Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Așezarea Paștelor

121Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în ţara Egiptului: 2„Luna

12:2
Cap. 13:4.
aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. 3Vorbiţi întregii adunări a lui Israel și spuneţi-i: ‘În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5Să fie un miel fără
12:5
Lev. 22:19-21Mal. 1:8,14Evr. 9:141 Pet. 1:19
cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea
12:6
Lev. 23:5Num. 9:3
28:16Deut. 16:1,6
a lunii acesteia, și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara12:6 Evreiește: între cele două seri.. 7Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. 8Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azimi
12:8
Cap. 34:25.
și cu verdeţuri amare. 9Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă, ci să fie
12:9
Deut. 16:7
fript la foc: atât capul, cât și picioarele și măruntaiele. 10
12:10
Cap. 23:18;
nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc. 11Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncaţi în grabă, căci sunt Paștele
12:11
Deut. 16:5
Domnului. 12În noaptea aceea, Eu voi trece
12:12
Cap. 11:4,5.
prin ţara Egiptului și voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor
12:12
Num. 33:4
Egiptului; Eu
12:12
Cap. 6:2.
, Domnul. 13Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului. 14Și pomenirea
12:14
Cap. 13:9.
acestei zile s-o păstraţi și s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare
12:14
Lev. 23:4,52 Împ. 23:21
în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o
12:14
Vers. 24,43. Cap. 13:10.
lege veșnică pentru urmașii voștri. 15Timp de șapte
12:15
Cap. 13:6,7;
zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi, veţi scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua a șaptea va fi nimicit
12:15
Gen. 17:14Num. 9:13
din Israel. 16În ziua dintâi, veţi avea o adunare de sărbătoare
12:16
Lev. 23:7,8Num. 28:18,25
sfântă; și în ziua a șaptea, veţi avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceţi nicio muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins. 17Să ţineţi Sărbătoarea Azimilor, căci chiar
12:17
Cap. 13:3.
în ziua aceea voi scoate oștile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. 18În luna întâi, din a paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azimi, până în seara zilei a douăzeci și una a lunii
12:18
Lev. 23:5Num. 28:16
. 19Timp de
12:19
Cap. 23:15;
șapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit
12:19
Num. 9:13
din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. 20Să nu mâncaţi pâine dospită, ci, în toate locuinţele voastre, să mâncaţi azimi.’” 21Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel și le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel
12:21
Vers. 3.
pentru familiile voastre și înjunghiaţi Paștele. 22Să luaţi
12:22
Evr. 11:28
apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiaţi în sângele din strachină și să ungeţi
12:22
Vers. 7.
pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa. 23Când
12:23
Vers. 12,13.
va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu
12:23
Ezec. 9:6Apoc. 7:3
9:4
va îngădui Nimicitorului
12:23
2 Sam. 24:161 Cor. 10:10Evr. 11:28
să intre în casele voastre ca să vă lovească. 24Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. 25Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul
12:25
Cap. 3:8,17.
, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt. 26Și când
12:26
Cap. 13:8,14.
vă vor întreba copiii voștri: ‘Ce înseamnă obiceiul acesta?’ 27să răspundeţi
12:27
Vers. 11.
: ‘Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre.’” Poporul s-a
12:27
Cap. 4:31.
plecat și s-a închinat până la pământ. 28Și copiii lui Israel au plecat și au făcut
12:28
Evr. 11:28
cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aaron; așa au făcut.

Moartea întâilor născuţi

29La

12:29
Cap. 11:4.
miezul nopţii, Domnul a
12:29
Num. 33:4Ps. 78:51
105:36
135:8
136:10
lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la
12:29
Cap. 4:23;
întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniţă și până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor. 30Faraon s-a sculat noaptea, el și toţi slujitorii lui și toţi egiptenii, și au fost mari ţipete
12:30
Cap. 11:6.
în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. 31În aceeași noapte, Faraon a chemat
12:31
Cap. 11:1.
pe Moise și pe Aaron și le-a zis: „Sculaţi-vă, ieșiţi din mijlocul poporului meu, voi și
12:31
Cap. 10:9.
copiii lui Israel. Duceţi-vă să slujiţi Domnului, cum aţi zis. 32Luaţi-vă
12:32
Cap. 10:26.
și oile și boii, cum aţi zis, duceţi-vă și
12:32
Gen. 27:34
binecuvântaţi-mă.” 33Egiptenii
12:33
Cap. 11:8.
zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din ţară, căci ziceau: „Altfel, toţi
12:33
Gen. 20:3
vom pieri.” 34Poporul și-a luat plămădeala (coca) înainte de a se dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. 35Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor
12:35
Cap. 3:22;
vase de argint, vase de aur și haine. 36Domnul a
12:36
Cap. 3:21;
făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, care le-au împlinit cererea. Și astfel au
12:36
Gen. 15:14Ps. 105:37
jefuit pe egipteni.

