Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Trecerea Mării Roșii

141Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Spune copiilor lui Israel să se întoarcă

14:2
Cap. 13:18.
și să tăbărască înaintea Pi-Hahirotului
14:2
Num. 33:7
, între Migdol
14:2
Ier. 44:1
și mare, faţă în faţă cu Baal-Ţefon: în dreptul locului acestuia să tăbărâţi, lângă mare. 3Faraon va zice despre copiii lui Israel: ‘S-au
14:3
Ps. 71:11
rătăcit prin ţară; îi închide pustia.’ 4Eu
14:4
Cap. 4:21;
voi împietri inima lui Faraon, și-i va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava
14:4
Cap. 9:16. Vers. 17,18.
Mea, și
14:4
Cap. 7:5.
egiptenii vor ști că Eu sunt Domnul.” Copiii lui Israel au făcut așa. 5S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci, inima
14:5
Ps. 105:25
lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat faţă de popor. Ei au zis: „Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească?” 6Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. 7A luat
14:7
Cap. 15:4.
șase sute de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului; în toate erau luptători. 8Domnul a împietrit
14:8
Vers. 4.
inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui
14:8
Cap. 6:1;
Israel ieșiseră gata de luptă. 9Egiptenii
14:9
Cap. 15:9.
i-au urmărit, și toţi caii, carele lui Faraon, călăreţii lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâţi lângă mare, lângă Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon. 10Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat
14:10
Ios. 24:7Neem. 9:9Ps. 34:17
107:6
către Domnul după ajutor. 11Ei au zis
14:11
Ps. 106:7,8
lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? 12Nu-ţi
14:12
Cap. 5:21;
spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?” 13Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi
14:13
2 Cron. 20:15,17Is. 41:10,13,14
de nimic, staţi pe loc și veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. 14Domnul
14:14
Vers. 25.
Se va lupta pentru voi, dar voi staţi
14:14
Is. 30:15
liniștiţi.” 15Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. 16Tu
14:16
Vers. 21,26. Cap. 7:19.
ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. 17Eu voi împietri
14:17
Vers. 8. Cap. 7:3.
inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava
14:17
Vers. 4.
Mea. 18Și vor ști
14:18
Vers. 4.
egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava Mea.” 19Îngerul lui Dumnezeu, care
14:19
Cap. 13:21;
mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a schimbat locul și a mers înapoia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoia lor. 20El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta
14:20
Is. 8:142 Cor. 4:3
pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. 21Moise și-a întins
14:21
Vers. 16.
mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat
14:21
Ps. 66:6
marea, și apele s-au despărţit
14:21
Cap. 15:8.
în două. 22Copiii
14:22
Vers. 29. Cap. 15:19.
lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele stăteau ca un zid
14:22
Hab. 3:10
la dreapta și la stânga lor. 23Egiptenii i-au urmărit, și toţi caii lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării. 24În straja dimineţii, Domnul
14:24
Ps. 77:17
, din stâlpul de foc și de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeală în tabăra egiptenilor. 25A scos roţile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se
14:25
Vers. 14.
luptă pentru el împotriva egiptenilor.” 26Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi
14:26
Vers. 16.
mâna spre mare, și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreţii lor.” 27Moise și-a întins mâna spre mare. Și, înspre dimineaţă, marea și-a luat
14:27
Ios. 4:18
iarăși repeziciunea cursului și, la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit
14:27
Cap. 15:1,7.
pe egipteni în mijlocul mării. 28Apele s-au
14:28
Hab. 3:8,13
întors și au
14:28
Ps. 106:11
acoperit carele, călăreţii și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat. 29Dar copiii
14:29
Vers. 22.
lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. 30În ziua aceea, Domnul a izbăvit
14:30
Ps. 106:8,10
pe Israel din mâna egiptenilor, și Israel a văzut
14:30
Ps. 58:10
59:10
pe egipteni morţi pe ţărmul mării. 31Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut
14:31
Cap. 4:31;
în Domnul și în robul Său Moise.

15

Cântarea de laudă

151Atunci

15:1
Jud. 5:12 Sam. 22:1Ps. 106:12
, Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis:

„Voi cânta

15:1
Vers. 21.
Domnului, căci Și-a arătat slava:

A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.

2Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de

15:2
Deut. 10:21Ps. 18:2
22:3
59:17
62:6
109:1
118:14
140:7Is. 12:2Hab. 3:18,19
laudă:

El m-a scăpat.

El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.

El este Dumnezeul tatălui

15:2
Cap. 3:15,16.
meu: pe El Îl voi
15:2
2 Sam. 22:47Ps. 99:5
118:28Is. 25:1
preamări.

3Domnul este un războinic

15:3
Ps. 24:8Apoc. 19:11
viteaz:

Numele

15:3
Cap. 6:3.
Lui este Domnul.

4El a aruncat în mare carele

15:4
Cap. 14:28.
lui Faraon și oastea lui;

Luptătorii lui aleși

15:4
Cap. 14:7.
au fost înghiţiţi în Marea Roșie.

