Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Cântarea de laudă

151Atunci

15:1
Jud. 5:12 Sam. 22:1Ps. 106:12
, Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis:

„Voi cânta

15:1
Vers. 21.
Domnului, căci Și-a arătat slava:

A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.

2Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de

15:2
Deut. 10:21Ps. 18:2
22:3
59:17
62:6
109:1
118:14
140:7Is. 12:2Hab. 3:18,19
laudă:

El m-a scăpat.

El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.

El este Dumnezeul tatălui

15:2
Cap. 3:15,16.
meu: pe El Îl voi
15:2
2 Sam. 22:47Ps. 99:5
118:28Is. 25:1
preamări.

3Domnul este un războinic

15:3
Ps. 24:8Apoc. 19:11
viteaz:

Numele

15:3
Cap. 6:3.
Lui este Domnul.

4El a aruncat în mare carele

15:4
Cap. 14:28.
lui Faraon și oastea lui;

Luptătorii lui aleși

15:4
Cap. 14:7.
au fost înghiţiţi în Marea Roșie.

5I-au acoperit

15:5
Cap. 14:28.
valurile

Și s-au coborât

15:5
Neem. 9:11
în fundul apelor, ca o piatră.

6Dreapta

15:6
Ps. 118:15,16
Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria;

Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași.

7Prin mărimea măreţiei

15:7
Deut. 33:26
Tale,

Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi;

Îţi dezlănţui mânia

Și ea-i mistuie

15:7
Ps. 59:13
ca pe
15:7
Is. 5:24
47:14
o trestie.

8La suflarea

15:8
Cap. 14:21.
nărilor Tale, s-au îngrămădit apele,

S-au ridicat talazurile

15:8
Ps. 78:13Hab. 3:10
ca un zid

Și s-au închegat valurile în mijlocul mării.

9Vrăjmașul

15:9
Jud. 5:30
zicea: ‘Îi voi urmări, îi voi ajunge,

Voi împărţi

15:9
Gen. 49:27Is. 53:12Luca 11:22
prada de război;

Mă voi răzbuna pe ei,

Voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!’

10Dar Tu ai

15:10
Cap. 14:21.
suflat cu suflarea Ta

Și marea

15:10
Vers. 5. Cap. 14:28.
i-a acoperit;

Ca plumbul s-au afundat

În adâncimea apelor.

11Cine

15:11
2 Sam. 7:221 Împ. 8:23Ps. 71:19
86:8
89:6,8Ier. 10:6
49:19
este ca Tine între dumnezei, Doamne?

Cine este ca Tine minunat

15:11
Is. 6:3
în sfinţenie,

Bogat în fapte de laudă

Și făcător

15:11
Ps. 77:14
de minuni?

12Tu Ţi-ai întins mâna

15:12
Vers. 6.
dreaptă,

Și i-a înghiţit pământul.

13Prin îndurarea Ta, Tu ai

15:13
Ps. 77:15,20
78:52
80:1
106:9Is. 63:12,13Ier. 2:6
călăuzit

Și ai izbăvit pe poporul acesta,

Iar prin puterea Ta îl îndrepţi

Spre

15:13
Ps. 78:54
locașul sfinţeniei Tale.

14Popoarele

15:14
Num. 14:14Deut. 2:25Ios. 2:9,10
vor afla lucrul acesta și se vor cutremura:

Apucă groaza

15:14
Ps. 48:6
pe filisteni,

15Se înspăimântă

15:15
Gen. 36:40
căpeteniile
15:15
Deut. 2:4
Edomului

Și un tremur apucă pe

15:15
Num. 22:3Hab. 3:7
războinicii lui Moab.

Toţi

15:15
Ios. 5:1
locuitorii Canaanului leșină de la inimă.

16Îi va apuca

15:16
Deut. 2:25
11:25Ios. 2:9
teama și spaima;

Iar văzând măreţia braţului Tău,

Vor sta muţi ca

15:16
1 Sam. 25:37
o piatră,

Până va trece poporul Tău, Doamne!

Până va trece

Poporul pe care Ţi l-ai

15:16
Cap. 19:5.
răscumpărat.

17Tu îi vei aduce și-i vei așeza

15:17
Ps. 44:2
80:8
pe muntele moștenirii Tale,

În locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaș, Doamne,

La Templul

15:17
Ps. 78:54
pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!

