Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Cârtirile în Sin – Prepeliţele și mana. Sabatul

161Toată adunarea copiilor lui Israel a

16:1
Num. 33:10,11
plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin
16:1
Ezec. 30:15
, care este între Elim și Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua, după ieșirea lor din ţara Egiptului. 2Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit
16:2
Cap. 15:24.
în pustia aceea împotriva lui Moise și Aaron. 3Copiii lui Israel le-au zis: „Cum de
16:3
Plâng. 4:9
n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când
16:3
Num. 11:4,5
ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustia aceasta ca să faceţi să moară de foame toată mulţimea aceasta.” 4Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine
16:4
Ps. 78:24,25
105:40Ioan 6:31,321 Cor. 10:3
din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la
16:4
Cap. 15:25.
încercare și să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea. 5În ziua a șasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea
16:5
Vers. 22.
de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi.” 6Moise și Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: „Astă-seară
16:6
Vers. 12,13. Cap. 6:7.
, veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos din ţara Egiptului. 7Și mâine dimineaţă, veţi vedea slava
16:7
Vers. 10.
Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului; căci ce
16:7
Num. 16:11
suntem noi, ca să cârtiţi împotriva noastră?” 8Moise a zis: „Domnul vă va da astă-seară carne de mâncat, și mâine dimineaţă vă va da pâine să vă săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui; căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva
16:8
1 Sam. 8:7Luca 10:16Rom. 13:2
Domnului.” 9Moise a zis lui Aaron: „Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: ‘Apropiaţi-vă
16:9
Num. 16:16
înaintea Domnului, căci v-a auzit cârtirile.’” 10Și, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustie, și iată că slava Domnului s-a
16:10
Vers. 7. Cap. 13:21.
arătat în nor. 11Domnul, vorbind lui Moise, a zis: 12„Am
16:12
Vers. 8.
auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ‘Între cele
16:12
Vers. 6.
două seri aveţi să mâncaţi carne, și dimineaţa
16:12
Vers. 7.
vă veţi sătura de pâine și veţi ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 13Seara au venit niște
16:13
Num. 11:31Ps. 78:27,28
105:40
prepeliţe și au acoperit tabăra, și dimineaţa s-a așezat un strat gros de rouă
16:13
Num. 11:9
în jurul taberei. 14Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva
16:14
Num. 11:7Deut. 8:3Neem. 9:15Ps. 78:24
105:40
mărunt ca niște grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă albă pe pământ. 15Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: „Ce este aceasta?” căci nu știau ce este. Moise le-a zis: „Este
16:15
Ioan 6:31,49,581 Cor. 10:3
pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.” 16Iată ce a poruncit Domnul: „Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un
16:16
Vers. 36.
omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.” 17Israeliţii au făcut așa și au strâns unii mai mult, alţii mai puţin. 18În urmă o măsurau cu omerul, și cine
16:18
2 Cor. 8:15
strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puţin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. 19Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţa.” 20N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineaţa, dar a făcut viermi și s-a împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. 21Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și, când venea căldura soarelui, se topea. 22În ziua a șasea, au strâns hrană îndoit, și anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. 23Și Moise le-a zis: „Domnul a poruncit așa. Mâine este ziua de
16:23
Gen. 2:331:15
35:3Lev. 23:3
odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert și păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!” 24Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise, și nu s-a
16:24
Vers. 20.
împuţit și n-a făcut viermi. 25Moise a zis: „Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp. 26Veţi strânge timp
16:26
Cap. 20:9,10.
de șase zile, dar în ziua a șaptea, care este Sabatul, nu va fi.” 27În ziua a șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană, și n-au găsit. 28Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Până când aveţi de gând să nu păziţi
16:28
2 Împ. 17:14Ps. 78:10,22
106:13
poruncile și legile Mele? 29Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui și, în ziua a șaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găsește.” 30Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. 31Casa lui Israel a numit hrana aceasta „mană”16:31 Mana, numită așa pentru că israeliţii, când au văzut-o întâia dată, au strigat: „Man hu?” (Ce este aceasta?) (vers. 15).. Ea semăna
16:31
Num. 11:7,8
cu bobul de coriandru; era albă și avea un gust de turtă cu miere. 32Moise a zis: „Iată ce a poruncit Domnul: ‘Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustie, după ce v-am scos din ţara Egiptului.’” 33Și Moise a zis lui Aaron
16:33
Evr. 9:4
: „Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmașii voștri.” 34După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus
16:34
Cap. 25:16,21;
înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat. 35Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci
16:35
Num. 33:38Deut. 8:2,3Neem. 9:20,21Ioan 6:31,49
de ani, până
16:35
Ios. 5:12Neem. 9:15
la sosirea lor într-o ţară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele ţării Canaanului. 36Omerul este a zecea parte dintr-o efă.

17

Refidim – Stânca din Horeb

171Toată

17:1
Cap. 16:1.
adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. 2Atunci, poporul
17:2
Num. 20:3,4
a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: „Dă-ne apă să bem!” Moise le-a răspuns: „Pentru ce căutaţi ceartă cu mine? Pentru ce ispitiţi
17:2
Deut. 6:16Ps. 78:18,41Is. 7:12Mat. 4:71 Cor. 10:9
pe Domnul?” 3Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea
17:3
Cap. 16:2.
împotriva lui Moise. El zicea: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii și turmele noastre?” 4Moise a strigat
17:4
Cap. 14:15.
către Domnul și a zis: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin, și au să mă
17:4
1 Sam. 30:6Ioan 8:59
10:31
ucidă cu pietre.” 5Domnul a zis lui Moise: „Treci
17:5
Ezec. 2:6
înaintea poporului și ia cu tine vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână și toiagul cu care ai
17:5
Cap. 7:20.
lovit râul și pornește! 6Iată
17:6
Num. 20:10,11Ps. 78:15,20
105:41
114:81 Cor. 10:4
, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca și va ţâșni apă din ea, și poporul va bea.” Moise a făcut așa în faţa bătrânilor lui Israel. 7El a numit locul acela Masa
17:7
Num. 20:13Ps. 81:7
95:8Evr. 3:8
și Meriba (Ispită și ceartă), căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?”

