Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Ietro la Moise

181Ietro

18:1
Cap. 2:16;
3:1
, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu
18:1
Ps. 44:1
77:14,15
78:4
105:5,43
106:2,8
pentru Moise și poporul Său Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. 2Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. 3A luat și pe cei doi
18:3
Fapte 7:29
fii ai Seforei; unul se numea Gherșom
18:3
Cap. 2:22.

(Străin), căci Moise zisese: „Locuiesc ca străin într-o ţară străină”, 4iar celălalt se numea Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu), căci zisese: „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon.” 5Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el, la muntele
18:5
Cap. 3:1,12.

lui Dumnezeu. 6A trimis vorbă lui Moise să-i spună: „Eu, socrul tău Ietro, vin la tine cu nevastă-ta și cu cei doi fii ai tăi.” 7Moise a ieșit
18:7
Gen. 14:17
18:2
19:11 Împ. 2:19
înaintea socrului său, s-a aruncat cu faţa la pământ și l-a sărutat
18:7
Gen. 29:13
33:4
. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. 8Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferinţele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise
18:8
Ps. 78:42
81:7
106:10
107:2
Domnul din ele. 9Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul lui Israel și pentru că-l izbăvise din mâna egiptenilor. 10Și Ietro a zis: „Binecuvântat
18:10
Gen. 14:202 Sam. 18:28Luca 1:68
să fie Domnul, care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El, care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor! 11Cunosc acum că Domnul este
18:11
2 Cron. 2:5Ps. 95:3
97:9
135:5
mai mare decât toţi dumnezeii, căci
18:11
Cap. 1:10,16,22;
5:2,7
14:8,18
în lucrul în care s-au purtat
18:11
1 Sam. 2:3Neem. 9:10,16,29Iov 40:11,12Ps. 31:23
119:21Luca 1:51
cu trufie, El a fost mai presus de ei.” 12Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere-de-tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toţi bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise, înaintea
18:12
Deut. 12:71 Cron. 29:221 Cor. 10:18,21,31
lui Dumnezeu.

Judecătorii

13A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul, și poporul a stat înaintea lui de dimineaţa până seara. 14Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, și tot poporul stă înaintea ta de dimineaţa până seara?” 15Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine

18:15
Lev. 24:12Num. 15:34
la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. 16Când au vreo treabă
18:16
Cap. 23:7;
24:14Deut. 17:82 Sam. 15:3Iov 31:13Fapte 18:151 Cor. 6:1
, vin la mine; eu judec între ei și fac cunoscute
18:16
Lev. 24:15Num. 15:35
27:6
36:6-9
poruncile lui Dumnezeu și legile Lui.” 17Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. 18Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta, care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face
18:18
Num. 11:14,17Deut. 1:9,12
singur. 19Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, și Dumnezeu
18:19
Cap. 3:12.

va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului
18:19
Cap. 4:16;
20:19Deut. 5:5
înaintea lui Dumnezeu și du
18:19
Num. 27:5
pricinile înaintea lui Dumnezeu. 20Învaţă-i
18:20
Deut. 4:1,5
5:1
6:1,2
7:11
poruncile și legile și arată-le calea
18:20
Ps. 143:8
pe care trebuie s-o urmeze și ce
18:20
Deut. 1:18
trebuie să facă. 21Alege din tot poporul oameni
18:21
Vers. 25.
Deut. 1:15,16
16:182 Cron. 19:5-10Fapte 6:3
destoinici
18:21
Gen. 42:182 Sam. 23:32 Cron. 19:9
, temători de Dumnezeu, oameni de încredere
18:21
Ezec. 18:8
, vrăjmași
18:21
Deut. 16:19
ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. 22Ei să judece poporul în tot timpul
18:22
Vers. 26.

; să aducă
18:22
Vers. 26.
Lev. 24:11Num. 15:33
27:2
36:1Deut. 1:17
17:8
înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece ei înșiși. În felul acesta, îţi vei ușura sarcina, căci
18:22
Num. 11:17
o vor purta și ei împreună cu tine. 23Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îţi va porunci așa, vei putea
18:23
Vers. 18.

face faţă lucrurilor, și tot poporul acesta va ajunge fericit la
18:23
Gen. 18:33
30:252 Sam. 19:39
locul lui.” 24Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. 25Moise
18:25
Deut. 1:15Fapte 6:5
a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. 26Ei judecau
18:26
Vers. 22.

poporul tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile
18:26
Iov 29:16
grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. 27Apoi Moise a trimis
18:27
Num. 10:29,30
pe socrul său în ţara lui.