Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Trecerea Mării Roșii

141Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Spune copiilor lui Israel să se întoarcă

14:2
Cap. 13:18.

și să tăbărască înaintea Pi-Hahirotului
14:2
Num. 33:7
, între Migdol
14:2
Ier. 44:1
și mare, faţă în faţă cu Baal-Ţefon: în dreptul locului acestuia să tăbărâţi, lângă mare. 3Faraon va zice despre copiii lui Israel: ‘S-au
14:3
Ps. 71:11
rătăcit prin ţară; îi închide pustia.’ 4Eu
14:4
Cap. 4:21;
7:3
voi împietri inima lui Faraon, și-i va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava
14:4
Cap. 9:16. Vers. 17,18.
Rom. 9:17,22,23
Mea, și
14:4
Cap. 7:5.

egiptenii vor ști că Eu sunt Domnul.” Copiii lui Israel au făcut așa. 5S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima
14:5
Ps. 105:25
lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat faţă de popor. Ei au zis: „Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească?” 6Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. 7A luat
14:7
Cap. 15:4.

șase sute de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului; în toate erau luptători. 8Domnul a împietrit
14:8
Vers. 4.

inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui
14:8
Cap. 6:1;
13:9Num. 33:3
Israel ieșiseră gata de luptă. 9Egiptenii
14:9
Cap. 15:9.
Ios. 24:6
i-au urmărit, și toţi caii, carele lui Faraon, călăreţii lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâţi lângă mare, lângă Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon. 10Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat
14:10
Ios. 24:7Neem. 9:9Ps. 34:17
107:6
către Domnul după ajutor. 11Ei au zis
14:11
Ps. 106:7,8
lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? 12Nu-ţi
14:12
Cap. 5:21;
6:9
spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?” 13Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi
14:13
2 Cron. 20:15,17Is. 41:10,13,14
de nimic, staţi pe loc și veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. 14Domnul
14:14
Vers. 25.
Deut. 1:30
3:22
20:4Ios. 10:14,42
23:32 Cron. 20:29Neem. 4:20Is. 31:4
Se va lupta pentru voi, dar voi staţi
14:14
Is. 30:15
liniștiţi.” 15Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. 16Tu
14:16
Vers. 21,26. Cap. 7:19.

ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. 17Eu voi împietri
14:17
Vers. 8. Cap. 7:3.

inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava
14:17
Vers. 4.

Mea. 18Și vor ști
14:18
Vers. 4.

egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava Mea.” 19Îngerul lui Dumnezeu, care
14:19
Cap. 13:21;
23:20
32:34Num. 20:16Is. 63:9
mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a schimbat locul și a mers înapoia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoia lor. 20El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta
14:20
Is. 8:142 Cor. 4:3
pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. 21Moise și-a întins
14:21
Vers. 16.

mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat
14:21
Ps. 66:6
marea, și apele s-au despărţit
14:21
Cap. 15:8.
Ios. 3:16Ios. 4:23Neem. 9:11Ps. 74:13
106:9
114:3Is. 63:12
în două. 22Copiii
14:22
Vers. 29. Cap. 15:19.
Num. 33:8Ps. 66:6
78:13Is. 63:161 Cor. 10:1Evr. 11:29
lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele stăteau ca un zid
14:22
Hab. 3:10
la dreapta și la stânga lor. 23Egiptenii i-au urmărit, și toţi caii lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării. 24În straja dimineţii, Domnul
14:24
Ps. 77:17
, din stâlpul de foc și de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeală în tabăra egiptenilor. 25A scos roţile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se
14:25
Vers. 14.

luptă pentru el împotriva egiptenilor.” 26Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi
14:26
Vers. 16.

mâna spre mare, și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreţii lor.” 27Moise și-a întins mâna spre mare. Și, înspre dimineaţă, marea și-a luat
14:27
Ios. 4:18
iarăși repeziciunea cursului și, la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit
14:27
Cap. 15:1,7.

pe egipteni în mijlocul mării. 28Apele s-au
14:28
Hab. 3:8,13
întors și au
14:28
Ps. 106:11
acoperit carele, călăreţii și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat. 29Dar copiii
14:29
Vers. 22.
Ps. 77:20Ps. 78:52,53
lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. 30În ziua aceea, Domnul a izbăvit
14:30
Ps. 106:8,10
pe Israel din mâna egiptenilor, și Israel a văzut
14:30
Ps. 58:10
59:10
pe egipteni morţi pe ţărmul mării. 31Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut
14:31
Cap. 4:31;
19:9Ps. 106:12Ioan 2:11
11:45
în Domnul și în robul Său Moise.