Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Cântarea de laudă

151Atunci

15:1
Jud. 5:12 Sam. 22:1Ps. 106:12
, Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis:

„Voi cânta

15:1
Vers. 21.

Domnului, căci Și-a arătat slava:

A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.

2Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de

15:2
Deut. 10:21Ps. 18:2
22:3
59:17
62:6
109:1
118:14
140:7Is. 12:2Hab. 3:18,19
laudă:

El m-a scăpat.

El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.

El este Dumnezeul tatălui

15:2
Cap. 3:15,16.

meu: pe El Îl voi
15:2
2 Sam. 22:47Ps. 99:5
118:28Is. 25:1
preamări.

3Domnul este un războinic

15:3
Ps. 24:8Apoc. 19:11
viteaz:

Numele

15:3
Cap. 6:3.
Ps. 83:18
Lui este Domnul.

4El a aruncat în mare carele

15:4
Cap. 14:28.

lui Faraon și oastea lui;

Luptătorii lui aleși

15:4
Cap. 14:7.

au fost înghiţiţi în Marea Roșie.

5I-au acoperit

15:5
Cap. 14:28.

valurile

Și s-au coborât

15:5
Neem. 9:11
în fundul apelor, ca o piatră.

6Dreapta

15:6
Ps. 118:15,16
Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria;

Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași.

7Prin mărimea măreţiei

15:7
Deut. 33:26
Tale,

Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi;

Îţi dezlănţui mânia

Și ea-i mistuie

15:7
Ps. 59:13
ca pe
15:7
Is. 5:24
47:14
o trestie.

8La suflarea

15:8
Cap. 14:21.
2 Sam. 22:16Iov 4:92 Tes. 2:8
nărilor Tale, s-au îngrămădit apele,

S-au ridicat talazurile

15:8
Ps. 78:13Hab. 3:10
ca un zid

Și s-au închegat valurile în mijlocul mării.

9Vrăjmașul

15:9
Jud. 5:30
zicea: ‘Îi voi urmări, îi voi ajunge,

Voi împărţi

15:9
Gen. 49:27Is. 53:12Luca 11:22
prada de război;

Mă voi răzbuna pe ei,

Voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!’

10Dar Tu ai

15:10
Cap. 14:21.

suflat cu suflarea Ta

Și marea

15:10
Vers. 5. Cap. 14:28.

i-a acoperit;

Ca plumbul s-au afundat

În adâncimea apelor.

11Cine

15:11
2 Sam. 7:221 Împ. 8:23Ps. 71:19
86:8
89:6,8Ier. 10:6
49:19
este ca Tine între dumnezei, Doamne?

Cine este ca Tine minunat

15:11
Is. 6:3
în sfinţenie,

Bogat în fapte de laudă

Și făcător

15:11
Ps. 77:14
de minuni?

12Tu Ţi-ai întins mâna

15:12
Vers. 6.

dreaptă,

Și i-a înghiţit pământul.

13Prin îndurarea Ta, Tu ai

15:13
Ps. 77:15,20
78:52
80:1
106:9Is. 63:12,13Ier. 2:6
călăuzit

Și ai izbăvit pe poporul acesta,

Iar prin puterea Ta îl îndrepţi

Spre

15:13
Ps. 78:54
locașul sfinţeniei Tale.

14Popoarele

15:14
Num. 14:14Deut. 2:25Ios. 2:9,10
vor afla lucrul acesta și se vor cutremura:

Apucă groaza

15:14
Ps. 48:6
pe filisteni,

15Se înspăimântă

15:15
Gen. 36:40
căpeteniile
15:15
Deut. 2:4
Edomului

Și un tremur apucă pe

15:15
Num. 22:3Hab. 3:7
războinicii lui Moab.

Toţi

15:15
Ios. 5:1
locuitorii Canaanului leșină de la inimă.

16Îi va apuca

15:16
Deut. 2:25
11:25Ios. 2:9
teama și spaima;

Iar văzând măreţia braţului Tău,

Vor sta muţi ca

15:16
1 Sam. 25:37
o piatră,

Până va trece poporul Tău, Doamne!

Până va trece

Poporul pe care Ţi l-ai

15:16
Cap. 19:5.
Deut. 32:92 Sam. 7:23Ps. 74:2Is. 43:1,3
51:10Ier. 31:11Tit 2:141 Pet. 2:92 Pet. 2:1
răscumpărat.

17Tu îi vei aduce și-i vei așeza

15:17
Ps. 44:2
80:8
pe muntele moștenirii Tale,

În locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaș, Doamne,

La Templul

15:17
Ps. 78:54
pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!

18Și Domnul

15:18
Ps. 10:16
29:10
146:10Is. 57:15
va împărăţi în veac și în veci de veci.

19Căci caii

15:19
Cap. 14:23.
Prov. 21:31
lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat în mare,

Și Domnul

15:19
Cap. 14:28,29.

a adus peste ei apele mării;

Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării.”

20Maria

15:20
Jud. 4:41 Sam. 10:5
, prorociţa
15:20
Num. 26:59
, sora lui Aaron, a
15:20
1 Sam. 18:6
luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu
15:20
Jud. 11:34
21:212 Sam. 6:16Ps. 68:11,25
149:3
150:4
timpane și jucând.

21Maria răspundea

15:21
1 Sam. 18:7
copiilor lui Israel
15:21
Vers. 1.

: „Cântaţi Domnului, căci Și-a arătat slava:

A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.”

Apele de la Mara

22Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia

15:22
Gen. 16:7
25:18
Șur și, după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. 23Au ajuns la
15:23
Num. 33:8
Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amărăciune). 24Poporul a cârtit
15:24
Cap. 16:2;
17:3
împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?” 25Moise a strigat
15:25
Cap. 14:10;
17:4Ps. 50:15
către Domnul, și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat
15:25
2 Împ. 2:21
4:41
în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul
15:25
Ios. 24:25
poporului legi și porunci și acolo l-a pus la
15:25
Cap. 16:4.
Deut. 8:2,16Jud. 2:22
3:1,4Ps. 66:10
81:7
încercare. 26El a zis: „Dacă
15:26
Deut. 7:12,15
vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile
15:26
Deut. 28:27,60
cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul
15:26
Cap. 23:25.
Ps. 41:3,4
103:3
147:3
, care te vindecă.” 27Au ajuns la
15:27
Num. 33:9
Elim, unde erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici. Și au tăbărât acolo, lângă apă.