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutăţii lui Haman, Agaghitul, și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. 4Împăratul a întins toiagul
8:4
Cap. 4:11;
5:2
împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. 5Ea a zis atunci: „Dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecerea înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ţinuturile împăratului. 6Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea
8:6
Neem. 2:3
care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu?” 7Împăratul Ahașveroș a zis împărătesei Estera și iudeului Mardoheu: „Iată, am
8:7
Vers. 1.
Prov. 13:22
dat Esterei casa lui Haman, și el a fost spânzurat pe spânzurătoare, pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. 8Scrieţi dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea, în numele împăratului, și pecetluiţi cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi
8:8
Cap. 1:19.
Dan. 6:8,12,15
desfiinţată.” 9Logofeţii împăratului au fost chemaţi
8:9
Rut 3:12
în vremea aceea, în a douăzeci și treia zi a lunii a treia, adică luna Sivan, și au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, iudeilor, căpeteniilor oștirii, dregătorilor și mai-marilor celor o sută douăzeci și șapte de ţinuturi așezate de la India
8:9
Cap. 1:1.

la Etiopia, fiecărui ţinut după
8:9
Cap. 1:22;
3:12
scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. 10Au scris
8:10
1 Împ. 21:8
în numele împăratului Ahașveroș și au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători călări pe cai și catâri născuţi din iepe. 11Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, în oricare cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viaţa, să nimicească, să omoare și să piardă, împreună cu pruncii și femeile lor, pe toţi aceia din fiecare popor și din fiecare ţinut care ar lua armele să-i lovească și să le prade
8:11
Cap. 9:10,15,16.

averile. 12Aceasta să se facă într-o singură zi
8:12
Cap. 3:13;
9:1
în toate ţinuturile împăratului Ahașveroș, și anume în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar. 13Aceste scrisori cuprindeau hotărârea
8:13
Cap. 3:14,15.

care trebuia vestită în fiecare ţinut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea, ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. 14Alergătorii călări pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba, după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. 15Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subţire și de purpură. Cetatea Susa
8:15
Cap. 3:15.
Prov. 29:2
striga și se bucura. 16Pentru iudei nu era decât fericire
8:16
Ps. 97:11
și bucurie, veselie și slavă. 17În fiecare ţinut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungeau porunca împăratului și hotărârea lui, au fost între iudei bucurie și veselie, ospeţe și zile
8:17
1 Sam. 25:8
de sărbătoare. Și mulţi oameni dintre popoarele ţării s-au făcut
8:17
Ps. 18:43
iudei, căci îi apucase frica
8:17
Gen. 35:5Exod 15:16Deut. 2:25
11:25
de iudei.