Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Ciuma vitelor

91Domnul a zis lui Moise

9:1
Cap. 8:1.
: „Du-te la Faraon și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: «Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 2Dacă
9:2
Cap. 8:2.
nu vrei să-l lași să plece și dacă-l mai oprești, 3iată
9:3
Cap. 7:4.
, mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp; peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi și peste oi, și anume va fi o ciumă foarte mare. 4Dar Domnul va
9:4
Cap. 8:22.
face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel.» 5Domnul a hotărât vremea și a zis: «Mâine va face Domnul lucrul acesta în ţară.»’” 6Și Domnul a făcut așa chiar de a doua zi
9:6
Ps. 78:50
. Toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. 7Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase, și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima
9:7
Cap. 7:14;
lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece.

Vărsatul negru

8Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: „Umpleţi-vă mâinile cu cenușă din cuptor, și Moise s-o arunce spre cer, sub ochii lui Faraon. 9Ea se va preface într-o ţărână care va acoperi toată ţara Egiptului și va da naștere în toată ţara Egiptului, pe oameni și pe dobitoace, la niște bube

9:9
Apoc. 16:2
pricinuite de niște bășici fierbinţi.” 10Ei au luat cenușă din cuptor și s-au înfăţișat înaintea lui Faraon; Moise a aruncat-o spre cer, și ea a dat naștere, pe oameni și pe dobitoace, la niște
9:10
Deut. 28:27
bube pricinuite de niște bășici fierbinţi. 11Vrăjitorii
9:11
Cap. 8:18,19.
nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori, ca și pe toţi egiptenii. 12Domnul a împietrit inima lui Faraon, și Faraon n-a ascultat de Moise și de Aaron
9:12
Cap. 4:21.
, după cum spusese Domnul lui Moise.

Piatra și focul

13Domnul a zis lui Moise

9:13
Cap. 8:20.
: „Scoală-te dis-de-dimineaţă, du-te înaintea lui Faraon și spune-i: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: «Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 14Fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile Mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să
9:14
Cap. 8:10.
știi că nimeni nu este ca Mine pe tot pământul. 15Dacă Mi-aș fi
9:15
Cap. 3:20.
întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă, pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. 16Dar te-am lăsat să rămâi în picioare
9:16
Rom. 9:17Prov. 16:41 Pet. 2:9
ca să vezi puterea Mea și Numele Meu să fie vestit în tot pământul. 17Dacă te mai ridici împotriva poporului Meu și dacă nu-l lași să plece, 18iată, mâine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemeierii lui și până azi. 19Pune-ţi dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toţi oamenii și toate vitele de pe câmp, care nu vor fi intrat în case, și vor pieri.»’” 20Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de Cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele. 21Dar cei ce nu și-au pus la inimă Cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. 22Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna spre cer, și are să bată
9:22
Apoc. 16:21
piatra în toată ţara Egiptului, pe oameni, pe vite și pe toată iarba de pe câmp în ţara Egiptului!” 23Moise și-a întins toiagul spre cer, și
9:23
Ios. 10:11Ps. 18:13
78:47
105:32
148:8Is. 30:30Ezec. 38:22Apoc. 8:7
Domnul a trimis tunete și piatră, de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste ţara Egiptului. 24A bătut piatra, și focul se amesteca cu piatra; piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată ţara Egiptului de când este el locuit de oameni. 25Piatra a nimicit, în toată ţara Egiptului, tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace; piatra a
9:25
Ps. 105:33
nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toţi copacii de pe câmp. 26Numai
9:26
Cap. 8:22;
în ţinutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. 27Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aaron și le-a zis: „De data aceasta
9:27
Cap. 10:16.
am păcătuit
9:27
2 Cron. 12:6Ps. 129:4
145:17Plâng. 1:18Dan. 9:14
; Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovaţi. 28Rugaţi-vă
9:28
Cap. 8:8,28;
Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră, și vă voi lăsa să plecaţi și nu veţi mai fi opriţi.” 29Moise i-a zis: „Când voi ieși din cetate, voi ridica mâinile
9:29
1 Împ. 8:22,38Ps. 143:6Is. 1:15
spre Domnul, tunetele vor înceta și nu va mai bate piatra, ca să
9:29
Ps. 24:11 Cor. 10:26,28
știi că al Domnului este pământul! 30Dar știu
9:30
Is. 26:10
că tu și slujitorii tăi tot nu vă veţi teme de Domnul Dumnezeu.” 31Inul și orzul
9:31
Rut 1:22
2:23
se prăpădiseră, pentru că orzul tocmai dăduse în spic, iar inul era în floare; 32grâul și ovăzul nu se stricaseră, pentru că erau târzii. 33Moise a plecat de la Faraon și a ieșit afară din cetate; și-a ridicat
9:33
Vers. 29. Cap. 8:12.
mâinile spre Domnul, tunetele și piatra au încetat și n-a mai căzut ploaia pe pământ. 34Faraon, văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima, el și slujitorii lui. 35Lui Faraon i s-a împietrit
9:35
Cap. 4:21.
inima și n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece, după cum spusese Domnul prin Moise.

