Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Ameninţarea cu urgia a zecea

111Domnul a zis lui Moise: „Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecaţi de aici

11:1
Cap. 12:31,33,39.
. Când vă va lăsa să plecaţi de tot, chiar vă va izgoni de aici. 2Vorbește cu poporul ca atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei
11:2
Cap. 3:22;
vase de argint și vase de aur.” 3Domnul
11:3
Cap. 3:21;
a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise
11:3
2 Sam. 7:9Est. 9:4
era foarte bine văzut în ţara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. 4Moise a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Pe la miezul nopţii, voi trece
11:4
Cap. 12:12,23,29.
prin Egipt 5și toţi întâii
11:5
Cap. 12:12,29.
născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniţă și până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor. 6În toată ţara Egiptului vor fi ţipete
11:6
Cap. 12:30.
mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. 7Dar dintre toţi
11:7
Cap. 8:22.
copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un
11:7
Ios. 10:21
câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știţi ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. 8Atunci, toţi
11:8
Cap. 12:33.
acești slujitori ai tăi se vor coborî la mine și se vor închina până la pământ înaintea mea, zicând: «Ieși, tu și tot poporul care te urmează!» După aceea, voi ieși.’” Moise a ieșit de la Faraon aprins de mânie. 9Domnul a zis lui Moise: „Faraon
11:9
Cap. 3:19;
n-are s-asculte de voi, pentru ca să se înmulţească
11:9
Cap. 7:3.
minunile Mele în ţara Egiptului.” 10Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon
11:10
Cap. 10:20,27.
, și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din ţara lui.

12

Așezarea Paștelor

121Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în ţara Egiptului: 2„Luna

12:2
Cap. 13:4.
aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. 3Vorbiţi întregii adunări a lui Israel și spuneţi-i: ‘În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5Să fie un miel fără
12:5
Lev. 22:19-21Mal. 1:8,14Evr. 9:141 Pet. 1:19
cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea
12:6
Lev. 23:5Num. 9:3
28:16Deut. 16:1,6
a lunii acesteia, și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara12:6 Evreiește: între cele două seri.. 7Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. 8Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azimi
12:8
Cap. 34:25.
și cu verdeţuri amare. 9Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă, ci să fie
12:9
Deut. 16:7
fript la foc: atât capul, cât și picioarele și măruntaiele. 10
12:10
Cap. 23:18;
nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc. 11Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncaţi în grabă, căci sunt Paștele
12:11
Deut. 16:5
Domnului. 12În noaptea aceea, Eu voi trece
12:12
Cap. 11:4,5.
prin ţara Egiptului și voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor
12:12
Num. 33:4
Egiptului; Eu
12:12
Cap. 6:2.
, Domnul. 13Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului. 14Și pomenirea
12:14
Cap. 13:9.
acestei zile s-o păstraţi și s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare
12:14
Lev. 23:4,52 Împ. 23:21
în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o
12:14
Vers. 24,43. Cap. 13:10.
lege veșnică pentru urmașii voștri. 15Timp de șapte
12:15
Cap. 13:6,7;
zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi, veţi scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua a șaptea va fi nimicit
12:15
Gen. 17:14Num. 9:13
din Israel. 16În ziua dintâi, veţi avea o adunare de sărbătoare
12:16
Lev. 23:7,8Num. 28:18,25
sfântă; și în ziua a șaptea, veţi avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceţi nicio muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins. 17Să ţineţi Sărbătoarea Azimilor, căci chiar
12:17
Cap. 13:3.
în ziua aceea voi scoate oștile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. 18În luna întâi, din a paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azimi, până în seara zilei a douăzeci și una a lunii
12:18
Lev. 23:5Num. 28:16
. 19Timp de
12:19
Cap. 23:15;
șapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit
12:19
Num. 9:13
din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. 20Să nu mâncaţi pâine dospită, ci, în toate locuinţele voastre, să mâncaţi azimi.’” 21Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel și le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel
12:21
Vers. 3.
pentru familiile voastre și înjunghiaţi Paștele. 22Să luaţi
12:22
Evr. 11:28
apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiaţi în sângele din strachină și să ungeţi
12:22
Vers. 7.
pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa. 23Când
12:23
Vers. 12,13.
va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu
12:23
Ezec. 9:6Apoc. 7:3
9:4
va îngădui Nimicitorului
12:23
2 Sam. 24:161 Cor. 10:10Evr. 11:28
să intre în casele voastre ca să vă lovească. 24Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. 25Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul
12:25
Cap. 3:8,17.
, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt. 26Și când
12:26
Cap. 13:8,14.
vă vor întreba copiii voștri: ‘Ce înseamnă obiceiul acesta?’ 27să răspundeţi
12:27
Vers. 11.
: ‘Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre.’” Poporul s-a
12:27
Cap. 4:31.
plecat și s-a închinat până la pământ. 28Și copiii lui Israel au plecat și au făcut
12:28
Evr. 11:28
cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aaron; așa au făcut.

Moartea întâilor născuţi

29La

12:29
Cap. 11:4.
miezul nopţii, Domnul a
12:29
Num. 33:4Ps. 78:51
105:36
135:8
136:10
lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la
12:29
Cap. 4:23;
întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniţă și până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor. 30Faraon s-a sculat noaptea, el și toţi slujitorii lui și toţi egiptenii, și au fost mari ţipete
12:30
Cap. 11:6.
în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. 31În aceeași noapte, Faraon a chemat
12:31
Cap. 11:1.
pe Moise și pe Aaron și le-a zis: „Sculaţi-vă, ieșiţi din mijlocul poporului meu, voi și
12:31
Cap. 10:9.
copiii lui Israel. Duceţi-vă să slujiţi Domnului, cum aţi zis. 32Luaţi-vă
12:32
Cap. 10:26.
și oile și boii, cum aţi zis, duceţi-vă și
12:32
Gen. 27:34
binecuvântaţi-mă.” 33Egiptenii
12:33
Cap. 11:8.
zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din ţară, căci ziceau: „Altfel, toţi
12:33
Gen. 20:3
vom pieri.” 34Poporul și-a luat plămădeala (coca) înainte de a se dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. 35Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor
12:35
Cap. 3:22;
vase de argint, vase de aur și haine. 36Domnul a
12:36
Cap. 3:21;
făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, care le-au împlinit cererea. Și astfel au
12:36
Gen. 15:14Ps. 105:37
jefuit pe egipteni.

