Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Ietro la Moise

181Ietro

18:1
Cap. 2:16;
, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu
18:1
Ps. 44:1
77:14,15
78:4
105:5,43
106:2,8
pentru Moise și poporul Său Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. 2Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. 3A luat și pe cei doi
18:3
Fapte 7:29
fii ai Seforei; unul se numea Gherșom
18:3
Cap. 2:22.
(Străin), căci Moise zisese: „Locuiesc ca străin într-o ţară străină”, 4iar celălalt se numea Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu), căci zisese: „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon.” 5Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el, la muntele
18:5
Cap. 3:1,12.
lui Dumnezeu. 6A trimis vorbă lui Moise să-i spună: „Eu, socrul tău Ietro, vin la tine cu nevastă-ta și cu cei doi fii ai tăi.” 7Moise a ieșit
18:7
Gen. 14:17
18:2
19:11 Împ. 2:19
înaintea socrului său, s-a aruncat cu faţa la pământ și l-a sărutat
18:7
Gen. 29:13
33:4
. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. 8Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferinţele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise
18:8
Ps. 78:42
81:7
106:10
107:2
Domnul din ele. 9Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul lui Israel și pentru că-l izbăvise din mâna egiptenilor. 10Și Ietro a zis: „Binecuvântat
18:10
Gen. 14:202 Sam. 18:28Luca 1:68
să fie Domnul, care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El, care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor! 11Cunosc acum că Domnul este
18:11
2 Cron. 2:5Ps. 95:3
97:9
135:5
mai mare decât toţi dumnezeii, căci
18:11
Cap. 1:10,16,22;
în lucrul în care s-au purtat
18:11
1 Sam. 2:3Neem. 9:10,16,29Iov 40:11,12Ps. 31:23
119:21Luca 1:51
cu trufie, El a fost mai presus de ei.” 12Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere-de-tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toţi bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise, înaintea
18:12
Deut. 12:71 Cron. 29:221 Cor. 10:18,21,31
lui Dumnezeu.

Judecătorii

13A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul, și poporul a stat înaintea lui de dimineaţa până seara. 14Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, și tot poporul stă înaintea ta de dimineaţa până seara?” 15Moise a răspuns socrului său: „Poporul vine

18:15
Lev. 24:12Num. 15:34
la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. 16Când au vreo treabă
18:16
Cap. 23:7;
, vin la mine; eu judec între ei și fac cunoscute
18:16
Lev. 24:15Num. 15:35
27:6
36:6-9
poruncile lui Dumnezeu și legile Lui.” 17Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. 18Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta, care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face
18:18
Num. 11:14,17Deut. 1:9,12
singur. 19Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, și Dumnezeu
18:19
Cap. 3:12.
va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului
18:19
Cap. 4:16;
înaintea lui Dumnezeu și du
18:19
Num. 27:5
pricinile înaintea lui Dumnezeu. 20Învaţă-i
18:20
Deut. 4:1,5
5:1
6:1,2
7:11
poruncile și legile și arată-le calea
18:20
Ps. 143:8
pe care trebuie s-o urmeze și ce
18:20
Deut. 1:18
trebuie să facă. 21Alege din tot poporul oameni
18:21
Vers. 25.
destoinici
18:21
Gen. 42:182 Sam. 23:32 Cron. 19:9
, temători de Dumnezeu, oameni de încredere
18:21
Ezec. 18:8
, vrăjmași
18:21
Deut. 16:19
ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. 22Ei să judece poporul în tot timpul
18:22
Vers. 26.
; să aducă
18:22
Vers. 26.
înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece ei înșiși. În felul acesta, îţi vei ușura sarcina, căci
18:22
Num. 11:17
o vor purta și ei împreună cu tine. 23Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îţi va porunci așa, vei putea
18:23
Vers. 18.
face faţă lucrurilor, și tot poporul acesta va ajunge fericit la
18:23
Gen. 18:33
30:252 Sam. 19:39
locul lui.” 24Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. 25Moise
18:25
Deut. 1:15Fapte 6:5
a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. 26Ei judecau
18:26
Vers. 22.
poporul tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile
18:26
Iov 29:16
grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. 27Apoi Moise a trimis
18:27
Num. 10:29,30
pe socrul său în ţara lui.

