Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Paștele și întâii născuţi

131Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Pune-Mi deoparte ca sfânt

13:2
Vers. 12,13,15. Cap. 22:29,30;
pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace: este al Meu.” 3Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă
13:3
Cap. 12:42.
aminte de ziua aceasta, când aţi ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână
13:3
Cap. 6:1.
puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncaţi
13:3
Cap. 12:8.
pâine dospită. 4Astăzi
13:4
Cap. 23:15;
ieșiţi, în luna spicelor13:4 Sau: Abib.. 5Când te va duce
13:5
Cap. 3:8.
Domnul în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, heviţilor și iebusiţilor, pe care a
13:5
Cap. 6:8.
jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară unde curge lapte și miere, să ţii
13:5
Cap. 12:25,26.
următoarea slujbă în luna aceasta. 6Timp de șapte zile
13:6
Cap. 12:15,16.
, să mănânci azimi, și în ziua a șaptea, să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. 7În timpul celor șapte zile, să mâncaţi azimi; să nu se
13:7
Cap. 12:19.
vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea ţării tale. 8Să spui
13:8
Vers. 14. Cap. 12:26.
atunci fiului tău: ‘Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când am ieșit din Egipt.’ 9Să-ţi fie ca un
13:9
Vers. 16. Cap. 12:14.
semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochii tăi, pentru ca Legea Domnului să fie totdeauna în gura ta; căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. 10Să ţii
13:10
Cap. 12:14,24.
porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an. 11Când te va aduce Domnul în ţara canaaniţilor, cum a jurat ţie și părinţilor tăi, și când ţi-o va da, 12
13:12
Vers. 2. Cap. 22:29;
închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea: orice parte bărbătească este a Domnului. 13Să răscumperi
13:13
Cap. 34:20.
cu un miel pe orice întâi născut
13:13
Num. 3:46,47
18:15,16
al măgăriţei, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi, de asemenea, pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. 14Și când te va
13:14
Cap. 12:26.
întreba fiul tău într-o zi: ‘Ce înseamnă lucrul acesta?’ să-i răspunzi: ‘Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; 15și, fiindcă Faraon se încăpăţâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul
13:15
Cap. 12:29.
a omorât pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâii născuţi ai oamenilor până la întâii născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. 16Să-ţi fie ca un semn
13:16
Vers. 9.
pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochi, căci prin mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.’”

Călătoria spre pustie

17După ce Faraon a lăsat pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în ţara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: „S-ar putea să-i pară

13:17
Cap. 14:11,12.
rău poporului văzând războiul și să se întoarcă
13:17
Deut. 17:16
în Egipt.” 18Ci Dumnezeu a pus
13:18
Cap. 14:2.
pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmaţi din ţara Egiptului. 19Moise a luat cu el oasele lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu
13:19
Gen. 50:25Ios. 24:32Fapte 7:16
, să luaţi cu voi oasele mele de aici.” 20Au plecat
13:20
Num. 33:6
din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. 21Domnul
13:21
Cap. 14:19,24;
mergea înaintea lor: ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua, și noaptea. 22Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc, în timpul nopţii.

14

Trecerea Mării Roșii

141Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Spune copiilor lui Israel să se întoarcă

