Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

POPORUL ISRAEL ÎN EGIPT

CAPITOLELE 1—15:21

(Geneza 15:13,14. Psalmul 105:23-39; 106:7-12. Faptele Apostolilor 7:7-36.)

Înmulţirea israeliţilor în Egipt

11Iată

1:1
Gen. 46:6
numele fiilor lui Israel intraţi în Egipt; au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui: 2Ruben, Simeon, Levi, Iuda, 3Isahar, Zabulon, Beniamin, 4Dan, Neftali, Gad și Așer. 5Sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau șaptezeci
1:5
Gen. 46:26,27Deut. 10:22
de toate. Iosif era atunci în Egipt. 6Iosif
1:6
Gen. 50:26Fapte 7:15
a murit și toţi fraţii lui și toată vârsta aceea de oameni. 7Fiii
1:7
Gen. 46:3Deut. 26:5Ps. 105:24Fapte 7:17
lui Israel s-au înmulţit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici. Și s-a umplut ţara de ei.

Suferinţele israeliţilor

8Peste Egipt s-a ridicat

1:8
Fapte 7:18
un nou împărat, care nu cunoscuse pe Iosif. 9El a zis poporului său: „Iată
1:9
Ps. 105:24
că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. 10Veniţi
1:10
Ps. 10:2
83:3,4
să ne arătăm dibaci faţă de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din ţară
1:10
Iov 5:13Ps. 105:25Prov. 16:25
21:30Fapte 7:19
.” 11Și au pus peste ei isprăvnicei, ca
1:11
Gen. 15:13Deut. 26:6
să-i asuprească prin
1:11
Cap. 2:11;
5:4,5Ps. 81:6
munci grele. Astfel a zidit el cetăţile Pitom și Ramses
1:11
Gen. 47:11
, ca să slujească de hambare lui Faraon. 12Dar, cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se înmulţea și creștea, și s-au scârbit de copiii lui Israel. 13Atunci, egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. 14Le-au făcut viaţa amară
1:14
Cap. 2:23;
6:9Num. 20:15Fapte 7:19,34
prin lucrări grele de lut
1:14
Ps. 81:6
și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp; în toate muncile acestea pe care-i sileau să le facă erau fără niciun pic de milă. 15Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, 16și le-a zis: „Când veţi împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veţi vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâţi, iar dacă este fată, s-o lăsaţi să trăiască.” 17Dar moașele s-au temut
1:17
Prov. 16:6
de Dumnezeu și n-au făcut
1:17
Dan. 3:16,18
6:13Fapte 5:29
ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. 18Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis: „Pentru ce aţi făcut lucrul acesta și aţi lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască?” 19Moașele
1:19
Ios. 2:42 Sam. 17:19,20
au răspuns lui Faraon: „Pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele; ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei.” 20Dumnezeu
1:20
Prov. 11:18Ecl. 8:12Is. 3:10Evr. 6:10
a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulţit și a ajuns foarte mare la număr. 21Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case
1:21
1 Sam. 2:352 Sam. 7:11,13,27,291 Împ. 2:24
11:38Ps. 127:1
. 22Atunci, Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: „Să aruncaţi în râu pe orice băiat
1:22
Fapte 7:19
care se va naște și să lăsaţi pe toate fetele să trăiască.”