Plecarea din Egipt

37Copiii

12:37
Num. 33:3,5
lui Israel au plecat din
12:37
Gen. 47:11
Ramses spre Sucot, în număr de aproape
12:37
Gen. 12:2
46:3Num. 1:46
11:21
șase sute de mii de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. 38O mulţime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau și turme însemnate de oi și boi. 39Cu plămădeala pe care o luaseră din Egipt și care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, căci fuseseră izgoniţi
12:39
Cap. 6:1;
de egipteni fără să mai poată zăbovi și fără să-și ia merinde cu ei. 40Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci
12:40
Gen. 15:13Fapte 7:6Gal. 3:17
de ani. 41Și, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile
12:41
Cap. 7:4. Vers. 51.
Domnului au ieșit din ţara Egiptului. 42Noaptea
12:42
Deut. 16:6
aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din ţara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toţi copiii lui Israel și de urmașii lor.

Chipul cum să se prăznuiască Paștele

43Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: „Iată porunca

12:43
Num. 9:14
privitoare la Paște: niciun străin să nu mănânce din ele. 44Să tai împrejur
12:44
Gen. 17:12,13
pe orice rob cumpărat cu bani, și apoi să mănânce din ele. 45Veneticul
12:45
Lev. 22:10
și simbriașul să nu mănânce. 46Să nu le mănânce decât într-o singură casă; să nu luaţi deloc carne afară din casă și să nu zdrobiţi
12:46
Num. 9:12Ioan 19:33,36
niciun os. 47Toată
12:47
Vers. 6.
adunarea lui Israel să facă Paștele. 48Dacă un străin
12:48
Num. 9:14
care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. 49Aceeași lege
12:49
Num. 9:14
15:15,16Gal. 3:28
va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru.” 50Toţi copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aaron; așa au făcut. 51Și chiar în ziua aceea
12:51
Vers. 41.
, Domnul a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după
12:51
Cap. 6:26.
oștile lor.

13

Paștele și întâii născuţi

131Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Pune-Mi deoparte ca sfânt

13:2
Vers. 12,13,15. Cap. 22:29,30;
pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace: este al Meu.” 3Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă
13:3
Cap. 12:42.
aminte de ziua aceasta, când aţi ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână
13:3
Cap. 6:1.
puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncaţi
13:3
Cap. 12:8.
pâine dospită. 4Astăzi
13:4
Cap. 23:15;
ieșiţi, în luna spicelor13:4 Sau: Abib.. 5Când te va duce
13:5
Cap. 3:8.
Domnul în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, heviţilor și iebusiţilor, pe care a
13:5
Cap. 6:8.
jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară unde curge lapte și miere, să ţii
13:5
Cap. 12:25,26.
următoarea slujbă în luna aceasta. 6Timp de șapte zile
13:6
Cap. 12:15,16.
, să mănânci azimi, și în ziua a șaptea, să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. 7În timpul celor șapte zile, să mâncaţi azimi; să nu se
13:7
Cap. 12:19.
vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea ţării tale. 8Să spui
13:8
Vers. 14. Cap. 12:26.
atunci fiului tău: ‘Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când am ieșit din Egipt.’ 9Să-ţi fie ca un
13:9
Vers. 16. Cap. 12:14.
semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochii tăi, pentru ca Legea Domnului să fie totdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. 10Să ţii
13:10
Cap. 12:14,24.
porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an. 11Când te va aduce Domnul în ţara canaaniţilor, cum a jurat ţie și părinţilor tăi, și când ţi-o va da, 12
13:12
Vers. 2. Cap. 22:29;
închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea: orice parte bărbătească este a Domnului. 13Să răscumperi
13:13
Cap. 34:20.
cu un miel pe orice întâi născut
13:13
Num. 3:46,47
18:15,16
al măgăriţei, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi, de asemenea, pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. 14Și când te va
13:14
Cap. 12:26.
întreba fiul tău într-o zi: ‘Ce înseamnă lucrul acesta?’ să-i răspunzi: ‘Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; 15și, fiindcă Faraon se încăpăţâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul
13:15
Cap. 12:29.
a omorât pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâii născuţi ai oamenilor până la întâii născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. 16Să-ţi fie ca un semn
13:16
Vers. 9.
pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochi, căci prin mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.’”

Călătoria spre pustie

17După ce Faraon a lăsat pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în ţara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: „S-ar putea să-i pară

13:17
Cap. 14:11,12.
rău poporului văzând războiul și să se întoarcă
13:17
Deut. 17:16
în Egipt.” 18Ci Dumnezeu a pus
13:18
Cap. 14:2.
pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmaţi din ţara Egiptului. 19Moise a luat cu el oasele lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu
13:19
Gen. 50:25Ios. 24:32Fapte 7:16
, să luaţi cu voi oasele mele de aici.” 20Au plecat
13:20
Num. 33:6
din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. 21Domnul
13:21
Cap. 14:19,24;
mergea înaintea lor: ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua, și noaptea. 22Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc, în timpul nopţii.