14:2
Cap. 13:18.
și să tăbărască înaintea Pi-Hahirotului
14:2
Num. 33:7
, între Migdol
14:2
Ier. 44:1
și mare, faţă în faţă cu Baal-Ţefon: în dreptul locului acestuia să tăbărâţi, lângă mare. 3Faraon va zice despre copiii lui Israel: ‘S-au
14:3
Ps. 71:11
rătăcit prin ţară; îi închide pustia.’ 4Eu
14:4
Cap. 4:21;
voi împietri inima lui Faraon, și-i va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava
14:4
Cap. 9:16. Vers. 17,18.
Mea, și
14:4
Cap. 7:5.
egiptenii vor ști că Eu sunt Domnul.” Copiii lui Israel au făcut așa. 5S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima
14:5
Ps. 105:25
lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat faţă de popor. Ei au zis: „Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească?” 6Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. 7A luat
14:7
Cap. 15:4.
șase sute de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului; în toate erau luptători. 8Domnul a împietrit
14:8
Vers. 4.
inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui
14:8
Cap. 6:1;
Israel ieșiseră gata de luptă. 9Egiptenii
14:9
Cap. 15:9.
i-au urmărit, și toţi caii, carele lui Faraon, călăreţii lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâţi lângă mare, lângă Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon. 10Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat
14:10
Ios. 24:7Neem. 9:9Ps. 34:17
107:6
către Domnul după ajutor. 11Ei au zis
14:11
Ps. 106:7,8
lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? 12Nu-ţi
14:12
Cap. 5:21;
spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?” 13Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi
14:13
2 Cron. 20:15,17Is. 41:10,13,14
de nimic, staţi pe loc și veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. 14Domnul
14:14
Vers. 25.
Se va lupta pentru voi, dar voi staţi
14:14
Is. 30:15
liniștiţi.” 15Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. 16Tu
14:16
Vers. 21,26. Cap. 7:19.
ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. 17Eu voi împietri
14:17
Vers. 8. Cap. 7:3.
inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava
14:17
Vers. 4.
Mea. 18Și vor ști
14:18
Vers. 4.
egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava Mea.” 19Îngerul lui Dumnezeu, care
14:19
Cap. 13:21;
mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a schimbat locul și a mers înapoia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoia lor. 20El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta
14:20
Is. 8:142 Cor. 4:3
pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. 21Moise și-a întins
14:21
Vers. 16.
mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat
14:21
Ps. 66:6
marea, și apele s-au despărţit
14:21
Cap. 15:8.
în două. 22Copiii
14:22
Vers. 29. Cap. 15:19.
lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele stăteau ca un zid
14:22
Hab. 3:10
la dreapta și la stânga lor. 23Egiptenii i-au urmărit, și toţi caii lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării. 24În straja dimineţii, Domnul
14:24
Ps. 77:17
, din stâlpul de foc și de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeală în tabăra egiptenilor. 25A scos roţile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se
14:25
Vers. 14.
luptă pentru el împotriva egiptenilor.” 26Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi
14:26
Vers. 16.
mâna spre mare, și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreţii lor.” 27Moise și-a întins mâna spre mare. Și, înspre dimineaţă, marea și-a luat
14:27
Ios. 4:18
iarăși repeziciunea cursului și, la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit
14:27
Cap. 15:1,7.
pe egipteni în mijlocul mării. 28Apele s-au
14:28
Hab. 3:8,13
întors și au
14:28
Ps. 106:11
acoperit carele, călăreţii și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat. 29Dar copiii
14:29
Vers. 22.
lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. 30În ziua aceea, Domnul a izbăvit
14:30
Ps. 106:8,10
pe Israel din mâna egiptenilor, și Israel a văzut
14:30
Ps. 58:10
59:10
pe egipteni morţi pe ţărmul mării. 31Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut
14:31
Cap. 4:31;
în Domnul și în robul Său Moise.

15

Cântarea de laudă

151Atunci

15:1
Jud. 5:12 Sam. 22:1Ps. 106:12
, Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis:

„Voi cânta

15:1
Vers. 21.
Domnului, căci Și-a arătat slava:

A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.

2Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de

15:2
Deut. 10:21Ps. 18:2
22:3
59:17
62:6
109:1
118:14
140:7Is. 12:2Hab. 3:18,19
laudă:

El m-a scăpat.

El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.

El este Dumnezeul tatălui

15:2
Cap. 3:15,16.
meu: pe El Îl voi
15:2
2 Sam. 22:47Ps. 99:5
118:28Is. 25:1
preamări.

3Domnul este un războinic

15:3
Ps. 24:8Apoc. 19:11
viteaz:

Numele

15:3
Cap. 6:3.
Lui este Domnul.

4El a aruncat în mare carele

15:4
Cap. 14:28.
lui Faraon și oastea lui;

Luptătorii lui aleși

15:4
Cap. 14:7.
au fost înghiţiţi în Marea Roșie.

5I-au acoperit

15:5
Cap. 14:28.
valurile

Și s-au coborât

15:5
Neem. 9:11
în fundul apelor, ca o piatră.

6Dreapta

15:6
Ps. 118:15,16
Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria;

Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași.

7Prin mărimea măreţiei

15:7
Deut. 33:26
Tale,

Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi;

Îţi dezlănţui mânia

Și ea-i mistuie

15:7
Ps. 59:13
ca pe
15:7
Is. 5:24
47:14
o trestie.