10

Lăcustele

101Domnul a zis lui Moise: „Du-te la Faraon

10:1
Cap. 4:21;
, căci i-am împietrit inima lui și a slujitorilor lui
10:1
Cap. 7:4.
, ca să fac semnele Mele în mijlocul lor 2și ca
10:2
Deut. 4:9Ps. 44:1
71:18
78:5Ioel 1:3
să istorisești fiului tău și fiului fiului tău cum M-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și veţi cunoaște că Eu sunt Domnul.” 3Moise și Aaron s-au dus la Faraon și i-au zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: ‘Până când ai de gând să nu vrei să
10:3
1 Împ. 21:292 Cron. 7:14
34:27Iov 42:6Ier. 13:18Iac. 4:101 Pet. 5:6
te smerești înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 4Dacă nu vrei să lași pe poporul Meu să plece, iată, voi trimite mâine niște
10:4
Prov. 30:27Apoc. 9:3
lăcuste pe toată întinderea ţării tale. 5Ele vor acoperi faţa pământului, de nu se va mai putea vedea pământul
10:5
Cap. 9:32.
; vor mânca ce a mai rămas nevătămat, vor mânca ce v-a lăsat piatra, vor mânca toţi copacii care cresc pe câmpiile voastre, 6îţi vor
10:6
Cap. 8:3,21.
umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor. Părinţii tăi și părinţii părinţilor tăi n-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de azi.’” Moise a plecat și a ieșit de la Faraon. 7Slujitorii lui Faraon i-au zis: „Până când are să fie omul acesta o pacoste
10:7
Cap. 23:33.
pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul?” 8Au întors la Faraon pe Moise și Aaron. „Duceţi-vă”, le-a zis el, „și slujiţi Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei ce vor merge?” 9Moise a răspuns: „Vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ţinem o sărbătoare
10:9
Cap. 5:1.
în cinstea Domnului.” 10Faraon le-a zis: „Așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi și pe copiii voștri! Luaţi seama, căci este rău ce aveţi de gând să faceţi! 11Nu, nu, ci duceţi-vă voi, bărbaţii, și slujiţi Domnului, căci așa aţi cerut.” Și i-au izgonit dinaintea lui Faraon. 12Domnul a zis lui Moise
10:12
Cap. 7:19.
: „Întinde-ţi mâna peste ţara Egiptului, ca să vină lăcustele peste ţara Egiptului și să mănânce
10:12
Vers. 4,5.
toată iarba pământului, tot ce a lăsat piatra.” 13Moise și-a întins toiagul peste ţara Egiptului, și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste ţară toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineaţa, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. 14Lăcustele
10:14
Ps. 78:46
105:34
au venit peste ţara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului; erau în număr atât de mare cum nu mai
10:14
Ioel 2:2
fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. 15Au acoperit
10:15
Vers. 5.
toată faţa pământului, de nu se mai vedea pământul; au
10:15
Ps. 105:35
mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra, și n-a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe câmp, în toată ţara Egiptului. 16Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aaron și a zis: „Am
10:16
Cap. 9:27.
păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. 17Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta și rugaţi
10:17
Cap. 9:28.
pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine și urgia aceasta de moarte!” 18Moise
10:18
Cap. 8:30.
a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. 19Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele și le-a aruncat
10:19
Ioel 2:20
în Marea Roșie; n-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. 20Domnul a
10:20
Cap. 4:21;
împietrit inima lui Faraon, și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece.

Întuneric de trei zile

21Domnul a zis lui Moise

10:21
Cap. 9:22.
: „Întinde-ţi mâna spre cer, și va fi întuneric peste ţara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi.” 22Moise și-a întins mâna spre cer și a fost
10:22
Ps. 105:28
întuneric beznă în toată ţara Egiptului timp de trei zile. 23Nici nu se vedeau unii pe alţii și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar
10:23
Cap. 8:22.
în locurile unde locuiau toţi copiii lui Israel era lumină. 24Faraon a chemat pe Moise și a
10:24
Vers. 8.
zis: „Duceţi-vă și slujiţi Domnului! Să nu rămână în ţară decât oile și boii voștri
10:24
Vers. 10.
; copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi.” 25Moise a răspuns: „Chiar să ne dai tu însuţi jertfele și arderile-de-tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru, 26și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, iar până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului.” 27Domnul a împietrit
10:27
Vers. 20. Cap. 4:21;
inima lui Faraon, și Faraon n-a vrut să-i lase să plece. 28Faraon a zis lui Moise: „Ieși de la mine! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.” 29„Da!” a răspuns Moise, „nu
10:29
Evr. 11:27
mă voi mai arăta înaintea ta.”

11

Ameninţarea cu urgia a zecea

111Domnul a zis lui Moise: „Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecaţi de aici

11:1
Cap. 12:31,33,39.
. Când vă va lăsa să plecaţi de tot, chiar vă va izgoni de aici. 2Vorbește cu poporul ca atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei
11:2
Cap. 3:22;
vase de argint și vase de aur.” 3Domnul
11:3
Cap. 3:21;
a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise
11:3
2 Sam. 7:9Est. 9:4
era foarte bine văzut în ţara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. 4Moise a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Pe la miezul nopţii, voi trece
11:4
Cap. 12:12,23,29.
prin Egipt 5și toţi întâii
11:5
Cap. 12:12,29.
născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniţă și până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor. 6În toată ţara Egiptului vor fi ţipete
11:6
Cap. 12:30.
mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. 7Dar dintre toţi
11:7
Cap. 8:22.
copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un
11:7
Ios. 10:21
câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știţi ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. 8Atunci, toţi
11:8
Cap. 12:33.
acești slujitori ai tăi se vor coborî la mine și se vor închina până la pământ înaintea mea, zicând: «Ieși, tu și tot poporul care te urmează!» După aceea, voi ieși.’” Moise a ieșit de la Faraon aprins de mânie. 9Domnul a zis lui Moise: „Faraon
11:9
Cap. 3:19;
n-are s-asculte de voi, pentru ca să se înmulţească
11:9
Cap. 7:3.
minunile Mele în ţara Egiptului.” 10Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon
11:10
Cap. 10:20,27.
, și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din ţara lui.