Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Pustia și muntele Sinai

191În luna a treia după ieșirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns

19:1
Num. 33:15
în ziua aceea în pustia Sinai. 2După ce au plecat de la Refidim
19:2
Cap. 17:1,8.

, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo, în faţa muntelui
19:2
Cap. 3:1,12.

. 3Moise
19:3
Cap. 20:21.
Fapte 7:38
s-a suit la Dumnezeu. Și Domnul l-a chemat
19:3
Cap. 3:4.

de pe munte, zicând: „Așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: 4‘Aţi
19:4
Deut. 29:2
văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat
19:4
Deut. 32:11Is. 63:9Apoc. 12:14
pe aripi de vultur și v-am adus aici la Mine. 5Acum
19:5
Deut. 5:2
, dacă veţi asculta glasul Meu și dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei
19:5
Deut. 4:20
7:6
14:2,21
26:18
32:8,91 Împ. 8:53Ps. 135:4Cânt. 8:12Is. 41:8
43:1Ier. 10:16Mal. 3:17Tit 2:14
dintre toate popoarele, căci tot pământul
19:5
Cap. 9:29.
Deut. 10:14Iov 41:11Ps. 24:1
50:121 Cor. 10:26,28
este al Meu; 6Îmi veţi fi o împărăţie
19:6
Deut. 33:2-41 Pet. 2:5,9Apoc. 1:6
5:10
20:6
de preoţi și un neam sfânt
19:6
Lev. 20:24,26Deut. 7:6
26:19
28:9Is. 62:121 Cor. 3:171 Tes. 5:27
. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.’” 7Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. 8Tot
19:8
Cap. 24:3,7.
Deut. 5:27
26:17
poporul a răspuns: „Vom face tot ce a zis Domnul!” Moise a spus Domnului cuvintele poporului. 9Și Domnul a zis lui Moise: „Iată, voi veni la tine într-un nor
19:9
Vers. 16. Cap. 20:21;
24:15,16Deut. 4:11Ps. 18:11,12
97:2Mat. 17:5
gros, pentru ca
19:9
Deut. 4:12,36Ioan 12:29,30
să audă poporul când îţi voi vorbi și să aibă totdeauna încredere
19:9
Cap. 14:31.

în tine.” Moise a spus Domnului cuvintele poporului.

Pregătirea pentru primirea Legii

10Și Domnul a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinţește-i

19:10
Lev. 11:44,45Evr. 10:22
azi și mâine și pune-i să-și spele
19:10
Vers. 14.
Gen. 35:2Lev. 15:5
hainele. 11Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul Se
19:11
Vers. 16,18. Cap. 34:35.
Deut. 33:2
va coborî în faţa întregului popor, pe muntele Sinai. 12Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui: ‘Să nu cumva să vă suiţi pe munte sau să vă atingeţi de poalele lui. Oricine se
19:12
Evr. 12:20
va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. 13Nicio mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge, să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeţi: dobitoc sau om nu va trăi.’ Când va suna trâmbiţa
19:13
Vers. 16,19.

, ei vor înainta spre munte.” 14Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfinţit
19:14
Vers. 10.

poporul și ei și-au spălat hainele. 15Și a zis poporului: „Fiţi gata
19:15
Vers. 11.

în trei zile; să nu vă apropiaţi de vreo
19:15
1 Sam. 21:4,5Zah. 7:31 Cor. 7:5
femeie.” 16A treia zi dimineaţa, au fost
19:16
Ps. 77:18Evr. 12:18,19Apoc. 4:5
8:5
11:19
tunete, fulgere și un nor
19:16
Vers. 9. Cap. 40:34.
2 Cron. 5:14
gros pe munte; trâmbiţa răsuna
19:16
Apoc. 1:10
4:1
cu putere și tot poporul din tabără a fost
19:16
Evr. 12:21
apucat de spaimă. 17Moise
19:17
Deut. 4:10
a scos poporul din tabără, spre întâmpinarea lui Dumnezeu, și s-au așezat la poalele muntelui. 18Muntele
19:18
Deut. 4:11
33:2Jud. 5:5Ps. 68:7,8Is. 6:4Hab. 3:3
Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse pe el în mijlocul focului
19:18
Cap. 3:2;
24:172 Cron. 7:1-3
. Fumul
19:18
Gen. 15:17Ps. 144:5Apoc. 15:8
acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, și tot
19:18
Ps. 68:8
77:18
114:7Ier. 4:24Evr. 12:26
muntele se cutremura cu putere. 19Trâmbiţa răsuna
19:19
Vers. 13.

tot mai puternic. Moise
19:19
Evr. 12:21Neem. 9:13Ps. 81:7
vorbea, și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. 20Domnul S-a coborât pe muntele Sinai, și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui. Și Moise s-a suit sus. 21Domnul a zis lui Moise: „Coboară-te și poruncește poporului cu tot dinadinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca
19:21
Cap. 3:5.
1 Sam. 6:19
să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. 22Preoţii care se apropie de Domnul să se sfinţească
19:22
Lev. 10:3
și ei, ca nu cumva să-i lovească
19:22
2 Sam. 6:7,8
Domnul cu moartea.” 23Moise a zis Domnului: „Poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot dinadinsul, zicând: ‘Hotărăște
19:23
Vers. 12.
Ios. 3:4
anumite margini în jurul muntelui și sfinţește-l.’” 24Domnul i-a zis: „Du-te, coboară-te și suie-te apoi iarăși cu Aaron, dar preoţii și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea.” 25Moise s-a coborât la popor și i-a spus aceste lucruri.