19

Pustia și muntele Sinai

191În luna a treia după ieșirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns

19:1
Num. 33:15
în ziua aceea în pustia Sinai. 2După ce au plecat de la Refidim
19:2
Cap. 17:1,8.
, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo, în faţa muntelui
19:2
Cap. 3:1,12.
. 3Moise
19:3
Cap. 20:21.
s-a suit la Dumnezeu. Și Domnul l-a chemat
19:3
Cap. 3:4.
de pe munte, zicând: „Așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: 4‘Aţi
19:4
Deut. 29:2
văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat
19:4
Deut. 32:11Is. 63:9Apoc. 12:14
pe aripi de vultur și v-am adus aici la Mine. 5Acum
19:5
Deut. 5:2
, dacă veţi asculta glasul Meu și dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei
19:5
Deut. 4:20
7:6
14:2,21
26:18
32:8,91 Împ. 8:53Ps. 135:4Cânt. 8:12Is. 41:8
43:1Ier. 10:16Mal. 3:17Tit 2:14
dintre toate popoarele, căci tot pământul
19:5
Cap. 9:29.
este al Meu; 6Îmi veţi fi o împărăţie
19:6
Deut. 33:2-41 Pet. 2:5,9Apoc. 1:6
5:10
20:6
de preoţi și un neam sfânt
19:6
Lev. 20:24,26Deut. 7:6
26:19
28:9Is. 62:121 Cor. 3:171 Tes. 5:27
. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.’” 7Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. 8Tot
19:8
Cap. 24:3,7.
poporul a răspuns: „Vom face tot ce a zis Domnul!” Moise a spus Domnului cuvintele poporului. 9Și Domnul a zis lui Moise: „Iată, voi veni la tine într-un nor
19:9
Vers. 16. Cap. 20:21;
gros, pentru ca
19:9
Deut. 4:12,36Ioan 12:29,30
să audă poporul când îţi voi vorbi și să aibă totdeauna încredere
19:9
Cap. 14:31.
în tine.” Moise a spus Domnului cuvintele poporului.

Pregătirea pentru primirea Legii

10Și Domnul a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinţește-i

19:10
Lev. 11:44,45Evr. 10:22
azi și mâine și pune-i să-și spele
19:10
Vers. 14.
hainele. 11Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul Se
19:11
Vers. 16,18. Cap. 34:35.
va coborî în faţa întregului popor, pe muntele Sinai. 12Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui: ‘Să nu cumva să vă suiţi pe munte sau să vă atingeţi de poalele lui. Oricine se
19:12
Evr. 12:20
va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. 13Nicio mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge, să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeţi: dobitoc sau om nu va trăi.’ Când va suna trâmbiţa
19:13
Vers. 16,19.
, ei vor înainta spre munte.” 14Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfinţit
19:14
Vers. 10.
poporul și ei și-au spălat hainele. 15Și a zis poporului: „Fiţi gata
19:15
Vers. 11.
în trei zile; să nu vă apropiaţi de vreo
19:15
1 Sam. 21:4,5Zah. 7:31 Cor. 7:5
femeie.” 16A treia zi dimineaţa, au fost
19:16
Ps. 77:18Evr. 12:18,19Apoc. 4:5
8:5
11:19
tunete, fulgere și un nor
19:16
Vers. 9. Cap. 40:34.
gros pe munte; trâmbiţa răsuna
19:16
Apoc. 1:10
4:1
cu putere și tot poporul din tabără a fost
19:16
Evr. 12:21
apucat de spaimă. 17Moise
19:17
Deut. 4:10
a scos poporul din tabără, spre întâmpinarea lui Dumnezeu, și s-au așezat la poalele muntelui. 18Muntele
19:18
Deut. 4:11
33:2Jud. 5:5Ps. 68:7,8Is. 6:4Hab. 3:3
Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse pe el în mijlocul focului
19:18
Cap. 3:2;
. Fumul
19:18
Gen. 15:17Ps. 144:5Apoc. 15:8
acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, și tot
19:18
Ps. 68:8
77:18
114:7Ier. 4:24Evr. 12:26
muntele se cutremura cu putere. 19Trâmbiţa răsuna
19:19
Vers. 13.
tot mai puternic. Moise
19:19
Evr. 12:21Neem. 9:13Ps. 81:7
vorbea, și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. 20Domnul S-a coborât pe muntele Sinai, și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui. Și Moise s-a suit sus. 21Domnul a zis lui Moise: „Coboară-te și poruncește poporului cu tot dinadinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca
19:21
Cap. 3:5.
să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. 22Preoţii care se apropie de Domnul să se sfinţească
19:22
Lev. 10:3
și ei, ca nu cumva să-i lovească
19:22
2 Sam. 6:7,8
Domnul cu moartea.” 23Moise a zis Domnului: „Poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot dinadinsul, zicând: ‘Hotărăște
19:23
Vers. 12.
anumite margini în jurul muntelui și sfinţește-l.’” 24Domnul i-a zis: „Du-te, coboară-te și suie-te apoi iarăși cu Aaron, dar preoţii și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea.” 25Moise s-a coborât la popor și i-a spus aceste lucruri.

