Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Așezarea Paștelor

121Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în ţara Egiptului: 2„Luna

12:2
Cap. 13:4.
Deut. 16:1
aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. 3Vorbiţi întregii adunări a lui Israel și spuneţi-i: ‘În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5Să fie un miel fără
12:5
Lev. 22:19-21Mal. 1:8,14Evr. 9:141 Pet. 1:19
cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea
12:6
Lev. 23:5Num. 9:3
28:16Deut. 16:1,6
a lunii acesteia, și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara12:6 Evreiește: între cele două seri.. 7Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. 8Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azimi
12:8
Cap. 34:25.
Num. 9:11Deut. 16:31 Cor. 5:8
și cu verdeţuri amare. 9Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă, ci să fie
12:9
Deut. 16:7
fript la foc: atât capul, cât și picioarele și măruntaiele. 10
12:10
Cap. 23:18;
34:25
nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc. 11Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncaţi în grabă, căci sunt Paștele
12:11
Deut. 16:5
Domnului. 12În noaptea aceea, Eu voi trece
12:12
Cap. 11:4,5.
Amos 5:17
prin ţara Egiptului și voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor
12:12
Num. 33:4
Egiptului; Eu
12:12
Cap. 6:2.

, Domnul. 13Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului. 14Și pomenirea
12:14
Cap. 13:9.

acestei zile s-o păstraţi și s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare
12:14
Lev. 23:4,52 Împ. 23:21
în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o
12:14
Vers. 24,43. Cap. 13:10.

lege veșnică pentru urmașii voștri. 15Timp de șapte
12:15
Cap. 13:6,7;
23:15
34:18,25Lev. 23:5,6Num. 28:17Deut. 16:3,81 Cor. 5:7
zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi, veţi scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua a șaptea va fi nimicit
12:15
Gen. 17:14Num. 9:13
din Israel. 16În ziua dintâi, veţi avea o adunare de sărbătoare
12:16
Lev. 23:7,8Num. 28:18,25
sfântă; și în ziua a șaptea, veţi avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceţi nicio muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins. 17Să ţineţi Sărbătoarea Azimilor, căci chiar
12:17
Cap. 13:3.

în ziua aceea voi scoate oștile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. 18În luna întâi, din a paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azimi, până în seara zilei a douăzeci și una a lunii
12:18
Lev. 23:5Num. 28:16
. 19Timp de
12:19
Cap. 23:15;
34:18Deut. 16:31 Cor. 5:7,8
șapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit
12:19
Num. 9:13
din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. 20Să nu mâncaţi pâine dospită, ci, în toate locuinţele voastre, să mâncaţi azimi.’” 21Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel și le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel
12:21
Vers. 3.
Num. 9:4Ios. 5:102 Împ. 23:21Ezra 6:20Mat. 26:18,19Marcu 14:12-16Luca 22:7
pentru familiile voastre și înjunghiaţi Paștele. 22Să luaţi
12:22
Evr. 11:28
apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiaţi în sângele din strachină și să ungeţi
12:22
Vers. 7.

pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa. 23Când
12:23
Vers. 12,13.

va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu
12:23
Ezec. 9:6Apoc. 7:3
9:4
va îngădui Nimicitorului
12:23
2 Sam. 24:161 Cor. 10:10Evr. 11:28
să intre în casele voastre ca să vă lovească. 24Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. 25Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul
12:25
Cap. 3:8,17.

, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt. 26Și când
12:26
Cap. 13:8,14.
Deut. 32:7Ios. 4:6Ps. 78:6
vă vor întreba copiii voștri: ‘Ce înseamnă obiceiul acesta?’ 27să răspundeţi
12:27
Vers. 11.

: ‘Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre.’” Poporul s-a
12:27
Cap. 4:31.

plecat și s-a închinat până la pământ. 28Și copiii lui Israel au plecat și au făcut
12:28
Evr. 11:28
cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aaron; așa au făcut.

Moartea întâilor născuţi

29La

12:29
Cap. 11:4.

miezul nopţii, Domnul a
12:29
Num. 33:4Ps. 78:51
105:36
135:8
136:10
lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la
12:29
Cap. 4:23;
11:5
întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniţă și până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor. 30Faraon s-a sculat noaptea, el și toţi slujitorii lui și toţi egiptenii, și au fost mari ţipete
12:30
Cap. 11:6.
Prov. 21:13Amos 5:17Iac. 2:13
în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. 31În aceeași noapte, Faraon a chemat
12:31
Cap. 11:1.
Ps. 105:38
pe Moise și pe Aaron și le-a zis: „Sculaţi-vă, ieșiţi din mijlocul poporului meu, voi și
12:31
Cap. 10:9.

copiii lui Israel. Duceţi-vă să slujiţi Domnului, cum aţi zis. 32Luaţi-vă
12:32
Cap. 10:26.

și oile și boii, cum aţi zis, duceţi-vă și
12:32
Gen. 27:34
binecuvântaţi-mă.” 33Egiptenii
12:33
Cap. 11:8.
Ps. 105:38
zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din ţară, căci ziceau: „Altfel, toţi
12:33
Gen. 20:3
vom pieri.” 34Poporul și-a luat plămădeala (coca) înainte de a se dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. 35Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor
12:35
Cap. 3:22;
11:2
vase de argint, vase de aur și haine. 36Domnul a
12:36
Cap. 3:21;
11:3
făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, care le-au împlinit cererea. Și astfel au
12:36
Gen. 15:14Ps. 105:37
jefuit pe egipteni.

Plecarea din Egipt

37Copiii

12:37
Num. 33:3,5
lui Israel au plecat din
12:37
Gen. 47:11
Ramses spre Sucot, în număr de aproape
12:37
Gen. 12:2
46:3Num. 1:46
11:21
șase sute de mii de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. 38O mulţime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau și turme însemnate de oi și boi. 39Cu plămădeala pe care o luaseră din Egipt și care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, căci fuseseră izgoniţi
12:39
Cap. 6:1;
10:11
12:33
de egipteni fără să mai poată zăbovi și fără să-și ia merinde cu ei. 40Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci
12:40
Gen. 15:13Fapte 7:6Gal. 3:17
de ani. 41Și, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile
12:41
Cap. 7:4. Vers. 51.

Domnului au ieșit din ţara Egiptului. 42Noaptea
12:42
Deut. 16:6
aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din ţara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toţi copiii lui Israel și de urmașii lor.

Chipul cum să se prăznuiască Paștele

43Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: „Iată porunca

12:43
Num. 9:14
privitoare la Paște: niciun străin să nu mănânce din ele. 44Să tai împrejur
12:44
Gen. 17:12,13
pe orice rob cumpărat cu bani, și apoi să mănânce din ele. 45Veneticul
12:45
Lev. 22:10
și simbriașul să nu mănânce. 46Să nu le mănânce decât într-o singură casă; să nu luaţi deloc carne afară din casă și să nu zdrobiţi
12:46
Num. 9:12Ioan 19:33,36
niciun os. 47Toată
12:47
Vers. 6.
Num. 9:13
adunarea lui Israel să facă Paștele. 48Dacă un străin
12:48
Num. 9:14
care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. 49Aceeași lege
12:49
Num. 9:14
15:15,16Gal. 3:28
va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru.” 50Toţi copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aaron; așa au făcut. 51Și chiar în ziua aceea
12:51
Vers. 41.

, Domnul a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după
12:51
Cap. 6:26.

oștile lor.