Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Cârtirile în Sin – Prepeliţele și mana. Sabatul

161Toată adunarea copiilor lui Israel a

16:1
Num. 33:10,11
plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin
16:1
Ezec. 30:15
, care este între Elim și Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua, după ieșirea lor din ţara Egiptului. 2Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit
16:2
Cap. 15:24.
Ps. 106:251 Cor. 10:10
în pustia aceea împotriva lui Moise și Aaron. 3Copiii lui Israel le-au zis: „Cum de
16:3
Plâng. 4:9
n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când
16:3
Num. 11:4,5
ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustia aceasta ca să faceţi să moară de foame toată mulţimea aceasta.” 4Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine
16:4
Ps. 78:24,25
105:40Ioan 6:31,321 Cor. 10:3
din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la
16:4
Cap. 15:25.
Deut. 8:2,16
încercare și să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea. 5În ziua a șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea
16:5
Vers. 22.
Lev. 25:21
de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi.” 6Moise și Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: „Astă-seară
16:6
Vers. 12,13. Cap. 6:7.
Num. 16:28-30
, veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos din ţara Egiptului. 7Și mâine dimineaţă, veţi vedea slava
16:7
Vers. 10.
Is. 35:2Is. 40:5Ioan 11:4,40
Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului; căci ce
16:7
Num. 16:11
suntem noi, ca să cârtiţi împotriva noastră?” 8Moise a zis: „Domnul vă va da astă-seară carne de mâncat, și mâine dimineaţă vă va da pâine să vă săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui; căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva
16:8
1 Sam. 8:7Luca 10:16Rom. 13:2
Domnului.” 9Moise a zis lui Aaron: „Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: ‘Apropiaţi-vă
16:9
Num. 16:16
înaintea Domnului, căci v-a auzit cârtirile.’” 10Și, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustie, și iată că slava Domnului s-a
16:10
Vers. 7. Cap. 13:21.
Num. 16:191 Împ. 8:10,11
arătat în nor. 11Domnul, vorbind lui Moise, a zis: 12„Am
16:12
Vers. 8.

auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ‘Între cele
16:12
Vers. 6.

două seri aveţi să mâncaţi carne, și dimineaţa
16:12
Vers. 7.

vă veţi sătura de pâine și veţi ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 13Seara au venit niște
16:13
Num. 11:31Ps. 78:27,28
105:40
prepeliţe și au acoperit tabăra, și dimineaţa s-a așezat un strat gros de rouă
16:13
Num. 11:9
în jurul taberei. 14Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva
16:14
Num. 11:7Deut. 8:3Neem. 9:15Ps. 78:24
105:40
mărunt ca niște grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă albă pe pământ. 15Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: „Ce este aceasta?” căci nu știau ce este. Moise le-a zis: „Este
16:15
Ioan 6:31,49,581 Cor. 10:3
pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.” 16Iată ce a poruncit Domnul: „Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un
16:16
Vers. 36.

omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.” 17Israeliţii au făcut așa și au strâns unii mai mult, alţii mai puţin. 18În urmă o măsurau cu omerul, și cine
16:18
2 Cor. 8:15
strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puţin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. 19Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţa.” 20N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineaţa, dar a făcut viermi și s-a împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. 21Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și, când venea căldura soarelui, se topea. 22În ziua a șasea, au strâns hrană îndoit, și anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. 23Și Moise le-a zis: „Domnul a poruncit așa. Mâine este ziua de
16:23
Gen. 2:331:15
35:3Lev. 23:3
odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert și păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!” 24Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise, și nu s-a
16:24
Vers. 20.

împuţit și n-a făcut viermi. 25Moise a zis: „Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp. 26Veţi strânge timp
16:26
Cap. 20:9,10.

de șase zile, dar în ziua a șaptea, care este Sabatul, nu va fi.” 27În ziua a șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană, și n-au găsit. 28Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Până când aveţi de gând să nu păziţi
16:28
2 Împ. 17:14Ps. 78:10,22
106:13
poruncile și legile Mele? 29Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui și, în ziua a șaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găsește.” 30Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. 31Casa lui Israel a numit hrana aceasta „mană”16:31 Mana, numită așa pentru că israeliţii, când au văzut-o întâia dată, au strigat: „Man hu?” (Ce este aceasta?) (vers. 15).. Ea semăna
16:31
Num. 11:7,8
cu bobul de coriandru; era albă și avea un gust de turtă cu miere. 32Moise a zis: „Iată ce a poruncit Domnul: ‘Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustie, după ce v-am scos din ţara Egiptului.’” 33Și Moise a zis lui Aaron
16:33
Evr. 9:4
: „Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmașii voștri.” 34După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus
16:34
Cap. 25:16,21;
40:20Num. 17:10Deut. 10:51 Împ. 8:9
înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat. 35Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci
16:35
Num. 33:38Deut. 8:2,3Neem. 9:20,21Ioan 6:31,49
de ani, până
16:35
Ios. 5:12Neem. 9:15
la sosirea lor într-o ţară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele ţării Canaanului. 36Omerul este a zecea parte dintr-o efă.