20

Cele Zece Porunci

201Atunci, Dumnezeu a rostit toate

20:1
Deut. 5:22
aceste cuvinte și a zis: 2„Eu
20:2
Lev. 26:1,13Deut. 5:6Ps. 81:10Osea 13:4
sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos
20:2
Cap. 13:3.
din ţara Egiptului, din casa robiei. 3
20:3
Deut. 5:7
6:142 Împ. 17:35Ier. 25:6
35:15
nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 4
20:4
Lev. 26:1Deut. 4:16
5:8
27:15Ps. 97:7
nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. 5Să nu
20:5
Cap. 23:24.
te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos
20:5
Cap. 34:14.
, care
20:5
Cap. 34:7.
pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc 6și Mă îndur
20:6
Cap. 34:7.
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. 7
20:7
Cap. 23:1.
nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul
20:7
Mica 6:11
nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 8Adu-ţi
20:8
Cap. 31:13,14.
aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţești. 9Să lucrezi
20:9
Cap. 23:12;
șase zile și să-ţi faci lucrul tău. 10Dar ziua a
20:10
Gen. 2:2,331:15
șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul
20:10
Neem. 13:16-19
care este în casa ta. 11Căci în șase zile
20:11
Gen. 2:2
a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfinţit-o. 12Cinstește
20:12
Cap. 23:26.
pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 13
20:13
Deut. 5:17Mat. 5:21Rom. 13:9
nu ucizi. 14
20:14
Deut. 5:18Mat. 5:27
nu preacurvești. 15
20:15
Lev. 19:11Deut. 5:19Mat. 19:18Rom. 13:91 Tes. 4:6
nu furi. 16
20:16
Cap. 23:1.
nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 17
20:17
Deut. 5:21Mica 2:2Hab. 2:9Luca 12:15Fapte 20:33Rom. 7:7
13:9Efes. 5:3,5Evr. 13:5
nu poftești casa aproapelui tău; să
20:17
Iov 31:9Prov. 6:29Ier. 5:8Mat. 5:28
nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.”

Spaima poporului; legea altarului

18Tot

20:18
Evr. 12:18
poporul auzea
20:18
Apoc. 1:10,12
tunetele și sunetul trâmbiţei și vedea flăcările muntelui care fumega
20:18
Cap. 19:18.
. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. 19Ei au zis lui Moise: „Vorbește-ne
20:19
Deut. 5:27
18:16Gal. 3:19,20Evr. 12:19
tu însuţi, și te vom asculta, dar să
20:19
Deut. 5:25
nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” 20Moise a zis poporului: „Nu vă
20:20
1 Sam. 12:20Is. 41:10,13
înspăimântaţi, căci
20:20
Gen. 22:1Deut. 13:3
Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveţi frica
20:20
Deut. 4:10
6:2
10:12
17:13,19
19:20
28:58Prov. 3:7
16:6Is. 8:13
Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiţi.” 21Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul
20:21
Cap. 19:16.
în care era Dumnezeu. 22Domnul a zis lui Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: ‘Aţi văzut că v-am vorbit din
20:22
Deut. 4:36Neem. 9:13
ceruri. 23Să nu faceţi dumnezei de argint și dumnezei de aur ca să-i puneţi alături
20:23
Cap. 32:1,2,4.
de Mine; să nu vă faceţi alţi dumnezei. 24Să-Mi ridici un altar de pământ, pe care să-ţi aduci arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, oile
20:24
Lev. 1:2
și boii. În orice
20:24
Deut. 12:5,11,21
14:23
16:6,11
26:21 Împ. 8:43
9:32 Cron. 6:6
7:16
12:13Ezra 6:12Neem. 1:9Ps. 74:7Ier. 7:10,12
loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine și te voi
20:24
Gen. 12:2Deut. 7:13
binecuvânta. 25Dacă-Mi
20:25
Deut. 27:5Ios. 8:31
vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci, cum îţi vei pune dalta în piatră, o vei pângări. 26Să nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca să nu ţi se descopere goliciunea înaintea lui.’”