Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Lăcustele

101Domnul a zis lui Moise: „Du-te la Faraon

10:1
Cap. 4:21;
7:14
, căci i-am împietrit inima lui și a slujitorilor lui
10:1
Cap. 7:4.

, ca să fac semnele Mele în mijlocul lor 2și ca
10:2
Deut. 4:9Ps. 44:1
71:18
78:5Ioel 1:3
să istorisești fiului tău și fiului fiului tău cum M-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și veţi cunoaște că Eu sunt Domnul.” 3Moise și Aaron s-au dus la Faraon și i-au zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: ‘Până când ai de gând să nu vrei să
10:3
1 Împ. 21:292 Cron. 7:14
34:27Iov 42:6Ier. 13:18Iac. 4:101 Pet. 5:6
te smerești înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească. 4Dacă nu vrei să lași pe poporul Meu să plece, iată, voi trimite mâine niște
10:4
Prov. 30:27Apoc. 9:3
lăcuste pe toată întinderea ţării tale. 5Ele vor acoperi faţa pământului, de nu se va mai putea vedea pământul
10:5
Cap. 9:32.
Ioel 1:4
2:25
; vor mânca ce a mai rămas nevătămat, vor mânca ce v-a lăsat piatra, vor mânca toţi copacii care cresc pe câmpiile voastre, 6îţi vor
10:6
Cap. 8:3,21.

umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor. Părinţii tăi și părinţii părinţilor tăi n-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de azi.’” Moise a plecat și a ieșit de la Faraon. 7Slujitorii lui Faraon i-au zis: „Până când are să fie omul acesta o pacoste
10:7
Cap. 23:33.
Ios. 23:131 Sam. 18:21Ecl. 7:261 Cor. 7:15
pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul?” 8Au întors la Faraon pe Moise și Aaron. „Duceţi-vă”, le-a zis el, „și slujiţi Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei ce vor merge?” 9Moise a răspuns: „Vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ţinem o sărbătoare
10:9
Cap. 5:1.

în cinstea Domnului.” 10Faraon le-a zis: „Așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi și pe copiii voștri! Luaţi seama, căci este rău ce aveţi de gând să faceţi! 11Nu, nu, ci duceţi-vă voi, bărbaţii, și slujiţi Domnului, căci așa aţi cerut.” Și i-au izgonit dinaintea lui Faraon. 12Domnul a zis lui Moise
10:12
Cap. 7:19.

: „Întinde-ţi mâna peste ţara Egiptului, ca să vină lăcustele peste ţara Egiptului și să mănânce
10:12
Vers. 4,5.

toată iarba pământului, tot ce a lăsat piatra.” 13Moise și-a întins toiagul peste ţara Egiptului, și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste ţară toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineaţa, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. 14Lăcustele
10:14
Ps. 78:46
105:34
au venit peste ţara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului; erau în număr atât de mare cum nu mai
10:14
Ioel 2:2
fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. 15Au acoperit
10:15
Vers. 5.

toată faţa pământului, de nu se mai vedea pământul; au
10:15
Ps. 105:35
mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra, și n-a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe câmp, în toată ţara Egiptului. 16Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aaron și a zis: „Am
10:16
Cap. 9:27.

păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. 17Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta și rugaţi
10:17
Cap. 9:28.
1 Împ. 13:6
pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine și urgia aceasta de moarte!” 18Moise
10:18
Cap. 8:30.

a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. 19Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele și le-a aruncat
10:19
Ioel 2:20
în Marea Roșie; n-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. 20Domnul a
10:20
Cap. 4:21;
11:10
împietrit inima lui Faraon, și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece.

Întuneric de trei zile

21Domnul a zis lui Moise

10:21
Cap. 9:22.

: „Întinde-ţi mâna spre cer, și va fi întuneric peste ţara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi.” 22Moise și-a întins mâna spre cer și a fost
10:22
Ps. 105:28
întuneric beznă în toată ţara Egiptului timp de trei zile. 23Nici nu se vedeau unii pe alţii și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar
10:23
Cap. 8:22.

în locurile unde locuiau toţi copiii lui Israel era lumină. 24Faraon a chemat pe Moise și a
10:24
Vers. 8.

zis: „Duceţi-vă și slujiţi Domnului! Să nu rămână în ţară decât oile și boii voștri
10:24
Vers. 10.

; copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi.” 25Moise a răspuns: „Chiar să ne dai tu însuţi jertfele și arderile-de-tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru, 26și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, iar până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului.” 27Domnul a împietrit
10:27
Vers. 20. Cap. 4:21;
14:4,8
inima lui Faraon, și Faraon n-a vrut să-i lase să plece. 28Faraon a zis lui Moise: „Ieși de la mine! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.” 29„Da!” a răspuns Moise, „nu
10:29
Evr. 11:27
mă voi mai arăta înaintea ta.”