Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Ameninţarea cu urgia a zecea

111Domnul a zis lui Moise: „Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecaţi de aici

11:1
Cap. 12:31,33,39.

. Când vă va lăsa să plecaţi de tot, chiar vă va izgoni de aici. 2Vorbește cu poporul ca atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei
11:2
Cap. 3:22;
12:35
vase de argint și vase de aur.” 3Domnul
11:3
Cap. 3:21;
12:36Ps. 106:46
a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise
11:3
2 Sam. 7:9Est. 9:4
era foarte bine văzut în ţara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. 4Moise a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Pe la miezul nopţii, voi trece
11:4
Cap. 12:12,23,29.
Amos 5:17
prin Egipt 5și toţi întâii
11:5
Cap. 12:12,29.
Amos 4:10
născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniţă și până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor. 6În toată ţara Egiptului vor fi ţipete
11:6
Cap. 12:30.
Amos 5:17
mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. 7Dar dintre toţi
11:7
Cap. 8:22.

copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un
11:7
Ios. 10:21
câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știţi ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. 8Atunci, toţi
11:8
Cap. 12:33.

acești slujitori ai tăi se vor coborî la mine și se vor închina până la pământ înaintea mea, zicând: «Ieși, tu și tot poporul care te urmează!» După aceea, voi ieși.’” Moise a ieșit de la Faraon aprins de mânie. 9Domnul a zis lui Moise: „Faraon
11:9
Cap. 3:19;
7:4
10:1
n-are s-asculte de voi, pentru ca să se înmulţească
11:9
Cap. 7:3.

minunile Mele în ţara Egiptului.” 10Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon
11:10
Cap. 10:20,27.
Rom. 2:5
9:22
, și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din ţara lui.