18Și Domnul

15:18
Ps. 10:16
29:10
146:10Is. 57:15
va împărăţi în veac și în veci de veci.

19Căci caii

15:19
Cap. 14:23.
lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat în mare,

Și Domnul

15:19
Cap. 14:28,29.
a adus peste ei apele mării;

Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării.”

20Maria

15:20
Jud. 4:41 Sam. 10:5
, prorociţa
15:20
Num. 26:59
, sora lui Aaron, a
15:20
1 Sam. 18:6
luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu
15:20
Jud. 11:34
21:212 Sam. 6:16Ps. 68:11,25
149:3
150:4
timpane și jucând.

21Maria răspundea

15:21
1 Sam. 18:7
copiilor lui Israel
15:21
Vers. 1.
: „Cântaţi Domnului, căci Și-a arătat slava:

A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.”

Apele de la Mara

22Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia

15:22
Gen. 16:7
25:18
Șur și, după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. 23Au ajuns la
15:23
Num. 33:8
Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amărăciune). 24Poporul a cârtit
15:24
Cap. 16:2;
împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?” 25Moise a strigat
15:25
Cap. 14:10;
către Domnul, și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat
15:25
2 Împ. 2:21
4:41
în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul
15:25
Ios. 24:25
poporului legi și porunci și acolo l-a pus la
15:25
Cap. 16:4.
încercare. 26El a zis: „Dacă
15:26
Deut. 7:12,15
vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile
15:26
Deut. 28:27,60
cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul
15:26
Cap. 23:25.
, care te vindecă.” 27Au ajuns la
15:27
Num. 33:9
Elim, unde erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici. Și au tăbărât acolo, lângă apă.

16

Cârtirile în Sin – Prepeliţele și mana. Sabatul

161Toată adunarea copiilor lui Israel a

16:1
Num. 33:10,11
plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin
16:1
Ezec. 30:15
, care este între Elim și Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua, după ieșirea lor din ţara Egiptului. 2Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit
16:2
Cap. 15:24.
în pustia aceea împotriva lui Moise și Aaron. 3Copiii lui Israel le-au zis: „Cum de
16:3
Plâng. 4:9
n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când
16:3
Num. 11:4,5
ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustia aceasta ca să faceţi să moară de foame toată mulţimea aceasta.” 4Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine
16:4
Ps. 78:24,25
105:40Ioan 6:31,321 Cor. 10:3
din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la
16:4
Cap. 15:25.
încercare și să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea. 5În ziua a șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea
16:5
Vers. 22.
de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi.” 6Moise și Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: „Astă-seară
16:6
Vers. 12,13. Cap. 6:7.
, veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos din ţara Egiptului. 7Și mâine dimineaţă, veţi vedea slava
16:7
Vers. 10.
Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului; căci ce
16:7
Num. 16:11
suntem noi, ca să cârtiţi împotriva noastră?” 8Moise a zis: „Domnul vă va da astă-seară carne de mâncat, și mâine dimineaţă vă va da pâine să vă săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui; căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva
16:8
1 Sam. 8:7Luca 10:16Rom. 13:2
Domnului.” 9Moise a zis lui Aaron: „Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: ‘Apropiaţi-vă
16:9
Num. 16:16
înaintea Domnului, căci v-a auzit cârtirile.’” 10Și, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustie, și iată că slava Domnului s-a
16:10
Vers. 7. Cap. 13:21.
arătat în nor. 11Domnul, vorbind lui Moise, a zis: 12„Am
16:12
Vers. 8.
auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ‘Între cele
16:12
Vers. 6.
două seri aveţi să mâncaţi carne, și dimineaţa
16:12
Vers. 7.
vă veţi sătura de pâine și veţi ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 13Seara au venit niște
16:13
Num. 11:31Ps. 78:27,28
105:40
prepeliţe și au acoperit tabăra, și dimineaţa s-a așezat un strat gros de rouă
16:13
Num. 11:9
în jurul taberei. 14Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva
16:14
Num. 11:7Deut. 8:3Neem. 9:15Ps. 78:24
105:40
mărunt ca niște grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă albă pe pământ. 15Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: „Ce este aceasta?” căci nu știau ce este. Moise le-a zis: „Este
16:15
Ioan 6:31,49,581 Cor. 10:3
pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.” 16Iată ce a poruncit Domnul: „Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un
16:16
Vers. 36.
omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.” 17Israeliţii au făcut așa și au strâns unii mai mult, alţii mai puţin. 18În urmă o măsurau cu omerul, și cine
16:18
2 Cor. 8:15
strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puţin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. 19Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţa.” 20N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineaţa, dar a făcut viermi și s-a împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. 21Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și, când venea căldura soarelui, se topea. 22În ziua a șasea, au strâns hrană îndoit, și anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. 23Și Moise le-a zis: „Domnul a poruncit așa. Mâine este ziua de
16:23
Gen. 2:331:15
35:3Lev. 23:3
odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert și păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!” 24Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise, și nu s-a
16:24
Vers. 20.
împuţit și n-a făcut viermi. 25Moise a zis: „Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp. 26Veţi strânge timp
16:26
Cap. 20:9,10.
de șase zile, dar în ziua a șaptea, care este Sabatul, nu va fi.” 27În ziua a șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană, și n-au găsit. 28Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Până când aveţi de gând să nu păziţi
16:28
2 Împ. 17:14Ps. 78:10,22
106:13
poruncile și legile Mele? 29Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui și, în ziua a șaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găsește.” 30Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. 31Casa lui Israel a numit hrana aceasta „mană”16:31 Mana, numită așa pentru că israeliţii, când au văzut-o întâia dată, au strigat: „Man hu?” (Ce este aceasta?) (vers. 15).. Ea semăna
16:31
Num. 11:7,8
cu bobul de coriandru; era albă și avea un gust de turtă cu miere. 32Moise a zis: „Iată ce a poruncit Domnul: ‘Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustie, după ce v-am scos din ţara Egiptului.’” 33Și Moise a zis lui Aaron
16:33
Evr. 9:4
: „Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmașii voștri.” 34După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus
16:34
Cap. 25:16,21;
înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat. 35Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci
16:35
Num. 33:38Deut. 8:2,3Neem. 9:20,21Ioan 6:31,49
de ani, până
16:35
Ios. 5:12Neem. 9:15
la sosirea lor într-o ţară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele ţării Canaanului. 36Omerul este a zecea parte dintr-o efă.