5I-au acoperit

15:5
Cap. 14:28.
valurile

Și s-au coborât

15:5
Neem. 9:11
în fundul apelor, ca o piatră.

6Dreapta

15:6
Ps. 118:15,16
Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria;

Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași.

7Prin mărimea măreţiei

15:7
Deut. 33:26
Tale,

Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi;

Îţi dezlănţui mânia

Și ea-i mistuie

15:7
Ps. 59:13
ca pe
15:7
Is. 5:24
47:14
o trestie.

8La suflarea

15:8
Cap. 14:21.
nărilor Tale, s-au îngrămădit apele,

S-au ridicat talazurile

15:8
Ps. 78:13Hab. 3:10
ca un zid

Și s-au închegat valurile în mijlocul mării.

9Vrăjmașul

15:9
Jud. 5:30
zicea: ‘Îi voi urmări, îi voi ajunge,

Voi împărţi

15:9
Gen. 49:27Is. 53:12Luca 11:22
prada de război;

Mă voi răzbuna pe ei,

Voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!’

10Dar Tu ai

15:10
Cap. 14:21.
suflat cu suflarea Ta

Și marea

15:10
Vers. 5. Cap. 14:28.
i-a acoperit;

Ca plumbul s-au afundat

În adâncimea apelor.

11Cine

15:11
2 Sam. 7:221 Împ. 8:23Ps. 71:19
86:8
89:6,8Ier. 10:6
49:19
este ca Tine între dumnezei, Doamne?

Cine este ca Tine minunat

15:11
Is. 6:3
în sfinţenie,

Bogat în fapte de laudă

Și făcător

15:11
Ps. 77:14
de minuni?

12Tu Ţi-ai întins mâna

15:12
Vers. 6.
dreaptă,

Și i-a înghiţit pământul.

13Prin îndurarea Ta, Tu ai

15:13
Ps. 77:15,20
78:52
80:1
106:9Is. 63:12,13Ier. 2:6
călăuzit

Și ai izbăvit pe poporul acesta,

Iar prin puterea Ta îl îndrepţi

Spre

15:13
Ps. 78:54
locașul sfinţeniei Tale.

14Popoarele

15:14
Num. 14:14Deut. 2:25Ios. 2:9,10
vor afla lucrul acesta și se vor cutremura:

Apucă groaza

15:14
Ps. 48:6
pe filisteni,

15Se înspăimântă

15:15
Gen. 36:40
căpeteniile
15:15
Deut. 2:4
Edomului

Și un tremur apucă pe

15:15
Num. 22:3Hab. 3:7
războinicii lui Moab.

Toţi

15:15
Ios. 5:1
locuitorii Canaanului leșină de la inimă.

16Îi va apuca

15:16
Deut. 2:25
11:25Ios. 2:9
teama și spaima;

Iar văzând măreţia braţului Tău,

Vor sta muţi ca

15:16
1 Sam. 25:37
o piatră,

Până va trece poporul Tău, Doamne!

Până va trece

Poporul pe care Ţi l-ai

15:16
Cap. 19:5.
răscumpărat.

17Tu îi vei aduce și-i vei așeza

15:17
Ps. 44:2
80:8
pe muntele moștenirii Tale,

În locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaș, Doamne,

La Templul

15:17
Ps. 78:54
pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!

18Și Domnul

15:18
Ps. 10:16
29:10
146:10Is. 57:15
va împărăţi în veac și în veci de veci.

19Căci caii

15:19
Cap. 14:23.
lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat în mare,

Și Domnul

15:19
Cap. 14:28,29.
a adus peste ei apele mării;

Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării.”

20Maria

15:20
Jud. 4:41 Sam. 10:5
, prorociţa
15:20
Num. 26:59
, sora lui Aaron, a
15:20
1 Sam. 18:6
luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu
15:20
Jud. 11:34
21:212 Sam. 6:16Ps. 68:11,25
149:3
150:4
timpane și jucând.

21Maria răspundea

15:21
1 Sam. 18:7
copiilor lui Israel
15:21
Vers. 1.
: „Cântaţi Domnului, căci Și-a arătat slava:

A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.”

Apele de la Mara

22Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia

15:22
Gen. 16:7
25:18
Șur și, după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. 23Au ajuns la
15:23
Num. 33:8
Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amărăciune). 24Poporul a cârtit
15:24
Cap. 16:2;
împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?” 25Moise a strigat
15:25
Cap. 14:10;
către Domnul, și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat
15:25
2 Împ. 2:21
4:41
în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul
15:25
Ios. 24:25
poporului legi și porunci și acolo l-a pus la
15:25
Cap. 16:4.
încercare. 26El a zis: „Dacă
15:26
Deut. 7:12,15
vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile
15:26
Deut. 28:27,60
cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul
15:26
Cap. 23:25.
, care te vindecă.” 27Au ajuns la
15:27
Num. 33:9
Elim, unde erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici. Și au tăbărât acolo, lângă apă.

