Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Cele Zece Porunci

201Atunci, Dumnezeu a rostit toate

20:1
Deut. 5:22
aceste cuvinte și a zis: 2„Eu
20:2
Lev. 26:1,13Deut. 5:6Ps. 81:10Osea 13:4
sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos
20:2
Cap. 13:3.

din ţara Egiptului, din casa robiei. 3
20:3
Deut. 5:7
6:142 Împ. 17:35Ier. 25:6
35:15
nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 4
20:4
Lev. 26:1Deut. 4:16
5:8
27:15Ps. 97:7
nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. 5Să nu
20:5
Cap. 23:24.
Ios. 23:72 Împ. 17:35Is. 44:15,19
te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos
20:5
Cap. 34:14.
Deut. 4:24
6:15Ios. 24:19Naum 1:2
, care
20:5
Cap. 34:7.
Lev. 20:5
26:39,40Num. 14:18,331 Împ. 21:29Iov 5:4
21:19Ps. 79:8
109:14Is. 14:20,21
65:6,7Ier. 2:9
32:18
pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc 6și Mă îndur
20:6
Cap. 34:7.
Deut. 7:9Ps. 89:34Rom. 11:28
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. 7
20:7
Cap. 23:1.
Lev. 19:12Deut. 5:11Ps. 15:4Mat. 5:33
nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul
20:7
Mica 6:11
nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 8Adu-ţi
20:8
Cap. 31:13,14.
Lev. 19:3,30
26:2Deut. 5:12
aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţești. 9Să lucrezi
20:9
Cap. 23:12;
31:15
34:21Lev. 23:3Ezec. 20:12Luca 13:14
șase zile și să-ţi faci lucrul tău. 10Dar ziua a
20:10
Gen. 2:2,331:15
șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul
20:10
Neem. 13:16-19
care este în casa ta. 11Căci în șase zile
20:11
Gen. 2:2
a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfinţit-o. 12Cinstește
20:12
Cap. 23:26.
Lev. 19:3Deut. 5:16Ier. 35:7,18,19Mat. 15:4
19:19Marcu 7:10
10:19Luca 18:20Efes. 6:2
pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 13
20:13
Deut. 5:17Mat. 5:21Rom. 13:9
nu ucizi. 14
20:14
Deut. 5:18Mat. 5:27
nu preacurvești. 15
20:15
Lev. 19:11Deut. 5:19Mat. 19:18Rom. 13:91 Tes. 4:6
nu furi. 16
20:16
Cap. 23:1.
Deut. 5:20
19:16Mat. 19:18
nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 17
20:17
Deut. 5:21Mica 2:2Hab. 2:9Luca 12:15Fapte 20:33Rom. 7:7
13:9Efes. 5:3,5Evr. 13:5
nu poftești casa aproapelui tău; să
20:17
Iov 31:9Prov. 6:29Ier. 5:8Mat. 5:28
nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.”

Spaima poporului; legea altarului

18Tot

20:18
Evr. 12:18
poporul auzea
20:18
Apoc. 1:10,12
tunetele și sunetul trâmbiţei și vedea flăcările muntelui care fumega
20:18
Cap. 19:18.

. La priveliștea aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. 19Ei au zis lui Moise: „Vorbește-ne
20:19
Deut. 5:27
18:16Gal. 3:19,20Evr. 12:19
tu însuţi, și te vom asculta, dar să
20:19
Deut. 5:25
nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” 20Moise a zis poporului: „Nu vă
20:20
1 Sam. 12:20Is. 41:10,13
înspăimântaţi, căci
20:20
Gen. 22:1Deut. 13:3
Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveţi frica
20:20
Deut. 4:10
6:2
10:12
17:13,19
19:20
28:58Prov. 3:7
16:6Is. 8:13
Lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiţi.” 21Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul
20:21
Cap. 19:16.
Deut. 5:51 Împ. 8:12
în care era Dumnezeu. 22Domnul a zis lui Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: ‘Aţi văzut că v-am vorbit din
20:22
Deut. 4:36Neem. 9:13
ceruri. 23Să nu faceţi dumnezei de argint și dumnezei de aur ca să-i puneţi alături
20:23
Cap. 32:1,2,4.
1 Sam. 5:4,52 Împ. 17:33Ezec. 20:39
43:8Dan. 5:4,23Ţef. 1:52 Cor. 6:14-16
de Mine; să nu vă faceţi alţi dumnezei. 24Să-Mi ridici un altar de pământ, pe care să-ţi aduci arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, oile
20:24
Lev. 1:2
și boii. În orice
20:24
Deut. 12:5,11,21
14:23
16:6,11
26:21 Împ. 8:43
9:32 Cron. 6:6
7:16
12:13Ezra 6:12Neem. 1:9Ps. 74:7Ier. 7:10,12
loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine și te voi
20:24
Gen. 12:2Deut. 7:13
binecuvânta. 25Dacă-Mi
20:25
Deut. 27:5Ios. 8:31
vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci, cum îţi vei pune dalta în piatră, o vei pângări. 26Să nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca să nu ţi se descopere goliciunea înaintea lui.’”