Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Despre slobozenie și viaţă

211„Iată legile pe care le vei

21:1
Cap. 24:3,4.
Deut. 4:14
6:1
pune înaintea lor. 2Dacă
21:2
Lev. 25:39-41Deut. 15:12Ier. 34:14
vei cumpăra un rob evreu, să slujească șase ani ca rob, dar în al șaptelea, să iasă slobod, fără să plătească nimic ca despăgubire. 3Dacă a intrat singur, să iasă singur; dacă era însurat, să iasă și nevastă-sa împreună cu el. 4Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur. 5Dacă robul
21:5
Deut. 15:16,17
va zice: ‘Eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă-mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod’, 6atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea
21:6
Cap. 12:12;
22:8,28
lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i
21:6
Ps. 40:6
găurească urechea cu o sulă, și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. 7Dacă un om își va
21:7
Neem. 5:5
vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum
21:7
Vers. 2,3.

ies robii. 8Dacă nu va plăcea stăpânului ei, care o luase de nevastă, el să-i înlesnească răscumpărarea, dar nu va avea dreptul s-o vândă unor străini, dacă nu-și va ţine cuvântul. 9Dacă o dă de nevastă fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor. 10Dacă-i va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea dintâi din hrană, din îmbrăcăminte și din dreptul
21:10
1 Cor. 7:5
ei de soţie. 11Dacă nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieși fără nicio despăgubire, fără să dea bani.

Legi în privinţa uciderii

12Cine va lovi

21:12
Gen. 9:6Lev. 24:17Num. 35:30,31Mat. 26:52
pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. 13Dacă nu
21:13
Num. 35:22Deut. 19:4,5
i-a întins laţuri și dacă Dumnezeu l-a făcut
21:13
1 Sam. 24:4,10,18
să-i cadă în mână, îţi voi
21:13
Num. 35:11Deut. 19:3Ios. 20:2
hotărî un loc unde va putea să fugă. 14Dar, dacă lucrează
21:14
Num. 15:30
35:20Deut. 19:11,12Evr. 10:26
cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar și de la
21:14
1 Împ. 2:28-342 Împ. 11:15
altarul Meu să-l smulgi, ca să fie omorât.

Necinstirea părinţilor

15Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. 16Cine

21:16
Deut. 24:7
va fura un om și-l va
21:16
Gen. 37:28
vinde sau îl va ţine în mâinile
21:16
Cap. 22:4.

lui să fie pedepsit cu moartea. 17Cine
21:17
Lev. 20:9Prov. 20:20Mat. 15:4Marcu 7:10
va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.

Legi privitoare la vătămarea trupului

18Dacă se vor certa doi oameni, și unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea în pat, 19cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit dacă celălalt se va scula și se va plimba afară, sprijinit pe un toiag

21:19
2 Sam. 3:29
. Numai să-l despăgubească pentru încetarea lucrului lui și să-l îngrijească până la vindecare. 20Dacă un om va lovi cu băţul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, și robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit. 21Dar, dacă mai trăiește o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit; căci este argintul
21:21
Lev. 25:45,46
lui. 22Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă
21:22
Vers. 30.
Deut. 22:18,19
pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. 23Dar, dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă, 24ochi
21:24
Lev. 24:20Deut. 19:21Mat. 5:38
pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, 25arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. 26Dacă un om lovește ochiul robului său, fie bărbat, fie femeie, și-l face să-și piardă ochiul, să-i dea drumul ca despăgubire pentru ochiul lui. 27Și dacă face să cadă un dinte robului său, fie bărbat, fie femeie, ca despăgubire pentru dintele lui, să-i dea drumul. 28Dacă un bou va împunge și va omorî pe un bărbat sau pe o femeie
21:28
Gen. 9:5
, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu i se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit. 29Dar, dacă boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul fusese înștiinţat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sau o femeie, și stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea. 30Dacă i se pune stăpânului un preţ pentru răscumpărarea
21:30
Vers. 22.
Num. 35:31
vieţii lui, va plăti tot ce i se va cere. 31Când boul va împunge pe un băiat sau pe o fată, i se va face după legea aceasta, 32dar, dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat, fie femeie, să se dea trei
21:32
Zah. 11:12,13Mat. 26:15Filip. 2:7
sicli de argint stăpânului robului, și boul
21:32
Vers. 28.

să fie ucis cu pietre. 33Dacă un om descoperă o groapă sau dacă un om sapă o groapă și n-o acoperă și cade în ea un bou sau un măgar, 34stăpânul gropii să plătească stăpânului lor preţul vitei în argint, iar vita moartă să fie a lui. 35Dacă boul unui om împunge boul unui alt om și boul acesta moare, vor vinde boul cel viu și preţul lui îl vor împărţi; vor împărţi și boul mort. 36Dar, dacă se știa că boul avea obicei mai înainte să împungă, și stăpânul lui nu l-a închis, stăpânul acesta să dea bou pentru bou, iar boul cel mort să-l ia el.