16

Cârtirile în Sin – Prepeliţele și mana. Sabatul

161Toată adunarea copiilor lui Israel a

16:1
Num. 33:10,11
plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin
16:1
Ezec. 30:15
, care este între Elim și Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua, după ieșirea lor din ţara Egiptului. 2Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit
16:2
Cap. 15:24.
în pustia aceea împotriva lui Moise și Aaron. 3Copiii lui Israel le-au zis: „Cum de
16:3
Plâng. 4:9
n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când
16:3
Num. 11:4,5
ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustia aceasta ca să faceţi să moară de foame toată mulţimea aceasta.” 4Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine
16:4
Ps. 78:24,25
105:40Ioan 6:31,321 Cor. 10:3
din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la
16:4
Cap. 15:25.
încercare și să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea. 5În ziua a șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea
16:5
Vers. 22.
de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi.” 6Moise și Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: „Astă-seară
16:6
Vers. 12,13. Cap. 6:7.
, veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos din ţara Egiptului. 7Și mâine dimineaţă, veţi vedea slava
16:7
Vers. 10.
Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului; căci ce
16:7
Num. 16:11
suntem noi, ca să cârtiţi împotriva noastră?” 8Moise a zis: „Domnul vă va da astă-seară carne de mâncat, și mâine dimineaţă vă va da pâine să vă săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui; căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva
16:8
1 Sam. 8:7Luca 10:16Rom. 13:2
Domnului.” 9Moise a zis lui Aaron: „Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: ‘Apropiaţi-vă
16:9
Num. 16:16
înaintea Domnului, căci v-a auzit cârtirile.’” 10Și, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustie, și iată că slava Domnului s-a
16:10
Vers. 7. Cap. 13:21.
arătat în nor. 11Domnul, vorbind lui Moise, a zis: 12„Am
16:12
Vers. 8.
auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ‘Între cele
16:12
Vers. 6.
două seri aveţi să mâncaţi carne, și dimineaţa
16:12
Vers. 7.
vă veţi sătura de pâine și veţi ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 13Seara au venit niște
16:13
Num. 11:31Ps. 78:27,28
105:40
prepeliţe și au acoperit tabăra, și dimineaţa s-a așezat un strat gros de rouă
16:13
Num. 11:9
în jurul taberei. 14Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva
16:14
Num. 11:7Deut. 8:3Neem. 9:15Ps. 78:24
105:40
mărunt ca niște grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă albă pe pământ. 15Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: „Ce este aceasta?” căci nu știau ce este. Moise le-a zis: „Este
16:15
Ioan 6:31,49,581 Cor. 10:3
pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.” 16Iată ce a poruncit Domnul: „Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un
16:16
Vers. 36.
omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.” 17Israeliţii au făcut așa și au strâns unii mai mult, alţii mai puţin. 18În urmă o măsurau cu omerul, și cine
16:18
2 Cor. 8:15
strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puţin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. 19Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţa.” 20N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineaţa, dar a făcut viermi și s-a împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. 21Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și, când venea căldura soarelui, se topea. 22În ziua a șasea, au strâns hrană îndoit, și anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. 23Și Moise le-a zis: „Domnul a poruncit așa. Mâine este ziua de
16:23
Gen. 2:331:15
35:3Lev. 23:3
odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert și păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!” 24Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise, și nu s-a
16:24
Vers. 20.
împuţit și n-a făcut viermi. 25Moise a zis: „Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp. 26Veţi strânge timp
16:26
Cap. 20:9,10.
de șase zile, dar în ziua a șaptea, care este Sabatul, nu va fi.” 27În ziua a șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană, și n-au găsit. 28Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Până când aveţi de gând să nu păziţi
16:28
2 Împ. 17:14Ps. 78:10,22
106:13
poruncile și legile Mele? 29Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui și, în ziua a șaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găsește.” 30Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. 31Casa lui Israel a numit hrana aceasta „mană”16:31 Mana, numită așa pentru că israeliţii, când au văzut-o întâia dată, au strigat: „Man hu?” (Ce este aceasta?) (vers. 15).. Ea semăna
16:31
Num. 11:7,8
cu bobul de coriandru; era albă și avea un gust de turtă cu miere. 32Moise a zis: „Iată ce a poruncit Domnul: ‘Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustie, după ce v-am scos din ţara Egiptului.’” 33Și Moise a zis lui Aaron
16:33
Evr. 9:4
: „Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmașii voștri.” 34După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus
16:34
Cap. 25:16,21;
înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat. 35Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci
16:35
Num. 33:38Deut. 8:2,3Neem. 9:20,21Ioan 6:31,49
de ani, până
16:35
Ios. 5:12Neem. 9:15
la sosirea lor într-o ţară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele ţării Canaanului. 36Omerul este a zecea parte dintr-o efă.