Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Refidim – Stânca din Horeb

171Toată

17:1
Cap. 16:1.
Num. 33:12,14
adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. 2Atunci, poporul
17:2
Num. 20:3,4
a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: „Dă-ne apă să bem!” Moise le-a răspuns: „Pentru ce căutaţi ceartă cu mine? Pentru ce ispitiţi
17:2
Deut. 6:16Ps. 78:18,41Is. 7:12Mat. 4:71 Cor. 10:9
pe Domnul?” 3Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea
17:3
Cap. 16:2.

împotriva lui Moise. El zicea: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii și turmele noastre?” 4Moise a strigat
17:4
Cap. 14:15.

către Domnul și a zis: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin, și au să mă
17:4
1 Sam. 30:6Ioan 8:59
10:31
ucidă cu pietre.” 5Domnul a zis lui Moise: „Treci
17:5
Ezec. 2:6
înaintea poporului și ia cu tine vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână și toiagul cu care ai
17:5
Cap. 7:20.
Num. 20:8
lovit râul și pornește! 6Iată
17:6
Num. 20:10,11Ps. 78:15,20
105:41
114:81 Cor. 10:4
, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca și va ţâșni apă din ea, și poporul va bea.” Moise a făcut așa în faţa bătrânilor lui Israel. 7El a numit locul acela Masa
17:7
Num. 20:13Ps. 81:7
95:8Evr. 3:8
și Meriba (Ispită și ceartă), căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?”

Înfrângerea lui Amalec

8Amalec

17:8
Gen. 36:12Num. 24:20Deut. 25:171 Sam. 15:2
a venit să bată pe Israel la Refidim. 9Atunci, Moise a zis lui
17:9
Fapte 7:45Evr. 4:8
Iosua: „Alege niște bărbaţi și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.” 10Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului. 11Când își ridica
17:11
Iac. 5:16
Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. 12Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui. 13Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. 14Domnul a zis lui Moise: „Scrie
17:14
Cap. 34:27.

lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, și spune lui Iosua că voi
17:14
Num. 24:20Deut. 25:191 Sam. 15:3,7
30:1,172 Sam. 8:12Ezra 9:14
șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.” 15Moise a zidit un altar și i-a pus numele „Domnul, steagul meu”17:15 Evreiește: Jehova-nisi.. 16El a zis: „Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!”