Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Nașterea lui Moise

21Un om

2:1
Cap. 6:20.
Num. 26:591 Cron. 23:14
din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. 2Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut
2:2
Fapte 7:20Evr. 11:23
că este frumos și l-a ascuns trei luni. 3Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii, pe malul râului. 4Sora
2:4
Cap. 15:20.
Num. 26:59
copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple. 5Fata
2:5
Fapte 7:21
lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde, și fetele care o însoţeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. 6L-a deschis și a văzut copilul: era un băieţaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis: „Este un copil de-al evreilor!” 7Atunci, sora copilului a zis fetei lui Faraon: „Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ţi alăpteze copilul?” 8„Du-te”, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. 9Fata lui Faraon i-a zis: „Ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îţi voi plăti.” Femeia a luat copilul și l-a alăptat. 10Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon, și el i-a fost fiu
2:10
Fapte 7:21
. I-a pus numele Moise (Scos), „căci”, a zis ea, „l-am scos din ape”.

Fuga lui Moise în Madian

11În vremea aceea, Moise, crescând mare

2:11
Fapte 7:23,24Evr. 11:24-26
, a ieșit pe la fraţii săi și a fost martor la muncile
2:11
Cap. 1:11.

lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre fraţii lui. 12S-a uitat în toate părţile și, văzând că nu este nimeni, a omorât
2:12
Fapte 7:24
pe egiptean și l-a ascuns în nisip. 13A ieșit
2:13
Fapte 7:26
și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: „Pentru ce lovești pe semenul tău?” 14Și omul acela a răspuns: „Cine
2:14
Fapte 7:27,28
te-a pus pe tine mai-mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela?” Moise s-a temut și a zis: „Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut.” 15Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să-l omoare pe Moise. Dar Moise
2:15
Fapte 7:29Evr. 11:27
a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în ţara Madian. A șezut lângă o fântână
2:15
Gen. 24:11
29:2
. 16Preotul
2:16
Cap. 3:1.

din Madian avea șapte fete
2:16
Gen. 24:11
29:10
. Ele au venit să scoată apă și au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor. 17Dar au venit păstorii și le-au luat la goană. Atunci, Moise s-a sculat, le-a ajutat și le-a
2:17
Gen. 29:10
adăpat turma. 18Când s-au întors ele la tatăl lor, Reuel
2:18
Num. 10:29
, el a zis: „Pentru ce vă întoarceţi așa de curând azi?” 19Ele au răspuns: „Un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și chiar ne-a scos apă și a adăpat turma.” 20Și el a zis fetelor: „Unde este? Pentru ce aţi lăsat acolo pe omul acela? Chemaţi-l
2:20
Gen. 31:54
43:25
să mănânce pâine!” 21Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela, care i-a dat de nevastă pe fiică-sa
2:21
Cap. 4:25;
18:2
Sefora. 22Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele
2:22
Cap. 18:3.

Gherșom (Sunt străin aici); „căci”, a zis el, „locuiesc ca
2:22
Fapte 7:29Evr. 11:13,14
străin într-o ţară străină”.

Dumnezeu aude strigătul israeliţilor

23După

2:23
Cap. 7:7.
Fapte 7:30
multă vreme, împăratul Egiptului a murit, și copiii lui Israel
2:23
Num. 20:16Deut. 26:7Ps. 12:5
gemeau încă din pricina robiei și scoteau
2:23
Gen. 18:20Deut. 24:15Iac. 5:4
strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu. 24Dumnezeu a
2:24
Cap. 6:5.

auzit gemetele lor și Și-a adus
2:24
Cap. 6:5.
Ps. 105:8,42
106:45
aminte de
2:24
Gen. 15:14
46:4
legământul Său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. 25Dumnezeu a privit
2:25
Cap. 3:7;
4:311 Sam. 1:112 Sam. 16:12Luca 1:25
spre copiii lui Israel și a luat cunoștinţă de ei.