8La suflarea

15:8
Cap. 14:21.
nărilor Tale, s-au îngrămădit apele,

S-au ridicat talazurile

15:8
Ps. 78:13Hab. 3:10
ca un zid

Și s-au închegat valurile în mijlocul mării.

9Vrăjmașul

15:9
Jud. 5:30
zicea: ‘Îi voi urmări, îi voi ajunge,

Voi împărţi

15:9
Gen. 49:27Is. 53:12Luca 11:22
prada de război;

Mă voi răzbuna pe ei,

Voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!’

10Dar Tu ai

15:10
Cap. 14:21.
suflat cu suflarea Ta

Și marea

15:10
Vers. 5. Cap. 14:28.
i-a acoperit;

Ca plumbul s-au afundat

În adâncimea apelor.

11Cine

15:11
2 Sam. 7:221 Împ. 8:23Ps. 71:19
86:8
89:6,8Ier. 10:6
49:19
este ca Tine între dumnezei, Doamne?

Cine este ca Tine minunat

15:11
Is. 6:3
în sfinţenie,

Bogat în fapte de laudă

Și făcător

15:11
Ps. 77:14
de minuni?

12Tu Ţi-ai întins mâna

15:12
Vers. 6.
dreaptă,

Și i-a înghiţit pământul.

13Prin îndurarea Ta, Tu ai

15:13
Ps. 77:15,20
78:52
80:1
106:9Is. 63:12,13Ier. 2:6
călăuzit

Și ai izbăvit pe poporul acesta,

Iar prin puterea Ta îl îndrepţi

Spre

15:13
Ps. 78:54
locașul sfinţeniei Tale.

14Popoarele

15:14
Num. 14:14Deut. 2:25Ios. 2:9,10
vor afla lucrul acesta și se vor cutremura:

Apucă groaza

15:14
Ps. 48:6
pe filisteni,

15Se înspăimântă

15:15
Gen. 36:40
căpeteniile
15:15
Deut. 2:4
Edomului

Și un tremur apucă pe

15:15
Num. 22:3Hab. 3:7
războinicii lui Moab.

Toţi

15:15
Ios. 5:1
locuitorii Canaanului leșină de la inimă.

16Îi va apuca

15:16
Deut. 2:25
11:25Ios. 2:9
teama și spaima;

Iar văzând măreţia braţului Tău,

Vor sta muţi ca

15:16
1 Sam. 25:37
o piatră,

Până va trece poporul Tău, Doamne!

Până va trece

Poporul pe care Ţi l-ai

15:16
Cap. 19:5.
răscumpărat.

17Tu îi vei aduce și-i vei așeza

15:17
Ps. 44:2
80:8
pe muntele moștenirii Tale,

În locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaș, Doamne,

La Templul

15:17
Ps. 78:54
pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!

18Și Domnul

15:18
Ps. 10:16
29:10
146:10Is. 57:15
va împărăţi în veac și în veci de veci.

19Căci caii

15:19
Cap. 14:23.
lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat în mare,

Și Domnul

15:19
Cap. 14:28,29.
a adus peste ei apele mării;

Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării.”

20Maria

15:20
Jud. 4:41 Sam. 10:5
, prorociţa
15:20
Num. 26:59
, sora lui Aaron, a
15:20
1 Sam. 18:6
luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu
15:20
Jud. 11:34
21:212 Sam. 6:16Ps. 68:11,25
149:3
150:4
timpane și jucând.

21Maria răspundea

15:21
1 Sam. 18:7
copiilor lui Israel
15:21
Vers. 1.
: „Cântaţi Domnului, căci Și-a arătat slava:

A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.”

Apele de la Mara

22Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia

15:22
Gen. 16:7
25:18
Șur și, după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. 23Au ajuns la
15:23
Num. 33:8
Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amărăciune). 24Poporul a cârtit
15:24
Cap. 16:2;
împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?” 25Moise a strigat
15:25
Cap. 14:10;
către Domnul, și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat
15:25
2 Împ. 2:21
4:41
în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul
15:25
Ios. 24:25
poporului legi și porunci și acolo l-a pus la
15:25
Cap. 16:4.
încercare. 26El a zis: „Dacă
15:26
Deut. 7:12,15
vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile
15:26
Deut. 28:27,60
cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul
15:26
Cap. 23:25.
, care te vindecă.” 27Au ajuns la
15:27
Num. 33:9
Elim, unde erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici. Și au tăbărât acolo, lângă apă.