Plecarea din Egipt

37Copiii

12:37
Num. 33:3,5
lui Israel au plecat din
12:37
Gen. 47:11
Ramses spre Sucot, în număr de aproape
12:37
Gen. 12:2
46:3Num. 1:46
11:21
șase sute de mii de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. 38O mulţime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau și turme însemnate de oi și boi. 39Cu plămădeala pe care o luaseră din Egipt și care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, căci fuseseră izgoniţi
12:39
Cap. 6:1;
de egipteni fără să mai poată zăbovi și fără să-și ia merinde cu ei. 40Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci
12:40
Gen. 15:13Fapte 7:6Gal. 3:17
de ani. 41Și, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile
12:41
Cap. 7:4. Vers. 51.
Domnului au ieșit din ţara Egiptului. 42Noaptea
12:42
Deut. 16:6
aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din ţara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toţi copiii lui Israel și de urmașii lor.

Chipul cum să se prăznuiască Paștele

43Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: „Iată porunca

12:43
Num. 9:14
privitoare la Paște: niciun străin să nu mănânce din ele. 44Să tai împrejur
12:44
Gen. 17:12,13
pe orice rob cumpărat cu bani, și apoi să mănânce din ele. 45Veneticul
12:45
Lev. 22:10
și simbriașul să nu mănânce. 46Să nu le mănânce decât într-o singură casă; să nu luaţi deloc carne afară din casă și să nu zdrobiţi
12:46
Num. 9:12Ioan 19:33,36
niciun os. 47Toată
12:47
Vers. 6.
adunarea lui Israel să facă Paștele. 48Dacă un străin
12:48
Num. 9:14
care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. 49Aceeași lege
12:49
Num. 9:14
15:15,16Gal. 3:28
va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru.” 50Toţi copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aaron; așa au făcut. 51Și chiar în ziua aceea
12:51
Vers. 41.
, Domnul a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după
12:51
Cap. 6:26.
oștile lor.

13

Paștele și întâii născuţi

131Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Pune-Mi deoparte ca sfânt

13:2
Vers. 12,13,15. Cap. 22:29,30;
pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace: este al Meu.” 3Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă
13:3
Cap. 12:42.
aminte de ziua aceasta, când aţi ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână
13:3
Cap. 6:1.
puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncaţi
13:3
Cap. 12:8.
pâine dospită. 4Astăzi
13:4
Cap. 23:15;
ieșiţi, în luna spicelor13:4 Sau: Abib.. 5Când te va duce
13:5
Cap. 3:8.
Domnul în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, heviţilor și iebusiţilor, pe care a
13:5
Cap. 6:8.
jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară unde curge lapte și miere, să ţii
13:5
Cap. 12:25,26.
următoarea slujbă în luna aceasta. 6Timp de șapte zile
13:6
Cap. 12:15,16.
, să mănânci azimi, și în ziua a șaptea, să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. 7În timpul celor șapte zile, să mâncaţi azimi; să nu se
13:7
Cap. 12:19.
vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea ţării tale. 8Să spui
13:8
Vers. 14. Cap. 12:26.
atunci fiului tău: ‘Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când am ieșit din Egipt.’ 9Să-ţi fie ca un
13:9
Vers. 16. Cap. 12:14.
semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochii tăi, pentru ca Legea Domnului să fie totdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. 10Să ţii
13:10
Cap. 12:14,24.
porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an. 11Când te va aduce Domnul în ţara canaaniţilor, cum a jurat ţie și părinţilor tăi, și când ţi-o va da, 12
13:12
Vers. 2. Cap. 22:29;
închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea: orice parte bărbătească este a Domnului. 13Să răscumperi
13:13
Cap. 34:20.
cu un miel pe orice întâi născut
13:13
Num. 3:46,47
18:15,16
al măgăriţei, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi, de asemenea, pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. 14Și când te va
13:14
Cap. 12:26.
întreba fiul tău într-o zi: ‘Ce înseamnă lucrul acesta?’ să-i răspunzi: ‘Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; 15și, fiindcă Faraon se încăpăţâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul
13:15
Cap. 12:29.
a omorât pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâii născuţi ai oamenilor până la întâii născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. 16Să-ţi fie ca un semn
13:16
Vers. 9.
pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochi, căci prin mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.’”