Înfrângerea lui Amalec

8Amalec

17:8
Gen. 36:12Num. 24:20Deut. 25:171 Sam. 15:2
a venit să bată pe Israel la Refidim. 9Atunci, Moise a zis lui
17:9
Fapte 7:45Evr. 4:8
Iosua: „Alege niște bărbaţi și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.” 10Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului. 11Când își ridica
17:11
Iac. 5:16
Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. 12Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui. 13Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. 14Domnul a zis lui Moise: „Scrie
17:14
Cap. 34:27.
lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, și spune lui Iosua că voi
17:14
Num. 24:20Deut. 25:191 Sam. 15:3,7
30:1,172 Sam. 8:12Ezra 9:14
șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.” 15Moise a zidit un altar și i-a pus numele „Domnul, steagul meu”17:15 Evreiește: Jehova-nisi.. 16El a zis: „Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!”

18

Ietro la Moise

181Ietro

18:1
Cap. 2:16;
, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu
18:1
Ps. 44:1
77:14,15
78:4
105:5,43
106:2,8
pentru Moise și poporul Său Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. 2Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. 3A luat și pe cei doi
18:3
Fapte 7:29
fii ai Seforei; unul se numea Gherșom
18:3
Cap. 2:22.
(Străin), căci Moise zisese: „Locuiesc ca străin într-o ţară străină”, 4iar celălalt se numea Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu), căci zisese: „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon.” 5Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el, la muntele
18:5
Cap. 3:1,12.
lui Dumnezeu. 6A trimis vorbă lui Moise să-i spună: „Eu, socrul tău Ietro, vin la tine cu nevastă-ta și cu cei doi fii ai tăi.” 7Moise a ieșit
18:7
Gen. 14:17
18:2
19:11 Împ. 2:19
înaintea socrului său, s-a aruncat cu faţa la pământ și l-a sărutat
18:7
Gen. 29:13
33:4
. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. 8Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferinţele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise
18:8
Ps. 78:42
81:7
106:10
107:2
Domnul din ele. 9Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul lui Israel și pentru că-l izbăvise din mâna egiptenilor. 10Și Ietro a zis: „Binecuvântat
18:10
Gen. 14:202 Sam. 18:28Luca 1:68
să fie Domnul, care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El, care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor! 11Cunosc acum că Domnul este
18:11
2 Cron. 2:5Ps. 95:3
97:9
135:5
mai mare decât toţi dumnezeii, căci
18:11
Cap. 1:10,16,22;
în lucrul în care s-au purtat
18:11
1 Sam. 2:3Neem. 9:10,16,29Iov 40:11,12Ps. 31:23
119:21Luca 1:51
cu trufie, El a fost mai presus de ei.” 12Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere-de-tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toţi bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise, înaintea
18:12
Deut. 12:71 Cron. 29:221 Cor. 10:18,21,31
lui Dumnezeu.

Judecătorii

13A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul, și poporul a stat înaintea lui de dimineaţa până seara. 14Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, și tot poporul stă înaintea ta de dimineaţa până seara?” 15Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine

18:15
Lev. 24:12Num. 15:34
la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. 16Când au vreo treabă
18:16
Cap. 23:7;
, vin la mine; eu judec între ei și fac cunoscute
18:16
Lev. 24:15Num. 15:35
27:6
36:6-9
poruncile lui Dumnezeu și legile Lui.” 17Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. 18Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta, care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face
18:18
Num. 11:14,17Deut. 1:9,12
singur. 19Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, și Dumnezeu
18:19
Cap. 3:12.
va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului
18:19
Cap. 4:16;
înaintea lui Dumnezeu și du
18:19
Num. 27:5
pricinile înaintea lui Dumnezeu. 20Învaţă-i
18:20
Deut. 4:1,5
5:1
6:1,2
7:11
poruncile și legile și arată-le calea
18:20
Ps. 143:8
pe care trebuie s-o urmeze și ce
18:20
Deut. 1:18
trebuie să facă. 21Alege din tot poporul oameni
18:21
Vers. 25.
destoinici
18:21
Gen. 42:182 Sam. 23:32 Cron. 19:9
, temători de Dumnezeu, oameni de încredere
18:21
Ezec. 18:8
, vrăjmași
18:21
Deut. 16:19
ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. 22Ei să judece poporul în tot timpul
18:22
Vers. 26.
; să aducă
18:22
Vers. 26.
înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece ei înșiși. În felul acesta, îţi vei ușura sarcina, căci
18:22
Num. 11:17
o vor purta și ei împreună cu tine. 23Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îţi va porunci așa, vei putea
18:23
Vers. 18.
face faţă lucrurilor, și tot poporul acesta va ajunge fericit la
18:23
Gen. 18:33
30:252 Sam. 19:39
locul lui.” 24Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. 25Moise
18:25
Deut. 1:15Fapte 6:5
a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. 26Ei judecau
18:26
Vers. 22.
poporul tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile
18:26
Iov 29:16
grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. 27Apoi Moise a trimis
18:27
Num. 10:29,30
pe socrul său în ţara lui.