17

Refidim – Stânca din Horeb

171Toată

17:1
Cap. 16:1.
adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. 2Atunci, poporul
17:2
Num. 20:3,4
a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: „Dă-ne apă să bem!” Moise le-a răspuns: „Pentru ce căutaţi ceartă cu mine? Pentru ce ispitiţi
17:2
Deut. 6:16Ps. 78:18,41Is. 7:12Mat. 4:71 Cor. 10:9
pe Domnul?” 3Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea
17:3
Cap. 16:2.
împotriva lui Moise. El zicea: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii și turmele noastre?” 4Moise a strigat
17:4
Cap. 14:15.
către Domnul și a zis: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin, și au să mă
17:4
1 Sam. 30:6Ioan 8:59
10:31
ucidă cu pietre.” 5Domnul a zis lui Moise: „Treci
17:5
Ezec. 2:6
înaintea poporului și ia cu tine vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână și toiagul cu care ai
17:5
Cap. 7:20.
lovit râul și pornește! 6Iată
17:6
Num. 20:10,11Ps. 78:15,20
105:41
114:81 Cor. 10:4
, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca și va ţâșni apă din ea, și poporul va bea.” Moise a făcut așa în faţa bătrânilor lui Israel. 7El a numit locul acela Masa
17:7
Num. 20:13Ps. 81:7
95:8Evr. 3:8
și Meriba (Ispită și ceartă), căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?”

Înfrângerea lui Amalec

8Amalec

17:8
Gen. 36:12Num. 24:20Deut. 25:171 Sam. 15:2
a venit să bată pe Israel la Refidim. 9Atunci, Moise a zis lui
17:9
Fapte 7:45Evr. 4:8
Iosua: „Alege niște bărbaţi și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.” 10Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului. 11Când își ridica
17:11
Iac. 5:16
Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. 12Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui. 13Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. 14Domnul a zis lui Moise: „Scrie
17:14
Cap. 34:27.
lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, și spune lui Iosua că voi
17:14
Num. 24:20Deut. 25:191 Sam. 15:3,7
30:1,172 Sam. 8:12Ezra 9:14
șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.” 15Moise a zidit un altar și i-a pus numele „Domnul, steagul meu”17:15 Evreiește: Jehova-nisi.. 16El a zis: „Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!”