Călătoria spre pustie

17După ce Faraon a lăsat pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în ţara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: „S-ar putea să-i pară

13:17
Cap. 14:11,12.
rău poporului văzând războiul și să se întoarcă
13:17
Deut. 17:16
în Egipt.” 18Ci Dumnezeu a pus
13:18
Cap. 14:2.
pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmaţi din ţara Egiptului. 19Moise a luat cu el oasele lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu
13:19
Gen. 50:25Ios. 24:32Fapte 7:16
, să luaţi cu voi oasele mele de aici.” 20Au plecat
13:20
Num. 33:6
din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. 21Domnul
13:21
Cap. 14:19,24;
mergea înaintea lor: ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua, și noaptea. 22Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc, în timpul nopţii.

14

Trecerea Mării Roșii

141Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Spune copiilor lui Israel să se întoarcă

14:2
Cap. 13:18.
și să tăbărască înaintea Pi-Hahirotului
14:2
Num. 33:7
, între Migdol
14:2
Ier. 44:1
și mare, faţă în faţă cu Baal-Ţefon: în dreptul locului acestuia să tăbărâţi, lângă mare. 3Faraon va zice despre copiii lui Israel: ‘S-au
14:3
Ps. 71:11
rătăcit prin ţară; îi închide pustia.’ 4Eu
14:4
Cap. 4:21;
voi împietri inima lui Faraon, și-i va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava
14:4
Cap. 9:16. Vers. 17,18.
Mea, și
14:4
Cap. 7:5.
egiptenii vor ști că Eu sunt Domnul.” Copiii lui Israel au făcut așa. 5S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima
14:5
Ps. 105:25
lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat faţă de popor. Ei au zis: „Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească?” 6Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. 7A luat
14:7
Cap. 15:4.
șase sute de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului; în toate erau luptători. 8Domnul a împietrit
14:8
Vers. 4.
inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui
14:8
Cap. 6:1;
Israel ieșiseră gata de luptă. 9Egiptenii
14:9
Cap. 15:9.
i-au urmărit, și toţi caii, carele lui Faraon, călăreţii lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâţi lângă mare, lângă Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon. 10Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat
14:10
Ios. 24:7Neem. 9:9Ps. 34:17
107:6
către Domnul după ajutor. 11Ei au zis
14:11
Ps. 106:7,8
lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? 12Nu-ţi
14:12
Cap. 5:21;
spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?” 13Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi
14:13
2 Cron. 20:15,17Is. 41:10,13,14
de nimic, staţi pe loc și veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. 14Domnul
14:14
Vers. 25.
Se va lupta pentru voi, dar voi staţi
14:14
Is. 30:15
liniștiţi.” 15Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. 16Tu
14:16
Vers. 21,26. Cap. 7:19.
ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. 17Eu voi împietri
14:17
Vers. 8. Cap. 7:3.
inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava
14:17
Vers. 4.
Mea. 18Și vor ști
14:18
Vers. 4.
egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava Mea.” 19Îngerul lui Dumnezeu, care
14:19
Cap. 13:21;
mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a schimbat locul și a mers înapoia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoia lor. 20El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta
14:20
Is. 8:142 Cor. 4:3
pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. 21Moise și-a întins
14:21
Vers. 16.
mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat
14:21
Ps. 66:6
marea, și apele s-au despărţit
14:21
Cap. 15:8.
în două. 22Copiii
14:22
Vers. 29. Cap. 15:19.
lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele stăteau ca un zid
14:22
Hab. 3:10
la dreapta și la stânga lor. 23Egiptenii i-au urmărit, și toţi caii lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării. 24În straja dimineţii, Domnul
14:24
Ps. 77:17
, din stâlpul de foc și de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeală în tabăra egiptenilor. 25A scos roţile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se
14:25
Vers. 14.
luptă pentru el împotriva egiptenilor.” 26Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi
14:26
Vers. 16.
mâna spre mare, și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreţii lor.” 27Moise și-a întins mâna spre mare. Și, înspre dimineaţă, marea și-a luat
14:27
Ios. 4:18
iarăși repeziciunea cursului și, la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit
14:27
Cap. 15:1,7.
pe egipteni în mijlocul mării. 28Apele s-au
14:28
Hab. 3:8,13
întors și au
14:28
Ps. 106:11
acoperit carele, călăreţii și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat. 29Dar copiii
14:29
Vers. 22.
lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. 30În ziua aceea, Domnul a izbăvit
14:30
Ps. 106:8,10
pe Israel din mâna egiptenilor, și Israel a văzut
14:30
Ps. 58:10
59:10
pe egipteni morţi pe ţărmul mării. 31Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut
14:31
Cap. 4:31;
în Domnul și în robul Său Moise.